Posts Tagged ‘USÖ’

Operation mot högt blodtryck

onsdag, mars 27th, 2013

En ny typ av behandling mot högt blodtryck har börjat användas på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Metoden innebär ett helt nytt sätt att angripa sjukdomen på och ger hopp för patienter där varken traditionell behandling med läkemedel eller livsstilsförändringar har hjälpt. Den nya behandlingen som USÖ nu har infört kallas renal denervering.

Renal denervering (RDN) är en kateterburen metod för behandling av terapiresistent hypertoni. RDN innebär en partiell denervering av de sympatiska nervbanorna till och från njuren genom lokal behandling med radiofrekvensenergi (RF). Målet med tekniken är ett normaliserat blodtryck men det är viktigt att upplysa patienten om att RDN inte har som primärt syfte att minska behovet av medicinering. Majoriteten av patienterna kvarstår på oförändrad medicinering efter ingreppet och resultatet av RDN bygger på en kombination av medicinering och denerveringsterapi.

Via blodkärl i ljumsken går vi in med en kateter upp till njurarnas blodkärl. Där tillförs värme för att bryta aktiviteten i nervbanorna. Effekten blir att nervtrafiken till njurarna minskar och trycket sänks, förklarar Fredrik Calais, överläkare vid Kardiologiska kliniken. (Bild ovan)

Det är ett relativt enkelt ingrepp som tar cirka en timme. Patienten är vaken under själva ingreppet och kan åka hem samma dag. Effekterna av behandlingen kan ta tid och kommer successivt inom loppet av 6-12 månader Hittills sju patienter fått behandlingen och det ser mycket lovande ut.

I samband med den nya behandlingens införande har också en ny typ av mottagning för så kallad terapiresistent hypertoni. startat. Där arbetar en njurdoktor, en hjärtspecialist och en sjuksköterska.

Foto: USÖ

SAMTIT

söndag, april 18th, 2010

Enkelt, SAMTIT = Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT. SAMTIT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell. En mycket bra ambition som rekommenderas även inom vården, ta vara på den kunskap som finns och utnyttja den!
Föreningen håller årsmöte i Falkenberg den 26-28 april, med många intressanta föreläsningar. Tema för dag 1 är ”Kommunikation och samarbete i teamet”, dag 2 ”Patientsäkerhet, Video och IT” och dag 3 ”Hygien, inlärning och IT”.
Första dagen kommer man bla att diskutera ”Från pseudo till ett verkligt/dynamiskt team – vad utgör skillnaden?”, under ledning av Kristina Risén som är ledarskapskonsult.
Under dag två finns ett par spännande föreläsningar; ”Video som ett redskap i lärandet”, det är Lars-Göran Larsson, överläkare på kirurgkliniken USÖ, som talar om det internetbaserade videoarkivet vid kirurgiska kliniken på USÖ. En annan presentation av Michael Sjöö har rubriken ”Patientsäkerhet ur flera perspektiv”. Michael är både läkare och flygkapten. Med den erfarenheten har han möjlighet att jämföra säkerheten inom flyget med den inom vården. MedTechbloggen anser att Michael Sjöö är inne på helt rätt linje när han lyfter fram ett par viktiga frågeställningar: ”Skall avvikelse/störningar standardiseras centralt inom sjukvården och skall dessa resultat användas för riskhanteringen och som fallbeskrivningar inom utbildningen? Varför görs detta inte idag? Sådana system ger förtroende och skapar en enorm erfarenhets- & kompetensöverföring till andra.
För att detta skall fungera behövs dock en ”blame free culture” vilken inte går ut på att hitta syndabockar utan att hitta systemfelen för att få en säkrare arbetsmiljö f.a för patienten. Det behöver inte ha hänt en skada eller dödsfall för att avvikelserapport skall skrivas.”
Vården behöver en Blame Free Culture! Vem tar initiativet till att skapa den?