Kortare köer på Sahlgrenska Mölndal

fredag, 28 augusti, 2015

Juni 2012 Mšlndals sjukhus Foto: Marie Ullnert

2013 ringlade kön lång av patienter som behövde en höftprotesoperation på Ortopedi Mölndal. Nu är väntetiderna halverade, operationstakten slår rekord och patienterna är nöjdare än någonsin. Efter övergången till värdebaserad styrning har de goda resultaten inte låtit vänta på sig.

I mars 2015 fick Ortopedi Mölndal ta emot det prestigefyllda Kvalitetspriset för projektet som innefattar vården av höftprotespatienter och engagerar verksamheterna inom Ortopedi, Anestesi-Operation- Intensivvården, Fysioterapi samt Röntgen. Priset delades ut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med sjukhusets kvalitetsdagar. Arbetet är också nominerat till GötaPriset 2016.

Jonas Thanner, sektionschef och ansvarig för protesteamet inom Ortopedi på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har sett förbättringar som vida överträffat alla förväntningar.

Vi har kunnat snabba på operationstakten efter att vi har gått igenom vartenda arbetsmoment i patientens vårdkedja och utrett vad man kan göra bättre. Det har lett till en ökning med drygt 40 procent operationer, från 625 till 902, under 2013 till 2014. Samtidigt har komplikationerna minskat med 20 procent.

Även patienternas väntetider till operation har halverats, från runt 100 dagar till cirka 50. Det är ett resultat av att fler patienter har kunnat opereras då de tillbringar cirka 20 procent mindre tid på operationsavdelningen samt att vårdtiden i genomsnitt har gått ner med 15 procent. Övergången till värdebaserad styrning med fokus på patientnytta har spelat stor roll för de positiva effekterna för verksamheten. 2013 startades ett förbättringsprojekt som fick extra skjuts genom introduktionen av värdebaserad vård.

Värdebaserad vård brukar beskrivas som ett paradigmskifte där vi inte enbart tittar på kostnader och processer utan även tar med kvalitetsmått på hur det går för patienten på längre sikt, alltså det som patienten sätter värde på i sin behandling, säger Maziar Mohaddes.

Även Magnus Karlsson, verksamhetschef, är nöjd med resultaten inom Ortopedi Mölndal.

Vi har med enkla medel och strukturerade metoder lyckats förbättra sjukvården för våra patienter med samma budget som tidigare. Ett exempel på detta är att patienter med en och samma grundsjukdom vårdas av ett specifikt team som fokuserar på tidig rehabilitering efter operation.

Det har också funnits en patientrepresentant i förändringsarbetet som getts möjlighet att föra fram åsikter och synpunkter ur sitt perspektiv.

Som patient värdesätter man först och främst ett gott bemötande och att personalen tar sig tid och försöker förstå den situation man som patient befinner sig i och ger sig tid att svara på frågor, förklarar Maziar Mohaddes.

Magnus Karlsson:

Detta avspeglar sig även i att nöjdhetsgraden ett år efter operationen har ökat, från 86 procent 2013 till 91 procent 2014, enligt data från Svenska Höftprotesregistret. Även för medarbetarna har förbättringsarbetet varit värdefullt, för det har satt igång förändrings- och förbättringsprocesser som engagerat medarbetare på ett sätt som han inte varit med om tidigare. ­Det visar att vi är på rätt väg  Men Ortopedin Mölndal slår inte av takten på planeringsarbetet för 2016. Vi har också nyligen inlett ett samarbete med kommunen som vi hoppas mycket på. Det innebär att vi tillsammans med kommunen kan inleda vårdplanering på ett mycket tidigare stadium för att underlätta patientens hemgång och fortsatt vård.

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medicinteknik – Spårbarhet

torsdag, 27 augusti, 2015

skärhamn2

Många är de svenska underleverantörer som fått hicka när den ”stora” medicinteknikkunden plötsligt ställer ökade krav på spårbarhet, ner till minsta skruv. De ”stora” vet att kraven på spårbarhet av medicintekniska produkter kommer att öka. Vad de just nu kanske kanske inte förstår och inte kan läsa sig till är vad de nya UDI-kraven innebär. (UDI – Unique Device Identification.) Vad gäller på USA-maknaden? Vad säger det europeiska medicintekniska regelverket?

Som medlem eller blivande medlem i Mediteq Forum, fd NMA Nätverk, får du möjlighet att diskutera UDI-frågeställningarna med experter från GS1. Den 6/10 håller Mediteq Forum en träff under temat ”Redo för UDI?”

Du hittar det mycket intressanta programmet här!

Diabetesapp för barn byter ägare

onsdag, 26 augusti, 2015

hzwmitizns85lxtd7075 (2)

Appar blir en allt viktigare medicinteknisk produktgrupp inom vården. ”Årets MedTechföretag 2014”, Diabetes Tools, köper DiabetesGuru smartphone app för barn från Shore Innovation AB.

Diabetes Tools övertar rättigheterna till DiabetesGuru appen samtidigt som utvecklaren bakom DiabetesGuru, Henrik Sjöstrand, kommer att fortsätta att stödja projektet som rådgivare. Avtalet om DiabetesGuru tillför en ny dimension till vår portfölj av digitala hälsoprodukter, säger Diabetes Tools VD Anders Weilandt. TriabetesGo, vår app för att hålla insulinberoende barn i kontakt med sina familjer och läkare, är enbart tillgänglig från behandlingskliniker som använder TriabetesClinic tjänsten. DiabetesGuru är en fristående app och kan därför användas av barn och familjer när behandlingskliniken inte erbjuder TriabetesClinic.

Jag skapade DiabetesGuru för att hjälpa min son med sin diabetes, säger DiabetesGuru utvecklare och Shore Innovations VD Henrik Sjöstrand. Appen hjälper hundratals insulinberoende barn runt om i Sverige. Eftersom jag gör detta på min fritid, är det nu rätt tid att flytta appen till en mer professionell organisation. Det gläder mig att Diabetes Tools har gått med på att ta över appen. Det möjliggör att många fler familjer kan dra nytta av det hårda arbete jag har lagt ned.

Enligt dagens affär kommer Diabetes Tools att ta över rättigheterna till DiabetesGuru appen inklusive marknadstillgångar och varumärke. Programvaran kommer formellt att överföras under de närmaste månaderna när DiabetesGuru appen har integrerats i Diabetes Tools produktportfölj och kvalitetsledningssystem. DiabetesTools planerar att fortsättningsvis erbjuda DiabetesGuru som en avgiftsfri, fristående app tillgänglig att ladda ner från app-butiker, precis som idag.

Körkort för läkare

söndag, 23 augusti, 2015

Rönnäng_2

Margareta Berg, Med dr överläkare i ortopedi, tillika grundare av Surgicon ställer frågan ”Varför har vi inte internationella körkort för kirurger?”

Ämnet ”Körkort för Kirurger” har väckt ett stort internationellt intresse under senare år. Strukturerad kirurgisk träning är en nödvändlighet där behoven inte uppfylls varken i Sverige eller internationellt. Orden ”Surgical Training” förekommer i exponentiellt stigande frekvens vid sökningar på PubMed och andra databaser för vetenskapliga artiklar.

Surgicons programpunkt på Riksstämman belyser ämnet grundligt med 4 föredrag:

1 Professor Anthony G. Gallagher, Ph.D., D.Sc., School of Medicine, University College Cork, Ireland: ”Outcome-based surgical training – more than an interesting educational experience.”

2 Dr Magnus Kjellman, Doc, Öl, Kirurgsektionen för endokrin och sarkomkirurgi, Karolinska Institutet, Sthlm, Ordförande i SIKT (Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi): ”Progressiv simulatorträning vid robotkirurgi”

3 Dr Verena Sengpiel, Med dr, Specialist Obst-Gyn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, representant för OGU: ”Ge kniven vidare – strategier för en strukturerad kirurgisk träning”

4 Dr Margareta Berg, Med dr överläkare i ortopedi, grundare av Surgicon: ”Varför har vi inte internationella körkort för kirurger?”

I år äger Riksstämman rum den 3-4 december på Stockholm Waterfront. Årets tema är ”Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter” med ovanstående programpunkt ”Behovet av validerade kunskapsprov i kirurgisk teknik 2015″ den 3/12 kl 13-45-14.45 

 

Helg

fredag, 14 augusti, 2015

anten

Fredag! MedTechbloggen önskar trevlig helg med några gamla journalgrodor:

Har minnet i behåll vilket hustrun har bekymmer med.

Har en välfungerande fru hemma.

Patienten arbetar som gräsklippare på en golfbana.

Patienten har värk i vänster fot, som kommer och går.

Maken dog 1994 pga hjärnblödning. Sjunger fortfarande i kyrkan, solosång.

Njut av sommarsolen!

 

Sahlgrenska Science Park

onsdag, 12 augusti, 2015

lokstall

Idag lånar MedTechbloggen en nyhetstext från juni -15 skriven av Annika Åkervall. De tillsatta länkarna ansvarar dock MedTechbloggen för.

Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park. Även Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, och Chalmers tillträdande rektor Stefan Bengtsson tar plats i styrelsen. Detsamma gör Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs Stad och Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen.

Därmed står Sahlgrenska Science Park inför en rejäl uppväxling av verksamheten. Med Marianne Dicander Alexandersson tillförs bred erfarenhet från life science och strategisk verksamhetsutveckling. Den nya styrelsen markerar tyngden bakom satsningen när Sahlgrenska Science Park nu går in en ny fas, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg som är en av fyra intressenter bakom Sahlgrenska Science Park. De övriga är Västra Götalandsregionen, Chalmers och Göteborgs universitet.

Marianne Dicander kommer att tala på Park Annual´s 10-årsjubileum i Göteborg den 17 september! Marianne Dicander Alexandersson är ett välkänt namn både i Göteborgs näringsliv och inom den skandinaviska life sciencesektorn. Hon har bl.a. varit VD för Kronans Droghandel, 6:e AP-fonden och Global Health Partner samt ledde omställningsarbetet i Apoteket AB i samband med avregleringen. Som tidigare mångårig styrelseledamot i Chalmers tekniska högskola har hon god insyn i samspelet mellan universitetssektorn, näringslivet och olika samhällsaktörer som arbetar med att stimulera forskningsbaserat företagande och näringslivsutveckling.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena där forskare, entreprenörer, sjukvården inom Västra Götalandsregionen och många olika samarbetspartners kan mötas för att utveckla affärsprojekt som skapar samhällsnytta och kvalificerade arbetstillfällen, säger Marianne Dicander Alexandersson. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten med fler kontorsplatser och labbutrymmen för nya företag i Sahlgrenska Science Parks inkubator och företagspark. Det finns också en stark ambition att bredda ägandet. – Jag ser gärna att både stora och små aktörer inom life science går in som delägare. Det kommer att skapa ännu bättre förankring i en bransch där förmågan att skapa gemensamma plattformar för innovation och nätverk blir alltmer avgörande för konkurrenskraften, säger Marianne Dicander Alexandersson.

I dag finns ett 50-tal forskningsbaserade företag inom Sahlgrenska Science Park. Lokalerna är belägna på Medicinareberget, mitt i det område där Göteborgs stad planerar ett stort stadsbyggnadsprojekt med inriktning mot forskning, utbildning och näringsliv inom life science. Det handlar om stora investeringar i nya hus med lokaler där Sahlgrenska, Göteborgs universitet och stora näringslivsaktörer kan växa med närhet till varandra. Det förväntas leda till innovationer och nya jobb, attrahera spetskompetens och stärka Göteborgsregionen.

Risk management

tisdag, 11 augusti, 2015

broder_eskil

I början av varje månad bjuder traditionen att MedTechbloggen presenterar föregående månads FSN, ”Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden” som registrerats hos Läkemedelsverket. Under juli 2015 finns endast 7 st FSN registrerade. Rekordlåg nivå, men kan man vara glad? MedTechbloggen misstänker att det ligger en trave FSN på Läkemedelsverket vilka ännu inte registrerats. Semestertider är semestertider.

Engångsprodukter – VenaSeal Closure System – Sapheon/Medtronic

In vitro diagnostiska produkter – Acetaminophen reagens – Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – MEDUMAT andningsapparat – Weinmann Emergency Medical Technology

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Laddningsstation till Medline Kirurgisk håravkortare – Medline Industries, Inc.

Engångsprodukter – CADD Läkemedelskassett – Smiths Medical ASD Inc

Implantat – Birmingham Hip Resurfacing System (BHR) – Smith & Nephew Orthopaedics Ltd

Engångsprodukter – ProcedurePak – Mölnlycke Health Care AB

Ortrud Medical

fredag, 31 juli, 2015

venturecup

Ortrud Medical vill förbättra ett av Sveriges vanligaste ingrepp inom sjukvården och samtidigt bidra till stora kostnadsbesparingar för samhället. Genom sitt stasband förbättrar de förutsättningarna vid varje enskilt stick på patienterna. För ett par veckor sedan prisades de för sin affärsidé på finalen av Venture Cup.

Varje sekund sticks någon person någonstans i Sverige. Upp till var tredje stick misslyckas. Detta vill Ortrud Medical råda bot på genom sin produkt SmartStas, som leder till färre smärtsamma omstick för patienten, tidsbesparingar för sjukvården och kostnadsbesparingar för samhället. Ortrud Medical stod som vinnare i kategorin Life Science & Teknik i Venture Cups Sverigefinal. Priset var en prischeck på 20.000 kr och mentorskap från SEB. Ytterligare 130.000 kronor samt konsulttjänster från McKinsey & Company gavs till det bästa bidraget bland de fyra kategorivinnarna.

Juryns motivering till vinsten var:

Teamet har identifierat ett tydligt behov på marknaden och kan med sin innovativa lösning spara både tid, möda och pengar för tusentals människor. Med sin höga kompetens och välarbetade affärsplan inger de stor trovärdighet vilket gör att juryn är övertygad om att de kommer skapa stor samhällsnytta.

– Detta är den största kvalitetsstämpel man kan få som startup i Sverige. Att vinna här känns otroligt stort! Jag tror att vi vann för att detta är ett problem som alla kan relatera till och troligtvis varit med om också, säger Jonathan Ilicki. Bakom företaget står även Caroline Dahl och Patrik Nilsson.

I kategorin Life Science & Teknik tävlar idéer inom medicinteknik, läkemedel och hårdvara. Totalt lämnades närmare 700 affärsidéer in till Venture Cup under tävlingsåret och närmare 1200 blivande entreprenörer deltog i tävlingen. Av dessa togs slutligen 12 stycken finalister ut som nu gjort upp i Sverigefinalen. I kategorin Life Science & Teknik tävlade även Cascade Drives och Carbiotix.

Mälarsjukhuset först i Norden

torsdag, 30 juli, 2015

ge

MedTechbloggen fortsätter serien med intressanta pressreleaser. Turen har kommit till GE Healthcare.

Mälarsjukhuset kan sedan nu i juni scanna diagnostiska bilder av patienternas hjärtan i enda hjärtslag, tack vare installationen av GE Healthcare:s Revolution CT, en ultra-snabb datortomograf som fryser hjärtats rörelse och erbjuder snabb och mer tillförlitliga diagnoser av hjärtsjukdomar. Systemet är det första som installeras i Norden, och Revolution CT innebär att sjukhusets personal kan scanna andra organ som hjärnan, levern och bukspottkörteln i en enda, 0,28 sekunders rotation vilket hjälper kliniker att samla information om kroppsfunktion samt anatomi som t ex en strokebedömning av hjärnan i en enda undersökning.

Verksamhetschefen på Mälarjukhusets Radiologklinik, Marianne Westerlund säger: ”Revolution CT ger oss förmånen att använda nya diagnostiska möjligheter som väl kompletterar vår vision om att skapa den smidigaste möjliga vårdresan för våra patienter. Den nya datortomografen kommer att innebära att Sörmlänningarna slipper att åka till andra landsting för mer avancerade undersökningar.”

GE Healthcare:s Revolution CT är utrustad med ASiR-Vi , en teknologi som kan reducera stråldos som patienten utsätts för med upp till 82%ii utan att kompromissa när det gäller bildkvalitet. Den supersnabba scannern är även 50%iii tystare än tidigare generationer av CT, vilket bidrar till en höjd patientkvalitet.

 Överläkare och CT-ansvarig på kliniken, Mikael Enblom, kommenterar: “De senaste decenniet har vi sett en stadig ökning av antalet CT-undersökningar med 5-10% per år. Detta ser ut att fortsätta, så det är viktigt att vi maximerar kvalitativa diagnoser, patientgenomströmning, bekvämlighet och säkerhet. Vi har arbetat med GE i många år och fått tillgång till hög upplösning, detaljerade bilder, användarvänlighet och möjlighet att kunna sänka patienternas stråldoser – vilket är några av våra anledningar till att vi nu valde Revolution CT.”

Mälarsjukhuset kommer att kunna diagnostisera även de mest utmanande patienterna tack vare hög bildkvalitet. Även patienter med oregelbundna eller höga hjärtslag som skulle varit en stor utmananing att scanna med den äldre generationens datortomograf. Tekniken kan bli en dörröppnare för en bredare användning av noninvasiv bildteknik vid diagnos av kranskärlssjukdom, då hjärt-/kärlsjukdom idag är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Datortomografi är ett non-invasivt sätt för kliniker att visualisera en persons organ, mjukvävnad, vaskulära strukturer och ben med hjälp av röntgen för att generera högupplösta bilder av kroppen. Dessa bilder skapas av en roterande röntgenkälla och detektor runt patienten medan patienten flyttas igenom scannern. CT är ofta den första bildteknik som många patienter möter när läkare misstänker allvarlig sjukdom eller skada.

Bild: GE Healthcare

SIS moderniserar

tisdag, 28 juli, 2015

lastkaj

När Thomas Idermark tog över som vd på SIS i februari sa han bland annat: ”SIS behöver sprida kunskap om standarder och om nyttan av standardiseringsarbete. Ett högt deltagande och hög kompetens i kommittéerna resulterar i bra standarder och bred användning, vilket alla tjänar på. Att skapa ett stort engagemang är viktigt även ur konkurrenssynpunkt för det svenska näringslivet”.

Kravet på medlemskap i SIS för att kunna vara med och utforma standarder tas bort! Ett steg på rätt väg. Det öppnar upp för modern, tidsenlig kompetens. De viktiga småföretagen har tidigare inte ansett sig ha råd. Det har hittills varit de stora företagen som kunna styra standarderna så att det passar det egna företaget. SIS info.:

SIS är inne i en expansiv och föränderlig fas just nu. Det är resultatet av en omorganisation som vi gör för att modernisera och anpassa vår verksamhet efter våra kunders behov och samhällsutvecklingen i stort. Därför inrättar vi oss mer för att agera snabbare med ett lyhört öra mot marknaden, så att vi bättre kan fånga upp nya strömningar och behov, där vår kunskap kring standardisering och samarbetslösningar kommer väl till pass.

Som en naturlig följd av vår modernisering har styrelsen förändrat villkoren för att delta i SIS tekniska kommittéer. Vi vill underlätta ett bredare deltagande och tar därför bort kravet på medlemskap för att delta. Medlemskapet kommer därigenom att bli mera kopplat till de som vill påverka SIS strategiska inriktning och värna standardiseringsverksamhetens utveckling i Sverige och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS strategiska affärsråd och givetvis på fullmäktigemöten eller som styrelseledamot.