Vårhelg

fredag, 27 maj, 2016

Medtechbloggen önskar alla en trevlig helg med en strof ur ”Narrens Visa” av Lennar Hellsing:

Vill du bli vacker som en våffellagg

gå ut och tvätta näsan i hagtornblommans dagg.

Standardsekreterare på export

torsdag, 26 maj, 2016

Inte mycket pengar, men alltid något…

Regeringen har fattat beslut om utbetalning av tre miljoner kronor till Sveriges Standardiseringsförbund. Avsikten är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel digitalisering, miljö och klimat och life science. ”Regeringens satsning är inte bara ett ekonomiskt stöd utan framförallt ett erkännande av vikten av att svenska aktörer inom standardiseringsverksamheterna stärker sin ställning internationellt. Detta är mycket viktigt för det svenska näringslivets konkurrenskraft”, säger Thomas Idermark, VD för SIS, Swedish Standards Institute.

Engagemang och deltagande i internationell standardisering bidrar till Sveriges konkurrenskraft, vilket också lyfts i regeringens exportstrategi. SIS arbetar aktivt för att leda fler såväl globala som europeiska sekretariat och arbetsgrupper. För att kunna vara tidigt ute och konkurrera med andra länders standardiseringsorganisationer krävs en ekonomisk buffert, ett slags ”riskkapital” redan innan intresset från andra aktörer inhämtats.

Vi kanske rent av kommer att få svenska standarder på svenska språket!

Har vården råd med ny medicinteknik?

onsdag, 25 maj, 2016

Varifrån får vården pengar till nödvändiga investeringar? Är det enbart skattepengar som finansierar ny kvalificerad utrustning?

Siemens Financial Services (SFS) har nyligen publicerat en studie som visar att sjukvårdsorganisationer använder sig av anpassade finansieringsmetoder för att förändra sina sjukvårdstjänster. Över hälften av ekonomicheferna och finansdirektörer som har intervjuats använder redan en rad av olika finansieringslösningar varav tillgångsbaserad finansiering är den mest populära. Undersökningen som genomfördes med sjukvårdsgivare i tretton länder fann att organisationerna står inför fyra gemensamma utmaningar: 1) demografisk förändring, 2) förändrade patientförväntningar, 3) krav på reformer och 4) ökande trender för ny medicinteknik och digitalisering. Hur sjukvårdsorganisationer bemöter dessa utmaningar kommer att förändra tillgängligheten av en god och säker vård. Ekonomichefer inom sjukvården ser den nya generationens teknologi som avgörande för att deras organisationer ska kunna förändras. Mer än hälften av de som intervjuades sade också att investering i den nya generationens teknologi är “högprioriterat”.

Digitalisering och automatisering ses, självklart, som särskilt viktiga för att möjliggöra förändring inom sjukvården, särskilt när vårdgivare alltmer använder sig av teknik för tidiga diagnoser, värdebaserade ersättningsmodeller och moderna vårdinformationssystem. I detta avseende nämnde svarspersonerna tre prioriteringsområden för investering i ny teknologi: bildframställning och diagnostik, IT och hantering av elektroniska patientregister, kirurgi och automatiserad kirurgi.

Forskningen visar att flexibel finansiering – som leasing och hyresbaserade lösningar – ses som en viktig förutsättning för att kunna hantera förändringar inom sjukvården. Anpassade finansieringsstrategier blir en allt mer betydande tillgång för ekonomicheferna när de står inför en större press för förändring trots begränsade ekonomiska resurser.

SFS- studien (som du kan ladda ner här): Finansdirektörer för hälso- och sjukvårdsorganisationer intervjuades på telefon i en kvalitativ forskningsstudie under perioden augusti-oktober 2015. Intervjupersonerna kom från offentliga och privata sjukvårdsorganisationer i följande länder: Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA. Svarspersonerna ombads att ge sina åsikter om förändringskrav som deras organisationer står inför (vad de består i och hur allvarliga de är), den roll som den nya generationens teknik spelar för en effektiv förändring och användningen av olika finansieringslösningar för att möjliggöra förvärvet av denna teknik.

Problem – Medicinteknik

fredag, 6 maj, 2016
Det var ett tag sedan… Därför presenterar MedTechbloggen en tvåmånaders lista över de av Läkemedelsverket listade ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare”. Mars och april månad. Som vanligt är MedTechbloggen förvånad över att det fortfarande förekommer sådant stort antal misstag inom den medicintekniska branschen, liksom att produkterna hinner ut på marknaden innan felen upptäcks.

(Direktlänkat till företagens rapporter)

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Adora – NRT A/S
Engångsprodukter – Arcotane – Arcadophta
Flergångsprodukter – Applikationsinstrument för Sternal ZIPFIX – Synthes GmbH
Engångsprodukter – ArcRoyal högtryckskranar – ArcRoyal
Implantat – Birmingham Hip Modular Head och Modular Taper Sleeve – Smith & Nephew Orthopaedics Ltd.
Implantat – Artisan och Artiflex – Ophtec BV. 
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – da Vinci S, Si och Xi kirurgisystem – Intuitive Surgical Inc 
Implantat – AdVance XP Slingsystem för män – American Medical Systems Inc 
In vitro diagnostiska produkter – VITROS 3600 Immunodiagnostics System och VITROS 5600 Integrated System – Ortho Clinical Diagnostics Inc. 
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CareLink Monitor – Medtronic Inc. 
Medicinsk programvara – VAS – Norrbottens läns landsting 
Hjälpmedel för funktionshindrade – Universal SlingBar 350, 450 och 600 – Liko AB 
Engångsprodukter – CytoLuer – Baxter Healthcare S.A 
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – TOPAZ MicroDebrider – ArthroCare Corporation
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Dexcom G4 PLATINUM och Dexcom G5-mottagare – Dexcom, Inc. 
Flergångsprodukter – Instinct Java, UniWallis och Universal Clamp systeminstrument – Zimmer Spine SAS
In vitro diagnostiska produkter – QuikRead go wrCRP, QuikRead go wrCRP+Hb och QuikRead go wrCRP, 500 tester – Orion Diagnostica Oy 
Engångsprodukter – PRO-Breathe – PROACT Medical Ltd. 
Sjukhusutrustning – Flexion-Port 300, 350 och 400 – Richard Wolf GmbH 
In vitro diagnostiska produkter – TCAutomation och enGen Laboratory Automation System – Thermo Fisher Scientific Oy 
In vitro diagnostiska produkter – ARCHITECT Estradiol Reagent – Abbott Ireland Diagnostics Division 
Laboratorieutrustning, generell – Integra 3 – Research Instruments Limited 
In vitro diagnostiska produkter – HemoCue Glucose 201 RT mikrokuvetter – HemoCue AB 
Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Cios Alpha – Siemens AG 
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CDI Blood Parameter Monitoring System 500, BPM – Terumo Cardiovascular Systems Corp. 
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – OLYMPUS TJF-Q180V duodenovideoskop – Olympus Medical Systems Corp. 
In vitro diagnostiska produkter – enGen Laboratory Automation System – Thermo Fisher Scientific Oy 
Implantat – Kranialskruv PlusDrive – Synthes GmbH 
In vitro diagnostiska produkter – Estradiol II och Estradiol III – Roche Diagnostics GmbH 
In vitro diagnostiska produkter – ORTHO VISION Max Analyzer och ORTHO VISION Analyzer för ORTHO BioVue kassetter – Ortho Clinical Diagnostics 
In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Streptococcal Grouping kit – Thermofisher Scientific 
Hjälpmedel för funktionshindrade – Germa/Ferno fotvakuumpumpar – Germa AB 
In vitro diagnostiska produkter – Advia Centaur CP – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. 
In vitro diagnostiska produkter – QuantiFERON-TB Gold (QFT) TB-Antigen-blodprovtagningsrör – Qiagen 
Engångsprodukter – Fetch 2 Aspiration Catheter – Boston Scientific Corporation
In vitro diagnostiska produkter – API ZYM B – BioMerieux SA 
Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – LightSheer DESIRE – Lumenis, Ltd 
In vitro diagnostiska produkter – BD Retic-Count – Becton Dickinson and Company 
Engångsprodukter – Safe-T-Vue 6 och Safe-T-Vue 10 – Temptime Corporation 
In vitro diagnostiska produkter – cobas p 512 preanalys-system och RSD Pro – Roche Diagnostics GmbH
Anestesi- och andningsstödjande produkter – PS500 nätaggregat i kombination med Evita Infinity V500, Babylog VN500 eller Evita V300 – Drägerwerk AG & Co. KGaA 
In vitro diagnostiska produkter – Accu-Chek Inform II Base Unit och Handheld Base Unit – Roche Diagnostics GmbH 
Anestesi- och andningsstödjande produkter – Aisys CS2 – GE Healthcare 
Röntgensystem – Axiom Artis och Artis Zee – Siemens Healthcare GmbH 
Anestesi- och andningsstödjande produkter – Aisys CS2 – GE Healthcare
Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Discovery ST och LS, LightSpeed Plus, LightSpeed Ultra, LightSpeed QX/i och LightSpeed Pro 16 – GE Medical Systems LLC
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Integra MicroFrance monopolära instrument och bipolärt instrumenthandtag CEV669E – Integra MicroFrance SAS
Anestesi- och andningsstödjande produkter – FLOW-i C20, C30 och C40 – Maquet Critical Care AB
Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Digitalt röntgensystem för radiografi DX-D 100 – Agfa HealthCare………
Hjälpmedel för funktionshindrade – Undersleeve Gray, NecLoc Extrication Collar, Rebound Cartilage, Air walker och Diabetic Walker – Össur Head Office
Medicinsk programvara – Pascal – Inera AB
Anestesi- och andningsstödjande produkter – Carestation 600-serien – Datex-Ohmeda, Inc.
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Olympus KV-5 sugpump – KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – IntelliVue-mätningsmoduler X1 och X2 – Philips Healthcare
Implantat – Stardrive lås- och cortex-skruv – Synthes GmbH
Engångsprodukter – Emprint – Covidien LLC
Engångsprodukter – ENFit aggregat – Fresenius Kabi AG
In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur-systemen – Siemens Healthcare Diagnostics Inc
Sjukhusutrustning – Lift scale – Charder Electronic Co Ltd
Engångsprodukter – GlideScope Videolaryngoscope titanium-blad – Verathon Medical ULC
Engångsprodukter – Uromatic Tur administreringsset – Baxter Healthcare S.A
Hjälpmedel för funktionshindrade – Powerline 4000 benpress- och knäböjmaskiner – Ergo-Fit GmbH & Co KG
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Ellipse Nordlys – Ellipse A/S
In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur-instrumenten – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.
Anestesi- och andningsstödjande produkter – Trilogy 100, Trilogy 200, Trilogy 202, Trilogy EC, Trilogy O2, Garbin och Garbin plus – Philips Respironics, Inc.
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – RENASYS GO Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) – Smith & Nephew, Inc.
Implantat – Höft-, knä- och axelledsimplantat – Zimmer, Inc
Implantat – PFNA, PFNA-II och DFN-implantat för frakturkirurgi – Synthes GmbH
Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Cardiosave Hybrid och Cardiosave Rescue IABP – Maquet

Fin utmärkelse till Umeå

onsdag, 27 april, 2016

umeå

Emmanuelle Charpentier

Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2016 går till professor Emmanuelle Charpentier. Charpentier får utmärkelsen för sin upptäckt om mekanismen hos CRISPR-Cas9, ett system som har visat sig ha unik potential för redigering av gener i alla levande celler och organismer.

Emmanuelle Charpentier är forskare i mikrobiologi, genetik och biokemi. Sedan 2015 är hon föreståndare för avdelningen Regulation in Infection Biology vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin, och hon leder även sedan 2009 en forskargrupp vid MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) vid Umeå universitet, där hennes upptäckt gjordes.

Professor Charpentier har uppmärksammats internationellt för sin upptäckt och hedrats med otaliga utmärkelser, däribland Breakthrough Prize in Life Sciences, Ernst Jung Prize, Leibniz Prize, Louis-Jeantet Prize for Medicine och Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi. Vidare har de vetenskapliga tidskrifterna Science och Nature värderat hennes upptäckt till en av topp tio bland de mest betydelsefulla under senare år.

Charpentier har vid upprepade tillfällen betonat vikten av Umeå universitets goda forskningsmiljö, och även de stödsystem som gynnar möjligheterna till forskningsgenombrott.

”Genom sitt arbete har Emmanuelle Charpentier skapat helt nya möjligheter inom genetisk forskning. Vi är väldigt glada för att hon är fortsatt knuten till Umeå universitet och utmärkelsen inspirerar oss att fortsätta erbjuda unga forskare attraktiva förutsättningar”, säger rektor Lena Gustafsson.

CRISPR står för Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats och Cas9 är ett ”CRISPR-associated” protein med RNA-programmerbar nukleasaktivitet. Detta är ett system som finns i bakterier för att skydda deras genom. CRISPR-Cas9 kan användas som en slags programerbar sax för att klippa DNA på angiven plats.

Priset delas ut i sambande med Forska!Sverige-dagen på Tessinska Palatset  den 2 maj.

Medicinteknisk unconference

måndag, 25 april, 2016

En ”Open Space conference” kommer att gå av stapeln på Jonsereds Herrgård 19/5 -16. Dock enbart för medlemmar i Mediteq Forum. (det är inte svårt att bli medlem)

De kunskaper och erfarenhetet som medlemmarna delar med sig av och diskuterar är bland annat det utökade kravet i ISO 13485:2016 om behovet och omfattningen av validering av IT-system som används vid kvalitetsstyrning, produktion och produktutveckling, eller vid andra kvalitetskritiska aktiviteter inom medicinteknisk verksamhet. En av huvudfrågorna är: Hur får man en effektiv och praktisk rutin för validering inkl. dokumentation, som även fungerar för ändringar i IT-systemen?

Svårt för många och stora möjligheter att hamna i fallgropar och/eller överarbeta.

Du hittar  ytterligare info här: http://www.mediteq.se/MediteqForumProgram_Erfarenhetsutbyte_kring_validering_av_ITsystem_19maj2016.pdf

Forska!Sverige

fredag, 11 mars, 2016

Den 10 mars presenterade 31 aktörer i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport, ”Hur får Sverige ut mer
av varje forskningskrona?”, inför regeringens kommande forskningsproposition om vilka förändringar som behövs och vilket ansvar de själva är beredda att ta.  Den överlämnades i går till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, liksom också till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.
Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar i Sverige för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna.
I projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige. Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” från maj 2015 identifierade orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och aktörerna enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Nu presenterar gruppen en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande om hur de själva kan bidra till att nå visionen.

Sverige sackar efter inom FoU

torsdag, 10 mars, 2016

Pressreleas från Forska!Sverige:

Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling (FoU) minskade från 3,30 till 3,16 procent av BNP mellan 2013 och 2014, enligt ny statistik från EU-kommissionen som presenteras av stiftelsen Forska!Sverige.

Sedan år 2000 har Sverige, enligt EU-kommissionen, haft den tredje lägsta tillväxttakten för FoU i relation till BNP bland samtliga 28 EU-länder. Det betyder att Sverige kommer allt längre bort från det officiella svenska målet om att öka FoU-andelen till 4 procent av BNP år 2020.

Den främsta förklaringen till att Sverige sackar efter är att företagen flyttar sin FoU till andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Flera stater satsar mer på forskning och utveckling än Sverige. De svenska statliga anslagen för civil forskning och utveckling var 0,81 procent av BNP 2014 och Sverige ligger därmed på femte plats av de 28 EU-länderna.

– Regeringens 10-åriga forskningsproposition i höst är ett ypperligt tillfälle för en omfattande svensk satsning, både finansiellt och strukturellt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sahlgrenska Life

måndag, 7 mars, 2016

Per Dubbsgatan

Om du har vägarna förbi, kanske t.o.m värt en omväg, ska du ta tillfället att titta på förslagen till nya Sahlgrenska Life. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om den nya life sciece-satsningen och att få att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget fram till den 11 mars.

Arkitekttävlingen är ett stort steg mot ett nytt internationellt kunskapscenter i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Det är tänkt att byggnationen kring Sahlgrenska Life ska skapa ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är redan idag en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. Vitartes fungerar som projektutvecklingsbolag för Sahlgrenska Life.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.

Bild: Arkitekttävling Sahlgrenska Life

Tänkande textil

fredag, 4 mars, 2016

SwereaIVF

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar ett spännande projekt med bas i västra Sverige; wearITmed. ”Smarta textilier” har det pratats om under några år och vissa enklare applikationer har funnits ute på marknaden. Det är huvudsakligen Textilhögskolan i Borås som tidigare har ”ägt” området.

I juli 2014 startade projektet Bärbara sensorer i smarta textiler (wearITmed) som är ett femårigt tvärvetenskapligt samarbetsprojekt inom Sahlgrenska akademin i Göteborg. Tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT ska Sahlgrenska akademin utveckla en bekväm tröja med inbyggda sensorer som kan övervaka rörelser, andning och hjärtat hos personer med epilepsi, Parkinsons sjukdom eller stroke. Informationen från sensorerna är viktig för diagnostisering och monitorering av sjukdomsförlopp och/eller utvärdering av behandlingseffekt.

SwereaIVF arbetar med vidareutveckling av funktionella textilfibrer som enkelt ska kunna vävas in i kläder med hjälp av de tillgängliga metoder som finns idag. Elektriskt ledande cellulosafibrer kan integreras för att överföra signaler och då ersätta dagens metallkablar.

Du kan läsa mer om projektet här!

Foto: Swerea IVF