Västra Götalandsregionen i topp

torsdag, 11 februari, 2016

GU Ventures vid Göteborgs universitet är topprankad i UBI Globals årliga ranking som utvärderar företagsinkubatorer i världen.

UBI Global, som står för University Business Incubator, utvärderar och rankar varje år ca 400 inkubatoreri 70 länder. UBI Globals rankning, som är en benchmark mellan inkubatorer, är baserad på undersökningar och intervjuer. Inkubatorerna har bedömts på 50 olika indikatorer inom tre kategorier. Man har bland annat utvärderat inkubatorns förmåga till jobbskapande, hur attraktiv inkubatorn är för sökande och det värde som tillförs ekosystemet kring inkubatorn. UBI Global tittar även på det stöd som ges till de nystartade företagen inom finansiering, marknads- och kompetensutveckling samt på deras överlevnad och tillväxt på lång sikt.

Deras topprankning av GU Ventures i Västra Götalandsregionen baseras på de resultat som inkubatorn har uppnått i form av nystartade företag, rest kapital samt skapade jobb. Den västsvenska inkubatorn rankas tvåa i Sverige och elva i Europa.

Idag är GU Ventures delägare i 40 bolag och 10 projekt, vilka värderas sammanlagt till en miljard kronor. Branschfördelningen är 25% läkemedel- och bioteknik, 25% medicinteknik, 19% miljö och energi, 18% IT och internet, 10% tjänstekoncept, samt 3% sociala innovationer.

Den svenska topplistan:

1. Uppsala Innovation Centre, Uppsala universitet

2. GU Ventures, Göteborgs universitet

3. Encubator, Chalmers

4. Chalmers Innovation, Chalmers 

5. The Game Incubator, Högskolan i Skövde

MedTechbloggen börjar bli imponerad av det som händer i Väst. Det som gäller nu är att jobba ännu hårdare för att kunna peta ner Uppsala Innovation Centre!

VGR på ny arena

tisdag, 9 februari, 2016

region2

Ett ramavtal mellan hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har just blivit påskrivet. Det är starten för en ny innovativ samarbetsarena. 

Den styrgrupp som partnerna tillsammans nu ska bilda kommer att ta gemensamma initiativ som kommer samhället och patienterna till godo. Det handlar inte bara om att utveckla nya behandlingar och tekniker, utan även om att identifiera medicinska behov och att hitta nya sätt att snabbare introducera nyutvecklade behandlingar i vården.

MSD är idag mycket aktiv i svensk klinisk forskning och står för en fjärdedel av alla patienter i företagsdrivna kliniska studier i Sverige.

”Våra organisationer har en ömsesidig respekt för varandras olikheter och förutsättningar, och vi har alla patientens bästa som mål. Med ramavtalet på plats bryter vi hierarkier och skapar möten som jag är övertygad om gynnar patienterna i ett längre perspektiv”, säger Olle Larkö, Sahlgrenska akademin.

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth: ”Det här avtalet är grunden för ett mer systematiskt samarbete, som blir både långsiktigt och transparent.”

MedTechbloggen önskar lycka till och hoppas att de ömma tårna hålls borta.

Bild från White. Illustration av hur det nya Regionens Hus i Göteborg kan komma att se ut.

Inspektion från myndigheten

fredag, 5 februari, 2016

Brigadmuseum3

Det är dags att anmäla sig till Mediteq Forums första träff för året. Temat handlar denna gång om revision/audit/inspektion. Mats Ohlsson, tidigare på Läkemedelsverket som senior expert, och Herman Fahlström, ‎Head of Quality Systems & Regulatory Affairs på Wellspect kommer under eftermiddagen dela med sig av sina erfarenheter både från inspektörens, myndighetens, och från det granskade företagets perspektiv. Du hittar ytterligare presentationer av Mats och Herman här i programmet.

Träffen kommer att hållas på onsdag 2 mars, kl 13 – 17 på Utbildningscenter Aktiviteten på Lindholmen, Göteborg. Om du inte redan är medlem kan du enkelt anmäla dig här!

Innovativa produkter från Medicinarberget

fredag, 5 februari, 2016

Frisk

Göteborgsföretaget Caresumables avyttrar två av sina produkter, Dry Dent och Comfortip till Directa Dental Group som ska ta ut produkterna på världssmarknaden. Directa Dental Group är ett av de snabbast växande tillverkningsföretagen av dentalprodukter i Norden. Fokus ligger på innovativa produkter som underlättar i det dagliga arbetet för tandläkare samt för patienter. Företaget startade 1916 och försäljningskanaler finns idag i 90 länder.

Caresumables första produkt DryDent finns på marknaden sedan år 2013. Den absorberar saliven under tungan, vilket gör det behagligare för patienten och hjälper tandläkaren att hålla det rent och torrt i munnen, speciellt viktigt när det gäller cementering, fyllning och bonding. Den nya produkten Comfortip absorberar saliven i kinden och är resultatet av ett samarbetsavtal mellan Caresumables och DAB Dental. Den marknadsförs och säljs med ensamrätt under DAB Dentals eget varumärke Top Dent, i Norden och Baltikum. DAB Dental och Directa ingår i samma koncern.

”Nu är det dags för någon annan att ta mina produkter ut i världen. Directa tycker om svensk innovation och produktion och har ”motorvägar” ut på olika marknader, säger Kristina Frisk, VD och designer för Caresumables, ett företag inom Sahlgrenska Science Park.

Kristina Frisk är van att jobba kundnära och försöker alltid fånga upp idéer som bygger på ett uttalat behov. Kärnkompetensen är industridesign och hon tycker att det är spännande att testa vad som fungerar. Att utvärdera hur produkterna tas emot på marknaden är också viktigt. ”Vi har en ny produkt i pipeline som jag nu kommer att ägna mig mer åt. Inför en fortsatt utveckling av bolaget utvärderar vi också behovet av engångsprodukter inom sjukvården.”

MedTechbloggen önskar Kristina et al. fortsatt lycka!

Foto: Sahlgrenska Science Park, Göteborg

 

 

 

 

 

Nytt År 2016

torsdag, 4 februari, 2016

Kranar_klar

Det nya året börjar på samma sätt som det gamla slutade; listan med säkerhetsmeddelande från medicintekniska tillverkare är fortfarande lång, onödigt lång. In vitro diagnostiska produkter är en grupp där felaktiga produkter och resultat kan få förödande följder. Läkemedelsverkets lista innehåller också andra medicintekniska produkter där tillverkaren missat. Det kan vara duschvagnar där bultar kan lossna, svetsfogar som kan bristagasblandare för lustgas och syre som levererar hypoxiska gaskoncentrationer vilket kan resultera i hypoxi/hypoxemi och potentiellt till syrebrist hos barnet, sammanblandning av förpackningar för implantat, felaktig mjukvara i aktivt implantat, otydliga/felaktiga användarinstruktioner för endoskop, felaktiga antibiotikalappar.

In vitro diagnostiska produkter – CONTOUR NEXT kontrollösning – Bayer Consumer Care AG

In vitro diagnostiska produkter – EliA SmDP Well – Phadia AB / Thermo Fisher Scientific

In vitro diagnostiska produkter – CT0152B – PENICILLIN G (P1) – Thermo Fisher Scientific

In vitro diagnostiska produkter – Aqure system – Radiometer Medical ApS

In vitro diagnostiska produkter – VITROS 3600 System och VITROS 5600 System – Ortho Clinical Diagnostics

In vitro diagnostiska produkter – Cobas b 123 Fluid Pack – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – Kontrollmaterial för antibiotikan Tigecyklin mot Enterococcus faecalis – Remel Inc

In vitro diagnostiska produkter – Unicel DxH 800, SMS och 600 Coulter Cellular Analysis System – Beckman Coulter

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur XPT-systemet – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Engångsprodukter – NovaSil, LeMaitre och LeMaitre Over-the-Wire katetrar – LeMaitre Vascular Inc.

Engångsprodukter – Angiokard kundanpassade set – Angiokard Medizintechnik GmbH & Co KG

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Optima XR200 amx, Optima XR220amx och Brivo XR285amx – GE Healthcare

Aktiva implantat – Merlin@home RF-sändare – St Jude Medical

Aktiva implantat – AspireSR VNS Therapy-generator – Cyberonics, Inc.

Engångsprodukter – Guide Wire, K-Wire och Intramedullary Pin Metaizeau – Stryker Trauma GmbH

Engångsprodukter – filter LCRD2 – Macopharma

Flergångsprodukter – da Vinci Xi 8 mm-endoskop – Intuitive Surgical Inc.

Engångsprodukter – Stryker- och Gaymar-märkta värmesystemkassetter för blod/vätska – Stryker Medical

Engångsprodukter – Aseptix Sterimax Wipes – Aseptix Professional Products B.V.

Flergångsprodukter – Extraktionsskruv för PFNA-blad – Synthes GmbH

Sjukhusutrustning – TruLight 3000, TruLight 5000, iLED 3, iLED 5 och TruVidia lamp- och videosystem – Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG

Engångsprodukter – CPT-custom procedure trays – Arc Royal

Sjukhusutrustning – Förlängningsenhet avsedd för operationsbordssystemet MAGNUS – Maquet GmbH & Co KG

Hjälpmedel för funktionshindrade – Concerto och Basic duschvagnar – ArjoHuntleigh AB

Engångsprodukter – Endo GIA Ultra Universal handtag för stapling – Covidien LLC

Engångsprodukter – RapidFill Syringe Strips – Baxter Healthcare SA

Implantat – NexGen Precoat och Option Tibial Plate – Zimmer Inc

Engångsprodukter – Certofix Quattro – B Braun Melsungen AG

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Oncentra External Beam – Elekta Nucletron

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Elektriskt lyftbord – IBA Dosimetry GmbH

Sjukhusutrustning – Carena – Merivaara Corp.

Engångsprodukter – FREKA CONNECT ENLock 5ml – Fresenius Kabi AG

Hjälpmedel för funktionshindrade – Akron Tilt Table Couch – ArjoHuntleigh AB

Engångsprodukter – Terumo Destination renal införingsskida – Terumo Medical Corporation

Anestesi- och andningsstödjande produkter – VENTYO gasblandare – Linde Healthcare AB

Flergångsprodukter – Rezum Vapor Ablation for BPH – NxThera Inc

 

Medicintekniksäljare/utvecklare

tisdag, 26 januari, 2016

Chefen har berättat att det fanns en tid långt före att samverkansavtal och testbäddar var påtänkta. När produktutvecklare utan större krusseduller samverkade med personalen inom vården. Till gagn för alla. Om det var medicintekniska produkter som användes ex.vis inom operation fick produktutvecklaren finnas på plats i salen för att se hur produkterna användes.

Nu är det nya tider. Mer formaliserat. Både på gott och ont. Det onda kan ha varit att utvecklare och säljare inom den medicintekniska branschen har haft svårt att få tillgång till vården och dess kunniga personal. Det är inte helt otroligt att flera bra produkter har haft en längre startsträcka till dess att vården fått tillgång till dem. Vården har varit rädd för att släppa in produktspecialister och produktutvecklare.

Genom ett samarbete mellan branschföreningen Swedish MedTech och Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) har en utbildning utvecklats, ”Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister i operationsrum och på operationsavdelningar”. Utbildningen genomförs i Stockholm och på Huddinge sjukhus, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra att de produktspecialister som beträder ett operationsområde har rätt kunskap om de regler och praxis som råder. Kursen avslutas med kunskapsprov och de som blir godkända är certifierade produktspecialister.

VD för Swedish MedTech, Anna Lefevre Skjöldebrand: ”Erfarenhetsutbytet mellan operationspersonal och leverantör utgör grunden för en god vård och leder till en ökad patientsäkerhet.”

Säkerhetsinformation från medicintekniska tillverkare

torsdag, 14 januari, 2016

MedTechbloggen önskar er alla en god fortsättning på 2016! Som traditionen bjuder redovisar MedTechbloggen Läkemedelsverkets lista över ”Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden” vilka registrerats under julmånaden 2015.

Det är en blandning av felaktigheter allt från pacemaker som inte fungerar över felaktigt satt hållbarhetstid till enkla osterila plåster som märkts som sterila. Det skulle vara intressant att få ta del av företagens ”förebyggande och korrigerande åtgärder”, CAPA. Det är ett område som det har slarvats med under årens lopp.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Ambu AuraGain – Ambu A/S

In vitro diagnostiska produkter – Acute Care TestPak, CalPak och DilPak – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Engångsprodukter – GYNECARE THERMACHOICE III – Ethicon Inc.

Engångsprodukter – Filtraflux+Softflex, Soft-Flex, F+SFT Vygon-FRN, SFH173 Maquet, SH163 Maquet och Vygon Fh+Stf med böjanslutning – Inmed Manufacturing Sdn Bhd

Engångsprodukter – Terumo Destination renal införingsskida – Terumo Medical Corporation

Implantat – Kirschner-ledare 1,6 mm med borrspets – Synthes GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – GF-UCT180 Ultraljudsgastroskop – Olympus Medical Systems Corp.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – IntelliVue Information Center iX – Philips Healthcare

Engångsprodukter – EchoTip Ultra Endobronkial HD ultraljudsnålar – Cook Ireland Ltd.

Engångsprodukter – Pro-optha ögonförband D och S – Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – SynReam Medullary Reamer – Synthes GmbH

Engångsprodukter – Drapering för da Vinci kirurgisystem – Microtek Medical Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – MOSAIQ – IMPAC Medical Systems, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur och ADVIA Centaur XP – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Aktiva implantat – InSync III CRT-pacemakers – Medtronic Inc.

Engångsprodukter – Chariot Guiding Sheath – Boston Scientific Corporation

Hjälpmedel för funktionshindrade – PT Fysioline Manuped, SE-1000 – SUNGDO MC CO, Ltd.

Engångsprodukter – Accu-Chek Insight Rapid – Roche Diabetes Care GmbH

In vitro diagnostiska produkter – BD Vacutainer K2 EDTA (K2E) blodprovtagningsör – Becton Dickinson

In vitro diagnostiska produkter – GlucoMen LX Sensor – A.Menarini Diagnostics S.r.l.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Aurinio L 50 – Trilux Medical GmbH & Co. KG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – ENDOEYE HD II videoteleskop – Olympus Winter & Ibe GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Allura Xper-, Allura Clarity-, Allura CV-, Allura Centron- och UNIQ-system – Philips Medical Systems Nederland BV

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Syngo RT Therapist och Syngo RT Oncologist – Siemens AG

Flergångsprodukter – Reach System Handle-instrument – DePuy Ireland Ltd

Engångsprodukter – Barrier EasyWarm – Mölnlycke Health Care AB

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – PowerStar bipolär kabel – Johnson & Johnson MEDICAL GmbH

Engångsprodukter – Palindrome katetrar – Covidien LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – mylife OmniPod – Insulet Corporation

Engångsprodukter – Opti-Mist/Economist II nebulisatorer och nebuliseringskit – Unomedical Inc.

Implantat – Strattice – LifeCell Corporation

Engångsprodukter – Salvequick Med Aqua Cover Kids – Cederroth AB

 

Abigo Medical satsar vidare inom Västra Götaland

onsdag, 23 december, 2015

Medtechbloggen refererar till pressrelease från GU Venture och Abigo Medical. Chefen har ett gott öga till Abigo och deras produkt Sorbact. (Han deltog i utvecklingen av Sorbact-produkterna på den riktigt gamla goda tiden)

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i ett gemensamt intresse att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel.

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science-företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.

MedTechbloggen önskar lycka till och fortsatt framgång!

Anmälda Organ

tisdag, 22 december, 2015

För ett par år sedan skärptes reglerna för anmälda organ, Notified Body, inom medicinteknik. En av anledningarna var skandalen med bröstimplantat. Kan man se några resultat av uppstramningen? Jo då, många av de anmälda organen har inte klarat att höja sin kompetens och kvalitet. Antalet anmälda organ har minskat med ca 30%! Att några av de anmälda organen försvinner kan vara bra och kanske ett tecken på att alla inte var seriösa. Samtidigt skapar det bekymmer för deras kunder, de medicintekniska företagen. De företag som är certifierade av anmälda organ som försvinner måste hitta andra som lever upp till kompetenskraven. Det är inte någon avancerad gissning att tro att de befintliga anmälda organen har fullt upp med sina befintliga kunder och inte kan åta sig nya kunder. Det har hänt tidigare att kunder till anmälda organ har fått stå tillbaka för större kunder vilket orsakat att det mindre medicintekniska företaget blivit försenad till marknaden med nya produkter.

Så uppmaningen till Sveriges medicintekniska företag; se om ert hus i god tid!

 

Sverige tappar i både FoU-investeringar och kvalitet

torsdag, 10 december, 2015

Life Science-forskning/utveckling i Sverige saknar vision, styrning och samordning, delvis inom akademin men framför allt på politisk nivå.

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. MedTechbloggen saknar dock vissa organisationer. Var finns Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin?

De statliga satsningar på forskning och innovation som gjorts i Sverige har inte gett önskad effekt, enligt en ny rapport från OECD.

”Vi är inte förvånande. Tvärtom. Forska!Sverige har länge varnat för att Sverige tappar i både FoU-investeringar och kvalitet. Det krävs strukturförändringar för att öka värdet av varje krona som investeras i forskning”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

OECD efterfrågar ett helhetsperspektiv för forsknings- och innovationssystemet i Sverige. För att bidra med detta initierade Forska!Sverige förra året ett samverkansprojektet med en mängd aktörer inom life science. Baserat på en gemensam analys av hela systemet, från medicinsk forskning till patientnytta, arbetade de fram åtgärdsförslag för att investeringar i forskning och innovation ska leda till ökad hälsa och välstånd. Dessa presenterades i maj 2015 i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”.

”Den positiva responsen på rapporten och en stor efterfrågan från både projektmedlemmar och politiker gör att vi nu går vidare med samverkansprojektet, för att kunna involvera fler parter och arbeta mer långsiktigt”, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Med utgångspunkt i den tidigare rapporten kommer medlemmarna samverka nationellt och bidra med väl underbyggda åtgärdsförslag, ur professionens och patienternas perspektiv.

”De organisationer som nu går ihop för att samverka är beredda att ta sin del av ansvaret för att nödvändiga förändringar ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Vi ser fram emot ett bra samspel med politiska beslutsfattare i det gemensamma målet att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd”, säger Anna Nilsson Vindefjärd.