Fin utmärkelse till Umeå

onsdag, 27 april, 2016

umeå

Emmanuelle Charpentier

Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2016 går till professor Emmanuelle Charpentier. Charpentier får utmärkelsen för sin upptäckt om mekanismen hos CRISPR-Cas9, ett system som har visat sig ha unik potential för redigering av gener i alla levande celler och organismer.

Emmanuelle Charpentier är forskare i mikrobiologi, genetik och biokemi. Sedan 2015 är hon föreståndare för avdelningen Regulation in Infection Biology vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin, och hon leder även sedan 2009 en forskargrupp vid MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) vid Umeå universitet, där hennes upptäckt gjordes.

Professor Charpentier har uppmärksammats internationellt för sin upptäckt och hedrats med otaliga utmärkelser, däribland Breakthrough Prize in Life Sciences, Ernst Jung Prize, Leibniz Prize, Louis-Jeantet Prize for Medicine och Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi. Vidare har de vetenskapliga tidskrifterna Science och Nature värderat hennes upptäckt till en av topp tio bland de mest betydelsefulla under senare år.

Charpentier har vid upprepade tillfällen betonat vikten av Umeå universitets goda forskningsmiljö, och även de stödsystem som gynnar möjligheterna till forskningsgenombrott.

”Genom sitt arbete har Emmanuelle Charpentier skapat helt nya möjligheter inom genetisk forskning. Vi är väldigt glada för att hon är fortsatt knuten till Umeå universitet och utmärkelsen inspirerar oss att fortsätta erbjuda unga forskare attraktiva förutsättningar”, säger rektor Lena Gustafsson.

CRISPR står för Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats och Cas9 är ett ”CRISPR-associated” protein med RNA-programmerbar nukleasaktivitet. Detta är ett system som finns i bakterier för att skydda deras genom. CRISPR-Cas9 kan användas som en slags programerbar sax för att klippa DNA på angiven plats.

Priset delas ut i sambande med Forska!Sverige-dagen på Tessinska Palatset  den 2 maj.

Medicinteknisk unconference

måndag, 25 april, 2016

En ”Open Space conference” kommer att gå av stapeln på Jonsereds Herrgård 19/5 -16. Dock enbart för medlemmar i Mediteq Forum. (det är inte svårt att bli medlem)

De kunskaper och erfarenhetet som medlemmarna delar med sig av och diskuterar är bland annat det utökade kravet i ISO 13485:2016 om behovet och omfattningen av validering av IT-system som används vid kvalitetsstyrning, produktion och produktutveckling, eller vid andra kvalitetskritiska aktiviteter inom medicinteknisk verksamhet. En av huvudfrågorna är: Hur får man en effektiv och praktisk rutin för validering inkl. dokumentation, som även fungerar för ändringar i IT-systemen?

Svårt för många och stora möjligheter att hamna i fallgropar och/eller överarbeta.

Du hittar  ytterligare info här: http://www.mediteq.se/MediteqForumProgram_Erfarenhetsutbyte_kring_validering_av_ITsystem_19maj2016.pdf

Forska!Sverige

fredag, 11 mars, 2016

Den 10 mars presenterade 31 aktörer i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport, ”Hur får Sverige ut mer
av varje forskningskrona?”, inför regeringens kommande forskningsproposition om vilka förändringar som behövs och vilket ansvar de själva är beredda att ta.  Den överlämnades i går till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, liksom också till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.
Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar i Sverige för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna.
I projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige. Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” från maj 2015 identifierade orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och aktörerna enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Nu presenterar gruppen en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande om hur de själva kan bidra till att nå visionen.

Sverige sackar efter inom FoU

torsdag, 10 mars, 2016

Pressreleas från Forska!Sverige:

Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling (FoU) minskade från 3,30 till 3,16 procent av BNP mellan 2013 och 2014, enligt ny statistik från EU-kommissionen som presenteras av stiftelsen Forska!Sverige.

Sedan år 2000 har Sverige, enligt EU-kommissionen, haft den tredje lägsta tillväxttakten för FoU i relation till BNP bland samtliga 28 EU-länder. Det betyder att Sverige kommer allt längre bort från det officiella svenska målet om att öka FoU-andelen till 4 procent av BNP år 2020.

Den främsta förklaringen till att Sverige sackar efter är att företagen flyttar sin FoU till andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Flera stater satsar mer på forskning och utveckling än Sverige. De svenska statliga anslagen för civil forskning och utveckling var 0,81 procent av BNP 2014 och Sverige ligger därmed på femte plats av de 28 EU-länderna.

– Regeringens 10-åriga forskningsproposition i höst är ett ypperligt tillfälle för en omfattande svensk satsning, både finansiellt och strukturellt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sahlgrenska Life

måndag, 7 mars, 2016

Per Dubbsgatan

Om du har vägarna förbi, kanske t.o.m värt en omväg, ska du ta tillfället att titta på förslagen till nya Sahlgrenska Life. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om den nya life sciece-satsningen och att få att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget fram till den 11 mars.

Arkitekttävlingen är ett stort steg mot ett nytt internationellt kunskapscenter i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Det är tänkt att byggnationen kring Sahlgrenska Life ska skapa ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är redan idag en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. Vitartes fungerar som projektutvecklingsbolag för Sahlgrenska Life.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.

Bild: Arkitekttävling Sahlgrenska Life

Tänkande textil

fredag, 4 mars, 2016

SwereaIVF

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar ett spännande projekt med bas i västra Sverige; wearITmed. ”Smarta textilier” har det pratats om under några år och vissa enklare applikationer har funnits ute på marknaden. Det är huvudsakligen Textilhögskolan i Borås som tidigare har ”ägt” området.

I juli 2014 startade projektet Bärbara sensorer i smarta textiler (wearITmed) som är ett femårigt tvärvetenskapligt samarbetsprojekt inom Sahlgrenska akademin i Göteborg. Tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT ska Sahlgrenska akademin utveckla en bekväm tröja med inbyggda sensorer som kan övervaka rörelser, andning och hjärtat hos personer med epilepsi, Parkinsons sjukdom eller stroke. Informationen från sensorerna är viktig för diagnostisering och monitorering av sjukdomsförlopp och/eller utvärdering av behandlingseffekt.

SwereaIVF arbetar med vidareutveckling av funktionella textilfibrer som enkelt ska kunna vävas in i kläder med hjälp av de tillgängliga metoder som finns idag. Elektriskt ledande cellulosafibrer kan integreras för att överföra signaler och då ersätta dagens metallkablar.

Du kan läsa mer om projektet här!

Foto: Swerea IVF

Syntetiskt diagnostikpapper

torsdag, 3 mars, 2016

KTH-forskare har utvecklat en ny typ av syntetiskt papper som kan användas i medicinska tester. Papperet gör inte bara att man kan testa för flera olika sjukdomar på en och samma gång, tillförligheten är också betydligt bättre än dagens teknik. Framtida användningsområden kan vara tester som visar om en människa drabbats av ex.vis hjärtinfarkt eller allvarlig njursjukdom.

Jonas Hansson är forskare och doktorand på avdelningen Mikro- och nanosystem på KTH. Där jobbar han och hans kollegor med ytterst småskalig teknik som bland annat används i medicinsk diagnostik. Han berättar att dagens papper i ex.vis graviditetstest i bästa fall klarar av besvara en diagnosförfrågan med ja eller nej. Det vill säga är personen gravid eller inte. Det nya, välstrukturerade syntetiska papperet har en helt annan tillförlitlighet. Pappersmaterialet som används i dagens tester för att suga upp blod eller andra kroppsvätskor är baserad på cellulosa. Fibrerna är ostrukturerade i dessa papper. De förekommer huller om buller i ett slumpmässigt mönster med stor variation mellan ett medicinskt test och ett annat. I det syntetiska pappret har fibrerna arrangerats på mikrometernivå. Man kan bestämma exakt avstånd mellan fibrerna, deras vinkel i förhållande till varandra och tjocklek. Detta i ett tredimensionellt nät.

”Vårt papper ger möjligheten att berätta mer än bara om en person har en sjukdom eller inte. Det möjliggör att avgöra koncentrationen av en eller flera biomarkörer i en kroppsvätska. För vissa sjukdomar finns endast små mängder av en biomarkör tillgängligt i kroppen, vilket innebär att testerna behöver vara väldigt känsliga. Dessutom eliminerar vi variationen mellan olika pappersark på grund av skillnader i strukturen, alla medicinska tester blir lika noggranna”, säger Jonas Hansson.

Det nya pappret kan inte bara berätta att en människa är sjuk utan också hur sjuk vederbörande är.

Förutom klinisk användning tror forskarna på en stor potential inom området självtester. Testerna kan vara helt självständiga, eller ta hjälp av exempelvis smartphones för avläsning och tolkning. Det är inte minst relevant när allt mer vård flyttar ut till hemmen.

Februari, en kort månad

onsdag, 2 mars, 2016

WB

Trots en kort månad och sportlov är Läkemedelsverkets listade ”Säkerhetsmeddelanden från tillverkare” osedvanligt lång. Där finns bland annat en produkt som överhuvudtaget inte får säljas som medicinteknisk produkt och således inte är CE-märkt, från Promeduc Surgical.  Medicinsk programvara har, efter en period utan att synas på varningslistan, återigen blivit återkallade eller visat sig ha felaktig användarinstruktion. MedTechbloggen funderar över vad felaktiga  ”In vitro diagnostiska produkter” kan ställa till med. Felaktiga provsvar som kanske innebär att patienten blir över- eller underbehandlad? Patientsäkerhet?

Februarilistan:

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation – RaySearch Laboratories AB

Dentalprodukter – Helioseal Clear – Ivoclar Vivadent AG

Engångsprodukter – MitraClip Clip Delivery System – Abbott Vascular

Medicinsk programvara – VAS – Norrbottens läns landsting

In vitro diagnostiska produkter – HemoCue HbA1c 501 testkassetter – Infopia. Co., Ltd

Hjälpmedel för funktionshindrade – Splash-bassänglyft – S.R. Smith, LLC

In vitro diagnostiska produkter – ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I – Abbott Ireland Diagnostics Division

Implantat – Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing System – Endologix, Inc.

Engångsprodukter – Covidiens kundanpassade kit – Covidien LLC

Implantat – Absorb och Absorb GT1 Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) system – Abbott Vascular

Medicinsk programvara – NCS Cross – EVRY Integration AB

Engångsprodukter – BEAVER Banana Blade – Smith & Nephew, Inc.

Implantat – Endobon Xenograft Granules – Zimmer Biomet France

Anestesi- och andningsstödjande produkter – CytoSorb 300 ml – CytoSorbents Medical Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Reflotron Uric Acid – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – artus C. trachomatis Plus RG och LC PCR-kit – QIAGEN GmbH

Flergångsprodukter – Forefoot 1.5 – Newdeal S.A.S

Engångsprodukter – ProTrack – Baylis Medical Company Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Leica M525 OH4 och Leica M720 OH5 – Leica Microsystems AG

In vitro diagnostiska produkter – VITROS System – Ortho Clinical Diagnostics Inc

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HeartWare HVAD styrenhet, växelströmsadapter och batteri – HeartWare, Inc.

Implantat – VORTEK – Coloplast A/S

In vitro diagnostiska produkter – Bond Polymer Refine och Novolink Polymer detektionskit – Leica Biosystems Newcastle Ltd

Implantat – Contourflex Implants – Implantech Associates, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HomeChoice och HomeChoice PRO – Baxter Healthcare SA

Aktiva implantat – Barostim Neo – CVRx, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Etest PIP/TAZO/CON-4 PTC 256 – bioMérieux SA

In vitro diagnostiska produkter – Siemens Healthcares östradiolanalyser – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Flergångsprodukter – TLC Självåtdragande sårhakesystem – Applied Medical Technology, Inc.

Aktiva implantat – Specify 5-6-5 och Specify 2×8 elektroder för kirurgisk implantering – Medtronic Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Eclipse behandlingsplaneringssystem – Varian Medical Systems Inc.

In vitro diagnostiska produkter – FMC7 FITC – Becton Dickinson Biosciences

Engångsprodukter – Talon gripenhet – United States Endoscopy Group, Inc

In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc Cefoxitin Fox30 – Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingstoke

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Powerheart G3 defibrillationselektroder – Cardiac Science CorporationHelioseal Clear

Fredag

fredag, 19 februari, 2016

anten

Nu är det fredag. Igen. MedTechbloggen önskar trevlig helg med några tänkvärda citat.

Magnus von Platen: Föresatsen är den lates njutningsmedel.

Grannen: För den late går tjälen aldrig ur marken.

G. Bernard Shaw: Matyrskapet är enda vägen till berömmelse för en odugling.

F de la Rochefoucauld: Alla människor klagar över sitt dåliga minne, men ingen klagar över sitt förstånd.

Blandaren: Verkligt tvång kan man endast känna om man har full frihet att välja mellan två olika omöjligheter.

Ha en riktigt trevlig helg!

Standarder på remiss

torsdag, 18 februari, 2016

Hopp22

Du missar väl inte att läsa och kommentera de förslag till nya eller uppdaterade standarder som SIS, Swedish Standards Institute, publicerar! MedTechbloggen har ställt samman de standarder som är ute på remiss inom medicinteknikområdet, utan att för den skull ta ansvar för att listan är fullständig. Håll tillgodo!

SIS: ”Nya standardförslag kvalitetskontrolleras ett flertal gånger under framtagningen. Även en fastställd standard, svensk eller internationell, ses över med jämna mellanrum för att säkerställa aktualitet och relevans, en så kallad periodisk översyn. Ett viktigt led i denna kvalitetskontroll är remissförfarandet. Remissvar är därför viktiga. Alla har möjlighet att kommentera remisserna och lämna förslag till förbättringar. Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda. Om du kontinuerligt vill få information om remisser inom ett visst område kontakta kontaktpersonen för den aktuella remissen. Det är även möjligt att leta, läsa och kommentera standardförslag direkt på skärmen utan kostnad med SIS tjänst Kommentera.”

 

Renhetsteknik, SIS/TK 108 2016-05-01 ISO/DIS 14644-13, Cleanrooms and associated controlled environments – Part 13: Cleaning of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle and chemical classifications

Ambulanssjukvård, SIS/TK 351 2016-04-11 prEN 13976-1, Rescue systems – Transportation of incubators – Part 1: Interface conditions

Ambulanssjukvård, SIS/TK 351 2016-04-11 prEN 13976-2, Rescue systems – Transportation of incubators – Part 2: System requirements

Tandvård, SIS/TK 327 2016-03-31 prEN ISO 19429, Dentistry – Designation system for dental implants (ISO 19429:2015)

Implantat och biologisk säkerhet, SIS/TK 340 2016-03-28 ISO/DIS 11491, Implants for surgery – Test method for impact resistance of ceramic femoral head for hip joint prostheses

Tandvård, SIS/TK 327 2016-03-14 prEN ISO 9873, Dentistry – Intra-oral mirrors (ISO/DIS 9873:2016)

Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334 2016-03-14 prEN ISO 21298, Health informatics – Functional and structural roles (ISO/DIS 21298:2016)

Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329 2016-02-29 ftSS 8752430, Medical gas pipeline systems – Connectors for medical gases

Tandvård, SIS/TK 327 2016-02-17 prEN ISO 7787-3, Dentistry – Laboratory cutters – Part 3: Tungsten carbide cutters for milling machines (ISO/DIS 7783-3: 2015)

Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 2016-02-10 SS 8760008, Health care textiles – Operation textiles – Base set for operation textiles