Posts Tagged ‘sfk’

SFK del II

torsdag, februari 3rd, 2011

Alla pratar om kvalitet men är det verkligen produktens kvalitet som man menar. Nej knappast, det är så mycket mer. Häromdagen genomförde SFK Väst ett seminarium under rubriken ”Så skapas hållbar framgång”. Ibland känns det som många kvalitetsansvariga ute i företagen inte riktigt hänger med i omvärldens svängningar. Man letar förtvivlat efter verktyg för att förankra sin egen position. Det kan vara Sex Sigma, Black Belt, kvalitetsutveckling, riskhantering, verksamhetsutveckling, allas engagemang, ledningens förståelse etc. Det känns lite anno dazumal. Kontrollchefen är död sedan länge. Nya grepp krävs för att hänga med i svängarna.

På seminariet presenterade VD för SIQ, Jerry Karlsson, en ny samverkanskonstellation som har till syfte; ”Att positivt påverka och utveckla business excellence i Sverige och därmed främja svensk kvalitet.” Ja, då har vi fått ytterligare ett uttryck som måste förklaras, business excellence. Vad är då det? Jo; ”Att skapa rätt värde och nytta för verksamhetens kunder på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och kompetenser”. Enkelt att förklara? Nej, knappast! De som samverkar under devisen är IAQ, International Academy for Quality, SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, SFV, Svenskt Forum för Vårdkvalitet, SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, SIS, Swedish Standards Institute, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan. Det är många viljor som kommer att kräva många möten.

Under rubriken ”Framtidens utmaningar för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling” gjorde Bo Bergman från Chalmers en mycket intressant presentation. Bla lyfte han fram de nya utmaningar som vi ”medelålders+” måste ta till oss för att kunna vara med på banan, ex.vis Twitter, Facebook, Spotify, Wilkipedia, Bloggar, Google, etc. Människan, medarbetaren, behöver inre motivation. De hinder som Bo ser är de gamla strukturerna; nationell kultur vs företags/organisationskultur, regelsystem som inte hänger med.

I detta sammanhang kan man se Katarina Wendsjös presentation som än viktigare, ”Hållbart medarbetarskap”. Vi måste förstå att människor drivs och utvecklas på olika sätt. Drivkrafterna för att göra ett excellent jobb är olika för varje enskild individ. Det är sammansättningen av gruppen som kan ses som framgångsfaktorn för bra och lönsamma resultat.

Man får inte heller glömma bort att det inte bara är inom industrin som man sysslar med verksamhetsutveckling. Vården står inför stora utmaningar. En som är mitt upp i det området är Svante Lifvergren på Skaraborgs Sjukhus.
Där leder han en ordentlig utvecklingssatsning. Som MedTechbloggen förstår det är Vården en koloss som inte är så lätt att rubba. Inom Skaraborgs Sjukhus är man dock på mycket god väg. Ge inte upp, Svante!

(Eftersom SFK ännu ”inte gått med i sociala medier” kan MedTechbloggen dessvärre inte länka till de enskilda presentationerna)

SFK-seminarium

fredag, januari 28th, 2011

MedTechbloggen visar några osorterade bilder från gårdagens SFK-seminarium med tema ”Hållbar framgång”. Vi återkommer med ytterligare info längre fram så håll utkik!