Posts Tagged ‘Sahlgrenska’

Sahlgrenska life

tisdag, januari 17th, 2017

capriwallander

Planeringen av det nya ”Sahlgrenska Life” tuffar på i maklig takt. För något år sedan avslutades arkitekttävlingen för området. Vinnare blev ett förslag från Sweco och Architema Archtects. Tanken är att Sahlgrenska Life ska binda samman forskningen och utbildningarna på Medicinareberget, Göteborg, med den kliniska vården i sjukhuset och bli ett forsknings-/utvecklingskluster. Det finns planer för två byggnader på Medicinareberget och en på sjukhussidan. De tre ska i så fall bindas samman av en fjärde byggnad över Per Dubbsgatan.

I slutet av förra året tecknade Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus tecknade samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life. Akademiska Hus äger hus och mark i området som kan tänkas användas. Vitartes vill ses som det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Bl.a bygger man Scandinavian Life Science vid Karolinska i Solna. Vitartes säger att ”kärnan i projektets koncept är bildandet av s.k. Centers of Excellence, där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper.” Det låter fint.

Tanken är att sätta spaden i jorden på Medicinarberget under 2019 men innan dess behövs politiska beslut och inte minst pengar.

 

Grattis Sahlgrenska

tisdag, mars 11th, 2014

Svenska Hygienpriset 2014 delades ut på årets hygiendagar i Umeå den 11 mars.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter. Bland 30 st nomineringar till hygienpriset hittade juryn 3 vinnare.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg med motiveringen: ”Central-IVA, CIVA och avdelning 96, får Svenska Hygienpriset för projektet ”Rumsrent”- ett tvärprofessionellt vårdhygieniskt förbättringsarbete. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt har man tagit fram ett flertal relevanta verktyg, där syftet är att förbättra hygienen och städkvalitén på vårdrummet. Viktiga hygienrutiner presenteras på ett nytt sätt. Arbetet är inspirerande för andra att ta efter.” Pristagare var Ninnie Bruhn, Maria Tiger, Barbro Ström, Barbro Larsson, Lillian Emanuelsson och Karin Lindkvist.
  • Universitetssjukhuset i Örebro Motivering: ” Andreas Ohlin och neonatalavdelning 35 vid Universitetssjukhuset i Örebro får Svenska Hygienpriset för att ha infört en ny vårdrutin kallad scrub the hub. Den går ut på att intravenösa infarter före insättandet gnuggas i 15 sekunder med en spritindränkt sudd. Enligt Svensk förening för vårdhygien har det lett till en kraftigt minskad risk för sepsis”. Pristagare var Anders Ohlin.
  • Distriktsveterinärerna Motivering: ”Distriktsveterinärerna får priset för ett vårdhygieniskt kvalitets och förändringsarbete i hela organisationen kallat ”Vårt Hygienarbete”. Utmaningen har varit att få ut budskapet i en organisation spridd över hela Sverige. Trots mycket speciella arbetsförhållanden har man med stort engagemang lyckats få till egendesignade lösningar inom ett prioriterat område. Dessa verklighetsförankrade lösningar har testats före breddinförandet. Ett föredömligt arbete som andra kan ta efter.” Pristagare: Lisa Haglund, Maria Tholander Hasselrot och Håkan Henriksson

MedTechbloggen gratulerar de tre pristagarna!

Sjukhusdirektörerna samarbetar

fredag, november 1st, 2013

Under våren 2013 har de tre stora universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund genomfört ett unikt projekt. I samråd med respektive landsting/regions hälso- och sjukvårdsdirektörer har de ”öppnat sina böcker” och delat data kring produktion, personal, ekonomi, kvalitet, forskning och utbildning.

Karolinska Universitetssjukhuset har bra tillgänglighet, bedriver stark forskning men använder mer resurser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har god kvalitet, men långa vårdtider. Skånes universitetssjukhus är produktivt och kan arbeta mer strukturerat med kvalitetsarbetet.

De stora universitetssjukhusen i Sverige har tillsammans nära 50 000 anställda. När de nu öppnar upp för att lära av varandra framkommer både områden där respektive sjukhus ligger bra till i relation till de andra, och områden man nu på de skilda ställena vill arbeta vidare med. Viktigast av allt, säger de tre sjukhusdirektörerna och hälso- och sjukvårdsdirektörerna inom respektive region/landsting, är att man nu med gemensam metodik strukturerat jämför data, lär av varandra och skapar faktaunderlag som är relevanta för universitetssjukhusens unika förutsättningar.  Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i respektive region och landsting har varit involverade i arbetet och tycker att detta är en modell för framtiden. Sjukhusen kommer att använda materialet i sitt fortsatta utvecklingsarbete och kommer under hösten undersöka möjligheten att fortsätta samarbetet.

Du hittar hela resultatet från benchmarkingen här.

Foto: Marie Ullnert

Skåne bäst(?)

måndag, oktober 28th, 2013

Karolinska i Solna och Huddinge, Sahlgrenska i Göteborg och Skånes universitetssjukhus har jämförts när det gäller strokevård. Den visar att strokevården vid Skånes universitetsjukhus är både effektiv, billig och får snabbt patienterna tillbaka till vardagslivet igen. SUS har en effektiv vårdplanering redan i ett tidigt skede och dessutom har ett tätt samarbete med kommuner och primärvård. De kortare vårdtiderna, ett mindre läkartätt mottagande vid akut strokelarm samt lägre bemanning på strokenheterna ger SUS låga kostnader för strokevården. Både Karolinska och SUS i Lund behandlar ett stort antal patienter utifrån. Främsta anledningen är att dessa patienter kommer från andra mindre sjukhus för att man på kirurgisk väg ska ta bort en blodpropp i hjärnan. SUS och Karolinska löser upp fler proppar med läkemedel, jämfört med Sahlgrenska. Vid SUS finns en uttalad benägenhet att ge också de som inte är självklara trombolysfall en andra chans.

Man kan tycka att Sahlgrenska, som borde ha tillgång till Strokefinder, skulle toppa jämförelsen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

torsdag, april 11th, 2013

Sjukhuset behöver hjälp med att fylla på med nytt blod. Man vädjar därför till blodgivare med blodgrupp A+, O+ och O- att ge blod omgående.

I går kväll blev det ett stort behov på blod på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och det gick åt ganska många blodpåsar under bara några timmar. Nivåerna i blodlagret har sjunkit ganska rejält och sjukhuset behöver hjälp med att fylla på med nytt blod. Sjukhuset vädjar därför till blodgivare med blodgrupp A+, O+ och O- att ge blod omgående.

Du får rappa på för Droppen stänger tidigare på fredagar!

Illegal medicinteknik

onsdag, november 28th, 2012

Bra att veta:

On November 17, 2012, the State Food and Drug Administration (SFDA) issued the Third Summary of Announcements of Illegal Drug, Medical Device, and Health Food Advertisements in 2012.

Transplantation goes profit

tisdag, januari 3rd, 2012

Som en ren service för MedTechbloggens läsare i engelsktalande länder kommer här ett press-släpp från Sahlgrenska och GöteborgBIO:

On the basis of an idea by pioneer Michael Olausson, professor within surgery and active at the Transplantation Centre at Sahlgrenska University Hospital, transplantation related research is being organised in a completely new way within Transplantation Biology & Regenerative Medicine. The new concept is based on clinicians and researchers working together for the purpose of transferring knowledge from fundamental research to patient as quickly as possible. Since there are now more than 20 people in the group, the need has arisen for a larger premises at Sahlgrenska Science Park.

His colleague Suchitra Holgersson, professor within Transplantation Biology, agrees and adds, ”Our activities are being performed with a totally new type of infrastructure. With a focus on collaboration between different competences, our patient related research will hopefully prove to be very beneficial,” says Suchitra, who is looking forward to being part of an expanded network presenting new possibilities via new contacts.

Michael Olausson and Suchitra Holgersson agree upon the fact that translational research is an important link between fundamental research and development. ”As a clinician, I can relate to patients’ problems and raise questions on how to solve them, and conversely, we can discuss how an idea in the laboratory can most rapidly be made to benefit the patient,” says Michael Olausson.

Stem cell technology is a fundamental part of the research together with modern technology for the production of stem cells. One example is to attempt to use the skeleton of an organ to form a complete organ by using stem cells. Other significant work entails improving methods to detect the risk of rejection at an early stage, presently a common dilemma within transplantation healthcare since it is a natural reaction by the body’s immune defence system. Several diagnostic tools have already been commercialised, among them a kit to analyse the occurrence of unusual antibodies that can cause rejection,” says Suchitra Holgersson.

The future presents many possibilities, and individual adaptations are of special interest. Being able to specifically customise an organ for a patient would provide huge benefits. Instead of lifelong treatment with immune dampening drugs after a transplantation, a new customised organ would improve the quality of life and in the long term reduce costs. There is no shortage of ideas in this successful team, which is currently holding its focus on arteries and veins, while, for example, accounting for lung research further on in 2012.

VRI – Patientsäkerhet

onsdag, oktober 19th, 2011

Brister i vården kräver 3 000 liv i vården varje år i Sverige. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de allvarligaste hoten mot patientsäkerheten inom all sjukvård världen över. Även inom svensk sjukvård är vårdrelaterade infektioner ett stort och allvarligt problem, inte minst med tanke på den alltmer hotande utvecklingen av resistenta bakterier i världen.
Bactiguard visar återigen framfötterna. Man har träffat ett samarbetsavtal med Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge om samverkan inom området Life Science, fokus är på vårdrelaterade infektioner och kringliggande processer.
Innovationsplatsen skall utgöra basen för denna samverkan mellan vård, forskning och näringsliv. Detta skapar handfasta förutsättningar för utveckling och förändring av vården samt för implementering av för sjukvården användbara metoder och medicintekniska produkter.
Inte nog med det, Bactiguard stärker även sin närvaro i Skåne genom att etablera ett strategi- och marknadskontor i Medicon Village. Härmed skapar Bactiguard samverkan i 2 noder med komplementära kompetenser som bör kunna stärka Sveriges konkurrenskraft för MedTech-branschen nationellt och internationellt inom Life Scienc.
Men varför finns man inte i Väst på Medicinarberget? Bristande aktivitet/initiativ i Göteborg?

Medicinhistoria

onsdag, februari 10th, 2010

I går var MedTechbloggen tillsammans med delar av studenterna i Medtek08 på museum, Medicinhistoriska museet i Göteborg vilket tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Guide var den kompetenta och engagerade museichefen Lisa Mouwitz.
Lån från museets presentation: ”Medicinens historia är historien om hälsan. Vad som gjorts och upptäckts under tidernas lopp för att människor ska hålla sig friska under ett långt liv och vilka sjukdomar och plågor som drabbat dem. Sättet att se på kroppen och hälsan har varierat under inflytande av religion, kultur och vetenskap, både ur individens och samhällets synpunkt. Ekonomiska och sociala omständigheter finns alltid med. Det kan också handla om politik på olika nivåer.”
På den gamla tiden fokuserade man på patientsäkerhet på ett helt annat sätt än idag. Intressant kan vara att konstatera att många metoder och instrument från den gamla tiden fortfarande används men nu kanske drivs med elektricitet… Och kanske inte nutidens läkare längre smakar på urinproverna för att ställa diagnos.
Ett besök på Midicinhistoriska museet kan varmt rekommenderas. (Ambulansen var häftig)

5 dagar gammal

tisdag, januari 5th, 2010

MedTechbloggen gratulerar Region Skåne! Ett nytt sjukhus har sett dagens ljus; Skånes universitetssjukhus. Sjukhuset kommer att kallas Sus som betyder gris på latin och franska. Lite Göteborgskt skulle man kunna tro, men enligt Dagens Medicin var namngivarna inte hemma på det latinska språket. Sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö har som projekt kallats Proluma. Kritiken mot Proluma har under resans gång inte varit nådiga. Vi får hoppas att man benchmarkat och dragit lärdom från alla de bekymmer som sammanslagningen av Sahlgrenska, Östra och Mölndal orsakade. Men man vet aldrig… Skånes Regionpolitiker kan vara nöjda, nu har man fått sitt efterlängtade universitetssjukhus. MedTechbloggen önska lycka och välgång!