Posts Tagged ‘produktutveckling.nu’

Design för barn

torsdag, november 1st, 2012

MedTechbloggen har kanske inte funderat i de banorna tidigare, men; utvecklar företag medicintekniska produkter som har ”för barn” i sin avsedda användning? Troligen är det på det sättet att ska man hitta ”barn-device” får man leta på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Men inte heller där hittar man många medicintekniska produkter som är designade för barn. De flesta produkterna finns inte i rätt storlek för de små. Det man ofta gör är att på sjukhusen modifiera, ändra, tejpa-o-klistra medicintekniska produkter som egentligen är avsedda att användas på vuxna. I vissa fall måste man t.o.m. skjuta upp behandlingar till dess att barnet blivit större eftersom det inte finns passande utrustning. Man kan ju tycka att barn förtjänar tillgång till produkter som är säkra, effektiva och gjorde bara för dem.

Troligen är ”barnmarknaden” för liten för de medicintekniska företagen. En idé skulle kunna vara att stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus tar tag i området och kanske tillsamman med duktiga designers, som de på produktutveckling.nu , startar upp några designprojekt. Det skulle kunna bli spännande utmaningar som kan involvera studenter i Lund!

Spännande nätverksträff

tisdag, september 7th, 2010

NMA Nätverk bjuder in till en kreativ nätverksträff den 22/9! För värdskapet står denna gång Scalae AB i Dalby, utanför Lund. Scalae är ett relativt litet företag, men är tuff nog att sticka ut hakan: ”Vi har sydsveriges mest kompletta designkontor med en holistisk syn på produktutveckling, kunskap inom alla discipliner samt egen produktion.”

Tema för träffen är Kreativ Produktutveckling. NMA Nätverk bjuder på två mycket spännande presentatörer:
Författaren och tänkologen PA Sthålberg som öppnar upp våra hjärnvägar med presentationen ”Tänk det otänkta.”
PA Stålberg har nyligen släppt boken med samma titel.

Industridesignern och chefen för Scalaes designkontor Magnus Göransson diskuterar under rubriken ”Kreativitet i produktutvecklingen”. Magnus har erfarenhet med sig från många arbetsplatser runt om i världen. Han kanske också kan tala om för oss vad det beror på att Danmark ligger långt före Sverige när det gäller industridesign.
NMA Nätverk säger att träffen är kostnadsfri för medlemmar i NMA Nätverk. Om man inte är medlem och ändå vill komma kan man höra av sig direkt till NMA.

Scalae AB finns också i de sociala medierna, som på Facebook och med en egen blogg.

Medicinteknisk utmaning

tisdag, augusti 24th, 2010

I år är det 2010. Ska vårdpersonalen då behöva vara oroliga när de använder enkla medicintekniska produkter? Sjuksköterskan Kaj Johansson har gjort en undersökning kring sjukvårdsanställdas erfarenheter av hiv-exponering efter stick- och skärskador på jobbet. Resultaten visar att bland de 13 sjukvårdsanställda som besvarade enkäten så upplevde tio stark oro och ångest i samband med stickincidenter, en tredjedel utvecklade besvärande sömnproblem och elva personer upplevde en påtaglig rädsla för att de smittats med hiv. Hur många som exponeras för hiv vid stickskador och som genomgår behandling med bromsmediciner är okänt. I Sverige har ingen, så vitt man vet, blivit smittad av hiv i tjänsten. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sker årligen omkring 700 rapporterade stickskador. Det är den vanligaste arbetsplatsolyckan bland Vårdförbundets medlemmar. Bland läkargruppen är kirurger väldigt utsatta där beräkningar visat att varje kirurg har mellan 40 och 50 incidenter varje år.
Utmaningen till medicintekniska företag blir att utveckla produkter som är 100% användarsäkra. Det ska väl inte vara så svårt eller är det VD som bromsar?

Spännande sida

torsdag, maj 20th, 2010

En riktigt spännande och informativ ”blogg” har sett dagens ljus, produktutveckling.nu Den har sina rötter i den skånska myllan. Det är medlemmen i NMA Nätverk, Scalae AB i Dalby, som ligger bakom initiativet. Företaget säger att produktutveckling.nu ska vara en vägvisare och inspirationskälla för allt inom produktutveckling. Här hittar man information, nyheter och annat inom ämnet produktutveckling. En av företagets grundare, Peter Arndt säger: ”Vi i Sverige är mycket duktiga på produktutveckling, och detta är en kunskap vi anser måste förvaltas och utnyttjas bättre. De flesta länder har kommit ifatt oss via produktion – det gamla sättet till framgång. Idag är det utveckling och produktutveckling som ger framgång och är basen för samhällets fram- och fortlevnad”.
MedTechbloggen önskar Scalae och produktutveckling.nu lycka till!