Posts Tagged ‘kulturtolk’

Mammaforum

måndag, mars 18th, 2013

Dagens Gästbloggare är Sausan Ismail som är Doula och kulturtolk, förlossningdpedagog vid Mammaforum i Göteborg. Hon informerar om sin viktiga verksamhet.

Mammaforum har uppstått ur verksamheten Doula och Kulturtolk i Födelsehuset och det är doulorna med sina olika kulturella bakgrunder som är personalen i Mammaforum. Göteborgs Kommun står för en treårig finansiering. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som är ganska nya i Sverige, men alla är välkomna. För självklart hoppas vi även uppmuntra till personlig kontakt mellan ”infödda” och ”invandrade” föräldrar. Sådan finns det alldeles för lite av i vår segregerade stad. Vi ska inte glömma att samtal och personliga möten på svenska är ett mycket bra komplement till SFI!

Gravida kvinnor som inte talar svenska kan få en stödperson under graviditet, förlossning och eftervård. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt för den gravida kvinnan. Doulan har tystnadsplikt.

För dig som är född och uppvuxen i ett annat land, har bott i Sverige under längre eller kortare tid, och är intresserad av information, rådgivning och svar på dina frågor! Du kommer att träffa många utbildningsanord-nare, myndigheter, föreningar m m. Behöver du tolkning till ditt språk finns personal på plats med språken arabiska, somaliska, persiska, kurdiska, serbokroatiska m fl.

Namnet Födelsehuset står för en vision om helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

En vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov.

Vi vill verka för:

– mer kontinuitet

– större valfrihet

– och en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården

Den 21 mars kl 13-17 bjuder man in till en minimässa om utbildning, jobb och starta eget under namnet Vägen in.