Posts Tagged ‘Jens Schollin’

Forensisk vetenskap

onsdag, oktober 28th, 2009

När det gäller kriminalvetenskap ligger Sverige idagsläget inte i första ledet. Storbritanien ses som världsledande inom området. Sverige har dock tagit några viktiga steg i rätt riktning med bla en mycket kvalificerad utbildning på Uppsala Universitet och ett masterprogram i forensisk vetenskap. Nu startar man i Örebro också en typ av kriminologiutbildning.

MedTechbloggen lånar en text direkt ur Örebro Universitets nyhetsbrev för oktober -09:

”Örebro universitet inrättar examen i kriminologi Nu kan studerande vid Örebro universitet ta en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Den förstärkning av utbildnings- och forskningsområdet kriminologi vid Örebro universitet som genomförs sker i samarbete med polisen, kriminalvården och Örebro kommun.
– Detta steg gör oss mer attraktiva för nya studenter eftersom endast tre lärosäten kan erbjuda en kandidatexamen med kriminologi som huvudämne. Dessutom gör vårt samarbete med polisen, kriminalvården och kommunen att utbildningen har en stark förankring i samhället, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.
Beslutet att inrätta examen i kriminologi är väl förberett eftersom utbildningen vid universitetet har en stark forskningsförankring och det finns ett etablerat samarbete med flera partners som bland annat medför goda praktikmöjligheter.
– Vi ser den nya satsningen på kriminologisk forskning och utbildning som ytterligare ett sätt att förstärka både universitetets och kommunens profil. Kommunens miljonsatsning på detta projekt är ett led i detta, säger Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.
Även polisen ser fördelar med universitetets satsning.
– Polismyndigheten i Örebro län ska utveckla verksamheten för att nå bättre resultat. Det gör vi bl.a. med ett utvecklat samarbete med Örebro Universitet. Det är viktigt för polismyndigheten att ha evidensbaserade arbetsmetoder och att stödja arbetet i möjligaste mån på vetenskap och forskning, säger länspolismästare Kalle Wallin.
Det är Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet som ansvarar för utbildningen. Avslutad utbildning förbereder för arbete som utredare eller analytiker inom statlig eller kommunal förvaltning, exempelvis polisen, brottsförebyggande råd eller kriminalvården.”
Text: Niklas Jälevik