Posts Tagged ‘ColdZyme’

Medicinteknik ur havet

tisdag, september 10th, 2013

Enzymatica kan nu visa positiva resultat från en klinisk pilotstudie som genomfördes på Öron-Näsa-Hals kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hos de personer som blev infekterade av förkylningsviruset reducerade ColdZyme Munspray både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.

– Det här är mycket intressanta och lovande resultat. COLDPREV-studien visar statistiskt signifikanta resultat med ColdZyme Munspray, avseende reduktion av virusmängden i halsen och antalet förkylningsdagar hos infekterade försökspersoner, säger Enzymaticas forskningschef Mats Clarsund

”COLDPREV”  är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk pilotstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukten ColdZyme Munspray. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor, med förkylningsvirus via näsan. Trots att studien var en pilotstudie, med syfte att ligga till grund för större studier, sågs en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme Munspray och placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen och reduktion av antalet förkylningsdagar.

– Även om studien med ColdZyme Munspray inte var konklusiv i alla avseenden, är resultaten intressanta, säger överläkare Cecilia Ahlström Emanuelsson, huvudansvarig för studien.

ColdZyme Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsperioden vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär i munhåla och svalg. Produkten registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme Munspray startade på apotek i hela Sverige februari 2013.

Enzymatica part III

lördag, december 29th, 2012

MedTechbloggen skriver återigen om produkter från Ideon-företaget Enzymatica.

Proteaser eller proteolytiska enzymer har använts terapeutiskt under en längre tid och visat stor potential vid behandlingen av ett antal sjukdomstillstånd. Köldanpassade proteaser har en större flexibilitet och katalytisk effektivitet, än vanliga proteaser, en egenskap som kan vara viktig för framtagningen av nya behandlingar.

I en nyligen publicerad systematisk översiktsartikel i Infectious Diseases & Therapy av Enzymaticas forskare klargörs potentialen hos köldanpassade proteaser för behandling av olika sjukdomstillstånd. ColdZyme Munspray kan ha en lovande potential som medicinteknisk behandling för att reducera risken för att få vanlig förkylning. I artikeln understryks potentialen hos köldanpassade proteaser, som en ny framväxande behandling vid bland annat virala infektioner. ColdZyme Munspray innehåller ett köldanpassat proteas (trypsin) som bildar en tillfällig aktiv barriär som skydd mot förkylningsvirusinfektion.

Enzymatica har pågående in vitro-studier som kartlägger köldanpassat trypsins påverkan på förkylningsvirus och under början av 2013 är en klinisk studie planerad för att verifiera ColdZyme Munsprays förebyggande effekt på förkylning hos människa.

Bild: Enzymatica AB

Välkommen

torsdag, augusti 23rd, 2012

MedTechbloggen välkomnar Enzymatica in bland medicinteknikföretagen!

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk.

Företaget har i dagarna notifierat Läkemedelsverket om en ny klass I-produkt; ColdZym. Den är avsedd att användas för att förebygga förkylningar, men kan också förkorta sjukdomsperioden om sprayen börjar användas i ett tidigt stadium av förkylningen. Munsprayen innehåller bla ett enzym från torsken. Bolaget har genomfört en mindre användarstudie för munsprayen med skidskyttar på elitnivå och fått positivt resultat, men planerar marknadsstudier som del av eftermarknadsuppföljningen för ColdZyme med start i höst. Det har också testats av ishockeylaget Malmö Redhawks. MedTechbloggen har hög integritet varför vi inte lägger in någon kommentar om just det hockeylaget.

”På sikt vill vi bidra till att minska antibiotikaanvändandet,” säger VD, Michael Edelborg Christensen.

Just nu för Enzymatica förhandlingar med ett flertal nationella och internationella distributörer, apotekskedjor och grossister för marknadsintroduktion i början av 2013.

Lycka till!