Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Life Science-finalister

fredag, januari 13th, 2017

kranbil2

Så här när våren närmar sig brukar galor, priser och utmärkelser dyka upp. Göteborg har sina, bla. eHealth Award. En av Malmös galor är Malmö Näringslivsgala som går av stapeln den 13 februari då årets näringslivspris i  8 kategorier delas ut. Tre finalister inom varje kategori har valts ut som finalister. Den kategori som ligger MedTechbloggen närmast hjärtat är Malmö Stads Näringslivspris inom life science. 

Det går till ”ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Näringslivspriset inom life science kan innebära en affärsidé, en produkt, ett tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.”

Årets finalister är:

TePe Munhygienprodukter, med motivering;I fem decennier har TePe förbättrat munvården för människor över hela världen. I ett nära samarbete med akademin och genom en nyinrättad stiftelse ges generösa resurser till forskning och utveckling och med en ständigt stark försäljningsutveckling och hög exportandel fortsätter TePe att sätta Malmö på den internationella kartan.”

Biora, ”Med en odontologiprodukt mot tandlossning i världsklass, utvecklad i Malmö och med en produktionsanläggning godkänd för medicintekniska produkter i klass 3, kliver nu Biora vidare och utvidgar sin verksamhet. Genom en imponerande process- och teknikutveckling etableras nu ytterligare produktion och ett internationellt center i Malmö för stabilitetsstudier också för produkter från moderbolaget Straumann i Schweiz.”

Rubin Medical, ”För Rubin Medical står patienten alltid i fokus. Med högkvalitativa produkter inom diabetesområdet, såsom insulinpumpar och automatiserad glukosmätning, förbättras livskvaliteten för tusentals patienter i Norden dagligen. Detta har också satt ett tydligt avtryck försäljningsframgångar och resultat. Med Malmö som bas blickar man nu framåt för att bidra till ytterligare förbättrad diabetesvård.”

MedTechbloggen önskar de tre finalisterna lycka till den 13 februari!

Missat?

tisdag, september 20th, 2016
  • Du känner väl till att;

En granskning i USA visar skrämmande resultat: Medtech companies have reported more than 4000 patient deaths to FDA as injuries or device malfunctions

Den senaste redovisningen från Läkemedelsverket över rapporterad säkerhetsinformation från medicintekniska tillverkare

Sahlgrenska Science Park bjuder in till Park Annual den 29 september

Intressant nyhetsbrev från Surgicon Project

Årets tema: Rörelser Odontologiska rikstämmans vetenskapliga program, 16 – 18 november.

Stryker köper delar av Instratek

Macchiarini framstår som en kalkylerad risk

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag två öre till medicinsk forskning.

Mediteq Forum bjuder in till höstens aktiviteter

KemiVärlden Biotech står som organisatör för Bioscience 2016 på KI

Det är hög tid att nominera till årets upplaga av Svenska Innovationspriset

Magbesvär är en miljardmarknad

Om du har vägarna förbi Sydney, Australia. Nya IVD-regler

Better Medical Device Design, Faster

Håller medtechföretag i USA på att ta över Europas medicintekniska industrier?

MedTechbloggen önskar en trevlig fortsättning på veckan!

Inte rolig läsning

onsdag, juni 29th, 2016

Vi har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling. Det beror både på att företagen minskat sina investeringar i Sverige och på minskade statliga satsningar, visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga lägesrapport över medicinsk forskning i Sverige.

Företagens investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP minskade med 30 procent, från 3,03 till 2,12 procent, mellan år 2001 och 2014. Samtidigt ökade företagens investeringar i många andra länder. Även de statliga investeringarna i forskning och utveckling som andel av BNP i Sverige minskar, för andra året i rad. För första gången sedan 2007 ökar inte heller de statliga anslagen till medicinsk forskning och utveckling som andel av BNP.
Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning ges ut för tredje året i rad. Rapporten innehåller statistiska sammanställningar över trender och internationella jämförelser för forskningsinvesteringar, vetenskaplig kvalitet, innovation, life science-företag samt kliniska prövningar.
MedTechbloggen undrar hur Regeringen tänker?

Syntetiskt diagnostikpapper

torsdag, mars 3rd, 2016

KTH-forskare har utvecklat en ny typ av syntetiskt papper som kan användas i medicinska tester. Papperet gör inte bara att man kan testa för flera olika sjukdomar på en och samma gång, tillförligheten är också betydligt bättre än dagens teknik. Framtida användningsområden kan vara tester som visar om en människa drabbats av ex.vis hjärtinfarkt eller allvarlig njursjukdom.

Jonas Hansson är forskare och doktorand på avdelningen Mikro- och nanosystem på KTH. Där jobbar han och hans kollegor med ytterst småskalig teknik som bland annat används i medicinsk diagnostik. Han berättar att dagens papper i ex.vis graviditetstest i bästa fall klarar av besvara en diagnosförfrågan med ja eller nej. Det vill säga är personen gravid eller inte. Det nya, välstrukturerade syntetiska papperet har en helt annan tillförlitlighet. Pappersmaterialet som används i dagens tester för att suga upp blod eller andra kroppsvätskor är baserad på cellulosa. Fibrerna är ostrukturerade i dessa papper. De förekommer huller om buller i ett slumpmässigt mönster med stor variation mellan ett medicinskt test och ett annat. I det syntetiska pappret har fibrerna arrangerats på mikrometernivå. Man kan bestämma exakt avstånd mellan fibrerna, deras vinkel i förhållande till varandra och tjocklek. Detta i ett tredimensionellt nät.

”Vårt papper ger möjligheten att berätta mer än bara om en person har en sjukdom eller inte. Det möjliggör att avgöra koncentrationen av en eller flera biomarkörer i en kroppsvätska. För vissa sjukdomar finns endast små mängder av en biomarkör tillgängligt i kroppen, vilket innebär att testerna behöver vara väldigt känsliga. Dessutom eliminerar vi variationen mellan olika pappersark på grund av skillnader i strukturen, alla medicinska tester blir lika noggranna”, säger Jonas Hansson.

Det nya pappret kan inte bara berätta att en människa är sjuk utan också hur sjuk vederbörande är.

Förutom klinisk användning tror forskarna på en stor potential inom området självtester. Testerna kan vara helt självständiga, eller ta hjälp av exempelvis smartphones för avläsning och tolkning. Det är inte minst relevant när allt mer vård flyttar ut till hemmen.

Säkerhetsinformation från medicintekniska tillverkare

torsdag, januari 14th, 2016

MedTechbloggen önskar er alla en god fortsättning på 2016! Som traditionen bjuder redovisar MedTechbloggen Läkemedelsverkets lista över ”Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden” vilka registrerats under julmånaden 2015.

Det är en blandning av felaktigheter allt från pacemaker som inte fungerar över felaktigt satt hållbarhetstid till enkla osterila plåster som märkts som sterila. Det skulle vara intressant att få ta del av företagens ”förebyggande och korrigerande åtgärder”, CAPA. Det är ett område som det har slarvats med under årens lopp.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Ambu AuraGain – Ambu A/S

In vitro diagnostiska produkter – Acute Care TestPak, CalPak och DilPak – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Engångsprodukter – GYNECARE THERMACHOICE III – Ethicon Inc.

Engångsprodukter – Filtraflux+Softflex, Soft-Flex, F+SFT Vygon-FRN, SFH173 Maquet, SH163 Maquet och Vygon Fh+Stf med böjanslutning – Inmed Manufacturing Sdn Bhd

Engångsprodukter – Terumo Destination renal införingsskida – Terumo Medical Corporation

Implantat – Kirschner-ledare 1,6 mm med borrspets – Synthes GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – GF-UCT180 Ultraljudsgastroskop – Olympus Medical Systems Corp.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – IntelliVue Information Center iX – Philips Healthcare

Engångsprodukter – EchoTip Ultra Endobronkial HD ultraljudsnålar – Cook Ireland Ltd.

Engångsprodukter – Pro-optha ögonförband D och S – Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – SynReam Medullary Reamer – Synthes GmbH

Engångsprodukter – Drapering för da Vinci kirurgisystem – Microtek Medical Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – MOSAIQ – IMPAC Medical Systems, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur och ADVIA Centaur XP – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Aktiva implantat – InSync III CRT-pacemakers – Medtronic Inc.

Engångsprodukter – Chariot Guiding Sheath – Boston Scientific Corporation

Hjälpmedel för funktionshindrade – PT Fysioline Manuped, SE-1000 – SUNGDO MC CO, Ltd.

Engångsprodukter – Accu-Chek Insight Rapid – Roche Diabetes Care GmbH

In vitro diagnostiska produkter – BD Vacutainer K2 EDTA (K2E) blodprovtagningsör – Becton Dickinson

In vitro diagnostiska produkter – GlucoMen LX Sensor – A.Menarini Diagnostics S.r.l.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Aurinio L 50 – Trilux Medical GmbH & Co. KG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – ENDOEYE HD II videoteleskop – Olympus Winter & Ibe GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Allura Xper-, Allura Clarity-, Allura CV-, Allura Centron- och UNIQ-system – Philips Medical Systems Nederland BV

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Syngo RT Therapist och Syngo RT Oncologist – Siemens AG

Flergångsprodukter – Reach System Handle-instrument – DePuy Ireland Ltd

Engångsprodukter – Barrier EasyWarm – Mölnlycke Health Care AB

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – PowerStar bipolär kabel – Johnson & Johnson MEDICAL GmbH

Engångsprodukter – Palindrome katetrar – Covidien LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – mylife OmniPod – Insulet Corporation

Engångsprodukter – Opti-Mist/Economist II nebulisatorer och nebuliseringskit – Unomedical Inc.

Implantat – Strattice – LifeCell Corporation

Engångsprodukter – Salvequick Med Aqua Cover Kids – Cederroth AB

 

Anmälda Organ

tisdag, december 22nd, 2015

För ett par år sedan skärptes reglerna för anmälda organ, Notified Body, inom medicinteknik. En av anledningarna var skandalen med bröstimplantat. Kan man se några resultat av uppstramningen? Jo då, många av de anmälda organen har inte klarat att höja sin kompetens och kvalitet. Antalet anmälda organ har minskat med ca 30%! Att några av de anmälda organen försvinner kan vara bra och kanske ett tecken på att alla inte var seriösa. Samtidigt skapar det bekymmer för deras kunder, de medicintekniska företagen. De företag som är certifierade av anmälda organ som försvinner måste hitta andra som lever upp till kompetenskraven. Det är inte någon avancerad gissning att tro att de befintliga anmälda organen har fullt upp med sina befintliga kunder och inte kan åta sig nya kunder. Det har hänt tidigare att kunder till anmälda organ har fått stå tillbaka för större kunder vilket orsakat att det mindre medicintekniska företaget blivit försenad till marknaden med nya produkter.

Så uppmaningen till Sveriges medicintekniska företag; se om ert hus i god tid!

 

Helg

fredag, oktober 16th, 2015

capri4

MedTechbloggen önskar trevlig helg med att citera:

E. Hubbard Tag inte livet alltför allvarligt. Du kommer i alla fall inte ifrån det levande.

Ernest Hemmingway Lycka! Å, det är mycket enkelt! Det är bara god hälsa och dåligt minne.

Edward Young Vi föds som original men de flesta av oss dör som kopior.

 

Snart är det måndag.

Life Science

måndag, mars 23rd, 2015

wallander_spår2

Även våra djur omfattas av begreppet life science. Det får vi inte glömma!

Vårens första vinnande entreprenörer i Venture Cup Nord har korats. Vilka vann då inom kategorin Life Science & Teknik? Jo, FACTO Djurhälsa! FACTO Djurhälsas idé är att erbjuda ett hälsotest på hund eller katt. Man beställer provtagningskit, provta hemma i lugn och ro, skicka provet till FACTO Djurhälsa och få analyssvar inom en vecka. Företaget jobbar vidare med sin idé inom Uminova Science Park i Umeå.

Det är Annika Tovedal som tillsammans med Carola Falk tävlar med idén FACTO Djurhälsa. Det borde finnas en enormt stor marknad som väntar där ute! Lycka till med idén och den fortsatta tävlingen, önskar MedTechbloggen och boxern Wallander!

 

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Sedan 1998 har tävlingen bedrivits med syfte att skapa tillväxt i Sverige. I Moment Affärsidé tävlar entreprenörerna med en kort beskrivning av sin affärsidé. I Moment Pitch ska entreprenörerna skicka in en 60-sekunders videopitch, där inga hjälpmedel eller redigering är tillåten. Nästa steg i tävlingen är Moment Affärsplan där deltagarna ska lämna in sin affärsplan till Venture Cup senast den 7 april.

Uppdatera dina kemikalielistor!

fredag, januari 16th, 2015

Om ditt företag tillverkar, importerar eller säljer kemikalier behöver ni se över märkning och klassificering. Från den 1 juni 2015 ska alla kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt EU:s CLP-förordning. Det innebär att etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter på EU-marknaden måste uppdateras med ny information.

Mer info hittar du här!

Behöver du stöttning är KemRisk Sweden det perfekta alternativet.

Riskhantering – Medicintekniska produkter

måndag, november 3rd, 2014

Chefen är frusterad idag. ”Varför riskerar medicintekniska företag att smutsa ner sina varumärken genom att behöva figurera på offentliga listor som beskriver brister i företagens medicintekniska produkter!?” Ja, man kan ju undra. Beror det på att företagsledningen tittar på helt andra parametrar än produktsäkerhet? Har de som jobbar hands on med riskhantering svårigheter med att kommunicera med företagsledningen? Hur stor roll spelar Notified Body, Anmält organ, i detta sammanhang? Varför upptäcker inte NB de brister som bevisligen finns, vid sina revisioner hos företagen, i de högre produktklasserna. Bristande kunskap? Förhoppningsvis beror den bristande noggrannheten inte på att Notified Body är oroliga att mista affären. Vilken roll har SWEDAC som ackrediteringsmyndighet för Notified Body? Med ett kraftfullt riskhanteringssystem inom de medicintekniska företagen skulle nedanstående lista inte finnas och patientsäkerheten vara på topp!

Oktobers lista från Läkemedelsverket över företag som inte uppfyllt kraven i det medicintekniska regelverket och varit tvingade att utfärda sk Säkerhetsmeddelande till marknaden, Field Safety Notice, FSN:

Implantat – RENASYS EZ, RENASYS EZ PLUS, RENASYS EZ MAX och RENASYS GO – Smith & Nephew, Inc.

ImplantatProteshuvud, stort – Waldemar Link GmbH & Co. KG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – IntelliVue-patientmonitorer och Avalon-CTG-apparater – Philips Medizinsysteme Böblingen GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Ingenuity CT, Ingenuity Core och Ingenuity Core128 – Philips Healthcare

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Zimmer Universal Power System handenheter – Zimmer Surgical S.A

Implantat – AMS 700 tillbehörssatser – American Medical Systems Inc

ImplantatABGII Modular Neck, Rejuvenate Modular Neck, Rejuvenate Modular Stem och ABGII Modular Stem – Stryker Ireland Ltd

In vitro diagnostiska produkter – Small Form Factor PC-konsol – Beckman Coulter

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur-systems Kalibrator E – Siemens Healthcare Diagnostics Inc

Engångsprodukter – Perifert insatta centrala katetrar (PICC) kits – Bard Access Systems

Anestesi- och andningsstödjande produkter – nFlow Infant Nasal CPAP Andningssystem – Intersurgical UAB

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Gendex eXpert DC – Gendex Dental Systems

Implantat – Floseal Hemostatisk Matrix – Baxter Healthcare SA

In vitro diagnostiska produkter – therascreen BRAF RGQ PCR Kit – Qiagen Manchester

In vitro diagnostiska produkter – cobas b 221-systemet – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – ACL Top Family instrumenten – Instrumentation Laboratory Co.

In vitro diagnostiska produkter – FreeStyle Libre Flash glukosmätningssystem – Abbott Diabetes Care Ltd.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Flocare Infinity pump – Nutricia Medical Devices BV

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Allura Xper-system – Philips Medical Systems BV

Engångsprodukter – Spirotome – MEDINVENTS NV

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur HBc totalt – Siemens Healthcare Diagnostics Inc

Ögon- och synhjälpmedel – Proclear toriska kontaktlinser– CooperVision Manufacturing Limited

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CT Exprès handkontroll – Bracco Injeneering SA

Engångsprodukter – Danadur F, Danadur K, Danalan, Danauniversal och Danalastic – Mediplast AB

Medicinsk programvara – Datahanteringssystemet CentraLink – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Implantat – Ellipse MAGEC Spinalsystem för Bracing och isärdragning – Ellipse Technologies, Inc.

Ögon- och synhjälpmedel – Specular Microscope SP-1P – Topcon Corporation

Anestesi- och andningsstödjande produkter – HUDSON RCI nebulisator-adapter – Teleflex Medical

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis zee och Artis zeego – Siemens AG

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis zeego – Siemens AG

In vitro diagnostiska produkter – m2000sp Instrument Systems – Abbott Molecular Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Pad-Pak och Pediatric-Pak – HeartSine Technologies

In vitro diagnostiska produkter – ESTR-US-CT – Cisbio Bioassays

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CODAN ARGUS 71XV och Codan Argus 606S – Codan Argus AG

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur rengöringslösning – Siemens Healthcare Diagnostics Inc

Flergångsprodukter – Aequalis Ascend Flex guide – Tornier SAS

In vitro diagnostiska produkter – DxH Cleaner 10 och DxH Cleaner 5 – Beckman Coulter

Implantat – Portico Re-Sheathable Transcatheter Aortic Valve System – St. Jude Medical

Flergångsprodukter – Scherbak vaginalspekula – Rudolf Medical GmbH & Co. KG

Engångsprodukter – EDS 3 CSF Externt dräneringssystem – Codman Neurosciences, SARL

Engångsprodukter – Vinkel-slang adapter för mikromotorer (Air Hose Adapter angled F/Aesculap small) – Aesculap AG

In vitro diagnostiska produkter – Autostainer Link 48 och DakoLink – Dako North America, Inc.

Aktiva implantat – Cognis CRT-D och Teligen ICD – Boston Scientific Corporation

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Discovery XR656 – GE Hualun Medical Systems Co. Ltd

Aktiva implantat – Ellipse VR/DR ICD – St. Jude Medical CRMD

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – TomoTherapy-system – Accuray Incorporated

Engångsprodukter – PROXIMATE RH Rotating Head Skin Stapler och PROXIMATE Fixed Head Skin Stapler – Ethicon Endo-Surgery, LLC

Engångsprodukter – Säkerhetsskalpell med vikt – Ansell Sandel Medical Solutions LLC