Archive for the ‘Bloggande’ Category

Medical Devices 2017

söndag, januari 1st, 2017

kanon_jkp

MedTechbloggen har vaknat upp ur sitt höstide. Dags att ta nya tag i bloggen. Som tidigare välkomnar MedTechbloggen skribenter som har något att säga när det gäller området life science!

Nordic Medical Advisor har övergått till att vara ”mäklare” för företag som önskar stöd/hjälp inom de medicintekniska branscherna. NMA fixar de kontakter som företagen behöver. NMA Nätverk har övertagits till fullo av Mediteq AB, nu under namnet Mediteq Forum. Öppet för alla i branschen.

Händer det något spännande inom medtechbranschen under 2017? Jajamensan, efter många turer inom och utom EU-byråkratin kommer, med 99% sannolikhet, det nya Europeiska regelverket för medicintekniska produkter att träda ikraft. Förslagen till nya EU-förordningarna, en för medicintekniska produkter och en för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik antogs i juni 2016. Sedan dess har förslagen varit föremål för språkgranskning inom medlemsländerna. EU-kommissionen räknar med att den kommer att kunna träda ikraft och bli juridiskt bindande innan sommaren i år.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter att den trätt i kraft och förordningen för in vitro-diagnostik fem år efter att den trätt i kraft.

MedTechbloggen återkommer till bla definition av medtechprodukt och kraven på spårbarhet. Håll utkik!

Vill du skriva i MedTechbloggen är du välkommen att kontakta chefen på bengt@nordicmedicaladvisor.se

Fredag

fredag, februari 19th, 2016

anten

Nu är det fredag. Igen. MedTechbloggen önskar trevlig helg med några tänkvärda citat.

Magnus von Platen: Föresatsen är den lates njutningsmedel.

Grannen: För den late går tjälen aldrig ur marken.

G. Bernard Shaw: Matyrskapet är enda vägen till berömmelse för en odugling.

F de la Rochefoucauld: Alla människor klagar över sitt dåliga minne, men ingen klagar över sitt förstånd.

Blandaren: Verkligt tvång kan man endast känna om man har full frihet att välja mellan två olika omöjligheter.

Ha en riktigt trevlig helg!

Har den medicintekniska branschen läget under kontroll?

fredag, december 5th, 2014

flygambulans

Kommer den medicintekniska branschen att delas? En bransch för medicintekniska konsumentprodukter och en annan för medicintekniska produkter att användas av professionella. Vart är vi på väg? De medicintekniska apparna har gjort sitt intåg. Medicintekniska in vitro diagnostiska produkter för hemmabruk finns tillgängliga på konsumentmarknaden. På både gott och ont. En del kanske ifrågasatta http://www.geneticcode.se/ andra välkomnade.

Dagligen ser nya app-idéer dagens ljus. Ofta kommer dessa idéer från vården. Många är ”kul-att-ha-appar” andra skulle kunna förbättra hälso- och sjukvård. Vissa appar är definitionsmässigt medicintekniska produkter och ska uppfylla kraven i de medicintekniska regelverken. För att få släppas ut på marknaden inom EU/EES ska de vara CE-märkta. Är de avsedda för andra marknader ska de vara godkända utifrån dessa länders krav. Vad händer när/om dessa appar läggs ut på ex.vis App Store? Hur ska den formella tillverkaren kunna friskriva sig?

En viss oro finns i branschen, du hittar några synpunkter här; http://medtechviews.eu/article/iwatch-not-so-fast-apple andra diskussioner här; http://medtechviews.eu/article/consumerisation-care-can-medtech-compete Här delar journalisten Andrew Schorr med sig av sina tankar http://medtechviews.eu/article/if-medtech-wants-start-attaching-things-my-body-outside-clinic-we-better-talk  Benjamin Sarda tror på framtiden och ser stora möjligheter för den medicintekniska branschen; http://medtechviews.eu/article/orange-healthcare%E2%80%99s-take-how-consumerisation-care-has-impact-medtech-industry

För vi den här typen av diskussioner i Sverige? Var och hur transparent?

Medicinteknisk marknadsförare

onsdag, oktober 15th, 2014

caroline

Chefen har varit i Stockholm och utbildat en grupp studenter som läser på Plushögskolan. När de är klara kommande vår är de färdiga medicintekniska säljare. En av studenterna nappade på hans erbjudande att använda MedTechbloggen som marknadsföringskanal:

”Jag heter Caroline Trostek och läser till Medicinteknisk säljare på Affärshögskolan i Stockholm. Jag arbetade tre år som sjuksköterska på bland annat Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset innan jag bestämde mig för att vidareutbilda mig inom försäljning av medicinteknik. För mig var detta ett naturligt val eftersom jag inspireras av att arbeta med teknik och människor och drivs av att ständigt utvecklas.

Min klass är ett motiverat gäng i alla åldrar med väldigt olika bakgrund, vissa har tidigare erfarenhet från vården medan andra har en bakgrund som säljare. Bengt Wallman är vår lärare i kursen Laboratorie- och medicinteknisk verksamhet och på hans begäran tänkte jag berätta lite om vår utbildning.

Medicinteknisk säljare är en två årig yrkeshögskoleutbildning och bedrivs i samarbete med branschorganisationerna Swedish Labtech och Swedish Medtech. Vi läser bland annat kurser inom anatomi och fysiologi, medicinteknik, ekonomi, juridik och säljteknik. Alla våra lärare och gästföreläsare arbetar på något sätt inom branschen vilket gör att vi får en tydlig inblick i arbetslivet.

Jag tycker att det bästa med utbildningen är att den varvar både teori och praktik. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av praktik, såkallad LIA (Lärande i Arbete), som vi söker självständigt. Detta gör att vi får chansen att tidigt skapa kontakter inom branschen. I februari 2015 börjar vår andra och sista LIA-period då vi även ska skriva vårt examensarbete. Jag är både laddad och förväntansfull!

Efter utbildningen kommer vi kunna arbeta som säljare, konsulter eller produktspecialister inom laboratorie- eller medicinteknik.

Jag ser fram emot att få jobba inom en spännande och utvecklande bransch där jag och min arbetsgivare kommer att ha enorm nytta av mina tidigare erfarenheter som sjuksköterska.”

Caroline Trostek

caroline@trostek.se

LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/caroline-trostek/7b/5b2/681

Smått o gott

måndag, mars 10th, 2014

skylt2

1914 antogs Vera Sandberg, som enda kvinna bland 500 män, vid Chalmers.

Karlberg & Ljungström Engineering AB, Fix Cleaning Service AB och Infracontrol AB är nominerade av BRG som Årets Tillväxtföretag. Vinnarna tillkännages på Inspirationsdagen den 25 mars.

Nominerade som Årets Uppstickare: Njie Group och AB Templar Events.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Barbro Fridén har av tidningen Dagens Samhälle blivit utsedd till den tredje viktigaste kvinnan inom den svenska välfärden. Listan toppas av en annan västsvensk kvinna, nämligen regiondirektören Ann-Sofie Lodin.

Swetox har flyttat in i Biovation Park i Södertälje.

Södra Älvsborgs Sjukhus och Högskolan i Borås i forskningssamarbete om Smart textiles

Ny chef för opererande specialiteter i NU-sjukvården.

Zandra Olivecrona har visat att det sker kraftiga förändringar av hormonnivåerna i blodet under det akuta skedet efter en skallskada.

Nio stipendiater delar på 1.4 miljoner kronor för forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor.

Nordic MedTest testar användbarheten i vård-IT.

Swerea IVF, Mölndal, håller öppet hus torsdagen den 10 april 2014 med temat Funktionella ytor, tillverkning och analys.

Swecarebloggen refererar Medtech & Biomaterials 2014 i Göteborg.

MedTechbloggen önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

Lite smått o gott

måndag, juni 24th, 2013

MedTechbloggen bjuder på några notiser. 

  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, håller på att ömsa skinn. Från den 1 juli kommer det att heta Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, Forte. Myndigheten säger att ”namnbytet ska tydliggöra vårt uppdrag och den kraft som vi bidrar med till forskarsamhället.”
  • Kvalitetsgruppen i Hässleholm önskar trevlig sommar. Ok, tack, men MedTechbloggen har fortfarande svårt att förstå att det finns företag som 2013 ”köper” sitt ledningssystem för att enbart få ett diplom att sätta upp i receptionen!
  • MedTechbloggen har också svårt att förstå hur ett certifieringsorgan som AAA Certification AB vill förknippas med den typ av affärer som Kvalitetsgruppen genomför.
  • Samtidigt kallar Kvalitetsmagasinet till konferens ”Kom med på en heldag med fokus på kvalitetsarbetes möjligheter att skapa framgångsrika arbetsplatser. Vi samlar kraften i kvalitetsarbetet genom gruppen, verksamheten och ledarskapet.” Då behövs något annat än ett ”köpt” ledningssystem!
  • SKL har listat VINNOVA-projekt för utveckling av digitala välfärdstjänster

Det händer

måndag, maj 6th, 2013

Lite smått o gott:

Tisdag den 14 maj arrangerar Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Skanska ett seminarium om dagens och framtidens traumavård i Stockholm. Flera av Karolinska Universitetssjukhusets främsta traumaexperter medverkar i seminariet.

Den nya helikopterplattanNya Karolinska Solna kommer att kunna ta emot två helikoptrar samtidigt.

Ett särskilt centrum för leversjukdomar har bildats på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Levercentrum ska öka samarbetet mellan de kliniker som tar emot patienter med leversjukdomar och minska patienternas väntetider.

I dag inleds turnén ”Sverigeresan för bättre hörsel 2013”, en gemensam satsning av hörselkedjorna Audionomerna Sweden, Avesina Hörsel och Hörsam, i samarbete med tillverkaren av hörapparater, Oticon. Bakgrunden till turnén är att många som har problem med hörseln drar sig för att söka hjälp, enligt en färsk undersökning från Novus. Enligt statistik från SCB och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har 1,4 miljoner svenskar en hörselnedsättning och av dem är cirka 770 000 i yrkesverksam ålder. Under Sverigeresan besöks ett femtontal städer över hela landet, för att låta alla som vill testa sin hörsel gratis. Turnén som inleds i Sundsvall den 6 maj fortsätter sedan söderut under maj och juni via städer som Stockholm, Örebro och Göteborg. Vid den mobila hörselkliniken får besökarna göra hörseltest och träffa en legitimerad audionom samt få information om den senaste tekniken inom hörselområdet.

Ett nätverk har bildats för de medicinhistoriska museerna och samlingarna i Sverige. Nätverket ska bli en samlande kraft för kunskap om medicinhistoria. Den dramatiskt snabba förändring som för närvarande pågår i hälso- och sjukvården i Sverige, inklusive nedläggning av apotek och utflyttning av läkemedelsindustri, har medfört ett ökande behov av att på ett professionellt sätt ta hand om värdefulla föremål och dokumentation, som annars kommer att kastas, förstöras och försvinna i glömska. Första mötet hölls på Medicinhistoriska museet i Göteborg

Först i Sverige

torsdag, april 18th, 2013

Den 3 juli 2008 startade vi MedTechbloggen! Jag, Bengt Wallman, skrev då bla: ”Som första företag inom den medicintekniska branschen startar Nordic Medical Advisor en näringslivsblogg! Vi ger oss in i bloggandet med öppna ögon och öron. Vi vill förmedla och dela med oss av egna tankar inom Life Science-området. Det kan röra sig om allt, stort som smått, sant och hörsägen.”

Vi på Nordic Medical Advisor var tidigt ute när det gäller sociala medier, kanske lite väl tidigt i vissa fall. Redan mycket tidigt anordnade NMA en Nätverksträff där vi tillsammans med Kreafon ville visa på de möjligheter som finns om man använder verkygen inom sociala medier rätt. Medicinteknikbranschen kan i vissa fall vara konservativ och vi möttes av en viss skepsis. Kanske beroende på att certifieringsorganen och Notified Body inte riktigt visste hur området skulle hanteras.

Intresset för att starta en blogg inspirerades av vår reklambyrå, Kreafon, i Göteborg. Vi gav inte upp och på vägen har vi uppmärksammats av många, bla av Driva Eget. Kul! Från första början fanns MedTechbloggen som ett påhäng på NMAs ”hemsida”. Det dröjde dock inte länge innan bloggen fick en egen domän, MedTechbloggen.se Till dags dato har vi och Gästbloggare skrivit ca 1400 inlägg! En del rena informationsilägg andra lite tykna diskussionsinlägg samt ”kuriosa”. Vi kan konstater att bloggen uppskattas av läsarna. Roligt!

Något annat som är roligt är att titta på bloggens statistik. Populära sidor just nu är MedTechbloggens sammanställningar över rapporterade säkerhetsmeddelanden, listorna för januari, februari och mars ligger mycket högt. Ett sökord som ligger i topp är ”vittnesbörd”. Nu vet vi varför det ordet fått så många träffar. Det väller in spamkommentarer mot just den sidan. Som väl är fångas de upp i filtren så de gör ingen skada.

MedTechbloggen kommer väl inte riktigt upp till Blondinbellas statistik men MedTechbloggen har ca 2400 unika besökare/vecka och ungefär tre gånger så många sidvisningar. Inte illa! Lite malliga ska vi vara!

Medicinsk kommunikation

måndag, april 8th, 2013

MedTechbloggen presenterar dagens Gästbloggare, Gunilla Elam! Gunilla är formgivare och illustratör och specialiserad på att arbeta med företag inom Life Science-sektorn. 

Hur gör man medicinens verkningsmekanismer begripliga? Hur gestaltar man intracellulär transport? Effekterna av en planerad behandling?

I många år har jag jobbat med medicinsk illustration och kommunikation, ändå dyker det ständigt upp nya frågor och utmaningar.

Att försöka förklara begrepp som kan tyckas skrämmande för en patient, eller komplicerade för en lekman är grunden för att nå ett lyckat slutresultat. Mitt arbete är att hjälpa till med det – på ett sätt som får det att framstå som mindre obehagligt och mer begripligt.

Vilken form passar bäst för det aktuella tillfället? Ska det vara rörlig bild, som i animation eller informationsfilm? En tydlig bild av nyhetsgrafik? En läcker marknadsföringsbild? Ett snyggt flödesschema anpassat för en vetenskaplig tiddskrift? Slutanvändandet avgör formen men också formatet för det visuella – i form av en powerpoint, broschyr, mobilapp. Sätten är många att nå ut på rätt sätt till rätt mottagare.

Jag jobbar ofta direkt med forskarna för att kunna rensa och förtydliga ett ibland mastigt material till ett greppbart format. Det kräver ibland en del bollande fram och tillbaka innan alla bitar fallit på plats och är redo att visas upp för utomstående. Det är spännande, varje projekt ger mej en anledning att lära mej nya saker om hur vi är funtade, och hur jag kan gestalta det.

Ibland blir det akututryckningar även i min verksamhet.

Ett företag ska på en stor mässa om tre veckor och har insettt att deras instruktionsfilmer är helt utdaterade – kan jag göra något?Jag byter ut alla bilder på den gamla maskinen till den nya modellen, animerar funktionerna, fixar till lite modernare look på texterna och kryddar med lite illustrationer – med orginalljudspåret intakt.

En forskare ska in med en artikel till en tidskrift nästa vecka men får bara ha med en bild i stället för de tre hon planerat – kan jag trycka ihop dem och ändå få det läsbart?

En kund har fått möjlighet att få in en annons till ett bra pris, leverans i morron – går det?

Jag har svårt att tänka mej ett mer varierat och stimulerande jobb än det jag har!

/Gunilla Elam

SIS ökar tillgängligheten

tisdag, februari 26th, 2013

Nu börjar det lossna! SIS, Swedish Standards Institute, har klivit ut ur gömmorna och blivit lite modernare!

MedTechbloggen gläder sig över att alla ges möjlighet att ge synpunkter på kommande eller uppdaterade standarder. Det känns som ett stort och framförallt viktigt steg som SIS har tagit genom att skapa tjänsten Kommentera. För att få tillgång till Kommentera måste man först registrera sig och garantera att ”man är seriös”. När man fått sitt log in kan man botanisera bland de standarder som är ute på remiss. Där finns också ett fält där man kan lämna sina synpunkter vid varje avsnitt av standarden. Just nu finns drygt 100 st standardförslag att kommentera. De flesta inom gruppen Miljö- och hälsoskydd, säkerhet.

MedTechbloggen har ju varit lite småtyken mot SIS i några sammanhang och det är roligt att kunna konstatera att SIS genom Kommentera underlättar tillgängligheten inom det viktiga standardiseringsområdet. Förhoppningsvis kommer SIS också att få värdefulla synpunkter. Men fortfarande kvarstår frågan när vi får alla svenska standarder på det svenska språket?