Archive for juni, 2015

Medica och Compamed 2015

tisdag, juni 23rd, 2015

Från och med i år kommer medicinteknikmässan Medica och Compamed 2015 att samordnas. Mässdagarna kommer att ändras och är från i år måndag till torsdag, 16 – 19 november 2015, tidigare onsdag till lördag.

I år kommer åter igen 4800 utställare från över 60 länder att använda Medica som plattform för att presentera sina nya produkter, tjänster och processer inom öppen- och sjukhusvård. Ingen annan fackmässa i världen kommer ens i närheten av att erbjuda denna bredd. Besökarna kommer från ca 120 länder. USA, Kina, Holland, Frankrike, Spanien, Sydkorea och Turkiet och Saudi Arabien ökar sina utställningsytor rejält. Med en tydlig struktur uppdelat efter hallar fokuserar Medica på elektromedicin/medicinteknik (över 2500 utställare), laboratorieteknik/diagnostik, fysioterapi/ortopediteknik, utrustning och förbrukningsartiklar, information och kommunikationsteknik, medicinteknisk inredning/möbler, inredning för sjukhus och praktiker.

I samband med Medica 2015 finns det ett digert konferensprogram med teman anknutna till mässans innehåll. Utöver konferensprogrammet finns det en mängd forum direkt på mässan. Ett av dem är MEDICA HEALTH IT FORUM (innovationer inom telemedicin) och MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (lösningar för digitala nätverk inom sjukvården + MEDICA App Competition) liksom MEDICA TECH FORUM (medicintekniska innovationer likväl som villkor för politiska, ekonomiska och juridiska ramverk inom området hightech medicin.

Mer info om mässan hittar du här.

Patientsäkerhet

måndag, juni 22nd, 2015

Jerring2

Den 10 november kommer Läkemedelsverkets under en eftermiddag att presentera myndighetens patientsäkerhetsarbete. Seminariet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, gärna personer involverade i läkemedelskommittéer och chefsläkare. Fokus kommer att vara på gällande regelverk för både läkemedel och medicinteknik samt aktuella ämnen som paracetamolförgiftningar och särskilda program för att förhindra graviditet vid behandling med vissa läkemedel. Bland andra programpunkter kommer Helena Dzojic att presentera ”Medicinteknisk säkerhet och Nationella Medicinska Informationssystem”.

Seminariet kommer att hållas hos Läkemedelsverket, Uppsala. Start kl 13.00. Gratis, men anmälan är nödvändig.

Midsommar 2015

torsdag, juni 18th, 2015

midsommar

MedTechbloggen önskar alla och envar en riktigt trevlig Midsommarhelg!

Säkerhetsmeddelanden maj 2015

torsdag, juni 4th, 2015

sjöräddning1

Från Läkemedelsverket har MedTechbloggen hämtat de under maj registrerade säkerhetsmeddelnaden från medicintekniska företag: 

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Thermablate EAS – Idoman Teoranta

Engångsprodukter – INFUSOR Patientkontrollerad modul – Baxter Healthcare S.A

In vitro diagnostiska produkter – TCAutomation/enGen Laboratory Automation System – Thermo Fisher Scientific Oy

In vitro diagnostiska produkter – AQT90 FLEX analysinstrument – Radiometer Medical ApS

In vitro diagnostiska produkter – D-Dimer Gen.2. – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – Cobas b123 – Roche Diagnostics GmbH

Hjälpmedel för funktionshindrade – Axor TC – Integrum AB

Engångsprodukter – Freka Connect ENLock 60ml – Fresenius Kabi AG

Engångsprodukter – Freka Intestinal Tube ENLock – Fresenius Kabi AG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – NeuroMuscular Transmission Module E-NMT-00 och M-NMT-02 – GE Healthcare Finland OY

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Treadmill T2100 – GE Medical Systems

Engångsprodukter – Terumo Radifocus ledare M – Terumo Europé N.V.

Aktiva implantat – Eon väggladdare och Eon portabel laddare – Advanced Neuromodulation Inc.

Medicinsk programvara – QLAB – Philips Medical Systems

Medicinsk programvara – TakeCare – CompuGroup Medical Sweden AB

Implantat – EXPEDIUM Spine System Offset konisk låsmutter – DePuy Synthes Spine, Inc.

Sjukhusutrustning – Getinge Clean MIS detergent – Getinge Disinfection AB

In vitro diagnostiska produkter – Vitros 5,1 FS Chemistry System – Ortho Clinical Diagnostics Inc

Engångsprodukter – Devon Light Glove – Covidien LLC

Flergångsprodukter – CryOmega – CryoConcepts LP

In vitro diagnostiska produkter – Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part HOMOCYSTEINE – Axis-Shield Diagnostics Ltd

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Bivona innerkanyl – Smiths Medical

Hjälpmedel för funktionshindrade – Hi-Loo och Supporter – Etac Supply Center AB

Flergångsprodukter – Exceed ABT fjäderbelastad impaktor – Biomet UK Ltd

In vitro diagnostiska produkter – Ortho Vision Analyzer – Ortho Clinical Diagnostics

Ambulansen ex-jobb Danielle Vik

tisdag, juni 2nd, 2015

Vem är Danielle och varför valde hon ”ambulansen” som examensarbete? Svaret:

”Jag har nog alltid varit intresserad av medicin på ett eller annat sätt, kirurg och tandläkare har sedan barnsben varit några av drömjobben. Sedan har alltid teknik varit spännande och jag har älskat känslan man får av att lära sig en ny telefon till exempel, på mindre än en timme.

När jag skulle börja med mitt gymnasiearbete under mitt sista år på gymnasiet ville jag göra något med medicin och kravet för min utbildning är att det även skall ha något med teknik att göra. Då fick jag förslag av min mamma att det finns en avdelning på sjukhuset som jobbar med både medicin och teknik. Jag tänkte att det skulle passa perfekt och tog kontakt med chefen för avdelningen som skickade mig vidare till Ulf. Som senare blev min handledare och har under hela projektet varit ett stort stöd!

Andra gången jag träffade Ulf hade han med sig runt 5-10 förslag på vad jag skulle kunna göra, det handlade bland annat om färgkodade ampuller, att tejpa över knappar på maskiner som inte skall användas, och vad som bör hända/händer vid strömavbrott på sjukhus. Däribland fanns problemet med monitorering i ambulanser och det var det jag fastnade för, som verkade roligast och mest givande.”

Danielle Vik

 

 

 

Ambulansen ex-jobb Part 2

måndag, juni 1st, 2015

Ambulans1

Danielle Vik och Ulf. P. Green.     Foto: Lotta Abrahamsson, NU-sjukvården

Forts examensarbete…

Danielle Vik på Gullmarsgymnasiet, Teknikprogrammet, har tagit fram ett mycket bra examensarbete. Handledare har Ulf P Green varit. Han är en entusiastisk medicinteknisk ingenjör på Uddevalla Sjukhus inom NU-sjukvården.

Danielle har, förutom med Ulf, samarbetat med ambulansen i Uddevalla. Det hon konstaterade inledningsvis var att det fanns mycket forskning om ambulanser och personalen i allmänhet. Många avhandlingar berörde bältesanvändning och säkerhet generellt. Därimot fanns det i princip ingenting om tekniken i vårdutrymmet eller teknik överhuvudtaget i ambulansen förutom det som har med kommunikationssystemet Rakel att göra. När det gäller bältesanvändning visar en studie att ambulanspersonalen ofta sitter obältade i vårdsituationer, endast 6% av personalen alltid sitter bältade. Anledningen är att de annars inte når den utrustning de behöver eller kan läsa av registrerade värden.

I ambulansen finns ett antal ”maskiner” som mäter och registrerar olika viktiga parametrar. Det kan vara problematiskt att med en snabb överblick få all väsentlig information. Om man istället kunde samla alla värden på en monitor hade sjuksköterskans jobb gå snabbare, säkerheten öka och ergonomin förbättras. DEFFEN är tydligen den mest använda maskinen, men visar enbart ca 50% av de aktuella värdena.

2015 arbetar man fortfarande med papper och penna när gäller journalskrivning! Och dubbelarbetar, journalen ska vid ankomst till akuten skrivas över från papper till det digitala systemet AmbuLink (Västra Götalandsregionen).

De frågeställningar som Danielle sökt svar på:

– Kan alla värden samlas på en monitor?

– Hur kan monitorn se ut i så fall?

– Var skulle den optimala placeringen av monitorn vara i ambulansen?

– Kan journalen för den prehospitala skrivas på surfplatta eller monitor?

– Behövs hela journalen i ambulansen eller endast en den del så som i akutjournalen?

I undersökningen har Danielle fokuserat på 2 ambulanser; Mercedes-Benz 115 VITO byggd i Sverige och Mercedes-Benz 115 VITO byggd i Polen.

I det resultat som presenteras framkommer att det är möjligt och önskvärt att samla all information inkl akutjournal på surfplatta. Undersökningen har även kommit fram till lämplig placering i sjukhytten och bakgrundsfärger på plattan.

Ett mycket bra gymnasiearbete!

Önskar du ytterligare information kan du kontakta handledaren Ulf.P.Green@vgregion.se och/eller Danielle.Vik@live.se

Gratulerar till ett bra exjobb och till studentexamen, Danielle!