Även de personer som lider av MS (multipel skleros), Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, ALS (amyotrofisk lateralskleros) eller drabbats av skall- och nackskador, munhåle- och svalgtumörer kan också drabbas av dysfagi. Dessutom är det 10 % av den friska befolkningen i Sverige som lider av mekaniska problem i matstrupen på grund av ett mellangärdesbråck. Där märks symptom som rethosta, gurglig röst, riklig saliv, smärta ibland så kraftig att hjärtinfarkt misstänks och en stopp/klumpkänsla i halsen – maten fastnar och får kräkas upp.