Archive for maj, 2012

Sårläkning

torsdag, maj 31st, 2012

Ett nytt läkemedel som kan starta och påskynda läkningen av diabetiska och andra kroniska sår håller på att utvecklas vid Umeå universitet.

En grupp forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik har gjort det spännande fyndet att proteinet plasminogen är en regulator som startar och påskyndar sårläkning genom att sätta igång den inflammatoriska reaktionen.

Plasminogen är ett välkänt plasmaprotein som produceras i levern och finns i alla kroppsvätskor. Umeåforskarna har omvärderat dess roll och kunnat visa att koncentrationen av plasminogen ökar dramatiskt i och runt sår, vilket är en viktig signal för att starta den inflammatoriska reaktion som krävs för läkningen. Vid diabetiska sår stiger inte nivån av plasminogen på samma sätt och det verkar vara orsaken till att dessa sår inte läker. På möss och råttor har forskarna kunna visa att läkningsprocessen startar direkt när man sprutar in plasminogen vid såren, som sedan fullständigt läker ut.

Umeåforskarna koncentrerar sig till att börja med på diabetiska sår, men medlet har också goda möjligheter att fungera på andra typer av svårläkta sår. Det gäller också skador på trumhinnan och tandlossning (parodontit). Det nya medlet har dessutom visat sig kunna användas för att bekämpa infektioner av antibiotikaresistenta bakterier (MRSA).

Bland världens totalt ca 350 miljoner diabetespatienter utvecklar många diabetiska fotsår och 10–15 miljoner av dessa måste så småningom amputeras. Dagens behandling av diabetiska sår innehåller främst traditionell sårvård med kompresser och bandage; effektiva läkemedel saknas.

Läkemedlet ska nu ut på klinisk prövning.

Tillverkarna av medicintekniska sårvårdsprodukter får börja se om sitt hus!

NMA Nätverk

onsdag, maj 30th, 2012

Tack, Mölnlycke Health Care som stod för värdskapet vid gårdagens träff i NMA Nätverk!

Guider under eftermiddagen var Petra Hartford, Eppa AB och Sofia Öberg, Öbergs miljö- & kvalitetskonsult AB.

Träffens tema var REACH – miljökrav för medicintekniska produkter. Ett område som berör alla medicintekniska företag och skapade livliga debatter.

MedTechbloggen välkomnar Mölnlycke HC in i bloggarnas sociala värld!

Vad var det vi sa!

måndag, maj 28th, 2012

Foto:  Carolina Byrmo

Medlemmen i NMA Nätverk, Vitrolife som har utsetts till 2012 års vinnare av SwedenBIO Award.

Internationella, Göteborgsbaserade Vitrolife utvecklar och producerar avancerade produkter och system för preparering, odling och förvaring av humana celler, vävnader och organ. Produkterna kring in vitro-fertilisering (provrörsbefruktning) och organtransplantation har betytt mycket för många människor världen över.

Uttalande från Thomas Axelsson, VD Vitrolife:

– Vi är oerhört stolta över att ha fått denna utmärkelse. Vi ser utnämningen som ett resultat av vår mångåriga strävan att bidra till att liv skapas och förlängs. För oss innebär detta prestigefyllda pris ett förstärkt anseende vilket vi hoppas leder till ytterligare framgångar.

Juryns motivering:

Vitrolife har med innovativa produkter och fokus på kunden lyckats bygga upp ett lönsamt och snabbväxande företag som har nått internationella positioner och internationellt erkännande. Vinnaren har 37 kvartal i rad med intäktstillväxt samt en angelägen och lovande forskning. Juryn vill ge ett särskilt omnämnande för att Vitrolife har utforskat världens tidigare okända regulatoriska marker och lämnat en tydlig karta när det gäller IVF/provrörsbefruktning.

MedTechbloggen gratulerar Vitrolife! Vad var det vi sa! 

1000-talet gäster

fredag, maj 25th, 2012

”On May 21, 2012, Yin Li, Commissioner of the State Food and Drug Administration (SFDA), attended the opening ceremony of the 4th DIA (Drug Information Association) China Annual Meeting in Shanghai and delivered an address.

With the theme of “Collaboration and Innovation in China”, the annual meeting was jointly held by DIA China and China Center for Pharmaceutical International Exchange. DIA President Yves Juillet and other honored guests participated in the opening ceremony and gave speeches. Nearly 1000 guests, experts and scholars from worldwide drug regulatory authorities, scientific research institutes, clinical research institutes and drug manufacturing enterprises attended the meeting.”

Patientsäkerhet

torsdag, maj 24th, 2012

SKL mäter infektioner i vården en gång per år. Man konstaterar att infektionerna minskat något sedan senaste mätningen. Samtidigt kan man se att diciplinen bland personalen i vården att följa hygienreglerna är dålig!

Den medicintekniska branschen gör sitt för att öka patientsäkerheten och minska vårdinfektioner.

Ett exempel är Toul Meditech AB som tillsammans med ortopedkirurgen Sven FribergUmeå Universitetssjukhus har utvecklat ett mobilt system med ett horisontellt ultrarent, laminärt luftflöde (LAF) som omedelbart kan användas i alla operationslokaler utan installationskostnader eller monteringsarbete.

Det senaste produkttillskottet är SteriStay. Det är ett instrumentbord som används för instrumentuppdukning i operationssalar. Med ett inbyggt ultrarent luftflöde säkrar SteriStay sterildukningen och förhindrar farliga bakteriebärande partiklar att komma i kontakt med instrumenten.

Medlemmen i NMA Nätverk, Scalae AB, har varit en stark samarbetspartner till Toul Meditech vid produktutvecklingen av SteriStay.

Medicinteknik i topp

onsdag, maj 23rd, 2012

Idag återger MedTechbloggen för den medicintekniska branschen glädjande information:

According to recent European research on corporate reputation the medtech industry is well respected amongst the 300 patient groups involved in the survey, coming second only to retail pharmacy but ahead of the pharmaceutical and for-profit health insurance industries. The survey ranked highest the industry’s high-quality, useful products; innovation and ensuring patient safety.

The results correlate to MTAA’s own consumer research conducted in 2011. The consumer survey found that the majority of respondends believe the industry is very important. Other survey outcomes include health consumers wanting improved access, reduced costs and more patient information from medtech companies. The majority of health consumers receive information about medical technologies from their GP or surgeon, and research the internet. However, the survey found that over 70% want to learn more about their procedure or surgery even though satisfaction levels of past procedures were high.

Källa:MTAA

CE-märkta sängar?

tisdag, maj 22nd, 2012

MedTechbloggen gör en samhällsinsats och publicerar information från Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av äldre Evab-patientsängar att det kan uppstå störningar på elektronisk utrustning vid användning av sängarna. Sängarna tillverkas av Proton Engineering AB/Caretec.

Störningar på elektroniska utrustningar kan uppkomma vid användning av patientsängar av märket Evab. De berörda sängarna är tillverkade före 1999 av tillverkaren Proton Engineering AB/Caretec. Sängarna manövreras med elektronik och hydraulik, bland annat för att höja och sänka sängen eller delar av den.

Tillverkaren rekommenderar att sängar som är äldre än 10 år inte ska användas i närheten av känsliga mätapparater. Eventuella störningar kan enligt tillverkaren avhjälpas med en jordsladd som kan erhållas mot kostnad från tillverkaren.

Vid eventuella frågor om sängarna ska tillverkaren kontaktas.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvården samt övriga användare av Evab-patientsängar att eventuella förekommande negativa händelser och tillbud ska anmälas både till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Rapporteringsrutiner är likadana gällande alla medicintekniska produkter och sker enligt SOSFS 2008:1.”

Även för tio år sedan gällde det medicintekniska regelverket. MedTechbloggen hoppas och förmodar att tillverkaren numera har det medicintekniska regelverket under kontroll. Sen kan man ju tycka att det verkar aningen snålt att användaren ska behöva betala för den extra elsladd som krävs för att göra produkten säker…

 

Ukraina och Kina i samarbete

måndag, maj 21st, 2012

”On May 17, 2012, Yin Li, Commissioner of the State Food and Drug Administration (SFDA), met with the visiting Mr. Andrii Zakharash, Deputy Head of the State Administration of Ukraine on Medicinal Products, and his entourage. Both sides signed a memorandum of understanding on bilateral cooperation, and exchanged views on strengthening cooperation in the future. Main director of SFDA’s Department of International Cooperation and relevant directors of Department of Drug Safety and Inspection, Department of Drug Registration attended the meeting.”

Life Science

onsdag, maj 16th, 2012

Nedläggningen av AstraZ i Södertälje skapar sysselsättning; 

Ur pressrelease från SP:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet (SP) har på uppdrag av VINNOVA utfört en förstudie med syfte att ta fram konkreta förslag på hur utvecklingen av en nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science industri ska se ut samt hur denna kan byggas utifrån AstraZenecas nedlagda verksamhet i Södertälje. Förstudien presenterar tre konkreta förslag: två forskningsinstitut samt åtgärder för hur innovation inom sjukvården kan förenklas, vilka alla ämnar till att bevara och främja Sveriges starka konkurrensposition inom Life Science.

Arbetet med förstudien har genomförts av 3 arbetsgrupper med representanter från AstraZeneca, akademi, industri samt sjukvård. Grupperna har tillsats och drivits av SP. De tre föreslagna åtgärderna är följande:

•Scandinavian Institute for Drug Discovery. Institutets huvudsyfte är att utgöra en länk i innovationssystemet kring läkemedelsutveckling genom att erbjuda kompetens och lyfta idéer till marknadsanpassade läkemedelsprototyper.

•Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys. Institutet kommer att ge forskare inom akademi och industri tillgång till teknik, utrustning och kunskap för att vidareutveckla idéer till produkter för kommersiell användning. Fokus ligger på utveckling av produktionsprocesser som är ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

•Klinisk uppkoppling – sjukvården som en framtida innovationsplattform i Sverige. Bland de åtgärder för hur innovation inom sjukvården kan förenklas föreslås upprättandet av ett innovationsavtal som säkerställer att tid och resurser för innovationsarbete frigörs i sjukvården samt väldefinierade innovationsplattformar som skapar kontaktytor för samarbetsprojekt mellan industri och akademi.

De tre initiativen kompletterar varandra väl genom att individuellt stödja innovationsarbetet inom olika sektorer och tillsammans skapar de stora synergieffekter och levererar värdefulla tjänster och lösningar till hela värdekedjan inom Life Science. Instituten förväntas finansieras genom en kombination av publika innovationsanslag samt privata medel från kontraktsforskning medan en samfinansiering mellan stat och landsting föreslås för sjukvårdens engagemang.

SP är intresserade av att driva institutet för processutveckling och katalys eftersom det kompletterar vår nuvarande verksamhet och erbjuder tjänster som SPs befintliga kunder efterfrågar.

”Vi hoppas på att regeringen ger utrymme för institutet i sin forsknings- och innovationsproposition senare i höst”, Krim Talia, Affärsområdeschef för Life Science på  SP.

MedTechbloggen har svårt att se att resultatet av SPs utredning inte är skapat i SPs egenintresse. Uppdraget enligt ovan: ”Hur utvecklingen av en nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science industri ska se ut.” Hur kan man överhuvudtaget kalla det nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science-industri när man överhuvudtaget inte nämner den starkt växande medicintekniska branschen?

tisdag, maj 15th, 2012

Skåne ökar takten!

Peab har av INSPI AB förvärvat projektet INSPI Health Campus i Malmö. Projektet omfattar i en första etapp totalt mer än 20 000 kvm moderna och funktionella lokaler,strategiskt placerade vid Dalaplan och intill södra Sjukhusområdet i Malmö. Hyresgäster är kontrakterade och flera på väg in.

Läget är perfekt ur flera synvinklar. Närvaron av Malmö Högskola med bl a sköterskeutbildningar, Lunds Universitet med sin forskningsanläggning CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, det förnyade Mobilia samt de omkringliggande boendemiljöer – allt detta medverkar till ett stort flöde av människor i området, som medför att Södra Innerstaden spås en positiv utveckling. Närheten till busslinjer, cykelstråk, framtida spårvagnar och Triangelns tågstation påverkar på ett positivt sätt.

INSPI-anläggningen blir en central del av Det Medicinska Malmö.

Varför fokuserar INSPI just på Skåne/Köpenhamnsregionen?

Jo,det är en region med starka synergieffekter, där finns envälutvecklad infrastruktur som ger lättillgänglighet, tillgång till sex forskningsparker och 11! universitetssjukhus och inte minst forskningscentra med 14 000 forskare och ca 6500 doktorander.

MedTechbloggen önskar Lycka till!