Deadline

Påminnelse:

Från och med onsdag måste alla leverantörer av kemikalier märka alla rena ämnen med det nya systemet, CLP.

Tags: , , , , ,

Kommentera