Archive for oktober, 2010

Användarinstruktion

fredag, oktober 29th, 2010

Användarinstruktioner, symboler och bruksanvisningar ska vara lätta att förstå. Det är något som alltid diskuteras på NMAs utbildningar.
Användarinstruktionen är en del av produkten och tillverkaren ska enligt LVFS 2003:11 ”att hänsyn tas till den avsedda användarens tekniska kunskap, erfarenhet, utbildning, träning och, i förekommande fall, medicinska och fysiska tillstånd.” ”Varje produkt ska åtföljas av den information som behövs för att produkten ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt,…”. ”Informationen ska utformas med hänsyn till den utbildning och kunskap de tänkbara användarna har.” Det här är en fråga om tillgänglighet, vilken MedTechbloggen tycker saknas när ex.vis Handisam diskuterar tillgänglighetsfrågor. Det blir lätt diskussioner om dörrbredder, hissar etc. Men det är en annan fråga.
Tillverkare av medicintekniska produkter får/ska använda sig av symboler för att förklara delar av den avsedda användningen av produkten. En sådan standard med symboler är SS-EN 980. MedTechbloggen blir ibland lite förvånad när sjuksköterskor inte kan tolka symbolerna som finns på produkter de använder dagligen. Hur ska då Moster Lydia kunna tolka dem när hon använder medicintekniska produkter hemma i sitt kök? ”Informationen ska utformas med hänsyn till den utbildning och kunskap de tänkbara användarna har.”
Varför tar vi upp detta? Jo, en anledning är att Läkemedelsverket gått ut med en varning för en autoinjektor med adrenalin som tillverkaren märkt på ett sätt som kan göra att produkten använs felaktigt. Produkten heter EpiPen och innehållet är ett läkemedel.
Vill du lära dig mer om labelling kan du anmäla dig till nästa NMA Diplomerad RA.

Kundbemötande

torsdag, oktober 28th, 2010

I detta inlägg har MedTechbloggen lämnat medicinteknik och istället lagt fokus vid kundbemötande.
MedTechbloggen lämnade in sin dyra Sony Ericsson-telefon till inköpsstället The Phonehouse för några veckor sedan. Den var stendöd. Garantitiden var utgången med några månader, så vi bad att få ett kostnadsförslag för ev reparation.
No problems, det skulle de fixa.

I går fick MedTechbloggen ett SMS på reservtelefonen; ”Hej din serviceorder XXX-yyy är nu åter i butik. Välkommen till The Phone House i Sisjön”. Tanken som infann sig blev: ”Det måste ha blivit en billig reparation när de fixat den utan att komma med något kostnadsförslag”.
Väl i butiken säger expediten att det inte går att laga telefonen. Så affären kan inte göra något. Nej, ingenting.
Småsur, utan att ha brusat upp, sätter sig MedTechbloggen i bilen och kör söder ut. På E6-an kommer det ett nytt SMS, fortfarande på reservmobilen. Från the Phonehouse igen: ”Hej, ett kostnadsförslag för din reparation XXX-yyy har inkommit 2010-10-27. Reperation: zzz:-”. I eftermiddagsrusningen vänder vi vid Kålleredsmotet och styr mot Sisjön. Glad i hågen, kostnadsförslaget var mycket behagligt.
Samma expedit i affären som förra gången. ”Nej, det SMSet ska du inte bry dig om. Det brukar bli så när man lämnat tillbaka en telefon som anses vara ej reparabel. Det är serviceverkstaden som vi anlitar som har ett litet konstigt system”. Något klargörande om vilka SMS från the Phonehouse som man ska bry sig om och vilka man inte ska läsa gick inte att få på stället. MedTechbloggen fick återigen visa prov på behärskning.

På the Phonehouse centrala kundtjänst hade man aldrig hört talas om något liknande. ”Så får det ju inte vara”. Nej, håller med, men så är det. Det konstiga systemet som man i butiken skyllde verkstaden för visade sig vara the Phonehouse eget. Häpp! Kompetensbrist i butiken.
Så var det med det, Kundtjänst skulle föra det vidare. Lite konstigt att man inte tog våra kontaktuppgifter. Det hade ju varit kul att få veta resultatet från vårt påpekande.

Nästa steg i processen blev en kontakt med Sony Ericssons kundtjänst med frågan hur länge en dyr Sony Ericsson-mobil ska hålla. Känslan var att bara garantitiden gått ut fick de paja när som helst. Ett förslag var att prova med en annan verkstad. Samma förslag förde the Phonehouse-butiken också fram. Lite märkligt att man inte litar på att den verkstad man anlitar har rätt kompetens.

Det är möjligt att alla inblandade parter har gjort det som står i den interna regelboken. Men MedTechbloggen känner sig inte bemött på ett sätt som stärker förtroendet för the Phonehouse och Sony Ericsson. Så, vips har de förlorat tre kunder.

Sverige – Kina

onsdag, oktober 27th, 2010

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket på besök i Kina.

Från SFDA:
”Bian Zhenjia, Deputy Commissioner of the State Food and Drug Administration (SFDA) attended the opening ceremony of the Sino-Swedish SymbioCare Forum held in Shanghai under the co-organization of the Ministry of Health of the People’s Republic of China and the Ministry of Health and Social Affairs of Sweden. Bian gave a speech at the ceremony and met with the officials from the Ministry of Health and Social Affairs and the Medical Products Agency of Sweden. The two parties reached a consensus on intensifying communication and cooperation in the area of drug supervision.”

Mattecentrum

måndag, oktober 25th, 2010

Sverige behöver fler naturvetare, fler kvalificerade ingenjörer. För att kunna få det behöver svenska elever bättre matematikkunskaper. I dagens skolsystem finns inte alltid tid till att sporra och väcka intresse för exempelvis den matte som krävs. Ej heller att stötta elever som har ett intresse för matte men inte riktigt hänger med. Här är risken stor att vi förlorar kommande behövd kompetens!
Det är här Mattecentrum kommer in i bilden. Mattecentrum är en ideell förening riktad mot de eleverna som känner sig behöva hjälp med mattekunskaperna. Målet är att stimulera intresset för matematik och att generellt höja kunskapsnivån hos ungdomar. MedTechbloggen är imponerad! Föreningen i Eskilstuna, Västerås, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Luleå, Lund, Helsingborg och Umeå. I dagsläget är det ca 1200 ungdomar som regelbundet pluggar hos Mattecentrum. Till sin hjälp har de 150 volontära civilingjenjörer, naturvetare och matematiker.
Som om detta inte vore nog; man driver också en onlineverksamhet, Matteboken.se. Där finns bland annat en komplett mattebok från kurserna A-E men modernare uppgifter som ungdomarna gillar. Man har även över 350 videolektioner som setts snart 500 000 gånger där bland annat gamla nationella prov gås igenom. Det finns också en provsimulator som slumpar fram ett prov om 10 frågor så man kan testa sig själv i olika kurser.
Kommer du ihåg ELFYMA? Nu i ny version. MedTechbloggen önskar Mattecentrum fortsatt framgång och hoppas att konceptet sprids vidare runt om i Sverige!

Fredag

fredag, oktober 22nd, 2010

Då är det fredag igen och veckan har varit lagom.
Planeringen inför nästa NMA Diplomerad RA fortskrider.
NMA har fått in många anmälningar till nästa träff i NMA Nätverk med tema ”Kommunicera kvalitet”. Upplägget och körschema är klart och Katarina har läget under kontroll.
Arbete pågår med litteraturstudier inför klinisk utvärdering av en mycket spännande medicinteknisk produkt.
NMA jobbar fram underlag för CE-märkning av en unik medicinteknisk produkt som kommer att ställa mycket på huvudet i den svenska vården när den får sitt CE-cert.
Kalaset på Älvsborgs Fästning var mycket lyckat. Mörkt och blåsigt utomhus, varmt o gott i officersmässen.

I affärsvärlden får man betalt på två olika sätt; kontanter och erfarenheter. Ta erfarenheten först; kontanterna kommer senare. Detta sagt av Harold S. Geneen.

Patientsäkerhet

torsdag, oktober 21st, 2010

I morgon är det invigning och kanske fest. Då invigs de första läkemedelsautomaterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Totalt ska under hösten 22 läkemedelsautomater installeras. Det är inte vilka automater som helst; den som ska plocka ut medicinen identifierar sig genom att trycka ett finger mot automatens display och slå in en kod. När du kommit in i automaten visas man till rätt fack. Tar man fel läkemedel ger maskinen ifrån sig en varningssignal. Omvårdnadschefen på avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet, Stina Fransson Sellgren, säger att patientsäkerheten blir högre: ”Det går inte att göra fel. Om jag skulle ta ett läkemedel i ett annat fack ljuder en varningssignal. Detta gäller de läkemedel som säkerhetsklassats t ex narkotika, smärtstillande och sömntabletter. Dessa läkemedel registreras på patienten. Allt registreras också på mitt namn i automatens loggfil.”
MedTechbloggen har inte lyckats utröna vem som är tillverkare av automaten. Kan vi gissa på Health Tech AB?
MedTechbloggens stående varning när det gäller den här typen av produkter: Se upp för buggar!

SS-EN ISO 14001

onsdag, oktober 20th, 2010

Det är dags för översyn av miljöledningsstandarden ISO 14001. Det kommer att bli en rejäl revidering. Riklinjerna från standardiseringsorganet inför revideringen innehåller bla ökad fokus på faktiska miljöförbättringar. Det ska bli enklare att integrera miljöarbetet med hållbarhet och samhällsansvar. En annan mycket viktig del är att miljöarbetet hårdare kopplas till den strategiska företagsledningen. Andra områden för nya ISO 14001 är förbättrad extern information samt bättre involvering av intressenter. Här har man nog tittat mot EMAS.
Klart är också att strukturen som snart gäller för alla ledningssystemsstandarder med gemensamma rubriker och texter kommer att gälla för nya ISO 14001. MedTechbloggen kommer att följa vad som händer.

Kommunicera kvalitet

tisdag, oktober 19th, 2010

Den kommande träffen i NMA Nätverk har dragit till sig intresse även utanför Life Science-branscherna. Mycket roligt! Samtidigt visar det sig att temat för dagen är komplicerat i många branscher; ”kommunicera kvalitet”. Vad beror det på? Varför förstår inte de vi kommunicerar med vad vi säger? Varför gör de inte som vi vill? Det är många frågor som kommer att diskuteras på eftermiddagen den 9 november. Går vi hem med svar på alla frågor? Vi får se, mycket beror på deltagarna. MedTechbloggen kommer att vara på plats och rapportera.

NMA Diplomerad RA

måndag, oktober 18th, 2010

NMA skräddarsyr sin utbildning NMA Diplomerad RA 2010. Man kommer nu att genomföra kursen den 16, 17 och 18/11 med den avslutande dagen i december efter kursdeltagarnas önskemål.
”Ett av syftena med utbildningen förutom att få den regulatoriska kompetensen är att NMA skapar möjligheter att diskutera med kollegor för att ge och få ett erfarenhetsutbyte”, säger utbildningsansvarig på NMA, ”därför är den sista dagen enormt viktig. Då har man kunnat testa av sina kunskaper på hemmaföretaget och säkert fått ökat perspektiv på RA/QA-frågorna när man träffar kurskamraterna ytterligare en dag.”
Kursen är komprimerad så till vida att kvällarna kommer att nyttjas. Innehållet är det samma som man hittar på sidan 7 i NMAs Kursprogram. Kursen kommer att genomföras i Mölndal/Göteborg. Du som är intresserad kan anmäla dig direkt till info@nordicmedicaladvisor Har du frågor ringer du 070 206 1547.

Kosmetika i Kina

fredag, oktober 15th, 2010

Kinesiska SFDA informerar:

”To further standardize the technical review of administrative licensing for cosmetics and guarantee the openness, fairness and justice of administrative licensing, the State Food and Drug Administration (SFDA) recently formulated and issued the Key Points for Technical Review of Cosmetics and the Guide for Technical Review of Cosmetics.”

”To strengthen the application acceptance of administrative licensing for cosmetics and further standardize the requirements for the acceptance and review of administrative licensing for cosmetics, the State Food and Drug Administration (SFDA) recently issued a notice, which further specified relevant issues in the implementation of the Requirements for Application Acceptance of Administrative Licensing for Cosmetics.”