Archive for augusti, 2010

Medicinteknik i Schweiz mobiliserar

tisdag, augusti 31st, 2010

Nu får den svenska medicintekniska branschen ta sig i kragen.

”Switzerland has a new platform for the medical device industry: Medtech Switzerland. The Swiss Medical Cluster co-founded the platform together with OSEC, Switzerland’s official promotion agency for foreign trade. The aim of the platform is to provide manufacturers, suppliers and service providers with information about the most important target markets, offer exchange forums and facilitate entry into new sales markets with specific support. To accomplish this, Medtech Switzerland will establish a network of national and international experts and organise country-specific workshops as well as work groups to support the exchange of knowledge and experience within the Swiss medtech industry.

Priority programmes will be established in the most important target markets Europe, USA, China and Japan. Experienced experts in medical technology will be recruited and assigned as on-site assistants to help Swiss enterprises in their export efforts. Medtech Switzerland will be supported by the worldwide network of OSEC Business Hubs.

The export platform will receive start-up funding over the next three years from the federal government. This new export promotion programme by the federal government specifically aims to support individual sectors in their export efforts.”

(Nej, bilden är inte från Schweiz utan från Kebnekaisemasivet.)

Utan kommentarer

måndag, augusti 30th, 2010

Några notiser från medtechvärlden:

Blodsmitta

söndag, augusti 29th, 2010

När inlägget ”Medicinteknisk utmaning” skrevs var MedTechbloggen inte medveten om att frågan har varit på tapeten länge. Redan 2004 publicerades en rapport ”Stick- och skärskador samt blodexponering i vården”. Den togs fram i ett samarbete mellan Vårdförbundet och Sjukvårdens LeverantörsFörening (SLF). SLF heter numera, på nysvenska, Swedish Medtech och är medicinteknikföretagens branschorganisation. En tjusig broschyr skapades. De förbättringar som gjorts för vårdpersonalen verkar vara marginella, kanske inte ens synliga. Hur kommer det sig att tillverkarna inte kunnat hitta bättre metoder? Är det för lite pengar inom området? Saknar tillverkarna kunskap? Eller, än värre, finns produkterna och metoderna men upphandlarna köper efter ”lägsta-pris-principen”? I så fall när vårdgivarna ytterst nonchalanta. Den medicintekniska utmaningen är i högsta grad aktuell!

Medicinteknisk utmaning II

onsdag, augusti 25th, 2010

MedTechbloggen har hittat ytterligare en möjlighet för den svenska medicintekniska branschen. Den amerikanska myndigheten FDA söker tillsammans med europeiska EMEA medicintekniska företag som vill vara med i ett pilotprojekt. Det vänder sig till företag som planerar att lämna in ansökan om att marknadsföra en medicinteknisk produkt i både EU och USA. Man kan anmäla sitt deltagande i projektet till EMEA alt FDA.
Syftet är att minska arbetsbördan för dubbelarbete hos både myndighet och företag.
Önskedrömmen som på sikt kommer att bli verklighet är att ha ett gemensamt globalt regelverk för medicintekniska produkter.

Medicinteknisk utmaning

tisdag, augusti 24th, 2010

I år är det 2010. Ska vårdpersonalen då behöva vara oroliga när de använder enkla medicintekniska produkter? Sjuksköterskan Kaj Johansson har gjort en undersökning kring sjukvårdsanställdas erfarenheter av hiv-exponering efter stick- och skärskador på jobbet. Resultaten visar att bland de 13 sjukvårdsanställda som besvarade enkäten så upplevde tio stark oro och ångest i samband med stickincidenter, en tredjedel utvecklade besvärande sömnproblem och elva personer upplevde en påtaglig rädsla för att de smittats med hiv. Hur många som exponeras för hiv vid stickskador och som genomgår behandling med bromsmediciner är okänt. I Sverige har ingen, så vitt man vet, blivit smittad av hiv i tjänsten. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sker årligen omkring 700 rapporterade stickskador. Det är den vanligaste arbetsplatsolyckan bland Vårdförbundets medlemmar. Bland läkargruppen är kirurger väldigt utsatta där beräkningar visat att varje kirurg har mellan 40 och 50 incidenter varje år.
Utmaningen till medicintekniska företag blir att utveckla produkter som är 100% användarsäkra. Det ska väl inte vara så svårt eller är det VD som bromsar?

VD har inte rätt kompetens

måndag, augusti 23rd, 2010

I Sverige står inte produktinnovation högt i kurs. Trots att Regeringen drar igång det ena projektet efter det andra. Pumpar in pengar i Vinnova, Almi, Nystartskontor etc. Varför får vi inte fram så många bra innovationer? Kan det bero på att våra svenska VDar saknar kompetens? Ja, tyvärr verkar det så. Fel på utbildningen inom handelshögskolorna? Fel fokus från styrelsen? Grant Thornton visar i en stor världsomspännande undersökning att en fjärdedel av svenska företagsledare är osäkra på vad som skapar lönsamhet i företaget. 25% är osäkra! Inget annat land är tillnärmelsevis lika osäkert som Sverige i detta fall. Närmast kommer danskarna, där 10 procent av företagen inte vet. Sverige är tillsammans med Thailand det land som sätter lägst tilltro till produktinnovation som en lönsamhetsskapande åtgärd.
De fem vanligaste åtgärderna för att skapa lönsamhet som svenska företagsledare nämner är:

• Minskade kostnader
• Prisstrategi
• Strategiska investeringar
• Ny ledningsstruktur
• Produktivitetsöversyn

Produktinnovation rankades högst av företagen i Italien, där 39% angav detta som det mest framgångsrika sättet att nå lönsamhet. Italien följdes närmast av Kina och Nederländerna – båda 32%.

Grant Thornton ger i sin rapport några tips till företagsledare som vill använda innovation som ett medel att ta sig ur krisen:

• se över vad som är företagets kärnverksamhet och se vilka innovationer som skulle kunna stärka den
• leta efter nya möjligheter som den ekonomiska krisen skapat
• avsätt resurser för innovation
• skräddarsy befintliga produkter och tjänster efter nuvarande marknadsförhållanden
• var öppen för idéer – uppmuntra din personal att komma med förslag
• samarbeta med kunder och leverantörer för att utveckla nya idéer
• utvärdera innovativa processer och affärsmodeller, utöver produkter och tjänster, för att förbättra effektiviteten.

För att Sverige ska kunna vara med att konkurrera på den internationella marknaden krävs att styrelserna i svenska bolag tillsätter mer offensiva företagsledare. Annars kommer Sverige endast att ses och bli ett låglöneland.
MedTechbloggen förväntar sig att med VDar från ex.vis GIBBS kommer siffrorna om några år att se annorlunda ut.

Fredagstankar

fredag, augusti 20th, 2010

MedTechbloggen följer med spänt intresse Stepah Philipsons rapporter om knä som ska repareras. Del 4 saknas dock ännu.
En annan typ av vårdkedja befinner jag (Bengt Wallman) mig i just nu. Kanske kan man kalla den det privata alternativet. Samtidigt är det ett kollektivt alternativ, ett försäkringsalternativ.
Jag ringer upp mitt försäkringsbolag på torsdag förmiddag. En sjuksköterska frågar ut och ”triagar”. ”Vi ska se”, säger Syster med lätt västgötsk brytning, ”vi har en tid i eftermiddag på Calanderska hos en specialist, kan du komma då?”
Jag har alltså på ett effekivt sätt hoppat över ett steg i vårdkedjan. Specialist direkt!
Calanderska tar docenten och överläkaren X emot och gör en undersökning. Diagnos ställs och jag får en redogörelse för de kommande alternativa stegen. Kirurgi är ett av stegen. Men man behöver göra en djupare analys hos en annan specialist. Doktor X säger att han ska skriva en remiss till specialisten och försäkringsbolaget. Jaha, tänker jag, då är man inne i en 3 -månaderskö.
Men det visar sig att den här vårdkedjan är stark. Dagen efter, fredag, ringer syster Y och frågar, med en fransk brytning, om jag kan komma till dem i centrala Göteborg för att initera utredningen. ”Passar det på onsdag kl 10.00?” 5 minuter senare kommer bekräftelse via SMS. Nu får vi se vem som snabbast hamnar på operationsbordet, Stepan eller jag.

Smått o gott

fredag, augusti 20th, 2010

Notiser:

  • Linköpingsföretaget Sectra AB levererar mammografiutrustning till Australien

Samarbete USA – Kina

onsdag, augusti 18th, 2010

FDA möter SFDA

”On August 11, 2010, Shao Mingli, Commissioner of the State Food and Drug Administration, met with the visiting Dr. Margaret Hamburg, Commissioner of the U.S. Food and Drug Administration, and her entourage. Both sides reviewed the progress of the cooperation since the signing of the Agreement on the Safety of Drugs and Medical Devices in 2007, and made in-depth discussions on the further enhancement of cooperation in drug and medical device safety supervision and better ensuring drug safety for the public of both countries.”

Kvalitetsrevisioner hos kosmetikatillverkare

”The State Food and Drug Administration (SFDA) recently issued guides for routine on-site inspection to health food and cosmetics production and distribution enterprises, defining the basic procedures, inspection focuses, inspection methods, and supervision measures for the routine supervision and inspection to health food and cosmetics production and distribution enterprises, to direct the supervision of the production and distribution of health food and cosmetics and regulate relevant supervision activities.”

Sahlgrenska först

tisdag, augusti 17th, 2010

Medicintekniska produkter kan minska behovet av smärtstillande läkemedel. Kliniska försök pågår för närvarande i USA för Medtronics medicintekniska produkt RestoreSensor som är en nervstimulator. Stimulatorn har en inbyggd accelerometer, en teknik som känner av patientens kroppsläge och rörelser. På så sätt kan rätt stimulering ges med en bra smärtlindring som är anpassad till olika kroppslägen. Förut har man själv manuellt skött stimuleringen, men med den nya stimulatorn görs detta automatiskt. Nervstimulatorn är återuppladdningsbar utan att man inte behöver ta ut den ur kroppen och går att programmera med upp till 16 olika individuellt utprovade stimuleringsprogram för optimal smärtlindring.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset var, tillsammans med ett sjukhus i Spanien, först i världen med att implantera den nya nervstimulatorn på människa. Det var Carl-Joel Johansson ute på Skaraslätten som fick den första nervstimulatorn inopererad av överläkaren på Neurokirurgen, Kliment Gatzinsky.
Carl-Joel: ”Förut fick jag gå upp varje natt och ta värktabletter. Det slipper jag nu för stimuleringen minskar smärtan och jag kan sova gott, som jag inte gjort på flera år.”
Den medicintekniska produkten, RestoreSensor, är numera CE-märkt och godkänd att användas inom EU/EES. Innevånarna i Europa får således tillgång till den senaste tekniken före USAs befolkning.