SAMTIT

Enkelt, SAMTIT = Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT. SAMTIT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell. En mycket bra ambition som rekommenderas även inom vården, ta vara på den kunskap som finns och utnyttja den!
Föreningen håller årsmöte i Falkenberg den 26-28 april, med många intressanta föreläsningar. Tema för dag 1 är ”Kommunikation och samarbete i teamet”, dag 2 ”Patientsäkerhet, Video och IT” och dag 3 ”Hygien, inlärning och IT”.
Första dagen kommer man bla att diskutera ”Från pseudo till ett verkligt/dynamiskt team – vad utgör skillnaden?”, under ledning av Kristina Risén som är ledarskapskonsult.
Under dag två finns ett par spännande föreläsningar; ”Video som ett redskap i lärandet”, det är Lars-Göran Larsson, överläkare på kirurgkliniken USÖ, som talar om det internetbaserade videoarkivet vid kirurgiska kliniken på USÖ. En annan presentation av Michael Sjöö har rubriken ”Patientsäkerhet ur flera perspektiv”. Michael är både läkare och flygkapten. Med den erfarenheten har han möjlighet att jämföra säkerheten inom flyget med den inom vården. MedTechbloggen anser att Michael Sjöö är inne på helt rätt linje när han lyfter fram ett par viktiga frågeställningar: ”Skall avvikelse/störningar standardiseras centralt inom sjukvården och skall dessa resultat användas för riskhanteringen och som fallbeskrivningar inom utbildningen? Varför görs detta inte idag? Sådana system ger förtroende och skapar en enorm erfarenhets- & kompetensöverföring till andra.
För att detta skall fungera behövs dock en ”blame free culture” vilken inte går ut på att hitta syndabockar utan att hitta systemfelen för att få en säkrare arbetsmiljö f.a för patienten. Det behöver inte ha hänt en skada eller dödsfall för att avvikelserapport skall skrivas.”
Vården behöver en Blame Free Culture! Vem tar initiativet till att skapa den?

Tags: , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar till “SAMTIT”

  1. Twitter Trackbacks for MedTechbloggen » Blog Archive » SAMTIT [nordicmedicaladvisor.se] on Topsy.com säger:

    […] MedTechbloggen » Blog Archive » SAMTIT http://www.nordicmedicaladvisor.se/blog/2010/04/18/samtit – view page – cached Enkelt, SAMTIT = Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT. SAMTIT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Tweets about this link Topsy.Data.Twitter.User[‘medtechbloggen’] = {”location”:”Mölndal, Sweden”,”photo”:”http://a3.twimg.com/profile_images/107105665/milou_jobb_1_normal.JPG”,”name”:”Bengt Wallman”,”url”:”http://twitter.com/medtechbloggen”,”nick”:”medtechbloggen”,”description”:”Senior Consultant, Life Science. CEO.”,”influence”:””}; medtechbloggen: “Blame Free Culture i vården, en dröm? http://bit.ly/apTOil ” 17 minutes ago view tweet retweet Filter tweets […]

Kommentera