Archive for mars, 2009

KTH – Medicinteknikutbildning

tisdag, mars 31st, 2009

KTH lockar studenter till medicinteknikutbildningen hösten 2009:

”Medicinsk teknik är en av Sveriges snabbast och stadigast växande branscher. Man har ökat både sin produktivitet och antalet anställda i högre takt än de flesta branscher i Sverige.Den svenska industrin för medicinsk teknik har en stolt tradition av internationell framgång med uppfinningar som har förbättrat hälsan och välbefinnandet för miljontals människor världen över. Det är uppfinningar som till exempel: Pacemakern, dialysmaskinen och gammakniven.

Denna bransch har historiskt sett presterat bättre än många andra branscher i Sverige. Tittar man på den medicintekniska industrins andel av Sveriges BNP så har den ökat med ca 10% per år under en sjuårs period jämfört med till exempel bilbranschen som legat på ca 5% per år. Detta beror på ett ökat behov av medicinteknisk apparatur som i sin tur har gjort att företagen har behövt anställa mer personal.

I framtiden ser man ännu större behov av den medicintekniska utvecklingen. Befolkningen blir äldre och inom några år kommer en tredjedel av Europas befolkning att vara över 65 år. Man ser också en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel viktrelaterade sjukdomar (typ 2 diabetes, hjärtattacker mfl.). Denna vård kostar samhället enorma summor pengar varje år. Alla dessa faktorer gör att behovet av vård och hälso- och vårdrelaterade produkter kommer att öka ännu mer i framtiden.”

50 000 € väntar på en svensk entreprenör

måndag, mars 30th, 2009

EM i entreprenörsskap kommer till Helsingborg. Under namnet Seedcamp Helsingborg anordnas ett dagslångt evenemang med syfte att ge nya företagare möjlighet att knyta kontakter med entreprenörer och investerare och därigenom öka sina företags livskraft. De får ta del av kunskaper från entreprenörer, industriledare och riskkapitalister med mångåriga internationella erfarenheter. Nordiska entreprenörsföretag kan anmäla sig till Seedcamp Helsingborg som går av stapeln den 5 maj i år. De företag som anmäler sig till Seedcamp Helsingborg har chans att bli utvalda till Seedcampveckan i London i september, den tredje i ordningen. Varje år väljs cirka tjugo företag ut för att under en intensiv vecka umgås med riskkapitalister och personer med lång erfarenhet av nyföretagande. I slutet av evenemanget investerar Seedcamp som mest €50,000 i de fem företag som anses ha bäst framtidsmöjligheter. Du kan alltid följa Seedcamp på deras blogg och Twitter.

Kriget fortsätter i Skåne

måndag, mars 30th, 2009

När Sören Olofsson fick sparken i Huvudstaden och tog jobbet som regiondirektör i Skåne hoppades han att han skulle få det lugnt några år med lite golf och resor. Han räknade med att, som många tror, att Skåningar är tillfreds, glada och äter fallen ål. Nu har han kunnat konstatera att Skåningen kan ha ett latinskt temprament. Han trodde att hans mycket omdiskuterade projekt i Stockholm, sammanslagningen Karolinska – Huddinge skulle kunna genomföras i Skåne utan problem. Nu, slå ihop USiL och UMAS. Stockholmaren hade också hört att Skåningen gillar Danmark så han anställer en dansk som sjukhuschef på USiL.  För att kunna visa politikerna svart på vitt beställer han en konsultutredning för många miljoner från det fina konsultbolaget. Den vill han dock inte offentligöra, inte ens visa upp internt. Det är inte lätt att vara regiondirektör. Sydsvenskan ger honom möjlighet att få gråta ut. Artikeln har kommenterats flitigt. Det jag inte kan förstå är att inte SKL tar tag i hela ”organisationsproblematiken” som finns i hela Sveriges vårdapparat. Erfarenheter finns ju från flera misslyckade organisationsförändringar. Kanske SKL lär sig något nytt på sin ”studieresa” till USAs västkust!

Riskhantering … fokus från teknik till människa.

söndag, mars 29th, 2009

Gästbloggare: Peter Ideböhn, HRM Explorer AB.

Vi påstår att oavsett vilken kompetens som finns, är den inte speciellt mycket värd om den inte används. Håller du med om det?
Kan det vara så att vi har svårt att använda olika kompetenser beroende på hur vår arbetssituation faktiskt är – dvs. hur medarbetarens verklighet ser ut, vilket beteende och attityd som används för att lösa uppdraget!
• Det som inte kan mätas… kan inte styras, inte ledas eller förbättras.
• Vi behöver mäta … veta hur det är i verkligheten, inte tro eller tycka hur det verkar vara
• För rätt handlingsplan, åtgärd och förbättringsarbete
Vill du veta mer om mätning, se här.
Vill du se hur vi tänker och vilken taktik ni kan använda, se här
Funderar du på hur detta går att använd i er verksamhet, laguppställning, så titta här.
Vill du diskutera frågan med mig, så maila mig på: pi@coach4coach.se
Betrakta följande exempel: vad händer om vi sätter en person som är noggrann, disciplinerad, plikttrogen och grundlig eller en person som handlingskraftig, initiativtagande, otålig och orädd som bussförare … jo, hur vi än vänder oss så har vi risker att hantera. Den noggranne han kommer inte att kunna hålla den pressade tidtabellen, för han månar om service och om bussen. Den handlingskraftige kommer att komma i tid, men han har förmodligen både retat upp passagerare och skadat bussen.

MedTechbloggen sponsras inte av coach4coach.se

Bild: Skärmdump från coach4coach.se

Hjärtstopp i Japan

söndag, mars 29th, 2009

MedTechbloggen gratulerar Jolife AB, en av NMAs kunder! Jolife har fått bröstkompressionssystemet LUCAS godkänt av japanska myndigheten. En skaplig marknad väntar, det finns ca 5000 ambulanser och 9000 sjukhus i Japan. Lukas är en medicinteknisk apparat som hjälper livräddare med att ge mekaniska bröstkompressioner vid hjärtlungräddning (HLR). Det var år 1991 som den norske ambulanssjukvårdaren Willy Vistung kom på idén med en apparat för mekaniska bröstkompressioner när han ser ett försök att ge hjärt-lungräddning på en patient som ligger på en bår. Tack Norge! Utrustningen används förutom i Europa också i USA, Kanada, Australien och nu också i Japan. 

Foto: Jolife AB.

HSAN – Länsrätten – Socialstyrelsen

lördag, mars 28th, 2009

Länsrätten slår fast ett HSAN-beslut rapporterar Tandläkartidningen. Tandläkaren har använt N2-metoden vid behandling av en patient. Socialstyrelsen slår i sitt yttrande till länsrätten fast att man står fast vid sin uppfattning att rotfyllning med N2-metoden inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I Ulf Bengtssons ”giftkatalog” går att läsa en hel del intressant om N2-metdoden. Bla ”N2 är inte enbart att betrakta som ett rotfyllnadsmaterial utan som en arbetsmetod med flera kontroversiella inslag. Flera olika cement inom N2-familjen har redovisats under åren t ex N2 Universal, N2 Normal, N2 Medical och N2 Apical. Till de kontroversiella greppen hör inlägget TCM (”Temporary canal medication”). Detta framställs genom att blanda 2 droppar N2-vätska, 4 droppar Terracortril ® och tillsätta N2-pulver till lämplig konsistens. N2-tillverkaren hävdar alltså att cortisonpreparatet Terracortril ® behåller sina antiinflammatoriska- och andra medicinska egenskaper trots att det blandas med andra kemikalier till ett helt nytt preparat. Såväl konsistens som vidhäftningsförmåga ändras gentemot det ursprungliga N2. Denna blandning av två olika preparat har fått stark kritik från den klassiska endodontin. Ytterligare en ifrågasatt del av metoden är möjligheten att använda medvetet avbrutna instrument som del av rotfyllningen, sk ”Segmental Apical Filling” Så långt Bengtsson. Medvetet avbrutna instrument? Betyder det att tandläkaren tillverkar nya instrumen genom att förstöra hela CE-märkta produkter?  Jag förmodar att dagens tandläkare har bättre kunskap än att syssla med instrumentproduktion på detta sätt!

Foto: Bengt W, NMA.

AIDS

fredag, mars 27th, 2009

Info från Fjärran Östern:

Det första i Kina utvecklade AIDS-vaccinet prövas nu kliniskt. Fas I är genomförd och godkänd och Fas II ska startas upp. Rekrytering av 200 frivilliga personer pågår. Den kliniska prövningen genomförs i ett samarbete mellan; Guangxi Center for Disease Control and Prevention, National Institute for the Control of Pharmaceutical and Biological Products, Jilin University National Engineering Laboratory for AIDS Vaccine, Changchun Baike Pharmaceutical Co., Ltd. Forskningsarbetet genomförs på Guangxi.

Läkemedelsverket Medicinteknik

torsdag, mars 26th, 2009

Det är roligt att se att enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket gör ett försök att bli mer öppen. Jag tänker på att man nyttjar webben som informationskanal. Vid den pågående uppdateringen av det medicintekniska direktivet har man i ett relativt tidigt skede lagt ut interna arbetsdokument för allmänheten. Bra! Under mars månad har lagt ut en presentation över de kommande förändringarna i LVFS 2003:11. Bättre! Läkemedelsverket har som mål att kunna presentera de nya texterna under april. Utmärkt!

Foto: Bengt W, NMA. NMA Diplomerad RA

Dåligt, Värre, Värst

torsdag, mars 26th, 2009

Finanskris, Börskrasch, Giriga direktörer och Fackliga ledare, Varsel, Bonuskalas etc, etc. Eländes elände. Allt är skit.
När det känns som värst kan det vara bra att veta att det i alla fall finns lite trevliga nyheter. I Mölndal, var annars?, finns tidningen Goda Nyheter. Den är bra att ta till sig när det ser alltför mörkt ut. Goda Nyheter är en västsvensk tidning md fokus på Göteborg men med nyheter även från omnejden som kan sträcka sig både till Halmstad, Strömstad och Borås. Innehållet är ganska brett och handlar om Människor, Miljön, Utbildning och böcker, Kultur, Skepp & Hamn, Företag & Entreprenörer, Mat, Teknik i pralktiken och om västsvenska börsföretag. Man kan också läsa om våra nordiska grannar och utlandssvenskar. En Gästskribent uppträder i varje nummer och en intressant profil presenteras på sista sidan.

Foto: Bengt W, NMA.

Examen i NMA Diplomerad RA 2009

onsdag, mars 25th, 2009

Sista dagen i vårens NMA Diplomerad RA. Göran Liedström tog oss tillbaka i tiden. Och satte in LVFS 2003:11 i Europa och övriga världen. Förutom att marknadsföra standardiseringsarbete diskuterade Göran vilka krav som ställs på användarena av medicintekniska produkter. Samtliga elever klarade med glans tentamen.

Foto: Bengt W, NMA. Göran Liedström.