Posts Tagged ‘Uppsala Universitet’

Mjukstart

måndag, augusti 5th, 2013

Sommaren är på väg in i sensommar. De svenska ishockeylagen har börjat säsongen med att träna på is. Inom Life Science-området har det både hänt och inte hänt saker.

Artimplant har begärt sig i konkurs.

Läkemedelsverket har inte uppdaterat ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare”.

Det gamla vanliga, som vi svenskar verkar acceptera, folk kommer till skada när vårdavdelningar och akuter ”måste” stänga.

Hur tänker våra sjukvårdspolitiker när man med berått mod låter människor dö pga av principer?

Louise Reuterhagen har börjat jobba som projektledare för upphandling och hälsoekonomi på Swedish Medtech.

Annie Lööf pumpar in mer pengar i Vinnova för ”att hjälpa företagen med utvecklingsanalys genom att kartlägga deras behov av ny kunskap, ny teknik, hantering av immateriella tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.” MedTechbloggen är aningen skeptisk till att de 12 miljonerna kommer att generera snabbare tillväxt och innovation. MedTechbloggen gissar att pengarna kommer att öka byråkratin ytterligare inom Vinnova.

En klinisk studie som man hoppas ska bekräfta att leverperfusion är en effektiv behandling som kan leda till förlängd överlevnad för cancerpatienter har startats vid Sahlgrenska Akademin.

Bactiguard har fått regulatoriskt produktgodkännande i Indien.

Uppsala universitet är ett av 13 europeiska lärosäten som tillsammans fått 13 miljoner euro i forskningsanslag från EU för att utveckla mer nötningsbeständiga och ”kroppssnälla” beläggningar för ledimplantat.

Russian Government May Exclude Foreign Manufacturers from Certain Medical Device Tenders.

Israeli device maker InSightec landed a green light from the Chinese Food & Drug Administration for its ExAblate MRI-guided focused ultrasound therapy, with an indication to treat non-cancer-causing tumors in the uterus.

En humanare, patientsäkrare och arbetsmiljövänligare sjukvård kräver fler vårdplatser och anställda.

Det är inte enbart lönen som påverkar svenska sjuksköterskors beslut att jobba i Norge!

Det var lite smått o gott från MedTechbloggen måndag. Bilden? Jo, den är tagen på Kafferosteriet på Österlen.

Östkusten är på hugget

måndag, september 3rd, 2012

MedTechbloggen förmedlar en intressant pressrelease inom området innovationsstrategi:

Uppsala universitets och Karolinska institutets innovationskontor har länge samverkat i syfte att främja en positiv och dynamisk utveckling av life science-sektorn i regionen och i Sverige. Nu har samarbetet fördjupats i och med den satsning man tillsammans gör på ett utökat innovationsstöd. Ett unikt samverkansavtal har undertecknats som innebär att man tillsammans anställer en patentrådgivare vars tjänst delas mellan de båda universiteten.

– Att vi får den här möjligheten betyder mycket för Karolinska Institutet. Vi har länge velat förstärka vårt erbjudande när det gäller patentrådgivning. Dessutom tjänar förhoppningsvis fler än Karolinska Institutets och Uppsala universitets forskare på detta – vi har som mål att också betjäna life science forskare vid övriga högskolor och universitet, säger Bo-Ragnar Tolf, chef för Innovationskontoret på Karolinska Institutet.

Redan idag erbjuder innovationskontoren stöd till forskare med idéer, men behov fanns att utveckla den del av verksamheterna där man hjälper till med nyhetsgranskningar, patent och finansieringsfrågor.

– Fler och fler forskare får upp ögonen för möjligheten att kommersialisera sina forskningsresultat. Att skapa ett effektivt patentskydd för sin idé är ofta centralt för att det ska lyckas. Därför känns denna satsning strategiskt rätt, säger Lars Jonsson, chef vid UU Innovation.

Framtida planer finns på att utvidga samarbetet mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet ännu mer, bland annat att ytterligare stärka life science i regionen kopplat till SciLifeLab.

Framtiden

tisdag, juli 5th, 2011

MedTechbloggen lånar idag från Uppsala Universitet:

Elektronik som kan böjas och töjas kan låta som science fiction. Men Uppsalaforskaren Zhigang Wu har tillsammans med forskarkollegor tagit fram en trådlös sensor som tål att töjas. Sensorn kan till exempel mäta intensiva kroppsrörelser och trådlöst skicka informationen direkt till en dator. Resultaten presenteras nu i tidskriften Advanced functional materials.
Robotar i flytande metall, som i Terminatorfilmerna, är antagligen det mest kända fallet av deformerbara elektroniska system. Men än så länge finns det bara i fantasin. Att vrida, vecka och töja den sköra och konventionella elektroniken är ännu inte möjligt.

De senaste framstegen inom området µFSRFE (mikrofluidal och böjbar radiofrekvenselektronik) har visat på möjligheten att kombinera etablerade styva elektronikkomponenter med kanaler i elastomer fyllda av flytande metall. På detta sätt har man kunnat bygga system som efter kraftig mekanisk deformering klarar av att återgå tillbaka till sin ursprungsform. Sådan elektronik kan anpassa sig till nästan alla krökta och rörliga ytor på en människa eller en robot och på så sätt agera som ett andra lager smart e-skinn för hälsoövervakning eller för fjärrstyrning

Forskaren Zhigang Wu från Uppsala universitet har i samarbete med forskare på företaget Laird Technologies presenterat en nyutvecklad och trådlös µFSRFE-sensor bestående av ett multifunktionellt antenn integrerad till en konventionell rigid kretskort. Den rapporterande sensorn kan mäta intensiva kroppsrörelser och trådlöst skicka information direkt till en dator. Designen möjliggör trådlös mätning av upprepade böjningar över en stor yta eller rörliga delar.

Den utvecklade sensorn kommer att möjliggöra en uppsjö av nya applikationer som tidigare bara funnits få filmduken.

Fotograf:Andreas Dahlin

Den gamla tiden

onsdag, april 6th, 2011

Bortglömda bilder från Akademiska sjukhusets 1920-tal utgör stommen för Museum Gustavianums nya utställning Sjuksköterska – yrke i förvandling. Museum Gustavianum finns i Uppsala.
Eva Ahlsten vid Medicinhistoriska museet i Uppsala hittade fotografierna på glasplåtar i en av museets garderober. Hon lät scanna in dem och fram trädde människor och miljöer från Akademiska sjukhuset på 1920-talet. På de flesta bilderna står sjuksköterskorna och deras elever i fokus.
I utställningen på Museum Gustavianum visas även bilder från sjuksköterskors vardag i dag. Utställningen innehåller också uniformer och intervjuer med sjuksköterskor. Studenter, nu verksamma och pensionerade sjuksköterskor har fått svara på samma frågor om yrket och varför de valde att utbilda sig till sjuksköterskor. Ett argument som användes i de äldre broschyrerna för att locka kvinnor till utbildningen var att giftermålsstatistiken var så bra för sjuksköterskor! Hur är det idag?
Utställningen öppnar den 9 april och pågår fram till den 4 september 2011.

Fotograf/Källa:Uppsala universitet

Forensisk vetenskap

onsdag, oktober 28th, 2009

När det gäller kriminalvetenskap ligger Sverige idagsläget inte i första ledet. Storbritanien ses som världsledande inom området. Sverige har dock tagit några viktiga steg i rätt riktning med bla en mycket kvalificerad utbildning på Uppsala Universitet och ett masterprogram i forensisk vetenskap. Nu startar man i Örebro också en typ av kriminologiutbildning.

MedTechbloggen lånar en text direkt ur Örebro Universitets nyhetsbrev för oktober -09:

”Örebro universitet inrättar examen i kriminologi Nu kan studerande vid Örebro universitet ta en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Den förstärkning av utbildnings- och forskningsområdet kriminologi vid Örebro universitet som genomförs sker i samarbete med polisen, kriminalvården och Örebro kommun.
– Detta steg gör oss mer attraktiva för nya studenter eftersom endast tre lärosäten kan erbjuda en kandidatexamen med kriminologi som huvudämne. Dessutom gör vårt samarbete med polisen, kriminalvården och kommunen att utbildningen har en stark förankring i samhället, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.
Beslutet att inrätta examen i kriminologi är väl förberett eftersom utbildningen vid universitetet har en stark forskningsförankring och det finns ett etablerat samarbete med flera partners som bland annat medför goda praktikmöjligheter.
– Vi ser den nya satsningen på kriminologisk forskning och utbildning som ytterligare ett sätt att förstärka både universitetets och kommunens profil. Kommunens miljonsatsning på detta projekt är ett led i detta, säger Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.
Även polisen ser fördelar med universitetets satsning.
– Polismyndigheten i Örebro län ska utveckla verksamheten för att nå bättre resultat. Det gör vi bl.a. med ett utvecklat samarbete med Örebro Universitet. Det är viktigt för polismyndigheten att ha evidensbaserade arbetsmetoder och att stödja arbetet i möjligaste mån på vetenskap och forskning, säger länspolismästare Kalle Wallin.
Det är Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet som ansvarar för utbildningen. Avslutad utbildning förbereder för arbete som utredare eller analytiker inom statlig eller kommunal förvaltning, exempelvis polisen, brottsförebyggande råd eller kriminalvården.”
Text: Niklas Jälevik

Apotekare gör skillnad

onsdag, maj 13th, 2009

Ulrika Gillespie är doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet. Hennes avhandling presenteras i Archives of Internal Medicine. I avhandlingen visar hon att äldre patienter som fått professionell läkemedelsgenomgång av apotekare inom akutsjukvården gör hälften så många återbesök akut jämfört med en kontrollgrupp. I studien, som pågick åren 2005 – 2006, ingick 400 patienter över 80 år. Hälften fick träffa en apotekare vid ankomsten, under vårdtiden och vid utskrivningen. Apotekaren arbetade integrerat i vårdteamet bland annat med att ta fram en korrekt läkemedelslista, göra läkemedelsgenomgångar och delta i ronderna. En uppföljning ett år efter utskrivningen visar att gruppen som fått läkemedelsgenomgångar stod för 16 procent färre akutbesök och återinläggningar än kontrollgruppen. Här finns pengar att spara för vården!

En annan erfarenhet var att nästan varannan patient hade något fel i läkemedelslistorna på sjukhuset. Felen uppstod oftast vid övergångarna, när patienterna skrevs in eller ut från sjukhuset. Det kan leda till att patienterna missar viktig behandling eller får något läkemedel som de egentligen inte skulle ha. Patientsäkerhet och minskat lidande! Problem med biverkningar och att läkemedel inte passar ihop är mycket vanliga. I den åldersgruppsom som studien omfattar har organfunktioner börjat svikta. Studier visar att upp till 30 procent av alla sjukhusinläggningar har sådana orsaker, inklusive underbehandling! Ytterligare resurser som kan användas till annat.

Läkemedelsgenomgångar står just nu högt på den politiska agendan. Regeringen har aviserat att en del av stimulansbidragen för att utveckla vården och omsorgen om äldre, totalt 1,35 miljarder kronor under 2009, ska gå till just läkemedelsgenomgångar. 

I dödsskuggans dal

lördag, februari 7th, 2009

I USA kallas tiden mellan själva forskningen och ögonblicket då patienterna får tillgång till en ny medicin eller metod för dödsskuggans dal. I dagens UNT finns en mycket intressant diskuterande debattartikel om svenska politikernas forskningssatsningar.

”När politikerna vill ge pengar till forskning och utveckling i Sverige menar de oftast pengar till akademisk grundforskning. Men då glömmer de att resan bara precis har börjat! Hur ska den avgörande delen av resan, hela vägen fram till patienten, klaras av? Vem har råd och kan ta sådana risker? ”

Läs och begrunda!

Samverkande hemsjukvård

torsdag, februari 5th, 2009

Samverkande hemsjukvård, det är väl något man tagit för givet att så är det. Ordning och reda. Men det är ett virrvarr. Medicintekniska produkter som hanteras av  okunniga anhöriga, överlämningar som inte fungerar mellan olika vårdgivare, ej tillgång till alla journaler med risk för att patienten hamnar i risk. Jag hörde att i Varberg sköter kommunen hemtjänsten på natten medan en privat vårdgivare tar hand om dag och kväll. Det tror man ska fungera… Så plötsligt idag lossnar det.

Maria Hägglund kommer om någon vecka försvara sin avhandling i medicinsk informatik vid Uppsala universitet. Ett IT-stöd har utvecklats i projektet http://www.ehealth.uu.se/old@home2.html som kallas en virtuell patientjournal och har testats inom äldreomsorgen i Hudiksvall. Hemtjänsten där har tidigare inte haft något IT-stöd alls, utan har haft det mesta på papper. Med hjälp av mobiltelefon eller handdator, eller på webben får vårdpersonal, vård- och omsorgstagare och närstående den information de behöver, oavsett vilken vårdgivarorganisation som ”äger” informationen. IT-stödet gör aktuell information tillgänglig för vårdpersonal från olika vårdgivarorganisationer i mobila arbetssituationer, och ger även möjlighet att dokumentera ny information mobilt. Den 13 februari försvarar Maria Hägglund sin avhandling.

Idag har det också kommit information från Vinnova om ett EU-program, Ambient Assisted Living Joint Programme, som är ett forskningsprogram där syftet är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation skall komma till nytta för äldre personer bl a för möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den Europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom det här expanderande område. Programmet ska ligga nära marknaden med en beräknad tid av 2-3 år mellan projekt och marknad.

Som grädde på moset så kan vi läsa att den svenska standardiseringen, SIS, deltar i ett standardiseringsarbete med benämningen ”Services of Sheltered housing for the elderly”. Arbetet sker inom CEN, den europeiska standardiserings-organisationen. Målgrupper för arbetet är bland andra företag som leverar tjänster riktade mot äldre i sitt boende, myndigheter, kommuner och andra upphandlande parter samt konsumentorganisationer och certifieringsorganisationer. Nu kan vi åldras med tillförsikt!

Foto: Bengt W, NMA. Moskosel

Forskningens hus

onsdag, januari 7th, 2009

Kliniska forskare i Uppsala från bland annat kirurgiska enheten och medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet jobbar i mögliga lokaler ovanpå Centraloperation i Akademiska sjukhuset. Forskare är ett tåligt släkte som inte har gnällt ens över svåra vattenläckor. Nu när Akademiska bygger om blir de utslängda. I en artikel under hösten 2008 efterlyste vetenskapsjournalisten Jan-Olov Johansson ett ”vetenskapens hus” i Uppsala. Hans efterlysning ha nu givit resultat. Erik Weiman ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala län säger att han räknar med att ett Forskningens Hus kommer att stå klart 2011. Det kommer att bli ca 8000 kvadratmeter och syftet är att det ska konkurrera med övrig forskning inom och utom Sverige. Vad säger Karolinska? Vad säger Ideon? Vad säger SSP? Hänger ni med?