Posts Tagged ‘toxic’

REACH – Kemikaliehantering

torsdag, maj 26th, 2011

Du känner säkert till att från 1 december 2010 måste leverantörer märka alla sina kemiska ämnen enligt GHS/CLP. Ämnen som finns i lager måste märkas om senast 30 november 2012.
Alla har hört talas om EUs kemikailieförordning REACH, men få känner till vad bokstäverna står för. Jo, Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Reach omfattar i första hand kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen men vissa bestämmelser gäller även varor. Det finns dock ämnen och användningar som är undantagna från vissa bestämmelser i Reach. Det vanligaste skälet till undantag är att ämnet och/eller användningsområdet omfattas av annan lagstiftning som ger samma effekt.
Så för att krångla till det finns det också annan lagstiftning som gäller parallellt med Reach.
Krångligt? För dig som inte vill lägga all din tid på att försöka hålla reda på alla krav och alla kommande uppdateringar finns ett utmärkt hjälpmedel; KemRisk.
KemRisk är ett komplett och helt webbaserat system för hantering av kemikalier. Användare av KemRisk får inte bara tillgång till Europas största validerade kemikaliedatabas utan kan också använda verktyg i KemRisk för att skapa ex.vis lagerregister och etiketter. Systemet gör det också möjligt att skapa säkerhetsdatablad på egen hand med stöd av KemRisk.
MedTechbloggen rekommenderar KemRisk!

FDA-prioritering 2011

torsdag, januari 20th, 2011

Ett år har gått, nu är det 2011. MedTechbloggen återanvänder:

Inför 2010 2011 har CDRH inom FDA arbetat fram fyra strategiska pririteringar för att effektivisera arbetet med registreringar och granskningar av medicintekniska produkter. Självklart kommer det också att påverka de svenska tillverkare som säljer produkter på USA-marknaden. En aktiv bevakning rekommenderas! Nedan hittar du FDAs prioriteringar.

Priority 1. Fully Implement a Total Product Life Cycle Approach
– Strengthen Premarket Review
– Align Scientific Resources throughout CDRH
– Optimize Data Collection and Analysis
– Address Challenges Associated with Globalization
– Enhance Compliance Capability

Priority 2. Enhance Communication and Transparency
– Implement a Strategic Approach to Stakeholder Communication and Improve Communication with CDRH      staff
– Increase Transparency and Facilitate External Communications

Priority 3. Strengthen Our Workforce and Workplace
– Develop a Life Cycle Approach to CDRH Employee Education
– Promote Transparent Employee Performance Review and Meaningful Recognition
– Improve Workload Management
– Develop Meaningful Metrics

Priority 4. Proactively Facilitate Innovation and Address Unmet Public Health Needs
– Foster the Development of Innovative Medical Devices
– Develop a Personalized Medicine Program

MedTechbloggen kommer längre fram med fördjupad info om vad som hänt inom de olika prio-områdena.

Adventskalendern!

lördag, december 4th, 2010

MedTechbloggen har hittat kalendern!

Årets julkalender från Lunds tekniska högskola är här – med ett nytt experiment bakom varje lucka.Under hela december fram till julafton går det att öppna en lucka om dagen i julkalendern på LTHs webb. Bakom varje lucka hittar man en film med ett kort experiment.
Kalendern har skapats av Elisabeth Eriksson är student i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola tillsammans med Johan Wensäter som läser elektroteknik. De har tagit över stafettpinnen från Alexander Mirholm, som lanserade och genomförde idén om en kemijulkalender år 2007, men nu har tagit examen och börjat arbeta.

Här är den, kalendern. Håll tillgodo!