Posts Tagged ‘telemedicin’

Bäst i landet på telemedicin

torsdag, mars 12th, 2015

Brigadmuseum4

Västerbottens läns landsting är bäst i landet när det gäller telemedicinska lösningar. Nu anställs en distansdoktor i Holmsund som via videolänk träffar patienter i inlandet.

Tidigare har det gjorts liknande försök som av olika anledningar, både administrativa och tekniska, inte fungerat tillfredsställande. ”Men genom att videotekniken blivit så mycket bättre de senaste åren går det att skapa en närvarokänsla mellan läkaren och patienten”, förklarar Sven-Åke Boström, verksamhetschef för Tre älvar hälsocentraler.

Ett lyckat försök med distansdoktor gjordes förra året när läkare i Umeå under fyra dagar kopplade upp sig mot sjukstugan i Vilhelmina. ”Vi såg att det gick att ha ett bra patientflöde och lärde oss också mycket om ljussättning, kameraplacering och mikrofonteknik”, säger Sven-Åke Boström. Försöket utvärderades och patienter och läkare delade med sig av sina synpunkter.

”Läkarna saknade visserligen möjligheten att möta patienten i rummet, men tyckte ändå att de fick underlag för diagnos”, säger Sven-Åke Boström. Patienterna var nöjda av att de fick betydligt mer läkartid än normalt. Dessutom finns alltid en undersköterska som tar emot patienten och finns som stöd under hela besöket.

Innan en distansdoktor kan rekryteras måste dock några frågor som gäller teknik och patientavgifter lösas. ”Vi jagar till exempel en stetoskoplösning så att läkaren i sitt headset kan lyssna på hjärta och lungor”, förklarar Sven-Åke Boström.

En distansdoktor är också ekonomiskt fördelaktigt för landstinget. I tider när stafettläkare kostar mycket pengar och när det är svårt att få läkare att arbeta i inlandet, kan en distansdoktor med placering på en hälsocentral i Holmsund vara en av lösningarna. Det här är ett jobb för en läkare som vill bo i staden och gillar tekniska utmaningar. En dag i veckan ska läkaren arbeta kliniskt på hälsocentralen och någon gång per halvår också vara på sjukstugan eller hälsocentralen för att träffa både patienter och personal.

Tunga grejer

måndag, maj 20th, 2013

På Norges nationaldag lyftes cyklotronen på plats i Uppsala. MedTechbloggen delar med sig av ett pressklipp från Akademiska sjukhuset:

”Fredagen den 17 maj lyftes den 200 ton tunga cyklotronen på plats i Skandionkliniken. Partikelacceleratorn blir en viktig del i den medicinska utrustningen vid Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner. Enligt planen kommer de första patienterna att kunna behandlas sommaren 2015.

– Det är en stor dag för Uppsala och svensk cancervård. När kliniken öppnar kommer fler cancersjuka patienter att kunna erbjudas den modernaste strålterapin. Det är oerhört positivt att landets sju landsting med universitetssjukhus enats om att gemensamt investera i detta projekt, sade landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

I stället för traditionell strålbehandling, där man använder röntgenstrålning eller elektronstrålning, sker behandlingen på Skandionkliniken med protoner som minskar risken för att omkringliggande friska organ och vävnader skadas. Protonbehandling är mer skonsam med färre biverkningar än traditionell strålbehandling av cancertumörer. De flesta barn i Sverige som behöver strålbehandling kommer att vårdas här.

Till en början kommer kliniken att behandla cirka tusen patienter per år, på lite sikt 2 500 patienter årligen. Huset kommer också att rymma ett patienthotell med cirka 90 rum.

– Skandionkliniken innebär ett paradigmskifte i svensk cancervård. Strålbehandlingen kommer att planeras på patienternas hemsjukhus och även uppföljningen kommer att ske där. Detta ställer höga krav på nära samarbete och ökad användning av telemedicin och annat IT-stöd, sade Mona Ridderhem, överläkare på regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.

Skandionkliniken är det första centret i Norden för protonterapi. I Europa finns en handfull liknande anläggningar i Paris, Prag, Dresden och Essen samt i Italien och Ryssland. Både i USA och Japan är denna form av strålterapi mer vanlig. Den första protonterapibehandlingen genomfördes i Harvard (USA) på 1950-talet. Kort därefter inleddes sådana behandlingar vid The Swedberglaboratoriet i Uppsala, då inom ramen för kliniska forskningsstudier.”

Foto: Akademiska sjukhuset

 

 

Telemedicin

måndag, september 10th, 2012

På torsdag samlas neurologer från hela världen på Karolinska för att diskutera telemedicinens möjligheter och utveckling.

Telemedicin, medicinsk vård på distans, har visat sig vara ett effektivt sätt att ge vård med hög kvalitet. Det visar ett nyligen genomfört pilotprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet, som är världsunikt, uppvisade högre kvalitet i de kliniska resultaten än den traditionella Parkinsonvården. Patientgruppen bestod av patienter med Parkinsons sjukdom. Utprovning av doser av läkemedlet Duodopa utfördes via videolänk mellan sjukvården och patientens hem, i stället för att patienten läggs in på sjukhus i upp till fjorton dygn. Förhoppningen är att metoden även kan komma att användas på fler patientgrupper i framtiden.

Med telemedicin har vården förutsättningar att bli mer jämlik. Patienter som bor långt ifrån sin behandlande läkare eller specialistvården kan i högre utsträckning få samma möjligheter som de som bor i storstadsregionerna. Telemedicin är dessutom kostnadseffektivt genom att användandet av resurser och sjukhusplatser effektiviseras.

Den 13 september anordnas ett internationellt seminarium av Innovationsplatsen och Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, som också samordnar pilotprojektet. Läkare från hela världen kommer till Stockholm för att diskutera användning av telemedicin inom neurologin och utbyta erfarenheter. Det finns ett stort internationellt intresse för vård på distans och Sverige är ledande i utvecklingen inom detta område. I juni tilldelades Karolinska ytterligare tio miljoner kronor av Vinnova till arbete med vård på distans. Projektet ligger inom ramen för Vinnovas satsning på Utmaningsdriven Innovation.

Jonathan Björkehag, Karolinska Universitetssjukhuset, har varit projektledare för studien.

Framtiden

tisdag, juli 5th, 2011

MedTechbloggen lånar idag från Uppsala Universitet:

Elektronik som kan böjas och töjas kan låta som science fiction. Men Uppsalaforskaren Zhigang Wu har tillsammans med forskarkollegor tagit fram en trådlös sensor som tål att töjas. Sensorn kan till exempel mäta intensiva kroppsrörelser och trådlöst skicka informationen direkt till en dator. Resultaten presenteras nu i tidskriften Advanced functional materials.
Robotar i flytande metall, som i Terminatorfilmerna, är antagligen det mest kända fallet av deformerbara elektroniska system. Men än så länge finns det bara i fantasin. Att vrida, vecka och töja den sköra och konventionella elektroniken är ännu inte möjligt.

De senaste framstegen inom området µFSRFE (mikrofluidal och böjbar radiofrekvenselektronik) har visat på möjligheten att kombinera etablerade styva elektronikkomponenter med kanaler i elastomer fyllda av flytande metall. På detta sätt har man kunnat bygga system som efter kraftig mekanisk deformering klarar av att återgå tillbaka till sin ursprungsform. Sådan elektronik kan anpassa sig till nästan alla krökta och rörliga ytor på en människa eller en robot och på så sätt agera som ett andra lager smart e-skinn för hälsoövervakning eller för fjärrstyrning

Forskaren Zhigang Wu från Uppsala universitet har i samarbete med forskare på företaget Laird Technologies presenterat en nyutvecklad och trådlös µFSRFE-sensor bestående av ett multifunktionellt antenn integrerad till en konventionell rigid kretskort. Den rapporterande sensorn kan mäta intensiva kroppsrörelser och trådlöst skicka information direkt till en dator. Designen möjliggör trådlös mätning av upprepade böjningar över en stor yta eller rörliga delar.

Den utvecklade sensorn kommer att möjliggöra en uppsjö av nya applikationer som tidigare bara funnits få filmduken.

Fotograf:Andreas Dahlin

Internetsjukhuset

måndag, januari 3rd, 2011

Medicinska appar? Nu gäller det att hänga med i svängarna! Doktor Knutsson utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Vem säger att läkare är konservativa?
Ett av de senare tillskotten i Dr Knutssons verksamhet är Internetsjukhuset.
Enligt Dr Knutsson förekom telemedicin redan i anikens Grekland. Men först idag har den kommit till den breda allmänhetens nytta. Internetsjukhuset når du dygnet runt var du än befinner dig på jordklotet.
Appar? Ja, man använder sig av några stycken som; PainPaint, Symptograf, BMI, Andningsfrekvens mfl.
MedTechbloggen har inte provat själv, men det verkar onekligen vara framtiden Området borde gå att utveckla i det oändliga.

Först – igen

onsdag, februari 3rd, 2010

Dagens pressrelease från Nordic Medical Advisor:

2010-02-03
Medicinteknik & Mjukvara
NMA först i Sverige med ny utbildning
I början av mars arrangeras den första kursen i Sverige om de nya kraven på mjukvara inom medicinteknik. Arrangör är Nordic Medical Advisor (NMA) i Mölndal utanför Göteborg.
Bakgrunden är ett europeiskt direktiv, via Läkemedelsverket här i Sverige, med nya föreskrifter där kraven på mjukvaran har förtydligats. Från och med den 21 mars måste all mjukvara vara CE-märkt. De nya direktiven ställer stora krav på alla mjukvaruleverantörer inom till exempel medicinteknik- och diagnostika-produkter, journalsystem, datortomografi och röntgenutrustning.
– De nya direktiven innebär även att de offentliga upphandlarna måste ställa tuffare krav på sina leverantörer. Är inte produkterna CE-märkta kommer de ej att kunna säljas på den europeiska marknaden, säger Bengt Wallman på NMA.
– Kursen kan antingen läsas som en komplett diplomutbildning eller som separata heldagsutbildningar. Det första kurstillfället är en grundorientering i ämnet och passar både nyanställda, upphandlare och alla som vill fräscha upp sina kunskaper om mjukvara. Vi är glada över att vara först med denna nischade utbildning och har redan märkt av ett stort intresse, säger Bengt Wallman.
Kursen vänder sig till kvalitetsansvariga, regulatoriskt ansvariga, tekniska chefer samt ansvariga för- eller deltagare i produktutvecklingen som chefer, projekt-ledare, utvecklare och testare.

Fakta
Medicinteknik & Mjukvara
Kursinnehåll
Orientering i regelverk och standarder för medicintekniska produkter.
Att utveckla säker medicinteknisk mjukvara.
Integration i medicintekniska produkter och system.
Kursdatum och plats
9, 10 och 11 mars 2010 i Mölndal.

Diplomutbildningen är i tre steg uppdelad på lika många dagar, men delkurserna är fristående.
Ytterligare information: Bengt Wallman. NMA, tel 031-795 51 12.
info@nordicmedicaladvisor.se, www.nordicmedicaladvisor.se

Nordic Medical Advisor – är ett företag som specialiserat sig på utbildning och konsultation inom medicinteknik, bioteknik, läkemedel och närliggande områden. NMA står även bakom NMA Nätverk som är en av landets få möteplatser för tillverkare, underleverantörer och konsulter inom medicinteknik, bioteknik och närliggande områden. www.nordicmedicaladvisor.se

Kreativt tänkande

onsdag, oktober 21st, 2009

4H-gården Uppsala

Just nu ramlar det in inbjudningar både från Väst och Öst. Ett par av dem kan nämnas här på MedTechbloggen. Den ena kommer från Chalmers där S2-institutionen bjuder in till en forskardag den 28/10. (S2 står för signaler och system) Forskardagen syftar till att sprida kunskap om institutionens aktuella forskning inom områdena medicinsk teknik, antenner, signalbehandling, reglerteknik, automation, mekatronik och kommunikationssystem. Forskardagen ska ses som en spännande mötesplats där olika yrkes- och intressegrupper träffas och diskuterar. Talarlistan är kort men har tyngd; Professor Ahmed A. Kishk från University of Mississippi, Professor Bengt Lennartson, Chalmers, VD Johan Lassing från Qamcom Technologies AB.
Inom S2 finns också en avdelning som forskar om bla Medicinska signaler och system. Den gruppen bedriver forskning inom medicinsk teknik med tillämpningar inom området benledningshörsel, EKG, EEG/transcranial impedans och andningsfysiologi. Ett annat forskningsområde avser att utveckla morgondagens system för hemsjukvård kallat för e-Health och telemedicin.
Från STING bjuder man in till SIME den 11-12 november i Stockholm. STING kanske de flesta känner till, men SIME? Jo, ”SIME är norra Europas största event om Internet och digitala affärsmöjligheter. Eventet startade 1996 och samlar över 2000 beslutsfattare, entreprenörer och journalister till bland annat Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors för att träffas, göra affärer och lyssna till talare från hela världen. Årets tema är ”Knowledge is the key differentiator”.” Det är en lång och vacker talarlista. Listan kan för mig kännas lite mediatung.
Nytt för i år är att SIME delar ut entreprenörspriset ”Rising star of the North”. Totalt är 36 st företag nominerade till priset. Vinnaren kommer att presenteras under SIME Awards på Café Opera den 12 november.
MedTechbloggen önskar de nominerade lycka till!

Telemedicin – Distansvård – Intel

torsdag, november 13th, 2008

Det är mycket pengar att hämta inom telemedicin. Det har datorprocessorjätten Intel tagit fasta på. Under 9 års tid har man drivit en stor vårdinriktad verksamhet utan att den gjort något större väsen av sig. Nu presenteras den nya Inteldatorn som kallas Intel Health Guide PHS 6000. Till datorn kopplar man in mätare från godkända tredjepartsleverantörer, till exempel för blodtryck, blodsocker, puls eller vikt. Inbyggt har den högtalare, mikrofon och kamera för videosamtal med exempelvis en läkare. Den har pekskärm , och en hårddisk på 40 gigabyte. Patienten kan genomföra diagnostiska mätningar själv, alternativt under videosamtal med en vårdanställd till exempel vid specifika klockslag. När en patient får en åkomma kan personalen ge patienten tillgång till passande pedagogiska filmbilder.
Systemet har fått godkänt av FDA. Med Knr; K080798. Finns någon liknande medicinteknisk produkt på marknaden inom EU?

IT-uppfinningar inom vården

måndag, september 29th, 2008

Kampanjen för nästa års Vitalis-mässa har startat. Ny hemsida, säger man. Och väl där kan man hitta en efterlysning: ”50000:- söker nya ägare.” Det är hög tid att söka 2009 års Vitalisstipendium. Vem fick det förra gången? Jo, det ena gick till privattandläkaren Göran Friman i Molkom. Han har tagit fram en komplett metod för användande av telemedicin som verktyg vid uppsökande verksamhet inom tandvården. Det låter spännande och ligger i tiden, men vad har han åstadkommit? Någon som vet? Jag vet inte. Juryn sa bla i sin motivering; ”Lösningen som redan är implementerad har resulterat i minskat antal personalkrävande transporter, bättre hälsa hos äldre och funktionshindrade samt minskade kostnader för hälso- och sjukvården.” Kan det vara så att han lånat Syster Britas husbil och ställt in en tandläkarstol kupén? 

Telemedicin

måndag, september 15th, 2008

Medicinteknikföretaget Colopast har fyllt ett plåster med nanosensorer som ska övervaka allt från blodtryck på patienter till hjärtrytm hos rökdykare. Det låter lite science fiction, men nästa vecka startar man ett test på patienter i Danmark. Det är tio hjärtpatienter på Hjerteklinikken i Fredrikshamn får en helt ny typ av elektroniskt plåster fastsatt på axeln. Plåstret med sensorer kommer att övervaka användaren. Inbyggda sändare slår larm via en mobiltelefon om något avviker från det normala.
Bakom försöket ligger bla Aalborg Universitet, SOS International och Coloplast.

Hur verifierar och validerar man en produkt som denna?