Posts Tagged ‘Surgical Science’

Ryhov först i världen

onsdag, mars 13th, 2013

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i världen med ny simulator från Göteborgsföretaget Surgical Science AB. Det är Jönköpings läns landstings Metodikum som tar i bruk en helt ny generation av simulator som används för praktisk träning av färdigheter inom hälso- och sjukvården. Det är en så kallad virtual reality-simulator, en unik VR-simulator som hjälper kirurger att öka sina färdigheter i laparoskopi (”titthålskirurgi”) att prestera bättre i operationssalen. Simulatorer används vid träning av kirurger och övrig vårdpersonals personliga färdigheter. Det sker med olika typ av apparater och utrustningar, t ex med dockor som kan gråta, blöda och prata. träningen sker på kliniska träningscenter, som finns på flera sjukhus i Sverige idag.

Det som introduceras nu med den nya utrustningen är ett så kallat LapSim-system byggt av företaget Surgical Science, som utvecklad en eget system som ger en fulländad träningsupplevelse. Övningarna blir nära den verkliga upplevelsen med patient.

Magnus Berndtzon, ansvarig för Metodikum: Kan läkare och andra träna som verklighetstroget som möjligt desto bättre och säkrare blir deras yrkesskicklighet i mötet med patienten.

– Det nya LapSim-systemet har en fullt integrerad kraftfull grafik som ger fantastiskt bra återkoppling till de som tränar. Vid genomgångar efter övningar kan man tydligt visa vad som gjorts och hur patientens värden förändrats beroende på hur deltagarna i övningen handlat.

– Detta tar virtual reality-träning till en helt ny nivå och visar på att de som utvecklar tekniken och pedagogiken kring detta har ett stort engagemang för innovation inom medicinsk träning.

Bra Ryhov, läkare behöver träning.

Surgicon

tisdag, juni 21st, 2011

MedTechbloggen är den största bloggen inom det medicintekniska området i Sverige. Det är vi självklart både glada och stolta över. Intresset att använda sociala medier ökar bland svenska företag. Några har varit med länge i bloggvärlden. Andra har dykt upp och försvunnit efter en tid. Bland de svenska myndigheterna kan vi se en ökad transparens, många finns på Twitter och några på Facebook. MedTechbloggens ”närmaste”, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen twittrar. Båda dessa myndigheter lägger på sina webbplatser ut beslut, rapporter, varningar etc. Den öppenheten var inte tänkbar för några år sedan.
En av sponsorerna till världens första kongress om kirurgisk träning är det Göteborgsbaserade företaget Surgical Science AB. Företagets styrelseordförande, Roland Bengtsson, dåvarande VD, började blogga för ett år sedan. Men det blev endast ett blogginlägg. Varför kan man undra? Kanske var det Byrån som skapade den nya ”hemsidan” som propsade på att ”alla” numera måste ha en blogg men glömde att det också måste finnas en kommunikationsstrategi bakom. Det är nog vanligare än man tror.

(MedTechbloggen hade egentligen tänkt nämna Surgical Science som ett exempel på företag inom Life Science som nyligen börjat blogga. Vi läste dock fel på datum vid den första bloggposten, 2010 / 06 / 08, 2011, tyckte MedTechbloggen i hastigheten.)

Ett företag som nyttjar nätets möjligheter hittar du här. Vad säger du som är socialmediaexpert om deras metoder? Kommentera gärna!