Posts Tagged ‘strålterapi’

Samarbete – Cancerbehandling

tisdag, mars 19th, 2013

Nu händer det grejer! Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos AB, Cureos AB, Micropos Medical AB och ONCOlog Medical QA AB har inlett ett samarbete som man kallar Nationell testbädd för innovativ strålbehandling. Detta tillsamman med Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Örebro Universitetssjukhus. Vilken kompetens och vilka resurser!

Pressmeddelande från Karolinska: Samtliga svenska universitetssjukhus och sju ledande specialistföretag etablerar en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av cancerbehandling med strålterapi, ett område där Sverige kan bli världsledande. Vård och näringsliv har gått samman i ett konsortium och idag hålls den första gemensamma stämman i Linköping. Inom tre år ska samarbetet resultera i en högspecialiserad nationell testbädd för innovativ strålterapi. Allt effektivare strålbehandling ökar kraven på kvalitetssäkring. Nya metoder för både behandling och utvärdering ska säkerställa att cancerpatienter i hela landet kan få den bästa – och säkraste – vården.

– Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem, säger Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetet mellan vård och näringsliv gör också att nya innovationer snabbare kan föras in i vården, så att de verkligen kommer patienterna till del.

– Det stora värdet för industrin är att komma närmare kliniken och patienterna. En avancerad teknisk innovation är oanvändbar om den inte passar in i vårdprocessen. Med testbädden får vi också kortare utvecklingsprocesser eftersom vi lättare kan se om produkten verkligen motsvarar vårdens behov, säger Jonas Gårding, forskningschef på Elekta.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Rapport från DEGRO

måndag, juni 13th, 2011

Värmlänningen Tomas Gustafsson, VD på Micropos informerar med högburet huvud:

”I maj 2011 ställde Micropos tyska distributör, Additec, ut det unika tumörpositioneringssystemet RayPilot på DEGRO-kongressen.

DEGRO (Deutsche Gesellschaft für Radiooncology) är den viktigaste strålbehandlingskongressen i Tyskland inom radioterapi. 3000 registrerade delegater (terapeuter, fysiker och sjuksköterskor) deltog i mötet för att utbyta idéer och lyssna på vetenskapliga föreläsningar om den senaste tekniken och avancerade procedurer inom diagnostik och strålbehandling.

Tyskland har mer än 350 strålbehandlingskliniker (på universitet, sjukhus och privata kliniker) som betjänar en befolkning på 82 miljoner invånare. Cancerincidenten i Tyskland uppgår till cirka 30%.

Intresset för RayPilot-systemet på utställningen var enorm och man var upptagen med demonstrationer av systemet hela dagarna. Läkare, fysiker och sjuksköterskor fascineras av denna innovation, som ger en unik möjlighet att lägesbestämma cancertumören i realtid under strålbehandling.

I Additecs monter visade universitetet i Rostock en poster med sina senaste resultat från deras användning av RayPilot. Prostatapatienter har behandlats med RayPilot-systemet i Rostock sedan början av 2011. Klinikchefen, professor Hildebrand, rapporterade att systemet har tagits emot mycket väl av de behandlade patienterna. Han har aldrig upplevt ett så stort intresse från patienternas sida tidigare. – Patienterna är stolta över att delta och bidra till medicinska framsteg och uppskattar mig för att få en sådan avancerad teknik till Rostock säger han vidare.”

MedTechbloggen gratulerar Tomas med team till framgångarna!