Posts Tagged ‘socialt ansvarstagande’

Hållbarhet

måndag, december 12th, 2011

MedTechbloggen tycker att ordet hållbar börjar bli tjatigt och urvattnat. Det används i de mest konstiga sammanhang. Trots det kan man konstatera att de företag som har anammat ”tänket” blir betydligt mer uthålliga på den konkurresutsatta marknaden.

Företagens arbete med hållbarhet och socialt ansvarstagande har hitills oftast varit mer eller mindre frivilligt. Krav inom området ställs vid offentliga upphandlingar och ses då inte som frivilliga. Inom EU har det länge höjts röster för att ändra på det, frivilligheten alltså. Det är inte rent spel att bara vissa företag redovisar sitt arbete inom hållbarhet medan många andra helt struntar i det, anser kritikerna. Näringslivets organisationer har vanligtvis hållit emot och betonat vikten av det frivilliga. Nu har EU-kommissionen lanserat en ny strategi för CSR-arbetet i Europa. Indikationerna från Bryssel är tydliga. Hållbarhetsarbetet ska in i affärsmodellen och företagen jobba mot ”shared value”, att skapa världen för den egna verksamheten liksom samhället i övrigt. Några som redan arbetar efter den modellen är ex.vis SKF med tillverkning runt hela globen.

Nästa år kommer EU-parlamentet att ta fram de första förslagen på lagstiftning för bland annat obligatorisk hållbarhetsrapportering. Det lär säkert att dröja innan det blir skarpa förslag och direktiv om CSR. Fram till dess står det klart att de företag som är ”CSR-företag” och som redan förstår och jobbar enligt CSR-tankarna har ett rejält försprång framför konkurrenterna.

Tillsamman med Effort Consulting genomför NMA en serie workshops där hållbarhetstankarna får en mycket framträdande roll.

Kvalitetschefen vacklar

onsdag, december 22nd, 2010

Kontrollchefen är död! Det vet vi, och nu ligger kvalitetschefen illa till. Kvalitetsbegreppet förändras och kvalitetschefens arbetsområde vidgas. I Kvalitetsmagasinet säger Jerry Karlsson, vd för Institutet för kvalitetsutveckling: ”Kvalitet handlar om att uppfylla och hellst överträffa kundernas förväntningar. Om en organisation driver sin verksamhet med stor miljöbelastning skapar det ingen trovärdighet mot kunden, som i det här fallet kan vara samhället, medarbetarna och ägarna. Då är kopplingen miljö-samhällssyn-kvalitet påtaglig”.
Kvalitetschefen behöver numera ett helt annat sysätt, inte enbart se världen i svart och vitt. Hon/han behöver kunna kommunicera med sin omgivning på ett helt annat sätt än tidigare.
Kanske är det dags att byta ut Kvalitetschef i organisationschemat till något modernare.
Läs hela artikeln här.

Nya standarder från SIS

torsdag, december 9th, 2010

Från SIS har MedTechbloggen hämtat den senaste listan med fastställda standarder inom vård o hälsa.

SS-EN ISO 10873:2010
Tandvård – Fixativ för proteser (ISO 10873:2010)

SS-EN 15927:2010
Tjänster vid utprovning av hörapparater

SS-EN 1060-3+A2:2010
Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycksmätning – Del 3: Särskilda krav för elektromekaniska mätsystem

SS 8760013:2010
Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag

SS-EN ISO 8536-4:2010
Infusionsutrustning för medicinskt bruk – Del 4: Infusionsaggregat för infusion utan övertryck för engångsbruk

Vi får inte glömma bort SS-ISO 26000, Vägledning för socialt ansvarstagande. Den berör alla företag.

Fredag

fredag, november 26th, 2010

Japp, då är det fredag och man undrar vart veckan tagit vägen.
Det har varit mycket planeringsjobb inför våren. Sånt sliter. Utbildningsprogram på gång.
Praktikanten har slitit sitt hår med affärsplan och marknadsplan för Uppfinningen. Mycket bra underlag som låg till grund för prioriteringar inom Uppfinningsprojektet. Genomgång med Uppfinnaren och ”Slussen” har givit rejäl skjuts för projektet. Nästa beslutspunkt kommer att vara den 7 januari.

Vi har också jobbat både djupt och brett med flera projekt inom Socialt Ansvarstagande, Ansvarsfullt Företagande, CSR. Det är ett stort område som är i kommande och hypat i samband med att standarden ISO 26000 har släppts.

Igångsättningen av den kliniska prövningen blev lite småstressad. Kliniska prövningsledaren ”satt fast på ett tåg” i södra Sverige. Det visade sig att han hade stått på fel plattform när tåget gick. Den medicintekniska produkten ska användas av ”patienterna” i hemmiljö. Först tre veckor sedan utvärdering. Därefter ska produkten kompletteras med ytterligare medicinteknisk produkt och användas under ytterligare tre veckor.

Veckans stora miss var att vi missade Kreafonfrukostträffen eftersom vi inte kom ur sängen i rätt tid.

Vi ska inte glömma att MedTech Magazine kom ut denna vecka. MedTechbloggen tycker att den återigen har fått på tok för mycket fokus Stockholm. Möjligheter borde finnas att starta ett mer aktuellt konkurrerande magazine med fokus mot Malmö/Lund – Göteborg – Oslo.

Helt plötsligt har kontorets fönster pyntats med ljusstakar. Det är alldeles strax advent. Tack Gunvor!

CSR

fredag, oktober 1st, 2010

Socialt ansvarstagande, CSR, är på tapeten på många ställen. Miljöstyrningsrådet jobbar fram ett nytt verktyg som ska hjälpa företag och den offentliga sektorn att ta socialt ansvar i sin verksamhet lanseras i Sverige i början av 2011. Verktyget kallas CSR-kompassen och berör i första hand produktionsförhållanden i låglöneländer. CSR-kompassen kommer att vara gratis. Den finansieras av Nordiska ministerrådet och kommer att finnas tillgänglig på alla nordiska språk, i Sverige på webbplatsen csr-kompassen.se . Miljöstyrningsrådet kommer att göra en specialversion av verktyget som ska riktas mot upphandlare i den offentliga sektorn i samarbete med den norska organisationen Difi. Tanken är även att underlätta kommunikationen mellan upphandlarna och leverantörerna.

Som de flesta känner till kom en lagändring i somras i Lagen om Offentlig Upphandling som säger att myndigheter, om det är motiverat, bör ta miljö- och social hänsyn vid offentlig upphandling, i motsats till får som det tidigare stod i lagen. Det kan handla om alltifrån att ställa krav på det kaffe som dricks i kommunhuset till leksaker på dagis och operationsinstrument på sjukhuset.

Många företag saknar en enhetlig kravmodell inom området. Möjligheten finns att Miljöstyrningsrådet kan få applåder om kompassen blir bra och använd!

ISO 26000

fredag, oktober 16th, 2009

Det är nära nu när det gäller ISO 26000, Socialt ansvarstagande. Temat för den just avslutade Social Responsibility Day 2009 var den nya ISO-standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26 000, som lanseras nästa år. Miljöaktuellt rapporterar från den avslutade paneldebatten att åsikterna går isär om den kommer att bli en succé eller inte. Enligt Ola Löhman som deltog i paneldebatten, var det tydligt att man i arbetet med ISO 26000 blandat ihop eller förbisett de drivkrafter som finns bakom socialt ansvarstagandet hos myndigheter, företag och ideella organisationer. Då kan vän av ordning fråga vem eller vilka företag är det som mest har påverkat utformingen av standarden? Som vi sagt tidigare här på MedTechbloggen är standardisering inte någon demokratisk process och det kanske visar sig här. Enligt Miljöaktuellt sa Mats Jutterström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan att en ev framång för standarden berodde på hur SIS lyckades paketera standarden.
”Jag tror att ISO 26000 kan bli en framgång. ISO ät välkänt på företagen och standarden rider på namnet från andra liknande kända standarder som exempelvis ISO 9000. Det som talar mot standarden är dess komplexitet. Här tror jag att man måste paketera standarden bättre och göra den enklare.”
Vi får se på vilket sätt SIS kan påverka paketeringen. Det viktiga tycker jag är att man nu inte förleds till att starta upp framtagande av kriterier för en ”lightvariant” och lura in företag i en diplomeringsfälla.

ISO 26000

torsdag, september 24th, 2009

Många är de som diskuterat socialt ansvarstagande; offentliga upphandlare, kommuner som försöker skapa egna kriterier för diplomering. Snart är det slutdiskuterat. Den globala standarden ISO 26000, Socialt ansvarstagande, ligger nu färdig som ett utkast, en draft. Det betyder att nu inleds en femmånadersperiod där ISOs nationella medlemsorgan, i Sverige SIS, ska kommentera och rösta om standarden. Åsikterna på nationell nivå ska sedan diskuteras under den internationella arbetsgruppens nästa möte i maj 2010. Om omröstningen går igenom kommer medlemsorganen återigen få rösta, denna gång om ett slutgiltigt utkast av standarden. Ett positivt utfall innebär att ISO 26000-standarden blir färdig i slutet av 2010.
MedTechbloggen är övertygad om att många ser fram mot att de globala riktlinjerna blir klara. Nu gäller det för den medicintekniska branschen att vara med från början!