Posts Tagged ‘Sahlgrenska Science Park’

Modiga Mölndal

fredag, februari 24th, 2017

Det är med glädje MedTechbloggen kan konstatera att Mölndals kommun går in som delägare i Sahlgrenska Science Park. Detta efter att kommunen har suttit och väntat i många herrans år

Press-släpp från Sahlgrenska Science Park:

Mölndals stad blir nu, enligt plan, en av ägarna i Sahlgrenska Science Park – ett viktigt steg för att stärka regionens förutsättningar inom life science. Det formella beslutet togs i Mölndals kommunfullmäktige d 22/2 -17 

En väldigt stor andel av Västsveriges life science-företag finns i Mölndal och det är högst rimligt att vi visar att detta är en viktig industri. Ett sätt att markera att vi verkligen menar allvar med att skapa bra förutsättningar för framtiden är att bli delägare i Sahlgrenska Science Park, säger Håkan Ahlström, stadsdirektör i Mölndal som blir ledamot i Sahlgrenska Science Parks styrelse.

Där ingår sen tidigare Marianne Dicander Alexandersson (styrelseordförande), Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs stad och Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen. Vi är mycket glada för att få in Mölndals stad som en av våra viktiga ägare. Nu växlar vi upp ytterligare som navet för life science-industrin i Västsverige, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena för såväl nya som befintliga bolag. I verksamhetens utökade uppdrag ingår att aktivt bidra till: förnyelse och ökad konkurrenskraft inom life science-branschen, nära samverkan mellan akademi, vård och näringsliv samt etablering av nya och utveckling av befintliga företag.

Med expertkunskap inom affärsutveckling driver Sahlgrenska Science Park bland annat en projektarena samt inkubator- och acceleratorprogram inom digital hälsa, verifiering och internationalisering.

Sahlgrenska Science Park AB ägs idag av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Göteborgs universitet (via GU Ventures) och Chalmers tekniska högskola. Nu ansluter också Mölndals stad.

Lycka til!

Antibiotikaresistens

torsdag, februari 2nd, 2017

VC_Logo_Svart1

På Venture Cups nationella topp 20 lista återfinns den västsvenska produkten Uviren, en behandling helt fri från antibiotika som är redo för lansering under 2017.

Uvirens behandling är intressant ur flera aspekter. Först och främst för den otroligt höga siffran av behandlingar varje år. I Sverige behandlas årligen 400 000 för urinvägsinfektion, vilket är ett bevis på hur vanligt förekommande infektionen är. Den andra intressanta aspekten är det faktum att behandling är fri från antibiotika vilket går i linje med FNs handlingsplan om att minska antibiotikaresistensen. Behandlingen av urinvägsinfektion står idag för 25% av all antibiotika vilket skulle kunna minska drastiskt med hjälp av Uvirens nya behandlingsmetod.Behandlingen kan snabbt lindra besvären. Produkten som tagits fram av Biomedicals och på Sahlgrenska Science Park är receptfri och besvären försvinner i regel efter bara tre dagars behandling. Såhär förklarar Christoffer Hansson från Uviren deras lösning:
– Väldigt förenklat så “stressar” vi bakterierna som då prioriterar anpassning istället för förökning. På så sätt hinner man kissa ut fler bakterier än vad som tillkommer. 

För att hela tiden skifta miljö, alternerar Uviren mellan högt och lågt pH under hela behandlingsperioden. Antibiotikabehandling vid urinvägsinfektion skulle kunna minska drastiskt med hjälp av denna nya, receptfria metod.

Uviren letar samarbetspartner inför lanseringen.

MedTechbloggen önskar lycka till!

 

eHealth Award

måndag, januari 9th, 2017

Sahlgrenska Science Park kommer inom kort att lansera utmärkelsen eHealth Award 2017. eHealth Award 2017 är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park.

Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla bra eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Juryn består av representanter från olika aktörer inom svensk vård och omsorg.

Utmärkelsen kommer att lanseras i morgon den 10 januari 2017 och riktar sig till svenska småföretag inom digital hälsa. Vinnaren presenteras första dagen på Vitalis den 25 april 2017.

Ytterligare info kan du få av Anders Persson som är affärsrådgivare inom Digital hälsa, Sahlgrenska Science Park, 0709 459511.

Sahlgrenska Life

måndag, mars 7th, 2016

Per Dubbsgatan

Om du har vägarna förbi, kanske t.o.m värt en omväg, ska du ta tillfället att titta på förslagen till nya Sahlgrenska Life. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om den nya life sciece-satsningen och att få att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget fram till den 11 mars.

Arkitekttävlingen är ett stort steg mot ett nytt internationellt kunskapscenter i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Det är tänkt att byggnationen kring Sahlgrenska Life ska skapa ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är redan idag en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. Vitartes fungerar som projektutvecklingsbolag för Sahlgrenska Life.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.

Bild: Arkitekttävling Sahlgrenska Life

Innovativa produkter från Medicinarberget

fredag, februari 5th, 2016

Frisk

Göteborgsföretaget Caresumables avyttrar två av sina produkter, Dry Dent och Comfortip till Directa Dental Group som ska ta ut produkterna på världssmarknaden. Directa Dental Group är ett av de snabbast växande tillverkningsföretagen av dentalprodukter i Norden. Fokus ligger på innovativa produkter som underlättar i det dagliga arbetet för tandläkare samt för patienter. Företaget startade 1916 och försäljningskanaler finns idag i 90 länder.

Caresumables första produkt DryDent finns på marknaden sedan år 2013. Den absorberar saliven under tungan, vilket gör det behagligare för patienten och hjälper tandläkaren att hålla det rent och torrt i munnen, speciellt viktigt när det gäller cementering, fyllning och bonding. Den nya produkten Comfortip absorberar saliven i kinden och är resultatet av ett samarbetsavtal mellan Caresumables och DAB Dental. Den marknadsförs och säljs med ensamrätt under DAB Dentals eget varumärke Top Dent, i Norden och Baltikum. DAB Dental och Directa ingår i samma koncern.

”Nu är det dags för någon annan att ta mina produkter ut i världen. Directa tycker om svensk innovation och produktion och har ”motorvägar” ut på olika marknader, säger Kristina Frisk, VD och designer för Caresumables, ett företag inom Sahlgrenska Science Park.

Kristina Frisk är van att jobba kundnära och försöker alltid fånga upp idéer som bygger på ett uttalat behov. Kärnkompetensen är industridesign och hon tycker att det är spännande att testa vad som fungerar. Att utvärdera hur produkterna tas emot på marknaden är också viktigt. ”Vi har en ny produkt i pipeline som jag nu kommer att ägna mig mer åt. Inför en fortsatt utveckling av bolaget utvärderar vi också behovet av engångsprodukter inom sjukvården.”

MedTechbloggen önskar Kristina et al. fortsatt lycka!

Foto: Sahlgrenska Science Park, Göteborg

 

 

 

 

 

Sahlgrenska Science Park

onsdag, augusti 12th, 2015

lokstall

Idag lånar MedTechbloggen en nyhetstext från juni -15 skriven av Annika Åkervall. De tillsatta länkarna ansvarar dock MedTechbloggen för.

Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park. Även Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, och Chalmers tillträdande rektor Stefan Bengtsson tar plats i styrelsen. Detsamma gör Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs Stad och Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen.

Därmed står Sahlgrenska Science Park inför en rejäl uppväxling av verksamheten. Med Marianne Dicander Alexandersson tillförs bred erfarenhet från life science och strategisk verksamhetsutveckling. Den nya styrelsen markerar tyngden bakom satsningen när Sahlgrenska Science Park nu går in en ny fas, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg som är en av fyra intressenter bakom Sahlgrenska Science Park. De övriga är Västra Götalandsregionen, Chalmers och Göteborgs universitet.

Marianne Dicander kommer att tala på Park Annual´s 10-årsjubileum i Göteborg den 17 september! Marianne Dicander Alexandersson är ett välkänt namn både i Göteborgs näringsliv och inom den skandinaviska life sciencesektorn. Hon har bl.a. varit VD för Kronans Droghandel, 6:e AP-fonden och Global Health Partner samt ledde omställningsarbetet i Apoteket AB i samband med avregleringen. Som tidigare mångårig styrelseledamot i Chalmers tekniska högskola har hon god insyn i samspelet mellan universitetssektorn, näringslivet och olika samhällsaktörer som arbetar med att stimulera forskningsbaserat företagande och näringslivsutveckling.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena där forskare, entreprenörer, sjukvården inom Västra Götalandsregionen och många olika samarbetspartners kan mötas för att utveckla affärsprojekt som skapar samhällsnytta och kvalificerade arbetstillfällen, säger Marianne Dicander Alexandersson. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten med fler kontorsplatser och labbutrymmen för nya företag i Sahlgrenska Science Parks inkubator och företagspark. Det finns också en stark ambition att bredda ägandet. – Jag ser gärna att både stora och små aktörer inom life science går in som delägare. Det kommer att skapa ännu bättre förankring i en bransch där förmågan att skapa gemensamma plattformar för innovation och nätverk blir alltmer avgörande för konkurrenskraften, säger Marianne Dicander Alexandersson.

I dag finns ett 50-tal forskningsbaserade företag inom Sahlgrenska Science Park. Lokalerna är belägna på Medicinareberget, mitt i det område där Göteborgs stad planerar ett stort stadsbyggnadsprojekt med inriktning mot forskning, utbildning och näringsliv inom life science. Det handlar om stora investeringar i nya hus med lokaler där Sahlgrenska, Göteborgs universitet och stora näringslivsaktörer kan växa med närhet till varandra. Det förväntas leda till innovationer och nya jobb, attrahera spetskompetens och stärka Göteborgsregionen.

Ny produkt för intuberingsträning

tisdag, mars 24th, 2015

Folktandv3

Medicinteknikföretaget Mittep med adress Sahlgrenska Science Park, Medicinarberget, Göteborg har utvecklat ett träningsredskap för anestesipersonal och övriga som ska kunna genomföra intubering. Ex.vis i ambulansen.

Anestesiläkaren Phillip Mittermaier ligger bakom uppfinningen som han döpt till Anestetix. Anestetix-simulatorn gör det möjligt att träna intubationsfärdigheter i ett stort antal relevanta scenarion med både video- och konventionell laryngoskopi. Den är interaktiv och ger feedback vilket gör att man kan öva intubation själv i större utsträckning. Simulatorn är programmerad med olika scenarion av varierande svårighetsgrad och speglar verkliga förhållanden. Kanske kommer alla patienter att kunna vakna upp med hela tänder i fortsättningen. Produkten är på väg ut på marknaden och på Göteborgs universitets kliniska träningscenter finns det första exemplaret. Där utbildas och tränas läkare, sjuksköterskor och specialistsköterskor. MedTechbloggen har förstått att intubationsdockan 3D-printat med narturtrogna insidor. Spännande!

Park Annual 2014

onsdag, september 3rd, 2014

kopparbunken

MedTechbloggen vidarebefordrar idag en pressrelease från Sahlgrenska Science Park, Göteborg:

Nytt hopp för patienter med njurcancer. Ny behandling mot ryggont. Ökad vårdkvalitet med simulator för interaktiv intubering. Benprotes med bra rörlighet ”in action”. Motivationsapp för rörelseträning vid diabetes. Allt och mer därtill presenteras på Park Annual torsdagen den 11 september. Välkommen till årets innovationsevent med fokus på life science!

Torbjörn Lundh, professor i matematik vid Göteborgs universitet och Chalmers samt verksam inom intressanta medicinteknikprojekt, guidar oss genom eftermiddagens program med presentationer av olika start-up-bolag. Låt dig inspireras av innovationer och verksamheter på framfart.

Innovation skapar tillväxt och intresset för Park Annual är som alltid mycket stort. Cirka 350 personer brukar samlas på Konferenscentrum Wallenberg, där Sahlgrenska Science Park nu arrangerar Park Annual för 9:e gången. Eventet genomförs i ett öppet klimat med tillfälle till dialog och nätverkande. Ett spännande program och ett myller av forskare, innovatörer, entreprenörer, företag, investerare, utställare och andra life science-intresserade utlovas!

Som ett led i vårt internationaliseringsarbete arrangeras också ”UK at Park Annual” under förmiddagen, där det bland annat finns möjlighet för deltagarna att träffas via ”one-to-one”-möten. Marika Hellqvist Greberg från Regionutvecklingen i Västra Götalandsregionen är moderator för förmiddagens möte med temat ”Driving innovation into Healthcare, the UK vs the Swedish way”.

Smått o gott

onsdag, juni 25th, 2014

wallanderMolly

Sahlgrenska Science Park bjuder in

torsdag, juni 12th, 2014

svanar

Det är dags att anmäla sig till årets Park Annual, Göteborg, 11/9! 

Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park: It is almost time for Park Annual 14. This well-known life science innovation event gathers a lot of scientists, innovators, entrepreneurs, companies and investors to an exciting afternoon in the city of Gothenburg. Several interesting startup-companies and projects – for instance Stayble Therapeutics and MelVitas – will present their business ideas during our life science theme day. The seminar will be in English and the presentations will be combined with interesting dialogues between various stakeholders in the life science area.

Every year, more than 350 people get together at Wallenberg´s Conference Center, where the open climate Park Annual takes place. The registration starts at 11:30 and, as usual, we will end the afternoon with a ”mingling buffet dining event”. We will need your binding notification by August 30 but you are very welcome to do it now. Park Annual – on Thursday, September 11 – is free of charge. However, we will charge you 750 SEK in case of a late unregistration or no show. Please sign up for Park Annual 14 at www.parkannual.se