Posts Tagged ‘protes’

Fler höftledsprotesoperationer

torsdag, februari 27th, 2014

tbqtbjtnpo9mza512eqrq (2)Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visst kan man effektivisera utan att behöva springa snabbare! Bättre för alla. Bra Sahlgrenska!

På kort tid har Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfört 30 procent fler höftledsprotesoperationer per dag. Fördelarna för patienterna är mindre smärta, färre komplikationer och snabbare återhämtning.

– Prognosen är att vi kommer att operera nästan 50 procent fler patienter jämfört med förra året, säger Magnus Karlsson, verksamhetschef på Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Från den 1 januari i år började man införa ett nytt arbetssätt före och efter ingreppet höftprotesoperationer på sjukhuset. Patienterna behandlas enligt ett arbetsätt som brukar kallas ”Fasttrack”. Det innebär att man ser över hela vårdkedjan och försöker koordinera insatserna bättre för patienten.

Metoden är etablerad internationellt och används redan med goda resultat på några sjukhus i landet. Resultat från tidigare studier visar att detta tillvägagångssätt har en stor betydelse för patientens läkeprocess och återhämtning. Patienterna kommer upp snabbare och rör på sig. De får mindre ont och risken för komplikationer minskar. På samma gång minskar vårdtiderna och för samhället i stort innebär det att fler kan opereras.

– Vårt förändrade arbetssätt och den nya styrmodellen kuggar i varandra. Vi kommer så småningom att utvärdera vårt nya arbetssätt och där får vi draghjälp av värdebaserad hälso- och sjukvård. Det innebär att vi inte bara ser till ökningen av antalet operationer eller minskade kostnader utan att vi också kommer att fokusera ännu mer på hur patienten upplever sin vård, säger Magnus Karlsson.

Levande armprotes

torsdag, november 15th, 2012

Varje år förlorar hundratusentals människor jorden runt en arm eller ett ben. Ända sedan 60-talet har amputerade kunnat använda proteser som styrs av de elektriska impulser som finns i musklerna, men tekniken för att styra proteserna har inte utvecklats nämnvärt sedan dess. Det finns till exempel väldigt avancerade elektriska handproteser, men de används inte så mycket eftersom de är så svåra att styra. Max Ortiz Catalan, Chalmers: ”Det är som att ha en Ferrari utan ratt. Därför har vi utvecklat ett nytt styrsystem från grunden.”

Med hjälp av den nya tekniken får arm- och handamputerade en ”levande” kroppsdel. Den styrs ungefär på samma sätt som en naturlig hand och arm, via personens egna nerver. Det är en stor vinst både för den enskilda individen och för samhället. De vanliga hylsproteserna, som fästs direkt mot huden utanpå den amputerade stumpen, är dessutom så obekväma att endast 50 procent av de armamputerade vill använda en sådan över huvud taget. I det här forskningsprojektet utnyttjas istället den världskända Brånemarkskruven, som förankrar protesen direkt i skelettet, med så kallad osseointegration.

I projektet planerar forskarna istället att implantera elektroderna direkt på nerverna inuti kroppen. Då utgör kroppen ett skydd, och de elektriska impulserna blir stabila. För att få signalerna inifrån kroppen ut till protesen används osseointegration. De elektriska impulserna från nerverna i armstumpen fångas upp i ett gränssnitt inne i titanskruven, som förstärker och vidareförmedlar impulserna till protesens alla delar, som patienten kan styra med hjälp av sina tankar.

I vinter ska de första patienterna opereras.

Max Ortiz Catalan: ”Genom att testa metoden på några patienter kan vi visa att metoden fungerar och sedan förhoppningsvis få mer anslag för fortsatta kliniska studier och vidareutveckling av metoden.”

Det vore märkligt om det inte skulle finnas pengar till fortsatt utveckling, eller hur Tillväxtverket!