Posts Tagged ‘patientprioritering’

Lean i vården

tisdag, mars 12th, 2013

MedTechbloggen har ju vid några tillfällen raljerat över ”Lean Healthcare”, desto roligare är det då att se att det går att lyckas!

Med nya flödesanpassade arbetssätt enligt Lean-principer har akutoperation på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge infört effektivare och säkrare rutiner. Det har lett till kortare väntetider till akutoperationer.

I morgon den 13 mars visar akutoperation Karolinska Huddinge upp sitt flödesarbete för externa besökare under Lean Healthcare-konferensen.

Akutoperation i Huddinge har tidigare haft snäva personalresurser och ett högt patienttryck. Det innebar ofta en lång väntetid till operation vilket inte var bra för patienterna. Beställningar av akuta operationer kommer från många av sjukhusets kliniker och för cirka två år sedan påbörjades ett förbättringsarbete enligt Lean-modellen. I dag har klinikerna utvecklat ett patientprioriteringssystem som har ökat patientnyttan, minskat icke-effektiv tid och gett resultat i sjukhusets mätvärden.

En annan förbättring är att patienterna alltid kommer rätt förberedda till operation enligt en checklista. Detta kunde tidigare skapa en onödig väntan och öka riskerna. För att förbättra överblicken har även en elektronisk operationstavla införts som tydligt visar vilka operationer som ska genomföras och i vilken turordning. I dag startar också operationerna tidigare på dagen och långa, avancerade akutoperationer genomförs i större utsträckning under dagtid. Det möjliggör för nattpersonalen att direkt ta emot akut inkomna patienter.

Foto: Anders Norderman