Posts Tagged ‘Ostindiefararen’

Var är VGRs 5-årsplan?

fredag, november 23rd, 2012

Region Skåne tecknade under veckan ett samarbetsavtal med en av Kinas största städer, Tianjin. Avtalet gäller ett samarbete inom life science mellan universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersiella bolag i respektive region och är första steget i ett ökat utbyte inom medicinsk forskning, till en början inom cancerområdet.

Kina förväntas snart vara en av världens största marknader för medicinteknik och life science. Region Skånes strategi för Kina är under framtagning men redan nu har regionen fått till stånd ett samarbetsavtal som främjar ett samarbete inom life science mellan Tianjin och Skåne.

Carl Borrebaeck , vicerektor på Lunds universitet och ansvarig för cancerforskningscentrumet CREATE Health : ”Detta avtal öppnar nya möjligheter för både universitet och företag inom life science”.

Tianjin ligger långt framme med sin kliniska forskning. Kina kan som världens folkrikaste land och med sina stora patientgrupper på relativt kort tid ge Region Skåne tillgång till en stor och viktig mängd data. – Valideringsprocesserna snabbas upp väsentligt, vilket bidrar till att forskningen kan komma patienterna till godo snabbare, hoppas Anna Cherouvrier-Hansson, affärsområdesansvarig för life science på Invest in Skåne.

Tianjins sjukhus, Medical University Cancer Institute and Hospital, genomför man 30 bröstcanceroperationer dagligen som kan jämföras med 10 bröstcanceroperationer i på SUS per vecka. Sjukhuset betraktas som ett av de bästa cancersjukhusen i Kina.

Avtalet, som undertecknas av Region Skånes representant, regionfullmäktiges vice ordförande Thomas Lantz, och Tianjin Municipal Science and Technology Commission, träder i kraft från och med nu och gäller i fem år framåt.

Ok, Västra Götalands-Regionen har Ostindiefararen, men inom Life Science-området är det, tyvärr, väldigt mycket prat men inte så mycket av kraftfull handling!

Kinesisk biotech intar Danmark

måndag, november 9th, 2009

Ett av världens största pre-kliniska forskningsföretag, Shanghai ChemPartner, etablerar sig i Köpenhamn. Spännande! Shanghai ChemPartner har ca 2000 forskare och vetenskapsmän i sina lönelistor. Etableringen i Köpenhamn ser företaget som det första steget inför en större närvaro i Europa.
Varför väljer man just Danmark och Köpenhamn? Man bedömmer den kraftfulla utvecklingen biotechindustrin inom Medicon Valley som mycket värdefull för företagets affärer. Kineserna konstaterar också att det är lätt att ha att göra med de danska myndigheterna. Det är lätt att komma igång med nya verksamheter. ChemPartner välkomas till Scion Science Park i Köpenhamn. Peter Halkjær-Knudsen kommer att vara Europa-VD.
Vän av ordning kan ju ställa frågan varför inte Göteborg lockade? Göteborg och Shanghai är ju vänorter. Göteborg skickar både Ostindiefararen och horder med politiker och tjänstemän till vänorten på andra sidan jordklotet. Göteborg har BRG och GöteborgBIO, men verkar trots detta sakna något. Vad kan det vara?