Posts Tagged ‘ortopedi’

Fler höftledsprotesoperationer

torsdag, februari 27th, 2014

tbqtbjtnpo9mza512eqrq (2)Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visst kan man effektivisera utan att behöva springa snabbare! Bättre för alla. Bra Sahlgrenska!

På kort tid har Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfört 30 procent fler höftledsprotesoperationer per dag. Fördelarna för patienterna är mindre smärta, färre komplikationer och snabbare återhämtning.

– Prognosen är att vi kommer att operera nästan 50 procent fler patienter jämfört med förra året, säger Magnus Karlsson, verksamhetschef på Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Från den 1 januari i år började man införa ett nytt arbetssätt före och efter ingreppet höftprotesoperationer på sjukhuset. Patienterna behandlas enligt ett arbetsätt som brukar kallas ”Fasttrack”. Det innebär att man ser över hela vårdkedjan och försöker koordinera insatserna bättre för patienten.

Metoden är etablerad internationellt och används redan med goda resultat på några sjukhus i landet. Resultat från tidigare studier visar att detta tillvägagångssätt har en stor betydelse för patientens läkeprocess och återhämtning. Patienterna kommer upp snabbare och rör på sig. De får mindre ont och risken för komplikationer minskar. På samma gång minskar vårdtiderna och för samhället i stort innebär det att fler kan opereras.

– Vårt förändrade arbetssätt och den nya styrmodellen kuggar i varandra. Vi kommer så småningom att utvärdera vårt nya arbetssätt och där får vi draghjälp av värdebaserad hälso- och sjukvård. Det innebär att vi inte bara ser till ökningen av antalet operationer eller minskade kostnader utan att vi också kommer att fokusera ännu mer på hur patienten upplever sin vård, säger Magnus Karlsson.

Universitetssjukhuset i Mölndal

tisdag, juni 25th, 2013

Ett nytt forskningscentra ska byggas på Mölndals sjukhus. Hus R, som det initialt kallas, blir ett unikt nav som samlar viktig forskning och undervisning. VGRs Regionstyrelse tog beslutet vid sitt sammanträde den 18 juni 2013.

Hus R blir en gemensam gränsöverskridande mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer med sin flexibla utformning klara att tillfredsställa lokalbehoven under lång tid. Byggnaden ska ses som en viktig brygga mellan vård och forskning. Forskningen i huset kommer att spänna över ett brett fält, från preklinisk forskning till klinisk tillämpning. Projektet utgör en viktig del i den strategiska satsningen som samlar merparten av den ortopediska verksamheten vid Mölndals sjukhus. Hus R ska innehålla högt specialiserade forsknings- och laboratorielokaler såväl som mer allmänt tillgängliga forsknings-, undervisnings- och konferensytor.

För utveckling och undervisning skall huset vara en sjukhusgemensam resurs. När det gäller forskning är Hus R främst en arena för forskning relaterat till rörelseorganen, men även annan strategiskt viktig forskning vid Mölndals sjukhus kommer gynnas. I huset är olika typer av kliniska träningscenter planerade, där såväl studenter som medarbetare under realistiska former kommer att tränas i praktiska vårdmoment både enskilt och i team.  Det kommer också att finnas en stor aula som ska rymma 150 personer.

Huset består av sex våningsplanplan och en yta om totalt cirka 6 500 kvm. Rivning och markarbete ska påbörjas under våren 2014 och huset beräknas stå klart under vintern 2016.

Illustration: Västfastigheter

Behöver ortopeder träna?

tisdag, januari 29th, 2013

MedTechbloggen brukar inte bli förvånad. Men ibland, kanske en aning. Det är nästan otroligt att det bland etablerade läkare kan tänkas att träning inom specialiteten kan locka experter från hela världen till Göteborg. Inbjudna av Margareta Berg. Men kikar man på hennens CV förstår man att hon inte känner till ordet hinder. Efter sin utbildning och doktorsavhandling i Göteborg har hon inte bara jobbat som ortopedkirurg, utan även som projektledare på heltid och IT-chef, forskningschef, medical advisor och kongressarrangör i Frankrike samt som läkare på en ortopedmottagning.

I september 2011 organiserade Margareta Berg för första gången en kongress för kirurgisk träning, The World Congress on Surgical Training. Mötet samlade runt 200 deltagare från 30 länder på sex kontinenter! Som man kanske kunde gissa så var svenska deltagare i minoritet…

Den 17 – 19 juni i år kommer 2nd World Congress on Surgical Training att genomföras i Göteborg.

Det första preliminära programmet har i dagarna publicerats. Det är ett omfattande program med tunga talare från hela världen; Ireland, China, USA, Canada, New Zealand, Australia, Russia, GB, Turkey, South Africa, Kenya, Malawi, India, Denmark, Germany, och Sweden.

Här hittar du det preliminära programmet.

Ett antal företag är med på båten som sponsorer:  Simbionix, TraumaVision, UltraFeedback, DePuy Synthes 

World Congress on Surgical Training

måndag, augusti 27th, 2012

För ca 1 år sedan skrev MedTechbloggen om den då kommande 1st World Congress on Surgical Training. Nu planerar initiativtagaren Margareta Berg den kommande kongressen:

Surgicon Foundation starts Major Fundraising Initiative – 2nd World Congress on Surgical Training June 17-19, 2013

“Those of you who never will need a surgical procedure can stop listening now.” The success of the first Surgicon Congress in September 2011 on the topic “How to transfer manual surgical skills to new surgeons?” – closely related to Patient’s safety and the surgeon’s feeling of security entering the profession – will be followed by a new meeting in June 2013, at the Convention Centre in Gothenburg, Sweden. The unique factors of the meeting are the mixture of all surgical specialties and the global engagement from lecturers and attendees.

To strengthen the scientific basis of the congress organisation, a Local Scientific Committee has been created including 7 members from the Sahlgrenska University Hospital and the Sahlgrenska Academy in Gothenburg, Sweden. The committee will organizationally be placed under the international Scientific Advisory Board.

In May 2012 the Surgicon Foundation was created, being the financial platform of the coming Surgicon congresses. Right now a “Major Fundraising Initiative” is started to build the funds needed. Actually there is on-going work in 10 global workgroups lead by distinguished international key opinion leaders in surgery, dealing with the next congress program content.

Produktsäkerhet – Patientsäkerhet

onsdag, december 14th, 2011

Från Läkemedelsverkets hemsida lånar MedTechbloggen den medicinska säkerhetsinformation som publicerades på självaste luciadagen.
Visst kan det gå fel ibland. Det som företagen bör fundera över är varför inte felen upptäcktes innan produkterna når vården. Vissa av de konstaterade felaktigheterna tyder på ett mycket gott samarbete mellan vård och tillverkare.

Instrument, ortopedi – Comprehensive Primary och Comprehensive Fracture staminförare – Biomet Orthopaedics
Utrustning, radiologi – Clinac, Trilogy, Trilogy Tx och Novalis – Varian Medical Systems
Röntgensystem- Brilliance 64 och Ingenuity CT – Philips Healthcare
Röntgensystem – Brilliance 64, Brilliance Big Bore, Ingenuity CT, Brilliance iCT och Brilliance iCT SP – Philips Healthcare
Utrustning, radiologi – BrainSCAN – Brainlab
Utrustning, radiologi – BV Endura, BV Pulsera och Veradius – Philips Healthcare
IVD-produkter – INNOTEST HIV mAb – Innogenetics / Triolab AB
IVD-produkter – Navios Flödescytometer – Beckman Coulter
IVD-produkter – UniCel DxI system – Beckman Coulter
Patientövervakningssystem – Delta, Delta XL, Vista XL, Gamma XXL och Kappa – Dräger Medical

Hur ser vårdens system ut för hantering av tillverkares säkerhetsinformation för att den ska nå rätt?

IKEA – Medicinteknik

tisdag, december 21st, 2010

Mer eller mindre frivilligt har Ingvar Kamprad tagit steget in i medtekbranschen. Behöver dock fundera på hur produkten ska klara omsterilisering. Alternativet kan vara att sälja produkten för engångsbruk.

”IKEA pencils are better at marking out cuts in the bone for facial and head surgery than traditional felt tipped pens, say two surgeons in the Christmas issue published on bmj.com today.

Karen Eley, from the Nuffield Department of Surgical Sciences at the University of Oxford, and Stephen Watt-Smith, from the Department of Maxillofacial Surgery at the John Radcliffe Hospital in Oxford, say that while the popularity of the IKEA pencil is widely known – there is a Facebook page called ”Ikea pencil stealing appreciation” – sourcing pencils from IKEA for surgery has surprised doctors.

They say ”as popular as these little pencils are, we were still surprised to be handed one halfway through a surgical case … the use of a pencil to mark osteotomy cuts in craniofacial and maxillofacial surgery is well established, proving superior to methylene, Bonney’s blue and felt tipped skin markers that struggle to transfer an ink mark to bone, or are washed away by irrigation or tissue fluids”.

Unfortunately, they say, repeated sterilisation means that some of the pencils split but even this problem has been overcome by wrapping silicon cuffs around the pencil.

Perhaps the designers at IKEA could act on this idea, suggest the authors.”

Källa: EurekAlert!

Resorberbar ortopedi

onsdag, augusti 4th, 2010

MedTechbloggen länkar idag till en artikel ”New Resorbable Compound Facilitates Bone Regeneration”, ett utvecklingsprojekt som pågår i Spanien. Trevlig läsning!

Olyckor och tillbud

tisdag, juni 22nd, 2010

MedTechbloggen publicerar idag en pressrelease från Läkemedelsverket:

”Tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter är skyldiga att rapportera olyckor och tillbud till Läkemedelsverket. Nu finns en särskild blankett för ändamålet på Läkemedelsverkets webbplats.
Tillverkare av specialanpassade produkter inom till exempel dentalområdet, hjälpmedelsområdet och ortopedteknik är från och med den 21 mars 2010 skyldiga att rapportera olyckor och allvarliga incidenter till Läkemedelsverket.
För att underlätta denna rapportering har Läkemedelsverket tagit fram en särskild blankett. Denna blankett och mer information om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter hittar du under relaterad information (olyckor och tillbud).
Rapporteringsskyldigheten för tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter regleras genom de ändringar i LVFS 2003:11 som trädde i kraft 21 mars 2010.”

Om du inte kände till detta kan det vara på sin plats att du anmäler dig till någon av NMAs kvalificerade höstkurser!

Bra jobbat, Läkemedelsverket

onsdag, juni 16th, 2010

Läkemedelsverket öppnar upp. Verket publicerar numera på sin hemsida ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare” och ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från Läkemedelsverket”. Lättillgängligt för alla. För vården, för tillverkare och för allmänheten. Ett mycket bra initiativ.

Man kan se att Siemens Healthcare Diagnostics informerar om sin medicintekniska IVD-produkt Acute CareTM Troponin I TestPak (FSCA SC 10-02/ G2010-0006) som kan ge falskt förhöjda resultat. Siemens rekommendation till vården: ”Vi rekommenderar att du diskuterar innehållet i detta meddelande med laboratoriechefen angående behovet att granska tidigare testresultat, utföra patientuppföljningar och/eller upprepa tester som utförts vid eller efter 1 november 2009.”

Stryker Orthopaedics har konstaterat att det kan finnas problem med deras HMRS-förankringsstycken. Stryker beskriver riskerna och föreslår åtgärder. Rapporten visar att Stryker har ett fungerande vigilance-system. Det är positivt.

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, FDA, har sedan länge offentligt rapporterat tillbud och olyckor med bla medicintekniska produkter. Det känns bra att samma öppenhet nu börjar finnas inom EU.

Medicinteknik ökar

onsdag, januari 27th, 2010

Den svenska medicintekniska industrin är innovativ och på frammarsch. Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från samtliga företag att öka med 24 procent. Detta fram till år 2012. Det indikerar en kartläggning som gjorts över den medicintekniska marknaden i Sverige. Av de mindre företagen bedriver den största delen främst utveckling av nya produkter. Den största utmaningen ser företagen i att utveckla den internationella försäljningen. Exportandelen är hög, 86 procent, och USA ses som den viktigaste marknaden. Majoriteten av företagen finansieras idag av privata finansiärer följt av riskkapital. Inom en femårsperiod bedömer man dock att behovet av internationellt riskkapital och industriella partners kommer att öka. De flesta företag i undersökningen är aktiva inom diagnostik, kardiovaskulära och ortopediska områden.
Den 11 februari anordnas MedTech Investment Day i Kista Science Tower, Stockholm. Har du pengar över kan du passa på!