Posts Tagged ‘Örebro’

Life Science på gymnasiet

måndag, januari 16th, 2017

orebro_teknis

Foto: Tommy Andersson

Chefens gamla skola i Örebro, Teknis, kliver in i life sciencebranschen. Det var ju några år sedan som chefen pluggade på Teknis, men han kanske känner till att skolan numera heter Rudbecksgymnasiet.

Rudbecksgymnasiet i Örebro har fått godkännande att starta en nationell spetsutbildning inom naturvetenskap med riksintag. Utbildningen har döpts till LifeScience och startar höstterminen 2017. Den riktar sig till ungdomar med ett särskilt intresse för modern biologi och medicin.

Utbildningen har utformats i samverkan med Örebro universitet som erbjuder ungdomar att läsa vid universitetet redan under gymnasietiden. Utöver Universitetet sker samarbeten i flera projekt med anknytning till biologisk forskning. Ett av projekten sker i samarbete med Marine Biological Laboratory i Massachusetts, USA. Ett annat projekt genomförs i samarbete med Miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Örebros politiker är givetvis glada och ser det som mycket positivt att stadens gymnasieskolor intensifierar samarbetet med Örebro universitet. Från Örebro universitet finns ett stort engagemang främst genom professorn i biologi Per-Erik Olsson och den relativt nytillträdde rektorn Johan Schnürer.

Utbildningen kommer att starta höstterminen -17 och erbjuda 30 platser.  Ungdomar sök, ni kommer att behövas!

SAMTIT

söndag, april 18th, 2010

Enkelt, SAMTIT = Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT. SAMTIT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell. En mycket bra ambition som rekommenderas även inom vården, ta vara på den kunskap som finns och utnyttja den!
Föreningen håller årsmöte i Falkenberg den 26-28 april, med många intressanta föreläsningar. Tema för dag 1 är ”Kommunikation och samarbete i teamet”, dag 2 ”Patientsäkerhet, Video och IT” och dag 3 ”Hygien, inlärning och IT”.
Första dagen kommer man bla att diskutera ”Från pseudo till ett verkligt/dynamiskt team – vad utgör skillnaden?”, under ledning av Kristina Risén som är ledarskapskonsult.
Under dag två finns ett par spännande föreläsningar; ”Video som ett redskap i lärandet”, det är Lars-Göran Larsson, överläkare på kirurgkliniken USÖ, som talar om det internetbaserade videoarkivet vid kirurgiska kliniken på USÖ. En annan presentation av Michael Sjöö har rubriken ”Patientsäkerhet ur flera perspektiv”. Michael är både läkare och flygkapten. Med den erfarenheten har han möjlighet att jämföra säkerheten inom flyget med den inom vården. MedTechbloggen anser att Michael Sjöö är inne på helt rätt linje när han lyfter fram ett par viktiga frågeställningar: ”Skall avvikelse/störningar standardiseras centralt inom sjukvården och skall dessa resultat användas för riskhanteringen och som fallbeskrivningar inom utbildningen? Varför görs detta inte idag? Sådana system ger förtroende och skapar en enorm erfarenhets- & kompetensöverföring till andra.
För att detta skall fungera behövs dock en ”blame free culture” vilken inte går ut på att hitta syndabockar utan att hitta systemfelen för att få en säkrare arbetsmiljö f.a för patienten. Det behöver inte ha hänt en skada eller dödsfall för att avvikelserapport skall skrivas.”
Vården behöver en Blame Free Culture! Vem tar initiativet till att skapa den?

Glasögon med vibrator

måndag, november 30th, 2009

En prototyp till hjälpmedel för dövblinda har tagits fram av en forskargrupp vid Örebros Universitet. Det är teknikforskaren Parivash Ranjbar som presenterar resultaten från sin forskning i en doktorsavhandling.
Det handlar om en metod där döva får hjälp att ”höra” med huden. Man har tagit fram en apparat som omvandlar ljud till vibrationer gör det möjligt för personer med dövblindhet och grav hörselskada att uppfatta och känna igen ljud med huden. Tekniken bygger på att ljuden som apparaten registrerar omvandlas till lägre frekvenser, som huden kan uppfatta som vibrationer, men utan att ljuden därmed förlorar sin distinkta karaktär. Den mänskliga hörseln kan uppfatta ljudfrekvenser mellan 20 och 20 000 Hz, medan huden inte klarar att upptäcka frekvenser som är högre än 800 Hz. Dessutom kan huden inte skilja på frekvenser som ligger för nära varandra. Utrustningen, som man döpt till Monitor, är så liten att man alltid kan ha den med sig, består av en mikrofon som tar upp ljuden, en processor som omvandlar dem och en vibratordel som förmedlar dem. Vibratorn kan även monteras in i nappar och nappflaskor, för att ge spädbarn som föds utan hörsel möjlighet att lära känna ljud med läpparna och följa med vad som händer i omgivningen.
MedTechbloggen hoppas och önskar att Monitor kommer att kunna utvecklas ytterligare och kunna kommersialiseras. Det känns stort, extra stort när man förstår att Parivash Ranjbar har en bakgrund som bla undersköterska.

Forensisk vetenskap

onsdag, oktober 28th, 2009

När det gäller kriminalvetenskap ligger Sverige idagsläget inte i första ledet. Storbritanien ses som världsledande inom området. Sverige har dock tagit några viktiga steg i rätt riktning med bla en mycket kvalificerad utbildning på Uppsala Universitet och ett masterprogram i forensisk vetenskap. Nu startar man i Örebro också en typ av kriminologiutbildning.

MedTechbloggen lånar en text direkt ur Örebro Universitets nyhetsbrev för oktober -09:

”Örebro universitet inrättar examen i kriminologi Nu kan studerande vid Örebro universitet ta en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Den förstärkning av utbildnings- och forskningsområdet kriminologi vid Örebro universitet som genomförs sker i samarbete med polisen, kriminalvården och Örebro kommun.
– Detta steg gör oss mer attraktiva för nya studenter eftersom endast tre lärosäten kan erbjuda en kandidatexamen med kriminologi som huvudämne. Dessutom gör vårt samarbete med polisen, kriminalvården och kommunen att utbildningen har en stark förankring i samhället, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.
Beslutet att inrätta examen i kriminologi är väl förberett eftersom utbildningen vid universitetet har en stark forskningsförankring och det finns ett etablerat samarbete med flera partners som bland annat medför goda praktikmöjligheter.
– Vi ser den nya satsningen på kriminologisk forskning och utbildning som ytterligare ett sätt att förstärka både universitetets och kommunens profil. Kommunens miljonsatsning på detta projekt är ett led i detta, säger Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.
Även polisen ser fördelar med universitetets satsning.
– Polismyndigheten i Örebro län ska utveckla verksamheten för att nå bättre resultat. Det gör vi bl.a. med ett utvecklat samarbete med Örebro Universitet. Det är viktigt för polismyndigheten att ha evidensbaserade arbetsmetoder och att stödja arbetet i möjligaste mån på vetenskap och forskning, säger länspolismästare Kalle Wallin.
Det är Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet som ansvarar för utbildningen. Avslutad utbildning förbereder för arbete som utredare eller analytiker inom statlig eller kommunal förvaltning, exempelvis polisen, brottsförebyggande råd eller kriminalvården.”
Text: Niklas Jälevik

Fortsättning; IT i vården

måndag, maj 11th, 2009

MedTechbloggen har vid flera tillfällen lyft fram de problem som vården har med att hantera sina IT-system. System som många gånger sätter patientsäkerheten i risk. MedTechbloggens bloggkollega, OP Syrran Falun, kallar systemen för en myrstack och refererar till en debattartikel i Vårdfacket.
Nu har också Läkarförbundet tröttnat och öppnat ögonen på media. IT-strulet kostar människoliv. För närvarande prövas NPÖ, Nationell PatientÖversikt. NPÖ ifrågasätts även av initierade inom området. I dagarna övergår testfasen till en skarp test med fler delar av landstinget och kommuner involverade.

Parallellt med införandet av NPÖ satsar kliniker på sina egna, ofta, kritiserade system….