Posts Tagged ‘Örebro universitet’

Life Science på gymnasiet

måndag, januari 16th, 2017

orebro_teknis

Foto: Tommy Andersson

Chefens gamla skola i Örebro, Teknis, kliver in i life sciencebranschen. Det var ju några år sedan som chefen pluggade på Teknis, men han kanske känner till att skolan numera heter Rudbecksgymnasiet.

Rudbecksgymnasiet i Örebro har fått godkännande att starta en nationell spetsutbildning inom naturvetenskap med riksintag. Utbildningen har döpts till LifeScience och startar höstterminen 2017. Den riktar sig till ungdomar med ett särskilt intresse för modern biologi och medicin.

Utbildningen har utformats i samverkan med Örebro universitet som erbjuder ungdomar att läsa vid universitetet redan under gymnasietiden. Utöver Universitetet sker samarbeten i flera projekt med anknytning till biologisk forskning. Ett av projekten sker i samarbete med Marine Biological Laboratory i Massachusetts, USA. Ett annat projekt genomförs i samarbete med Miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Örebros politiker är givetvis glada och ser det som mycket positivt att stadens gymnasieskolor intensifierar samarbetet med Örebro universitet. Från Örebro universitet finns ett stort engagemang främst genom professorn i biologi Per-Erik Olsson och den relativt nytillträdde rektorn Johan Schnürer.

Utbildningen kommer att starta höstterminen -17 och erbjuda 30 platser.  Ungdomar sök, ni kommer att behövas!

Forensisk vetenskap

onsdag, oktober 28th, 2009

När det gäller kriminalvetenskap ligger Sverige idagsläget inte i första ledet. Storbritanien ses som världsledande inom området. Sverige har dock tagit några viktiga steg i rätt riktning med bla en mycket kvalificerad utbildning på Uppsala Universitet och ett masterprogram i forensisk vetenskap. Nu startar man i Örebro också en typ av kriminologiutbildning.

MedTechbloggen lånar en text direkt ur Örebro Universitets nyhetsbrev för oktober -09:

”Örebro universitet inrättar examen i kriminologi Nu kan studerande vid Örebro universitet ta en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Den förstärkning av utbildnings- och forskningsområdet kriminologi vid Örebro universitet som genomförs sker i samarbete med polisen, kriminalvården och Örebro kommun.
– Detta steg gör oss mer attraktiva för nya studenter eftersom endast tre lärosäten kan erbjuda en kandidatexamen med kriminologi som huvudämne. Dessutom gör vårt samarbete med polisen, kriminalvården och kommunen att utbildningen har en stark förankring i samhället, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.
Beslutet att inrätta examen i kriminologi är väl förberett eftersom utbildningen vid universitetet har en stark forskningsförankring och det finns ett etablerat samarbete med flera partners som bland annat medför goda praktikmöjligheter.
– Vi ser den nya satsningen på kriminologisk forskning och utbildning som ytterligare ett sätt att förstärka både universitetets och kommunens profil. Kommunens miljonsatsning på detta projekt är ett led i detta, säger Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.
Även polisen ser fördelar med universitetets satsning.
– Polismyndigheten i Örebro län ska utveckla verksamheten för att nå bättre resultat. Det gör vi bl.a. med ett utvecklat samarbete med Örebro Universitet. Det är viktigt för polismyndigheten att ha evidensbaserade arbetsmetoder och att stödja arbetet i möjligaste mån på vetenskap och forskning, säger länspolismästare Kalle Wallin.
Det är Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet som ansvarar för utbildningen. Avslutad utbildning förbereder för arbete som utredare eller analytiker inom statlig eller kommunal förvaltning, exempelvis polisen, brottsförebyggande råd eller kriminalvården.”
Text: Niklas Jälevik

Spännande projekt

onsdag, februari 11th, 2009

Jag får ibland känslan av att Hjälpmedelsinstitutet lever lite i skymundan. Skrapar man på ytan så kan man hitta många intressanta projekt som pågår. Ett som jag fastnade för är ”Robotar i tiden”. Det projektet är ett samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet och Robotdalen. I Robotdalen utvecklas robotik för industri, logistik och hälsosektorn. Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs på små och medelstora företag, sjukhus, globala företag, samt Örebro universitet och Mälardalens högskola. En produkt som har tagits fram är ”roboten” Bestic. Bestic är ett hjälpmedel för personer som har svårt att äta själva. Roboten börjar på tallriken och samlar ihop den del av portionen som användaren väljer. Ett kommando som gör att skeden går upp till munhöjd och stannar, ges av användaren. Användaren får luta sig fram och ta emot maten och ger sedan kommando igen för att skeden skall gå ner till tallriken och hämta en ny tugga. Science fiction mitt i vardagen. Men, hur hittar de personer som har behov av roboten var/hur de ska få tag i den?

Foto: Alice Öberg

Vårdutbildning ifrågasätts

tisdag, december 9th, 2008

Vad är det som hänt ute på våra svenska lärosäten? Ytterligare ett antal vårdrelaterade utbildningar ifågasätts av Högskoleverket. Idag drar man in examensrätten för Biomedicinsk analytikerexamen vid Örebro universitet, Biomedicinsk magisterexamen vid Högskolan i Kalmar och Röntgensjuksköterskeexamen vid Växjö universitet! Vad är felet? Har man smetat ut utbildningarna på alltför många platser? Ett initiativ som i alla fall gav en doktorshatt till Göran Persson. Hur blir de personer bemötta ute i arbetslivet med en examen från dessa lärosäten?