Posts Tagged ‘operation’

ErgoNordic goes Mediplast

onsdag, september 17th, 2014

Peter Svensson har sålt sina aktier! Det tidigare medlemsföretaget i NMA Nätverk, ErgoNordic AB, har köpts av medicinteknikföretaget Mediplast AB med huvudkontor i Malmö.

Mediplast fortsätter att expandera och förvärvar samtliga aktier i ErgoNordic AB, ett svenskt bolag beläget i Bromma. Bolaget fokuserar på egna varumärken, framförallt inom Stomi, men har även egna produkter inom Förband och Operation. ErgoNordic AB har även distributionsprodukter där bolagets största agentur är Seca från Tyskland, ett världsledande märke inom vågar och mätutrustning till sjukvården. ErgoNordic AB omsätter cirka 20 MSEK under 2014.

– ”Det här är ett led i vår nordiska tillväxtstrategi. Vi vill helt enkelt stärka vår position, dels i Sverige, samtidigt som vi även utökar med ett helt nytt affärsområde Stomi – där vi tror att med vår nordiska filosofi och vår marknadsnärvaro kan ta en betydligt större marknadsandel” säger Fredrik Arp, styrelseordförande i Mediplast AB.

-”Vi förvärvade ErgoNordic 1998 och har under alla dessa år byggt upp en mycket bra produktportfölj framför allt för den svenska marknaden” säger Peter Svensson, en av delägarna och VD i ErgoNordic AB. ”För att kunna vidareutveckla denna produktportfölj samt fortsätta vår tillväxt både i Sverige och framförallt utanför Sverige har vi letat efter ett bolag som kan hjälpa oss med denna ambition. Att Mediplast har en nordisk organisation inklusive tydliga tillväxtambitioner, har varit mycket avgörande för oss i vårt val av köpare”.

– ”Förvärvet passar mycket bra in i vår vision – att vara ett av de ledande distributionsbolagen i Norden avseende förbrukningsartiklar för sjukvården. Mixen av egna varumärken och distributionsprodukter passar också mycket väl in i Mediplast strukturen. Både Peter Svensson och Ann Kleflund som tillhör de tidigare ägarna, kommer att fortsätta i verksamheten och vi är övertygade att de kommer att tillföra mycket ny kunskap och erfarenhet” säger Lars-Erik Rydell, Mediplasts verkställande direktör.

I och med förvärvet ökar Mediplasts omsättning till cirka 470 miljoner SEK och antalet anställda till drygt 125 personer.

Välkommen!

fredag, november 16th, 2012

MedTechbloggen välkomnar en ny medlem i NMA Nätverk, Mediplast!

Mediplast säljer och distribuerar huvudsakligen förbrukningsartiklar för sjukvården. Mediplast har cirka 340 MSEK i omsättning och har en väl utbyggd Pan-Nordisk organisation med egna dotterbolag över hela Norden. Idag har Mediplast ca 110 anställda. Försäljningen består av dels egna produkter samt distribution av andra leverantörers produkter. Verksamheten bedrivs inom fem huvudområden: Operation, Thorax/Neuro, Sårvård, Intensivvård och Öron, Näsa och Hals. Mediplast har idag tre tillverkande enheter; i Italien, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Malmö, där även centrallager finns. Mediplast ägs av Roos-gruppen (som ägs av Håkan Roos) och Priveq Investment.

Möjligheter

torsdag, oktober 11th, 2012

        Foto: Medicinsk bild

Gigantisk möjlighet för företagen inom den medicintekniska branschen att vara med och sälja in sina produkter och utrustning!

Nu går planeringen av Nya Karolinska Solna-projektet in i en ny intensiv fas, där verksamheternas faktiska placering ska fastställas inom det framtida sjukhusområdet i Solna. Mycket av utrymmet i huvudbyggnaden har redan tidigare fått sin bestämda funktion, till exempel operation, intensivvård och röntgen. Samtidigt pågår planering av vilka verksamheter, förutom barnsjukvård, som ska ligga i det som idag är Astrid Lindgrens Barnsjukhus och i det som idag är Thoraxhuset.

Det som kvarstår är att bestämma placeringen av den slutenvårdsverksamhet som ska bedrivas inom olika områden. En första övergripande bild ska vara klar under första kvartalet nästa år, efter att landstinget slutgiltigt har fastställt det framtida verksamhetsinnehållet för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karlstad – Solna

onsdag, februari 29th, 2012

MedTechbloggen noterar att vården blir effektivare. På Centralsjukhuset i Karlstad och på Karolinska i Solna.

I Karlstad är det Ortopedkliniken som styrs upp med lean. Som verktyg är leantänkandet mycket bra. Det sätt som det används i Karlstad är föredömligt. Man plockar ut en liten del i verksamheten och applicerar lean på den delen. Många vill göra allt på en gång, med fiasko som resultat.
Jannis Ioannidis, verksamhetschef på Ortopeden: ”Vi gav oss på läkarschemat som tidigare var en enormt krånglig process att få till. Vi lyckades till exempel inte uppnå jämn bemanning. Ojämnheterna gjorde det svårt att erbjuda patienterna bedömning inom rimlig tid och ledde till problem med arbetsmiljön.
Vi identifierade slöseriet och gjorde ett spindeldiagram som visade hur schemat åkte fram och tillbaka otroligt många gånger. Och det är klart, om många medarbetare ägnar tid åt att försöka påverka schemat, så tar det tid från patienterna. Det blev tydligt att vi slösade med våra resurser när vi gjorde schemat på det gamla sättet.”

Nu har man en liten grupp som tillsamman fixar fungerande scheman.

Tillgänglighetsarbetet i Solna har fått stora effekter i form av kortare köer på Karolinska Universitetssjukhuset. Köerna mer än halverades under 2011. Barnkirurgiska mottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har i stort sett fullt ut nått målet att klara vårdgarantin för nybesök. Kön till operation/behandling har minskat med två tredjedelar.
Kön till nybesök på barnkirurgen har minskat från 190 patienter i december 2010 till nära noll patienter i dagsläget. En förklaring är att rutinerna för remissbedömning har förbättrats. Målet är att en kompetent och engagerad bedömare dagligen handlägger inkommande remisser. Kliniken har också upparbetat ett samarbete med en privat vårdgivare dit patienter kan hänvisas direkt.
Viktigt i detta sammanhang har alltid varit att säkra att patienterna hamnar på rätt vårdnivå eller specialitet, inte att skyffla oönskade patienter till någon annan instans för att snygga till våra egna siffror, säger Johan Wallander, verksamhetschef vid barnkirurgen.
När det gäller patienter där barnkirurgen inte klarar vårdgarantin till operation/behandling har man kunnat minska denna kö till en tredjedel, från 215 patienter i januari 2011 till i dagsläget cirka 60 patienter (varav 24 bör räknas bort på grund av patientvald väntan). Detta har man lyckats med dels genom att utöka det mångåriga samarbetet och externa verksamheten vid Nacka Närsjukhus och dels genom att vissa utvalda patienter har hänvisats till operation inom den privata sektorn.

De effektivitetssatsningar som görs inom vården i Sverige ger resultat!

Karolinska flödar

tisdag, februari 21st, 2012

Karolinska blir ännu effektivare, ett bevis så gott som något att det finns lite att ta av!
Arbetet med att öka tillgängligheten på Karolinska Universitetssjukhuset har varit en framgång. Köerna mer än halverades under 2011. En av de kliniker som nått mycket goda resultat med så kallat flödesarbete är Ortopedkliniken som har minskat kön för nybesök drastiskt, både i Huddinge och Solna.

I januari 2011 väntade över 900 patienter på nybesök till Ortopedkliniken och av dem hade 650 väntat mer än 30 dagar, en del så länge som upp till ett halvår. I dag kan Ortopedkliniken ge vård inom 30 dagar till så gott som alla nya patienter, 98 procent. En dagsfärsk siffra visar att 212 patienter står i kö varav 3 har väntat mer än 30 dagar.
Detta kan jämföras med att det totalt i Stockholm i dagsläget är 5000 patienter som väntar på att få ett nybesök hos en ortoped. Mot den bakgrunden kan Ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset ge sina patienter en mycket hög tillgänglighet och i enlighet med vårdgarantin.
Kön till operation/behandling har minskat något under året. I dagsläget klarar Ortopedkliniken att ge 90 procent av de väntande patienterna operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar.

Medicinsk pedagogik

tisdag, juni 7th, 2011

En av föreläsarna på Surgicon 2011 i Göteborg, Richard K. Reznick ger en av anledningarna till varför det är viktigt att komma till Göteborg den 8 – 9 sepember 2011;
”Simulation will be a multi-billion dollar industry: We need to shape its future.”

MedTechbloggen bjuder på lite fakta om den ”kirurgiska dignitären” Richard K. Reznick:
Richard K. Reznick, född 1952, är dekanus för hälsoutbildning vid Queen’s University i Kingston, Ontario, Kanada. Han har en MD (McGill) och en MA (Southern Illinois). Han är medlem i både Royal College of Physicians and Surgeons of Canada och American College of Surgeons

Professor Reznick är aktiv inom såväl tarmkirurgi som forskning i medicinsk pedagogik. Hans huvudsakliga forskning inom kirurgisk utbildning har fokuserat på hur man skaffar, simulerar och bedömer teknisk skicklighet i syfte att förbättra praxis. Han deltog i utformningen av en checklista som idag används globalt för att motverka kirurgiska komplikationer. Denna har visat sig att avsevärt förbättra kirurgisk framgång.

Richard K. Reznick har varit aktiv inom forskning i medicinsk pedagogik sedan 1987. Hans forskning inom kirurgisk utbildning har fokuserat på hur man anskaffar och bedömer teknisk skicklighet. Han var den första chefen för University of Toronto Centre for Research in Education vid University Health Network, numera känt som The Wilson Centre.

Han spelade en viktig roll i utvecklingen av ett prestationsbaserat examensprov som numera används vid alla medicinska utbildningar i Kanada. Detta har lett till ett förstärkt fokus på undervisning om kliniska färdigheter på medicinska lärosäten världen över.

Professor Reznicks arbete inom kirurgisk bedömning och simulering har resulterat i utformningen av en kompetensbaserad läroplan, vilken inneburit en radikal reform av det sätt på vilket kirurger utbildas.

MedTechbloggen kommer att presentera ytterligare ”dignitärer” inom kirurgi lite längre fram i tiden.

En fråga som osökt dyker upp: Hur ligger Sverige till när det gäller att ställa krav på fortbildning och träning av de svenska kirurgerna?

Semestervåg 3

fredag, juli 16th, 2010

MedTechbloggen önskar alla semesterlediga en fortsatt härlig sommar! Vi gör det med visdomsord ur ”Litte mer å grônne på”:

Dän som ha blive opererad en kvart
kan prate ôm’et i flere år.

Kina definierar

söndag, januari 17th, 2010

Pressrelease från Kinesiska Läkemedelverket, berör både Medicinteknik och Läkemedel:

”In order to strengthen the supervision and management to medial sodium hyaluronate (hyaluronic acid sodium) products, further standardize the application and approval procedure and ensure the safety and effectiveness of drugs and medical devices, the State Food and Drug Administration (SFDA) recently released an announcement on management classification of medial sodium hyaluronate in accordance with Drug Administration Law of the People’s Republic of China, Regulations for Supervision and Administration of Medical Devices

According to different clinical applications (indications), the announcement defines the management to medial sodium hyaluronate (hyaluronic acid sodium) products: Products with definite pharmacological effects for the treatment of arthritis, xerophthalmia and skin ulcer shall be managed as pharmaceuticals; Products used in ophthalmic operation aiding, surgical adhesion prevention and tissue augmentation shall be managed as medical devices.”

Kompetensverifiering

onsdag, augusti 26th, 2009

Piloter måste ”köra upp” en gång om året för att visa att de fortfarande är kompetenta att vara flygare. På NMAs utbildningar brukar vår Göran Liedström lyfta fram vikten av utbildning och vidareutbildning bland personalen i vården. Och också konstatera att ex.vis nattpersonal ”glöms” bort inom omsorgen. Göran brukar berätta om en sjuksköterskesläkting som började jobba som ssk i USA. Efter ett år fick hon frågan av en kollega: ”Har du pluggat inför provet om 3 veckor?” Hon fick då reda på att om skulle få fortsätta jobba som sjuksköterska var hon tvungen att klara ett kunskapsprov en gång om året. Först blev hon förnärmad; ”litar inte ledningen på min kompetens?” Hon pluggade, upptäckte att det fanns en del nyheter sedan hon gick sin ssk-utbildning, och klarade provet med glans. Det hon upplevde var att hon kunde känna sig lite stolt och blev mer självsäker. Jag har många gånger undrat varför man inte inför ett liknande system i den svenska vårdapparaten omfattande hela sjukvårdshirakin? På MedTechbloggens ”syster”-blogg (Göteborgsvits), Opsyrran Falun såg jag för en tid sedan att på Operation Falu lasarett finns ett liknande system infört. Där använder man sig av ett system, TILDA (Tools for Interactive Learning and Daily Assistance) för att updatera och uppgradera sig inom rutiner, apparatur och teknik. Man läser in sig och gör sedan ett skriftligt prov som man måste ha alla rätt på. Finns liknande system på andra sjukhus? Använder läkarna samma system?

På Operation i Falun gör personalen också egna instruktionsfilmer för nya medicintekniska produkter som ska användas på avdelningen. När man läser Opsyrrans blogg blir man imponerad av det driv och engagemang som verkar finnas bland personalen. Tappa inte gnistan!

Vårdköer – Tomma OP-salar

onsdag, april 29th, 2009

Jag borde vara luttrad men jag kan ändå inte låta bli att förvånas. Östergötlands läns landsting har långa köer till operation, således som en normal offenlig organisation ska ha enligt administratörernas egna teorier. Med tanke på att man håller på med ombyggnad vid Universitetssjukhuset i Linköping blir köerna lite extra långa men det kan ju ursäktas av att några OP-salar är stängda. Vid det landstingsägda Lasarettet i Motala finns det inte några köer. Tvärt emot, operationssalarna står tomma långa tider. Personalen försöker förmå ledningen i Östergötlands läns landsting att skicka patienter till Motala. Men icke, hellre verkar man vilja behålla de långa köerna till Universitetssjukhuset i Linköping. Och låta patienterna lida. Det här innebär i sin tur att personaltillgången för stor i Motala, totalt har man cirka sju heltidstjänster för mycket. Och lediga salar! ”Det är slöseri med skattepengar att låta operationssalarna stå tomma,” säger narkossköterska Hillevi Gruber.
Det är slöseri med pengar men fraförallt med kvalificerad kompetens. Det är en nonchalans mot de patienter som stillatigande lider i Östergötlands läns landstings vårdköer!