Posts Tagged ‘Nordic MedTest’

IT i vården

tisdag, februari 14th, 2017

nordic_medtest_logo2

Från att ha varit en idé och ett litet projekt ute på Hammarö är nu Nordic Medtest en naturlig och kompetent aktör inom e-hälsa.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.”

Dagens pressrelease från Nordic Medtest:

Nordic Medtest har fått uppdraget att leverera testmiljö till försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Testmiljön ska användas i Saabs utveckling av tjänstekontrakt till de nationella e-hälsotjänsterna.

Nordic Medtest förstärker nu sitt tidigare samarbete med Saab kring utveckling av nationella e-hälsotjänster. Det nya uppdraget omfattar utvecklingsstöd under deras framtagande av system som kan agera både konsument och producent mot den nationella tjänsteplattformen för e-hälsa.
Detta kommer att skapa förutsättningar och beslutsunderlag för Saab kring integration mot de olika aktuella tjänstekontrakten.

”Vi uppskattar verkligen att få bidra med vår kunskap i Saabs utveckling av sina tjänster mot den nationella e-hälsan och att nu kunna ta ett steg till genom att erbjuda testmiljö och utvecklingsstöd”, berättar Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Nordic Medtest har bred kunskap och lång erfarenhet av nationella e-hälsotjänster både vad gäller funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Tidigare har Nordic Medtest levererat expertstöd till Saab vid deras utveckling av journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst.

Smått o gott

måndag, mars 10th, 2014

skylt2

1914 antogs Vera Sandberg, som enda kvinna bland 500 män, vid Chalmers.

Karlberg & Ljungström Engineering AB, Fix Cleaning Service AB och Infracontrol AB är nominerade av BRG som Årets Tillväxtföretag. Vinnarna tillkännages på Inspirationsdagen den 25 mars.

Nominerade som Årets Uppstickare: Njie Group och AB Templar Events.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Barbro Fridén har av tidningen Dagens Samhälle blivit utsedd till den tredje viktigaste kvinnan inom den svenska välfärden. Listan toppas av en annan västsvensk kvinna, nämligen regiondirektören Ann-Sofie Lodin.

Swetox har flyttat in i Biovation Park i Södertälje.

Södra Älvsborgs Sjukhus och Högskolan i Borås i forskningssamarbete om Smart textiles

Ny chef för opererande specialiteter i NU-sjukvården.

Zandra Olivecrona har visat att det sker kraftiga förändringar av hormonnivåerna i blodet under det akuta skedet efter en skallskada.

Nio stipendiater delar på 1.4 miljoner kronor för forskning på hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor.

Nordic MedTest testar användbarheten i vård-IT.

Swerea IVF, Mölndal, håller öppet hus torsdagen den 10 april 2014 med temat Funktionella ytor, tillverkning och analys.

Swecarebloggen refererar Medtech & Biomaterials 2014 i Göteborg.

MedTechbloggen önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

Döden för buggarna?

onsdag, oktober 23rd, 2013

Nordic MedTest har fått uppdraget av Sveriges landstings- och regioners gemensamma bolag Inera AB att effektivisera utvecklingen av ordinationsverktyget Pascal med hjälp av automatiserade tester. Uppdraget är det första inom ramen för den avsiktsförklaring om samarbete kring test som tecknades i augusti mellan Inera och Nordic MedTest.

I detta fall använder Nordic MedTest ett koncept för att automatisera hela utvecklingskedjan från funktionellt krav till färdigtestad funktion redo att produktionssättas samtidigt som man ökar kvalitet och sänker kostnader för förvaltning. Konceptet bygger på att kombinera agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling genom automation av samtliga steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet – och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen.

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel när patienten får sina mediciner fördelade i påsar. Det rör sig om cirka 200.000 patienter och alla vårdgivare använder Pascal. Vårdgivaren kan också välja att bygga in Pascal ordinationsverktyg i sina journalsystem. Utvecklingen av Pascal sker i nära samarbete med vården och används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. Totalt är det cirka 56.000 användare inom hälso- och sjukvården. Det är landstingen som beslutat att ta fram ett eget verktyg för ordinationer och Inera AB har utvecklat Pascal ordinationsverktyg på uppdrag av Center för eHälsa i samverkan (CeHis).

IT-testbädd

tisdag, oktober 15th, 2013

MedTechbloggen höjer lite lätt på ögonbrynen. Årets Företagare utsedd av Företagarna är System Verifications VD, Hamdija Jusufagic.

System Verification AB egen beskrivning av sin verksamhet: ”Vår affärsidé är att genom effektiv kvalitetssäkring av mjukvara skapa bestående värden för våra kunder. Vi är experter inom Quality Assurance och erbjuder analys, kravhantering, test och utveckling på plats hos kunden eller i outsourcingprojekt. Kompetensområdet test växer för varje år och vi strävar efter att ligga i framkant. Idag har vi spetskompetens inom samtliga QA-områden som exempelvis kravhanterare, testledare, testdesigners och testautomatiserare. Vi erbjuder även utbildningar inom krav och test med möjlighet till REQB- och ISTQB-certifieringar.”

Då undrar vän av ordning om det inte är just detta som håller på att utvecklas i Skoghall inom Nordic MedTest?

Nordic MedTest: ”Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)”.

Har MedTechbloggen missförstått, men håller inte Vinnova och SKL på att uppfinna något som redan finns. Och som i förlängningen kommer att konkurrera ut en privat aktör?

måndag, september 16th, 2013

Eftersom MedTechbloggen av och till är lite tyken mot vårdens informationssystem har MedTechbloggen uppskattat det initiativ som tagits i Värmland, Nordic MedTest. Samtidigt har MedTechbloggen oroats över de ”mängder” av initiativ som tas inom området på olika håll i landet. Det är väl inte så att Vinnova delar ut pengar utan att ha helhetsbilden klar för sig?

Nordic MedTest påskyndar nu arbetet med att ta fram ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet.  Målet – ett ISO-certifierat ledningssystem.

”Det är bråttom eftersom de första testuppdragen av nationella tjänster redan är på gång – betydligt tidigare än vi räknat med”, förklarar Göran Karlström på Nordic MedTest och betonar: ”En förutsättning och framgångsfaktor för ett öppet testcenter som Nordic MedTest är att kvalitet och informationssäkerhet genomsyrar hela organisationen, arbetssätt och relationen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter”.

När Nordic MedTest startades för ett år sedan (1 oktober 2012) – som ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet – var målet att komma igång med kommersiell drift till 2015.

”Men redan nu är de första skarpa testuppdragen på gång vilket visar att behovet av och därmed intresset för ett oberoende och öppet testcenter för vård-IT är stort – mycket stort”.

Inom vården måste patientinformation hanteras på ett säkert sätt – både för patientens och vårdgivarens säkerhet och trygghet. Men ju fler aktörer och IT-system som ska hantera patientinformationen – desto större risker för fel och misstag. Därför är högsta möjliga nivå på informationssäkerhet en förutsättning och framgångsfaktor för Nordic MedTest – dels för att kunna testa kunders IT-system i enlighet med det lagar och krav som finns, dels för att internt inom Nordic MedTest kunna hantera den information som behövs för att kunna genomföra testuppdragen. Målet för Nordic MedTest har redan från start varit att få ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet baseras på ISO 27000-serien och harmonierat med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL (Information Technology Infrastructure Library) som är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster.

Arbetet pågår nu med att ta fram och implementera ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet inom Nordic MedTest. ”Bland mycket annat som vi måste ordna samtidigt för att komma igång med de första pilotuppdragen”, konstaterar Göran Karlström.

Implementeringen drivs i ett internt projekt under ledning av Lena Engman (Nordic MedTest) med externt stöd och experthjälp för etablering och långsiktig förvaltning – i det här fallet av Compare-företaget Greenfinger AB som har stor kunskap om och erfarenhet av informationssäkerhet inom vården.

”Det är så här vi arbetar inom Nordic MedTest”, förklarar Göran Karlström: ”När så behövs kompletterar vi våra egna resurser med externa partners som har den spetskompetens och erfarenhet som krävs för uppdragen”.

Uppdraget att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) var ett av de nio uppdrag kring infrastruktur och arbetsprocesser för test av IT-system i hälso- och sjukvården som Nordic MedTest utlyste före sommaren.

IT i Vården

måndag, juli 1st, 2013

Nordic MedTest verkar rulla på riktigt bra. Bottenplattan är lagd och nu bygger man vidare. Leverantörer har nu utsetts till åtta av tio uppdrag som Nordic MedTest utlyst för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser inom test av IT-system i hälso- och sjukvården.

Greenfinger AB har fått uppdraget att ge stöd och experthjälp i arbetet att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för rätt informationssäkerhet (LIS). Ledningssystemet ska baseras på ISO 27000-serien och harmonieras med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL.

Qtema AB ska ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess som ska kunna hantera och stödja utvärdering av kundens behov och krav, analys av system och tekniska lösningar samt föreslå och konkretisera ett lösningsförslag.

LearningWell AB har fått uppdraget att utreda grundförutsättningarna och utvärdera möjliga verktyg för testautomatisering av vårdinformationssystemet Cosmic på Landstinget i Värmland. Kravet är att vald metodik ska kunna användas generiskt – dvs kunna användas även på andra liknande system.

Omegapoint AB kommer att ta fram ett konceptförslag för att hantera de komplexa testdata som ingår i test av större vårdinformationssystem. Lösningen ska vara generisk och möjlig att tillämpa på flera system baserade på en gemensam testdatabas eller liknande.

Knowit Karlstad AB har i samarbete med Redpill Linpro AB fått uppdraget att leverera, installera och göra grundkonfiguration av Alfresco som dokumenthanteringslösning i NMT:s ledningssystem.

Stretch AB har fått uppdraget att under hösten leverera och sätta upp JIRA som ärendehanteringssystem för NMT. Ärendehanteringssystemet ska klara såväl interna som externa ärenden.

Qtema AB ska också ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.

Omegapoint AB får även uppdraget att ta fram lösningsförslag för enkel flyttning, aktivering och deaktivering av miljöer för komplexa vårdinformationssystem mellan kund och NMT samt intern inom NMT.

Till två av uppdragen pågår urvalsprocessen fortfarande. Det gäller dels att ta fram en prototyp för NMT:s leverantörsprocess, dels att göra en förstudie av testmöjligheter för nationella eHälso-tjänster. Här gäller det att hålla sig framme!

På sikt – buggfritt

onsdag, maj 29th, 2013

MedTechbloggen har, i ärlighetens namn, haft aningen svårt att förstå vad NordicMedTest egentligen ska syssla med. Det har hittills verkat vara en, i och för sig, bra idé men som saknat förankring i verkligheten. Många har de möten, konferenser och studieresor varit som man kunnat läsa om i NMTs nyhetsbrev. Nu börjar det klarna.

NMT har en mycket namnkunnig styrgrupp som i dagarna har kommit överens om hur NMTs tjänsteutbud ska se ut. Ett viktigt satsningsområde är att erbjuda testmöjligheter kring de nationella ehälso-tjänsterna. Styrgruppen vill att det tydligt skall inkluderas i NMT-konceptet.

Målsättningen ska vara att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT, ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där företag i samverkan med landsting och kommuner kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster. NMT ska nu mer långsiktigt påbörja etableringen av leverantörsrelationer samt att försöka skapa kommunalt engagemang i projektet. 10 st uppdragsbeskrivningar med inbjudan att lämna anbud ligger nu ute.

MedTechbloggen önskar NMT all lycka inom ett område som borde ha funnits för länge sedan!

Gott och blandat

torsdag, april 4th, 2013

MedTechbloggen bjuder på lite smått och gott:

  • Micropos VD, Tomas Gustafsson har deltagit som föreläsare i kursen ”Stråleterapi IGRT – bildeveiledet strålebehandling og verifikasjon” som ingår i vidareutbildningen för norska strålterapeuter.
  •  Micropos Medical har tecknat intentionsavtal med MPB Scherer Medizinprodukte GmbH i Österrike för distribution av RayPilot
  • Airsonett Operating Room Innovation AB har bytt namn till AVIDICARE 
  • Första urvalet till BIO-X programmet klart