Posts Tagged ‘mölndal’

Modiga Mölndal

fredag, februari 24th, 2017

Det är med glädje MedTechbloggen kan konstatera att Mölndals kommun går in som delägare i Sahlgrenska Science Park. Detta efter att kommunen har suttit och väntat i många herrans år

Press-släpp från Sahlgrenska Science Park:

Mölndals stad blir nu, enligt plan, en av ägarna i Sahlgrenska Science Park – ett viktigt steg för att stärka regionens förutsättningar inom life science. Det formella beslutet togs i Mölndals kommunfullmäktige d 22/2 -17 

En väldigt stor andel av Västsveriges life science-företag finns i Mölndal och det är högst rimligt att vi visar att detta är en viktig industri. Ett sätt att markera att vi verkligen menar allvar med att skapa bra förutsättningar för framtiden är att bli delägare i Sahlgrenska Science Park, säger Håkan Ahlström, stadsdirektör i Mölndal som blir ledamot i Sahlgrenska Science Parks styrelse.

Där ingår sen tidigare Marianne Dicander Alexandersson (styrelseordförande), Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs stad och Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen. Vi är mycket glada för att få in Mölndals stad som en av våra viktiga ägare. Nu växlar vi upp ytterligare som navet för life science-industrin i Västsverige, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

Sahlgrenska Science Park är en neutral och oberoende arena för såväl nya som befintliga bolag. I verksamhetens utökade uppdrag ingår att aktivt bidra till: förnyelse och ökad konkurrenskraft inom life science-branschen, nära samverkan mellan akademi, vård och näringsliv samt etablering av nya och utveckling av befintliga företag.

Med expertkunskap inom affärsutveckling driver Sahlgrenska Science Park bland annat en projektarena samt inkubator- och acceleratorprogram inom digital hälsa, verifiering och internationalisering.

Sahlgrenska Science Park AB ägs idag av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad genom Business Region Göteborg, Göteborgs universitet (via GU Ventures) och Chalmers tekniska högskola. Nu ansluter också Mölndals stad.

Lycka til!

Aleris Röntgen Mölndal

torsdag, april 16th, 2015

Privat initiativ skapar möjligheter i Mölndal för stående patienter.

Den 16 april, invigs Aleris Röntgen Mölndal, med en av landets två MR-kameror där patienter kan undersökas stående.

Vid enheten utförs såväl konventionell röntgen som magnetkameraundersökningar, MR. Magnetkameran i Mölndal erbjuder möjlighet för patienten att stå upp under undersökningen. Därigenom kan kroppen undersökas under belastning, vilket är en fördel då undersökning som görs liggande inte alltid visar orsaken till patientens besvär, exempelvis diskbråck eller andra ryggproblem. Möjligheten till MR-undersökning under belastning har hittills bara funnits på en vårdenhet i Umeå.

– Det känns väldigt bra att nu kunna öppna Aleris Röntgen Mölndal med en så här innovativ MR-kamera. Även i övrigt är utrustningen av toppklass, vilket bland annat medför att stråldoserna från vår konventionella röntgen minimeras, säger Lars Ahlander, affärsområdeschef för Aleris Röntgen.

Förutom att MR-kameran kan användas på stående patienter är den av så kallad öppen modell. Det innebär att risken för obehagskänslor av att vistas i trånga utrymmen minskas.

Hållbar, hållbarare, hållbarast

måndag, mars 30th, 2015

Hållbar är ordet för dagen. Allt ska vara hållbart. Ordet är till intet förpliktande. SCA använder och framhäver hållbarhet. Så hållbart var det, att VD fick sparken. Även om han inte kunde förstå att han bröt mot SCAs hållbarhetspolicy. Han hade kanske en egen persolig definition av begreppet hållbar.

Certifieringsföretaget/Notified Body Intertek satsar hela sitt senaste reklamutskick på hållbarhet. Beskriver hållbara dammsugare från Electrolux bla.

Mölndals kommun arrangerar hållbarhetsvecka. En av programpunkterna är ”Hållbart i centrum”. Under den rubriken döljer sig reklam för en skomakare. Alla ska vara med! Då blir det hållbart.

Yrkeshögskolan i Mölnlycke utbildar Hållbarhetssamordnare. På informationssidan säger man att hållbarhet blivit en hygienfaktor oavsett bransch. Hygienfaktor? I utbildningsprogrammet gör man skillnad på hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility). Andra företag gör det inte, ex.vis SCA. ”Hållbarhetsbranschen” lider kanske av att inte veta vad hållbarhet är. Eller också är det tvärt om.

Man slänger ur sig ordet när det kan gynna ens syften. Regeringen säger att CSR = Hållbart företagande. Svenskt Näringsliv: CSR = ansvarsfullt företagande. Det finns alla möjligheter att glida på orden. Givetvis ser också utbildningsföretagen och föreläsare stora möjligheter och erbjuder kurser, kortare och längre, från 4900 till 29900:-, det finns handböcker, Handboken Hållbar Vinst som ”ger en kickstart till företagsledare, styrelser och ägare som vill bygga och trygga en hållbar vinst.” Västra Götalandsregionen arbetar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling genom bland annat medfinansiering av MIstra Urban Futures.

Miljöbilar finns men ännu har inte någon reklam som för fram ”hållbara bilar” sett dagens ljus.

Chefen har berättat att när han reste jorden runt för att inspektera underleverantörer i fjärran land var det självklart att han kontrollerade att det inte förekom ex.vis barnarbete. När han misstänkte att någon var underårig krävde han att få se officiell legitimation. Arbetsmiljö- och miljöfrågor togs alltid upp, likaså personalens levnadsföhållanden. Ofta tillhandahöll tillverkaren personalbostäder. Det företag som han jobba det åt då var hållbart utan att känna till det  och lever fortfarande i högönsklig välmåga. Sunt förnuft var det som gällde på 1990-talet.

Smörhålevägen

torsdag, mars 19th, 2015

Brigadmuseum2

Kungsbackaföretaget CODAN blir distributör av produkten Equashield II i Skandinavien.

Lennart Badersjö, VD för Codan, säger ”Efter en grundlig utvärdering av det slutna systemet Equashild är vi övertygade om att denna innovation utgör den mest kapabla lösningen på marknaden. Vi sätter stort värde på vårt samarbete med Equashield, eftersom det gör det möjligt för Codan att tillhandahålla ett mycket avancerat och lättanvänt system som erbjuder ett starkt skydd för farmaceuter och annan vårdpersonal som hanterar toxiska läkemedel i arbetet.”

När Equashield nu ger sig in på den svenska marknaden kan det verka passande, med tanke pa att det var här i Skandinavien som det första slutna överföringssystemet utvecklades. Det systemet uppfanns och utvecklades i Mölndal av Carmel Pharma. Ett fint företag som snöpligt lämnade Mölndal och Sverige. Sedan dess har Equashields teknologiska innovationer satt en ny standard för slutna överföringssystem, och det var ocksa den avgörande faktorn när Codan valde Equashield.

Smått o Gott

måndag, februari 10th, 2014

Arcam_701_fri_svart

Foto: Arcam

MedTechbloggen bjuder på några notiser, både färska och ofärska:

Getinge, som snart flyttar till Lindholmen i Göteborg, har köpt det tyska bolaget Pulsion Medical Systems.

SCA i Mölndal skapar IT-laddade inkontinensprodukter.

Mölndalsföretaget Arcam tillverkar skräddarsydda implantat till patienten.

På onsdag, 12/2, genomför Sahlgrenska Science Park en workshop ”Omvärlden, möjligheterna och utmaningarna inom medicinteknik i USA”.

Venture Cup Väst håller Kickoff torsdagen den 13 februari.

Västra Götalandesregionen flyttar till Stockholm!

Audionytt har bytt ägare och fixat till sin webbplats.

MedTech West håller ett seminarium ”Open innovation, an introduction” den 20 februari.

Mediteq Forum (tidigare NMA Nätverk) genomför en träff i Nätverket den 25 februari. Tema: Kliniska prövningar med Dr. Elisabeth Liljensten som gäst.

Enzymaticas egenutvecklade medicintekniska munsköljsprodukt mot tandköttsinflammation lanseras på marknaden.

AstraZeneca välkomnar första hyresgästerna i ny BioHub i Mölndal.

Till våren släpps den första kullen ”Kvalitets- och processutvecklare Life Science” från YiHM!

2007 fick ”forskningen” 75 extramiljoner till medicinteknik. Hur ser resultatet ut? MedTechbloggen har inte något svar.

Medicinteknik ur havet

tisdag, september 10th, 2013

Enzymatica kan nu visa positiva resultat från en klinisk pilotstudie som genomfördes på Öron-Näsa-Hals kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hos de personer som blev infekterade av förkylningsviruset reducerade ColdZyme Munspray både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.

– Det här är mycket intressanta och lovande resultat. COLDPREV-studien visar statistiskt signifikanta resultat med ColdZyme Munspray, avseende reduktion av virusmängden i halsen och antalet förkylningsdagar hos infekterade försökspersoner, säger Enzymaticas forskningschef Mats Clarsund

”COLDPREV”  är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk pilotstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukten ColdZyme Munspray. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor, med förkylningsvirus via näsan. Trots att studien var en pilotstudie, med syfte att ligga till grund för större studier, sågs en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme Munspray och placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen och reduktion av antalet förkylningsdagar.

– Även om studien med ColdZyme Munspray inte var konklusiv i alla avseenden, är resultaten intressanta, säger överläkare Cecilia Ahlström Emanuelsson, huvudansvarig för studien.

ColdZyme Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsperioden vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär i munhåla och svalg. Produkten registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme Munspray startade på apotek i hela Sverige februari 2013.

Universitetssjukhuset i Mölndal

tisdag, juni 25th, 2013

Ett nytt forskningscentra ska byggas på Mölndals sjukhus. Hus R, som det initialt kallas, blir ett unikt nav som samlar viktig forskning och undervisning. VGRs Regionstyrelse tog beslutet vid sitt sammanträde den 18 juni 2013.

Hus R blir en gemensam gränsöverskridande mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer med sin flexibla utformning klara att tillfredsställa lokalbehoven under lång tid. Byggnaden ska ses som en viktig brygga mellan vård och forskning. Forskningen i huset kommer att spänna över ett brett fält, från preklinisk forskning till klinisk tillämpning. Projektet utgör en viktig del i den strategiska satsningen som samlar merparten av den ortopediska verksamheten vid Mölndals sjukhus. Hus R ska innehålla högt specialiserade forsknings- och laboratorielokaler såväl som mer allmänt tillgängliga forsknings-, undervisnings- och konferensytor.

För utveckling och undervisning skall huset vara en sjukhusgemensam resurs. När det gäller forskning är Hus R främst en arena för forskning relaterat till rörelseorganen, men även annan strategiskt viktig forskning vid Mölndals sjukhus kommer gynnas. I huset är olika typer av kliniska träningscenter planerade, där såväl studenter som medarbetare under realistiska former kommer att tränas i praktiska vårdmoment både enskilt och i team.  Det kommer också att finnas en stor aula som ska rymma 150 personer.

Huset består av sex våningsplanplan och en yta om totalt cirka 6 500 kvm. Rivning och markarbete ska påbörjas under våren 2014 och huset beräknas stå klart under vintern 2016.

Illustration: Västfastigheter

Mölndal – Sveriges Life Science-stad

tisdag, maj 21st, 2013

För många år sedan avsatte Mölndals stad mark i Jolenområdet i västra Mölndal. Marken reserverades för ”biotechföretag”. Men företagen ringde inte och bokade plats. Mölndals politiker var inte heller aktiva med att locka till sig företag. Snarare det motsatta, företagen verkade hellre vilja etablera sig i Härryda, grannkommunen. Om politikerna i Mölndal varit det minsta visionära och vågat satsa hade med största sannolikhet Mölndal idag betraktats som Sveriges Life Science-stad.

I Mölndal finns bla tillgång till ett universitetssjukhus, i grannkommunen Göteborg har man Sahlgrenska Akademin, Chalmers med flera forskningsintensiva aktörer. Mölndals stad kunde ha byggt en science park med företagsinkubatorer, där groddföretag och serviceföretag  kunnat få etablera sig. Det som krävts hade varit aktiva politiker som också vetat vad marknadsföring innebär. Så blev det inte utan man satt vid telefonen och väntade att ”någon” skulle ringa… Ingen ringde.

Nu har man chansen att visa framfötterna; Astra Zeneca i Mölndal har planer på att vilja skapa en sfär av små företag och akademiska forskare runt sin anläggning i Mölndal. Det betyder att små forskningsintensiva företag troligen gärna vill finnas i närheten av Astra Zeneca i Mölndal. Det betyder i sin tur att det måste finnas en mycket bra infrastruktur i staden. Tillgång till bostäder, bra skolor, tillgängliga lokaler och mark etc. Mölndals politikers snabbhet och beslutsförmåga utmanas! Det räcker inte att vänta till år 2022, då har tåget gått.

NMA Nätverk

tisdag, april 30th, 2013

Tänkolog PA Sthålberg, maj 2005

För länge sedan, riktigt länge sedan, var det några personer som föreslog att NMA skulle starta en mötesplats. En fysisk mötesplats i Göteborgsområdet för intressenter inom det medicintekniska området. ”Allt hände ju i Stockholm.”

Jag, Bengt Wallman, tog ett prat med kreativa Lena på Kreafon. Hon trodde på idén, så det som gällde var hur vi skulle kunna förpacka produkten. Det skulle kännas modernt. Därför skapade vi sidor på nätet dit endast medlemmar hade tillträde. Vi skapade också möjligheter för medlemmarna att, via medlemssidorna, kunna kommunicera och diskutera med varandra.

Den första, 2005,  fysiska träffen höll vi på Carmel Pharma då i Mölndal. Till den hade vi bjudit in tänkolog P A Sthålberg och en person, som redan då, hade anammat begreppet ”öppen innovation”. Starttidpunkten var satt till kl 13.00. Men ingen släpptes in i lokalen förrän kl 13.30. Detta gjorde att det öppnade upp för samtal utanför salen, arrangerat mingel. För att ytterligare skapa kontaktmöjligheter var alla deltagare tvungna att byta plats efter paus. Lite gny uppstod men det fungerade utmärkt. Vid nästa träff var det några som kanske tyckte att den första halvtimmen var lite jobbig så de kom inte förrän 13.30. Den gången började vi 13.00 så de missade den första halvtimmen. Lite lurigt. Sedan rullade det på med 2 fysiska träffar/termin. Medlemsdiskussionerna på nätet kom dessvärre inte igång ordentligt. Kanske var vi lite väl tidigt ute.

Under resans gång har vi också försökt starta upp NMA Nätverk även i Stockholmsområdet, med ett par träffar. Ena gången på Hjälpmedelsinstitutet i Vällingby och en träff på Norra Latin i centrala Stockholm. Vi kanske inte var tillräckligt uthålliga där utan fokuserade på Göteborg i fortsättningen. Åren gick och nätverket har trogna medlemmar, några slutar och andra nya kommer till. NMA Nätverk lever i högönsklig välmåga. Det jag ser är dock att vi kanske inte tillräckligt vasst utvecklar och förnyar nätverket. Därför kommer NMA Nätverk att tas över, utvecklas och drivas vidare inom ramen för det medicintekniska företaget Mediteq. MedTechbloggen kommer noga att följa utvecklingen!

Kvalitetssystem?

tisdag, april 23rd, 2013

Skyltar på ett universitetssjukhus kan se olika ut