Posts Tagged ‘Medicinarberget’

Sahlgrenska life

tisdag, januari 17th, 2017

capriwallander

Planeringen av det nya ”Sahlgrenska Life” tuffar på i maklig takt. För något år sedan avslutades arkitekttävlingen för området. Vinnare blev ett förslag från Sweco och Architema Archtects. Tanken är att Sahlgrenska Life ska binda samman forskningen och utbildningarna på Medicinareberget, Göteborg, med den kliniska vården i sjukhuset och bli ett forsknings-/utvecklingskluster. Det finns planer för två byggnader på Medicinareberget och en på sjukhussidan. De tre ska i så fall bindas samman av en fjärde byggnad över Per Dubbsgatan.

I slutet av förra året tecknade Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus tecknade samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life. Akademiska Hus äger hus och mark i området som kan tänkas användas. Vitartes vill ses som det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Bl.a bygger man Scandinavian Life Science vid Karolinska i Solna. Vitartes säger att ”kärnan i projektets koncept är bildandet av s.k. Centers of Excellence, där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper.” Det låter fint.

Tanken är att sätta spaden i jorden på Medicinarberget under 2019 men innan dess behövs politiska beslut och inte minst pengar.

 

Sahlgrenska Life

måndag, mars 7th, 2016

Per Dubbsgatan

Om du har vägarna förbi, kanske t.o.m värt en omväg, ska du ta tillfället att titta på förslagen till nya Sahlgrenska Life. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om den nya life sciece-satsningen och att få att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget fram till den 11 mars.

Arkitekttävlingen är ett stort steg mot ett nytt internationellt kunskapscenter i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Det är tänkt att byggnationen kring Sahlgrenska Life ska skapa ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är redan idag en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. Vitartes fungerar som projektutvecklingsbolag för Sahlgrenska Life.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.

Bild: Arkitekttävling Sahlgrenska Life

Innovativa produkter från Medicinarberget

fredag, februari 5th, 2016

Frisk

Göteborgsföretaget Caresumables avyttrar två av sina produkter, Dry Dent och Comfortip till Directa Dental Group som ska ta ut produkterna på världssmarknaden. Directa Dental Group är ett av de snabbast växande tillverkningsföretagen av dentalprodukter i Norden. Fokus ligger på innovativa produkter som underlättar i det dagliga arbetet för tandläkare samt för patienter. Företaget startade 1916 och försäljningskanaler finns idag i 90 länder.

Caresumables första produkt DryDent finns på marknaden sedan år 2013. Den absorberar saliven under tungan, vilket gör det behagligare för patienten och hjälper tandläkaren att hålla det rent och torrt i munnen, speciellt viktigt när det gäller cementering, fyllning och bonding. Den nya produkten Comfortip absorberar saliven i kinden och är resultatet av ett samarbetsavtal mellan Caresumables och DAB Dental. Den marknadsförs och säljs med ensamrätt under DAB Dentals eget varumärke Top Dent, i Norden och Baltikum. DAB Dental och Directa ingår i samma koncern.

”Nu är det dags för någon annan att ta mina produkter ut i världen. Directa tycker om svensk innovation och produktion och har ”motorvägar” ut på olika marknader, säger Kristina Frisk, VD och designer för Caresumables, ett företag inom Sahlgrenska Science Park.

Kristina Frisk är van att jobba kundnära och försöker alltid fånga upp idéer som bygger på ett uttalat behov. Kärnkompetensen är industridesign och hon tycker att det är spännande att testa vad som fungerar. Att utvärdera hur produkterna tas emot på marknaden är också viktigt. ”Vi har en ny produkt i pipeline som jag nu kommer att ägna mig mer åt. Inför en fortsatt utveckling av bolaget utvärderar vi också behovet av engångsprodukter inom sjukvården.”

MedTechbloggen önskar Kristina et al. fortsatt lycka!

Foto: Sahlgrenska Science Park, Göteborg

 

 

 

 

 

Ny produkt för intuberingsträning

tisdag, mars 24th, 2015

Folktandv3

Medicinteknikföretaget Mittep med adress Sahlgrenska Science Park, Medicinarberget, Göteborg har utvecklat ett träningsredskap för anestesipersonal och övriga som ska kunna genomföra intubering. Ex.vis i ambulansen.

Anestesiläkaren Phillip Mittermaier ligger bakom uppfinningen som han döpt till Anestetix. Anestetix-simulatorn gör det möjligt att träna intubationsfärdigheter i ett stort antal relevanta scenarion med både video- och konventionell laryngoskopi. Den är interaktiv och ger feedback vilket gör att man kan öva intubation själv i större utsträckning. Simulatorn är programmerad med olika scenarion av varierande svårighetsgrad och speglar verkliga förhållanden. Kanske kommer alla patienter att kunna vakna upp med hela tänder i fortsättningen. Produkten är på väg ut på marknaden och på Göteborgs universitets kliniska träningscenter finns det första exemplaret. Där utbildas och tränas läkare, sjuksköterskor och specialistsköterskor. MedTechbloggen har förstått att intubationsdockan 3D-printat med narturtrogna insidor. Spännande!

Tummetott?

torsdag, januari 16th, 2014

MedTechbloggen har tidigare haft synpunkter på Science Parker. Att de konkurrerar med varandra om samma pengar, att de är dyra i drift och att de blockerar varandra och känner sig trampade på tårna. Ett förslag som MedTechbloggen har framfört när det gäller Göteborg är att slå ihop de befintliga Parkerna och placera dem i samma byggnad. Tänk tanken när hjärnorna i Brewhouse utbyter idéer med hjärnorna i Sahlgrenska Science Park! Vi kan få unika medicintekniska produkter med inbyggd Music Against Violence. Nog om detta, ibland känns det som att det är mer snack än handling i Göteborg med kranskommuner.

Då är det roligare att läsa om ett av ”resultaten” från BRGs Mipim- och open bar-äventyr: ” Stor satsning på life science – läkemedelsbolag ska lockas till kluster i Göteborg”. Det har skrivits en avsiktsförklaring mellan det norska fastighetsbolaget Sveanor och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ett idékoncept för klustret vid Medicinarberget. Ett bra kliv om man vill kunna utveckla Sahlgrenska Science Park.

Ungefär samtidigt förklarar det medicintekniska företaget Getinge att man vill flytta huvudkontoret till Göteborg. ”Vi är väldigt glada över att få hit Getinge. Detta är ett internationellt företag med 15 000 anställda världen över och nu flyttar de sitt huvudkontor till Göteborg. Att de dessutom satsar på ett F&U-center här stärker vårt life science-kluster betydligt, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.” Life Science-klustret på Medicinarberget vill man då gärna tänka. Men så fel det blev; Getingekoncernen flyttar sitt huvudkontor till Lindholmen Science Park! Man väljer Lindholmen i stället för Medicinarberget! Kan det vara så att Getinge har insett fördelarna med korskontaminering när det gäller kompetens?

Foto: Lindholmen Science Park 

NMA Nätverk

torsdag, april 25th, 2013

Joanna Widestrand, Medos.

Värd för dagens träff i NMA Nätverk var medlemsföretaget Medos med bas i Linköping. Träffen hölls i SSPs lokaler på Medicinarberget i Göteborg. Dagens tema: Myndighetskrav på motvilliga.

Under ledning av Joanna Widestrand, Medos, fokuserade deltagarna på den utmaning det kan vara att bygga in arbetssätt och processer i en organisation enligt de krav som regelverket ställer. Som bas använde Joanna ”Kotter‘s 8-Step Change Model”. Joanna delade också med sig och diskuterade exempel från verkliga projekt, egna reflektioner samt vetenskapliga teorier kring förändringsledning. Alla närvarande visade också exempel från sin egen erfarenhet och kunde konstatera att ibland ligger alltför stort ansvar på QA/RA-avdelningarna. Ibland självpåtaget, ibland påtvingat.

Nätverkandet är A o O på dessa träffar och många nya kontakter skapades. Studenten från Yrkeshögskolan i Mölnlycke verkade bygga ut sitt kontaktnät rejält. Kul!

Nästa träff kommer att genomföras i augusti.

Innovationskontoret

torsdag, april 25th, 2013

Nu börjar Läkemedelsverkets Innovationskontor att rulla. Utmärkt!

Från Läkemedelsverkets webbplats: ”Innovationskontoret ska: •Arbeta för att vetenskaplig och regulatorisk rådgivning når fler målgrupper •Vara en enkel och tydlig kontaktväg in i Läkemedelsverket •Aktivt synliggöra Läkemedelsverkets tjänster relaterade till innovation

Innovationskontoret hör till verksamhetsområdet Utveckling och består i dagsläget av tre personer.” // ”Vissa företag uttrycker // en tvekan inför att kontakta Läkemedelsverket för rådgivning eftersom de uppfattar att det finns en risk i att blotta eventuell okunskap i regulatoriska frågor. Även detta kräver mer och bättre information så att rådgivning på Läkemedelsverket tolkas som positivt för företaget eller framtida (eller pågående) regulatoriska processer.” MedTechbloggen kan konstatera att det är sant, företagen drar sig för att kontakta Läkemedelsverket. En anledning är just att man inte vill framstå som okunnig men också att man har tyckt att det är svårt att få relevanta svar på sina frågor. Som grädde på moset kommer Läkemedelsverket och Innovationskontoret att bege sig ut på en roadshow. Den 27 maj kommer man till Medicinarberget i Göteborg för ett seminarium. Det som MedTechbloggen är speciellt intresserad av är givetvis hur de medicintekniska frågorna kommer att hanteras på seminariet.

GöteborgBIO byter namn

söndag, september 23rd, 2012

För många år sedan kallade alla organisationer/företag som hade kontakter med andar länder Göteborg för Gothenburg. De som inte hade sådana kontakter skrev också Gothenburg som adress för att verka globala. Tjusigt kan tyckas, men inte svenskt direkt.

Göteborg stad använder Göteborg även i kontakter utanför landets gränser. För några år sedan tyckte någon till och beslutade att de offentliga organen i Göteborg skulle övergå  från att använda Gothenburg till Göteborg i all text. Och så har det nu varit i många år, ex.vis heter det GöteborgBIO på Medicinarberget. Sedan döpte stadens turistorganisation om staden till Go:teborg. Men vad gäller egentligen? Börjesson säger på sin blogg Vrakgods & Strandfynd lite fritt utryckt:

”Vi svenskar bör inte lägga oss i vad staden skall heta på andra språk. Engelsmännen väljer själva om de vill säga Peking eller Beijing, Bombay eller Mumbai, Brunswick eller Braunschweig – och följaktligen också Gothenburg eller Göteborg. Det är precis samma sak som att vi själva väljer att säga Rom istället för Roma, Venedig istället för Venezia och så vidare. Det ankommer inte på italienarna att skriva oss på näsan att vi har “fel”.” Börjesson igen: ”Vi skall självklart, givetvis, eftertryckligen INTE använda det engelska namnet när vi skriver på tyska, franska, spanska etc. Tyskarna säger tydligen Göteborg numera, fast förstås med hårt ‘g’. I äldre dagar hette det Gotenburg (inte att förväxla med Gotenberg, som var det krigstida tyska namnet på stadsdelen Pogórze i Gdynia (Gotenhafen) i Polen). Spanjorerna säger Gotemburgo, fransmännen säger Göteborg eller Gothembourg. I de fall namnet Göteborg behöver kommuniceras på dessa språk så är det lika självklart att översätta det till deras föredragna namnform som det är att översätta resten av det som skall sägas. Svårare än så är det inte!”

Säga vad man vill men vid nyår kommer GöteborgBIO att ändra tillbaka sitt namn till GothenburgBIO.

VRI – Patientsäkerhet

onsdag, oktober 19th, 2011

Brister i vården kräver 3 000 liv i vården varje år i Sverige. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de allvarligaste hoten mot patientsäkerheten inom all sjukvård världen över. Även inom svensk sjukvård är vårdrelaterade infektioner ett stort och allvarligt problem, inte minst med tanke på den alltmer hotande utvecklingen av resistenta bakterier i världen.
Bactiguard visar återigen framfötterna. Man har träffat ett samarbetsavtal med Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge om samverkan inom området Life Science, fokus är på vårdrelaterade infektioner och kringliggande processer.
Innovationsplatsen skall utgöra basen för denna samverkan mellan vård, forskning och näringsliv. Detta skapar handfasta förutsättningar för utveckling och förändring av vården samt för implementering av för sjukvården användbara metoder och medicintekniska produkter.
Inte nog med det, Bactiguard stärker även sin närvaro i Skåne genom att etablera ett strategi- och marknadskontor i Medicon Village. Härmed skapar Bactiguard samverkan i 2 noder med komplementära kompetenser som bör kunna stärka Sveriges konkurrenskraft för MedTech-branschen nationellt och internationellt inom Life Scienc.
Men varför finns man inte i Väst på Medicinarberget? Bristande aktivitet/initiativ i Göteborg?

Herpes

onsdag, april 20th, 2011

Simplexia har lämnat Encubator och flyttat in i Sahlgrenska Science Parks inkubator.

Simplexia är ett innovationsprojekt under Encubator och initierades år 2009 som ett samarbete mellan forskare och entreprenörer vid Göteborgs International Bioscience Business School, GIBBS. Projektet syftar till att utveckla ett proteinbaserat vaccin mot herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2), som orsakar genital herpes. Genital herpes är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i världen, med över 500 miljoner människor infekterade världen över. Förutom genitala utslag kan den livslånga infektionen bland annat leda till hjärnhinneinflammation eller överföras till spädbarn vid förlossningen – och dessutom ökar risken för att smittas med HIV.

Idag finns det varken botemedel eller vaccin mot herpesinfektion (HSV-2) och det gör att intresset för Simplexias vaccin är mycket stort.
Simplexias dagliga verksamhet på Medicinarberget, bedrivs av affärsutvecklarna Åsa Ekholm och Josefin Liljeqvist samt en forskargrupp som leds av Jan-Åke Liljeqvist. Därutöver tillför projektstyrelsen viktig kompetens inom forskning och från läkemedelsindustrin.