Posts Tagged ‘medicin’

Life Science släpar efter

måndag, januari 27th, 2014

maydai_aid

MedTechbloggen vidarebefordrar ett pressläpp från Forska!Sverige:

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier, life science-företag och tillgång till nya behandlingsformer inom vården.

– Att vi ser en samtidig nedgång inom de fyra områdena är ingen slump. Akademi, vård och industri hänger tätt ihop inom life science och när någon del inte fungerar väl eller samarbetar, påverkar det de andra, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Nödvändigheten av täta kopplingar mellan akademi, vård och industri inom life science är dock en utmaning i en politisk struktur som separerar olika sakfrågor.

Flera länder har därför utarbetat långsiktiga strategier för life science, i flera fall med den högsta politiska ledningen i spetsen. Detta är lätt att förstå, eftersom investeringar i medicinsk forskning är samhällsekonomiskt lönsamt.

Experter konstaterar att tillväxten kommer öka i de vård- och medicinrelaterade branscherna. Sverige har fortfarande en chans att vara en av ledarna i att bidra till och dra nytta av de medicinska framstegen som görs, både för välstånd och för hälsa. Men det behövs en sammanhållen strategi för life science, det vill säga en handlingsplan med konkreta och tydliga åtgärder, tidsplaner, budgetanslag, ansvarsfördelning och mätbara mål.

– Det konkreta syftet med en svensk life science-strategi bör vara att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige, samt att medicinska framsteg så snabbt som möjligt ska komma befolkningen till godo. Regeringen har tidigare sagt att landet bör ha en life science-strategi och genom våra förslag vill vi bidra till att få igång denna viktiga process, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Vad behövs då enligt Forska!Sverige? Jo;

1. Bättre förutsättningar att skapa medicinska framsteg

2. Bättre förutsättningar att vidareutveckla medicinska framsteg

3. Bättre förutsättningar att snabbt använda och utvärdera medicinska framsteg inom vården

Det låter utmärkt, men hur ska det gå till? Förslagen hittar du här.

Nytt statligt institut

tisdag, januari 15th, 2013

Staten stöttar Södertälje!

SP har etablerat ett helt nytt forskningsinstitut, SP Process Development, som ska arbeta inom kemisk och farmaceutisk processutveckling inom bland annat Life science. Det är resultatet av att regeringen satsar på att stödja svenskt näringsliv inom dessa områden. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) fick under 2012 förtroendet att bygga upp institutet i Södertälje. Ett 30-tal personer anställs till en början. Institutet planerar att växa med ett tiotal nya medarbetare varje år.

Våren 2012 presenterade SP en förstudie med konkreta förslag på hur samhället kan säkerställa att kompetenserna som frigjordes i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggningar i Södertälje kommer svensk forskning och näringsliv till godo. Ett av förslagen var detta nya forskningsinstitut. Regeringen beslutade sig för att stödja initiativet.

Life science omfattar, som de flesta läsare av MedTechbloggen vet, vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. Kompetensen inom processutveckling kan även appliceras inom andra områden, till exempel fordons- och energiindustrin. SP Process Development blir en brygga mellan akademi och näringsliv, men även en aktör som ska hjälpa akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser. SP Process Development får placering inom SP-koncernen, som är Sveriges största och bredaste forskningsinstitut. Maria Khorsand, koncernVD, räknar med att SP Process Development blir ett bra komplement till de nuvarande verksamheterna och utökar SPs tjänsteutbud ytterligare.

Annie Lööf inviger det nya institutet den 4 februari i Södertälje.

Kinesisk örtmedicin

måndag, december 10th, 2012

Det första ” International Symposium on Regulation of Traditional Chinese Medicines” har genomförts i Peking. WHO var där, Danmark var där.

On December 4-6, 2012, the 1st International Symposium on Regulation of Traditional Chinese Medicines, sponsored by the State Food and Drug Administration (SFDA), was held in Beijing. SFDA Commissioner Yin Li attended the opening ceremony and delivered a speech. SFDA Deputy Commissioner Bian Zhenjia was present at the symposium and made concluding remarks. More than 200 representatives attended the symposium, including representatives from WHO, drug regulatory authorities and embassies of 18 countries and regions such as EU, France, the United Kingdom, Denmark, the Netherlands, Latvia, Poland, the United States, Canada, South Korea, Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Hong Kong and Macau, representatives from the State Administration of Traditional Chinese Medicine, food and drug regulatory departments of the relevant provinces, and representatives from academic and industry sector. During the symposium, the supervision system, laws and regulations, and technical requirements of traditional Chinese medicines were introduced, and the participants exchanged views on development and innovation of traditional Chinese medicines and each country’s experience on supervision of herbal medicines.

 

Life Science-Innovation

torsdag, november 29th, 2012

MedTechbloggen publicerar ett pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond:

Vägen från forskning inom life science till färdig produkt på marknaden är inte så enkel och snabb som många tror. Alexander Styhre visar, i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, på svårigheterna med den ökade komplexitet inom forskningsområdena samt höga krav på både effektivitet och säkerhet inom området.

I projektet “Ideology and institutions in science-based innovation work: The case of biotechnology and pharmaceutical industry” har Alexander Styhre studerat hur förändrade marknadsförhållanden och nya vetenskapliga och teknologiska förändringar påverkar vetenskapliga och professionella ideologier i läkemedels- och biotechföretag.

Svaren från ett femtiotal verksamma inom medicin, bioteknik och läkemedelsforskning pekar på en komplex verklighet. Det är inte längre helt enkelt så att man tar reda på vilken mekanism i kroppen som orsakar ett symptom, hittar en substans som påverkar mekanismen och sedan tar fram ett läkemedel utifrån ämnet. De forskningsmodeller som krävs är ofta mer komplexa än den traditionella gången mål-molekyl-läkemedel.

Ett annat problem är den finansiella aspekten. Få nya produkter klarar kraven på säkerhet och effektivitet och för de som gör det tar det lång tid att nå ut på marknaden. Det blir kostsamt att ta fram nya produkter, samtidigt som riskkapitalet inte gärna kommer in tidigt i processen.

Dessutom, menar Alexander Styhre, har politikerna en övertro på forskarnas vilja att driva egna företag:

– De har en tydlig professionell identitet. Drivkrafterna är kliniska och vetenskapliga behov, inte att tjäna pengar. Viljan att veta och hjälpa är större än viljan att tjäna pengar.

MedTechbloggen: Den här typen av drivkrafter förbises alltför ofta. Det är något som Vinnova och Tillväxtverket måste ta hänsyn till och ha en förståelse för. Likaså bör det vägas in i Sveriges Nationella InnovationsStrategi. Det kan behövas alternativa arenor.

tisdag, maj 15th, 2012

Skåne ökar takten!

Peab har av INSPI AB förvärvat projektet INSPI Health Campus i Malmö. Projektet omfattar i en första etapp totalt mer än 20 000 kvm moderna och funktionella lokaler,strategiskt placerade vid Dalaplan och intill södra Sjukhusområdet i Malmö. Hyresgäster är kontrakterade och flera på väg in.

Läget är perfekt ur flera synvinklar. Närvaron av Malmö Högskola med bl a sköterskeutbildningar, Lunds Universitet med sin forskningsanläggning CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, det förnyade Mobilia samt de omkringliggande boendemiljöer – allt detta medverkar till ett stort flöde av människor i området, som medför att Södra Innerstaden spås en positiv utveckling. Närheten till busslinjer, cykelstråk, framtida spårvagnar och Triangelns tågstation påverkar på ett positivt sätt.

INSPI-anläggningen blir en central del av Det Medicinska Malmö.

Varför fokuserar INSPI just på Skåne/Köpenhamnsregionen?

Jo,det är en region med starka synergieffekter, där finns envälutvecklad infrastruktur som ger lättillgänglighet, tillgång till sex forskningsparker och 11! universitetssjukhus och inte minst forskningscentra med 14 000 forskare och ca 6500 doktorander.

MedTechbloggen önskar Lycka till!

Patientsäkerhet

torsdag, oktober 21st, 2010

I morgon är det invigning och kanske fest. Då invigs de första läkemedelsautomaterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Totalt ska under hösten 22 läkemedelsautomater installeras. Det är inte vilka automater som helst; den som ska plocka ut medicinen identifierar sig genom att trycka ett finger mot automatens display och slå in en kod. När du kommit in i automaten visas man till rätt fack. Tar man fel läkemedel ger maskinen ifrån sig en varningssignal. Omvårdnadschefen på avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet, Stina Fransson Sellgren, säger att patientsäkerheten blir högre: ”Det går inte att göra fel. Om jag skulle ta ett läkemedel i ett annat fack ljuder en varningssignal. Detta gäller de läkemedel som säkerhetsklassats t ex narkotika, smärtstillande och sömntabletter. Dessa läkemedel registreras på patienten. Allt registreras också på mitt namn i automatens loggfil.”
MedTechbloggen har inte lyckats utröna vem som är tillverkare av automaten. Kan vi gissa på Health Tech AB?
MedTechbloggens stående varning när det gäller den här typen av produkter: Se upp för buggar!

Storsatsning på forskning

fredag, augusti 29th, 2008

Jan Björklund är glad. Han har fått en slant ur finansministerns kassaskrin.
Slanten vill han satsa på medicin, teknik och givetvis klimatet. Och det är väl bra. Hoppas att inte FRA-lagen skrämmer bort forskarna. Och bara han inte skapar ytterligare en gigantisk byråkrati med gamla trötta gubbar och gummor som ska fördela pengarna. Grundforskning i all ära men vi får inte heller glömma bort att ta hand om all vardagsforskning som utförs av kreativa människor. Uppfinningar som behöver hjälp och stöd. Vart tog Maud Olofssons Nystartskontor  vägen?