Posts Tagged ‘Lund’

En skärv till Life Science

söndag, juni 29th, 2014

wallanderFlyg

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. I denna omgång 77 miljoner kronor till 61 st innovativa små och medelstora företag. MedTechbloggen listar de företag som verkar inom Life Science-området:

Ten Medical design AB, 228 000 kr, Utveckling av en tvättbar strålskyddsprodukt baserad på nytt innovativt material.

Integrative Research Laboratories Sweden AB, 3 762 500 kr, Ny princip för förbättrad behandling av Parkinsons sjukdom.

Inkit AB, 250 000 kr, Gravity pump – En ny pumpteknologi inom Life-science.

OSS-Q AB, 2 205 000 kr, Läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.

Viscogel AB, 244 000 kr, Ny stamcellsmatris för implantation.

EnginZyme AB, 500 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.

Etvax AB, 4 500 000 kr, Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister.

Cormorant Pharmaceuticals AB, 730 290 kr, Utvärdering av metoder och markörer som kan användas för att styra behandling riktad mot cancerstamceller

BioLamina AB, 1 481 000 kr, Stamceller i stor skala öppnar stora möjligheter.

Brain Shuttle AB, 495 000 kr, Utveckling av en unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.

Synergio AB, 5 000 000 kr, Innovativt implantat för behandling av hjärtsvikt.

Medetect AB, 2 586 000 kr, Ny banbrytande teknik för mikroskopibaserad vävnadsanalys och diagnostik.

Digital Health Guide IRL AB, 400 000 kr, Individuell hälsoutveckling genom öppen innovation!

Av dessa mottagare är 3 st från Västra Götalandsregionen, 7 st från Stockholm-Uppsala och 3 st från Skåne. Mest pengar gick till Synergio i Lund. Var finns övriga Sverige??

Stockholm värvar från Skåne

måndag, april 28th, 2014

Vattenbil

Grattis Stockholm! Hans Möller är ny styrelseordförande i Karolinska Institutet Science Park. Han har i tio år varit VD för Ideon Science Park i Lund och har en bakgrund som entreprenör i IT-branschen.

– Jag är stolt, glad och smickrad. Det ska bli fantastiskt att få vara med och leda en verksamhet med så starkt varumärke, säger han. Hans Möller har med sin entreprenöriella erfarenhet och sin bakgrund som VD på landets äldsta Science Park ett perfekt CV för det nya styrelseuppdraget. Ideon Science Park grundades 1983 och kan sägas stå som modell för övriga liknande verksamheter runt om i landet. Här finns idag 350 bolag med totalt 3 000 anställda, varav cirka 20 procent kan räknas till life science-området.

– Min förhoppning är att kunna hjälpa till att göra KI Science Park till en självklar plats för vidareutveckling av världsledande forskning, säger han. Jag vill gärna dela med mig av mitt breda kontaktnät och min erfarenhet av att skapa en arena för att nyttiggöra forskningsresultat.

Hans Möller tillträder som styrelseordförande i en tid då KI Science Park kan glädja sig åt att ha över 70 företag på plats.Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag.

– Det finns stora möjligheter till vidareutveckling, särskilt nu när de spektakulära och toppmoderna ovala husen är på plats, säger han.

Men Hans Möller menar också att life science-branschen står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller att skapa nya och effektiva affärsmodeller. – Det tar lite för lång tid att nå ut till marknaden. Här hoppas jag kunna vara med och påverka, säger han.

Ursprungligen från Jönköping har Hans Möller inte bara en gedigen erfarenhet av Science Parks, han är till och med född i en sådan miljö.

– Där Jönköping Science Park ligger idag fanns ett BB på 50-talet. Man kanske kan säga att jag fick atmosfären direkt med modersmjölken.

MedTechbloggen är aningen orolig för att denna värvning gör att Göteborg halkar efter de stora, Malmö/Lund och Stockholm.

MIPIM, Cannes

tisdag, februari 4th, 2014

MAXFoto: Perry Nordeng

I mars åker Lunds kommuns politiker och tjänstemän till fastighetsmässan MIPIM för nionde året i rad. Lunds arbete med hållbar stadsutveckling och innovation kan ge pris i Cannes. Ett av Lunds mest spännande byggprojekt, forskningsanläggningen MAX IV, har gått till final i tävlingen om att bli Best Futura Project på fastighetsmässan.

Lund är viktigt för regionen och Skåne, och att MAX IV blir nominerat som ett Futura Project visar att Lund tar plats på en global spelplan, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund. Med Brunnshög kan vi gå i framkant och visa världen att innovation, forskning och hållbar stadsutveckling går hand i hand. Både Lunds kommun och byggherren har haft höga krav på hållbarhet, vilket givit goda resultat.

”När man konstruerade den så unika byggnaden MAX IV var man tvungen att utveckla nya standarder, dels för att experimentstationerna har en extremt låg tolerans för vibrationer, dels för att vi sätter höga hållbarhetskrav för Brunnshögsområdet”, säger Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör i Lund. Hållbarhet är en självklarhet när nya stadsområden planeras, och det är även en viktig del av Brunnshögs identitet och varumärke. MAX IV är en forskningsanläggning i världsklass som just nu byggs på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund. Den kommer att öppna för forskning inom bland annat materialvetenskap och life science under 2016.

MAX IV:s design och konstruktion bygger på den allra senaste tekniken och kunskapen. Den siktar på att bli klassificerad bland annat som Green Building och BREEAM Excellent enligt en ny, svensk manual.

MIPIM Awards: Totalt är 28 byggprojekt från hela världen nominerade i sju olika klasser. Den klass MAX IV är nominerad i heter Best Futura Project. Hualien Residences, Taiwan, Parque Santa Lucia, Mexiko och Xihongmen Development, Daxing District, Kina är de andra nominerade i klassen.

Priset delas ut den 13 mars 2014 på Palais des Festivals, Cannes. Hela MIPIM pågår 11-14 mars 2014. Alla 28 byggprojekten deltar även i People’s Choice Award där allmänheten kan rösta på sitt favoritprojekt. Omröstningen sker på MIPIM:s hemsida och Facebooksida.

Innovation o Entreprenörskap

torsdag, januari 10th, 2013

Idag lånar MedTechbloggen delar av en pressrelease från Ideon Science Park:

Om en vecka, den 17 januari, invigs Lunds nya profilbyggnad Ideon Gateway. Med sina 19 våningar fördelade på 74 meter, och hela 147 meter över havet, blickar Ideon Gateway ut över hela Öresundsregionen. Trots den kulörskiftande fasaden är det ändå inte utsidan som är mest uppseendeväckande – utan den teknologi som ryms på insidan och som gör Ideon Gateway till en av Nordens mest miljöanpassade byggnader.

Ideon Gateway – den nya porten till Ideon Science Park i Lund – handlar till stor del om de kreativa mötena, den intressanta mixen av entreprenörer, forskare och riskkapitalister och ett öppnare Ideon.

Men Ideon Gateway är kanske framförallt ett miljötekniskt föredöme. Ideon Gateway kommer att värmas och kylas genom ett så kallat borrhålslager. Enkelt uttryckt innebär det att det vintertid hämtas varmt vatten ur borrhålen för att värma huset och under sommaren kallt vatten för att kyla huset. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 100 ton årligen, jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla. Stora delar av Ideon Gateway har så kallade gröna tak. Det är ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak, alltså tak med levande växtlighet som takbeläggning. Gröna tak ökar den biologiska mångfalden, magasinerar regnvatten samt kyler på sommaren och isolerar på vintern.

Hallå Västra Götaland, häng med!

Bild: Fredrik Åkesson

Design för barn

torsdag, november 1st, 2012

MedTechbloggen har kanske inte funderat i de banorna tidigare, men; utvecklar företag medicintekniska produkter som har ”för barn” i sin avsedda användning? Troligen är det på det sättet att ska man hitta ”barn-device” får man leta på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Men inte heller där hittar man många medicintekniska produkter som är designade för barn. De flesta produkterna finns inte i rätt storlek för de små. Det man ofta gör är att på sjukhusen modifiera, ändra, tejpa-o-klistra medicintekniska produkter som egentligen är avsedda att användas på vuxna. I vissa fall måste man t.o.m. skjuta upp behandlingar till dess att barnet blivit större eftersom det inte finns passande utrustning. Man kan ju tycka att barn förtjänar tillgång till produkter som är säkra, effektiva och gjorde bara för dem.

Troligen är ”barnmarknaden” för liten för de medicintekniska företagen. En idé skulle kunna vara att stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus tar tag i området och kanske tillsamman med duktiga designers, som de på produktutveckling.nu , startar upp några designprojekt. Det skulle kunna bli spännande utmaningar som kan involvera studenter i Lund!

SP goes abroad

fredag, oktober 5th, 2012

Det gamla ärevördiga Statens Provningsanstalt, SP, numera Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, vill vara en del i den svenska innovationsstrategin. Självklart hänger man på Life Science-trenden. Och inte bara det, nu går man också utanför Sveriges gränser.

Den 11 oktober invigs SP Danmark, i Köpenhamn, med föredrag, mingel och visning av de välutrustade laboratorierna. SP i Danmark utför ackrediterade provningar med testlaboratorier inom EMC (störningsprovning av elektronik), klimat och mekanisk testning. Vidare erbjuds tjänster inom felanalys av elektronik, undersökning av felkällor och reparation av elektronik. SP finns sedan tidigare i Lund och SP ser Köpenhamnsregionen inkl Malmö/Lund som mycket dynamisk. Man säger sig vilja vara där för att som forskningsinstitut vara med och öka innovationskraften i området. Chef för den danska enheten är Kennet Palm.

MedTechbloggen önskar lycka till!

Välkommen

torsdag, augusti 23rd, 2012

MedTechbloggen välkomnar Enzymatica in bland medicinteknikföretagen!

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk.

Företaget har i dagarna notifierat Läkemedelsverket om en ny klass I-produkt; ColdZym. Den är avsedd att användas för att förebygga förkylningar, men kan också förkorta sjukdomsperioden om sprayen börjar användas i ett tidigt stadium av förkylningen. Munsprayen innehåller bla ett enzym från torsken. Bolaget har genomfört en mindre användarstudie för munsprayen med skidskyttar på elitnivå och fått positivt resultat, men planerar marknadsstudier som del av eftermarknadsuppföljningen för ColdZyme med start i höst. Det har också testats av ishockeylaget Malmö Redhawks. MedTechbloggen har hög integritet varför vi inte lägger in någon kommentar om just det hockeylaget.

”På sikt vill vi bidra till att minska antibiotikaanvändandet,” säger VD, Michael Edelborg Christensen.

Just nu för Enzymatica förhandlingar med ett flertal nationella och internationella distributörer, apotekskedjor och grossister för marknadsintroduktion i början av 2013.

Lycka till!

Astra lämnar – Medicon Village invigs

tisdag, januari 10th, 2012

Idag, den 10 januari 2012, sker det formella överlämnandet av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund till Medicon Village AB. Syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande inom Life Science. Sammanlagt omfattar affären lokaler med en uthyrningsbar yta på ca 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 utgör laboratorier.

Som ett led i sin forskningsstrategi tog AstraZeneca i mars 2010 beslutet att flytta sin forskning från Lund till Mölndal. Forskningsanläggningen säljs nu vidare till Medicon Village AB – ett bolag som ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Köpeskillingen är 450 miljoner kronor. Mats Paulsson, en av Peabs grundare, är initiativtagare till stiftelsen, dit han har tillfört en initial donation om totalt 100 miljoner kronor.

Medicon Village kommer att upplåta lokalerna till marknadsmässiga hyror. Hela överskottet som uppstår i fastighetsförvaltningen ska användas för att främja forskning och innovationer, företrädesvis inom medicinsk forskning och life science-forskning.
•Ett flertal avtal med inflyttande medlemmar till Medicon Village är klara:
Lunds universitet förlägger ett centrum för cancerforskning, innefattande bland annat CREATE Health och näraliggande verksamheter.
•Region Skåne placerar biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat samt andra tillhörande verksamheter till området.
ESS flyttar sitt huvudkontor med cirka 90 medarbetare, och fler på väg in.
•Lund Life Science Incubator flyttar in och tredubblar samtidigt lokalytorna. Inkubatorn räknar med en tillväxt från 18 till 40 bolag på tre år.
•Det svenska medicintekniska företaget Bactiguard flyttar in med ett strategi- och marknadskontor.

MedTechbloggen önskar Lycka till!

Väntar med spänning på nästa drag från Göteborgsregionen…

Adventskalendern!

torsdag, december 1st, 2011

MedTechbloggen gratulerar en jubilar!

När Lunds Tekniska Högskolas 50-årsjubileumsfirande under 2011 nu går in på sluttampen firar man också ett annat jubileum — LTHs julkalender fyller 5 år!

Det är alltså femte året som studenter på LTH gör en julkalender full med lärorika experiment. LTHs julkalender har etablerat sig som en tradition för många. Förra årets julkalender har visats mer än 70 000 gånger på Youtube och är ett uppskattat inslag på lektionerna i många skolor under december.

Med LTHs Julkalender vill man öka intresset för teknik och naturvetenskap. Den vänder sig speciellt till barn och ungdomar. Lena Sandberg och Patrik Karlsson, som är studenter i maskinteknik, har stått för planering och förberedelse av LTHs Julkalender tillsammans med regissören och filmaren Carl Bergström som också är LTH-student. Medverkar i julkalender gör också studenten Viktor Hultman med inslaget ”Veckans enhet” och fysikern John Mauritsson samt olika gästexperimentörer från LTH under julkalenders studiebesök.

Under hela december fram till julafton går det öppna en lucka om dagen på LTH:s webbplats och se en webbfilm med roliga experiment.

Här hittar du årets kalender!

Härlig mix

tisdag, oktober 18th, 2011

Dagens Gästbloggare; Ann Bergström:

STORARTAT! filosoferar över medicinteknik och lite annat
Är det möjligt att leva ett liv utan komma i kontakt med medicinteknik på något vis? Det tror inte jag. Det medicintekniska området verkar enormt och även om inte gemene man tänker på det, så är det ofta vi träffar på medicinteknik när vi går till tandläkaren, när vi går till doktorn på vårdcentralen, när kvinnor föder barn etc. etc.
Min erfarenhet av medicinsk elektronik och teknik började tidigt. Min pappa arbetade som medicintekniker i 26 år på Lasarettet i Lund, som det hette då, och jag kan fortfarande komma ihåg fascinationen jag kände när pappa berättade att en respirator hade en lång suck inbyggd vid vart hundrade andetag, ”för så gör man naturligt när man andas”. Vicken grej!!!
När min son läste på Textilhögskolan i Borås lärde han mig att det finns om ”intelligenta textilier”, som t.ex kan känna av hjärtfrekvens och temperatur hos patienter och som kan sköta om medicinering. Det är ju helt fantastiskt! En T-shirt som larmar när hjärtat slår ojämnt! Det låter som science fiction, men är redan verklighet. Där kan man prata om ”life science”.
När jag designar och syr mina kläder och väskor använder jag vanliga tyger och inte intelligenta sådana, men det skulle ju vara roligt att sy kläder med t.ex. inbyggd termostat eller luftkonditionering. Min målgrupp är ”storartade” kvinnor i storlekarna 48-60, som vanligtvis har svårt att hitta fräcka kläder i roliga modeller i starka färger. Om man är storartad är man också varm av sig och att då tvingas köpa kläder sydda i plaster som polyester- och akryltyger för att man inte hittar annat i sin storlek är INTE roligt. Det känns som om man hade Gladpack på sig – och det har man ju i princip.
Jag syr i naturmaterial, mest i linne, och det tänker jag fortsätta med. Det är ett fantastiskt material som är vackert, som andas och som bara blir vackrare med tiden. Det finns de som inte tycker om att gå i linnekläder för att tyget skrynklar mycket. Men betänk då att förr var linne ett tyg för de rika och skrynklorna kallades för ”finskrynklor”. Lärft och vadmal skrynklar som bekant inte alls.
Dessutom kan dessa ”finskrynklor” avlägsnas mycket lätt med en annan form av teknisk apparatur – nämligen strykjärn. Så satsa på linnetyg, sommar som vinter.
Jag är glad att jag får göra det jag är bra på och att medicintekniker gör det de är bra på. På det viset är vi alla glada och Gud i sin himmel…eller?
Sköt om er alla och titta gärna in hos mig på www.storartat.se. Där finns något för storartade kvinnor, inte fullt så storartade kvinnor OCH modiga män.
Ann Bergström
STORARTAT!

.