Posts Tagged ‘ledarskap’

Grattis Karlstad!

tisdag, juli 3rd, 2012

Sveriges bästa arbetsplats!

För några dagar sedan fick vårdavdelning 56, Mava, Centralsjukhuset i Karlstad, priset som Sveriges bästa arbetsplats i vården. I konkurrens med 15 andra avdelningar och mottagningar på sjukhus i hela landet mottog man utmärkelsen från utbildningsföretaget Teknologisk Institut.

Juryns motivering: ”MAVA lyckas i sin nominering förmedla en bild av en arbetsplats där stor arbetslust och glädje tycks råda. En arbetsplats i vården som visar på struktur, minskat spring, gott patientbemötande, patientsäkerhet, positiv anda samt en trivsam arbetsplats som välkomnar ny personal.

 MAVA visar på en synnerligen god mall för hur man kan organisera och informera de anställda med checklistor och regelverk. Alla olika arbetsuppgifter är dokumenterade med tydliga uppdrag. De visar både på ett bra ledarskap samt ett bra medarbetarskap.

 Teamarbete är av stort värde eftersom det är enda vägen för att komma riktigt långt i vårdarbetet vilket MAVA tydligt arbetar efter, ett teamarbete för att göra vården mer patientsäker.”

MedTechbloggen gratulerar!

SFK-seminarium

fredag, januari 28th, 2011

MedTechbloggen visar några osorterade bilder från gårdagens SFK-seminarium med tema ”Hållbar framgång”. Vi återkommer med ytterligare info längre fram så håll utkik!

Ännu mera Lean

torsdag, oktober 16th, 2008

Kommer just från ett företag som säger sig jobba efter en platt organisation. I deras fall betyder det att det saknas resureser så alla i organisationen måste göra allt, men det får inte kosta något. Då måste man gå till platschefen för att äska pengar. Jag kallar det cirkusorganisation.
Det verkar också som att många företag anser sig arbeta enligt Lean-principer men enligt en undersökning som Enterprise Europe Network gjort är det osäkert om det speglas i organisationernas faktiska prestanda. Undersökningsprojektet har letts av SwereaIVF i Mölndal. Man har där just avslutat ett seminarium med Mike Kennedy som gästföreläsare. Mr Kennedy en av världens bästa uttolkare av Toyotas metoder för produktutveckling. Han har som främsta tes att Toyota blivit flera gånger effektivare än västvärldens företag genom att tillämpa ett frågande och lärande ledarskap, samt genom att man har mycket väl utvecklade metoder för att återanvända kunskap mellan de olika projekten.