Posts Tagged ‘LapSim-system’

Ryhov först i världen

onsdag, mars 13th, 2013

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i världen med ny simulator från Göteborgsföretaget Surgical Science AB. Det är Jönköpings läns landstings Metodikum som tar i bruk en helt ny generation av simulator som används för praktisk träning av färdigheter inom hälso- och sjukvården. Det är en så kallad virtual reality-simulator, en unik VR-simulator som hjälper kirurger att öka sina färdigheter i laparoskopi (”titthålskirurgi”) att prestera bättre i operationssalen. Simulatorer används vid träning av kirurger och övrig vårdpersonals personliga färdigheter. Det sker med olika typ av apparater och utrustningar, t ex med dockor som kan gråta, blöda och prata. träningen sker på kliniska träningscenter, som finns på flera sjukhus i Sverige idag.

Det som introduceras nu med den nya utrustningen är ett så kallat LapSim-system byggt av företaget Surgical Science, som utvecklad en eget system som ger en fulländad träningsupplevelse. Övningarna blir nära den verkliga upplevelsen med patient.

Magnus Berndtzon, ansvarig för Metodikum: Kan läkare och andra träna som verklighetstroget som möjligt desto bättre och säkrare blir deras yrkesskicklighet i mötet med patienten.

– Det nya LapSim-systemet har en fullt integrerad kraftfull grafik som ger fantastiskt bra återkoppling till de som tränar. Vid genomgångar efter övningar kan man tydligt visa vad som gjorts och hur patientens värden förändrats beroende på hur deltagarna i övningen handlat.

– Detta tar virtual reality-träning till en helt ny nivå och visar på att de som utvecklar tekniken och pedagogiken kring detta har ett stort engagemang för innovation inom medicinsk träning.

Bra Ryhov, läkare behöver träning.