Posts Tagged ‘kluster’

Sahlgrenska life

tisdag, januari 17th, 2017

capriwallander

Planeringen av det nya ”Sahlgrenska Life” tuffar på i maklig takt. För något år sedan avslutades arkitekttävlingen för området. Vinnare blev ett förslag från Sweco och Architema Archtects. Tanken är att Sahlgrenska Life ska binda samman forskningen och utbildningarna på Medicinareberget, Göteborg, med den kliniska vården i sjukhuset och bli ett forsknings-/utvecklingskluster. Det finns planer för två byggnader på Medicinareberget och en på sjukhussidan. De tre ska i så fall bindas samman av en fjärde byggnad över Per Dubbsgatan.

I slutet av förra året tecknade Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus tecknade samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life. Akademiska Hus äger hus och mark i området som kan tänkas användas. Vitartes vill ses som det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Bl.a bygger man Scandinavian Life Science vid Karolinska i Solna. Vitartes säger att ”kärnan i projektets koncept är bildandet av s.k. Centers of Excellence, där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper.” Det låter fint.

Tanken är att sätta spaden i jorden på Medicinarberget under 2019 men innan dess behövs politiska beslut och inte minst pengar.

 

Life Science-pengar

måndag, december 3rd, 2012

Ytterligare ett norskt-svenskt medtech-kluster.

IT-stiftelsen Compare Karlstad är ett av de kluster som ingår i ett nytt norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och eHälsa som finansieras av Innovasjon Norge och svenska Tillväxtverket och Vinnova. Övriga kluster som ingår i samarbetsprogrammet är från Norge: Oslo Medtech, Arena Health and Innovation, Trondheim Helseklynge and ICT Grenland; och från Sverige: Compare Karlstad, Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

Projektet drivs initialt under ett år med det huvudsakliga syftet att identifiera samarbetsområden och initiera aktiviteter som ”gör skillnad” för medlemsföretag i dessa kluster. Det övergripande målet är att utveckla Norden till en föregångare inom den medicintekniska industrin.

Vision

•Make The Nordic Area frontrunner in Medtech, ehealth, and care technology innovation..

•by increasing the number of succesfull nordic showcases from lab to markets..

•through open co-operation and best practice sharing between Nordic Clusters

Objectives

•Establish joint projects on Technology, R&D and commercialization

•Increase the cross border use of test beds / launch pad facilities

•Increase transparency/insights of investment opportunities for potential investors

•Increase knowledge & exchange about the markets, stakeholders, requirements to establish business, and how to expose internationally

Key Activities

•Mapping of clusters, member companies, other companies, test beds, potential investors

•Match making events between member companies on technology, R&D, commercialization

•Knowledge & best practice Exchange & participation in investor conferences.

MedTechbloggen får en déjà vu-upplevelse. Kan det vara iMedTech i Uddevalla, tro?

Skåne ska bli bäst i EU

onsdag, mars 16th, 2011

Skåningarna vågar.

Nu prövar Region Skåne att ta fram en regional innovationsstrategi. Det kan man ju inte tycka är speciellt modigt. Det är sättet som strategin ska födas på som vittnar om nytänkande. Tanken är nämnligen att blogga och twittra fram strategin!
Avdelningschefen på Innovationssystem och kluster på Region Skåne, Lennart Svensson, säger:”Om vi vill försöka påverka andra till förändring och innovationstänkande, måste vi börja med oss själva. Att blogga fram en innovationsstrategi utmanar mycket av det tänk och arbetssätt som vi som offentlig organisation är vana vid. Tanken är att testa nya sätt att skapa delaktighet, transparens och engagemang. Innovationsstrategin för Skåne ska inte bli några dammande papper i en bokhylla.”

Målet är att involvera och engagera så många aktörer som möjligt på såväl EU-nivå som nationell, regional och kommunal nivå. Självklart är regionens universitet och högskolor, näringslivet, det skånska innovationssystemet samt media och allmänheten inbjuda att delta och följa detta pionjärarbete, både via seminarier, möten samt på innovationsbloggen och twitter; #snis samt fortsättningsvis även på #iiss. (om du inte vet vad # står för i detta sammanhang rekommenderar MedTechbloggen att du skaffar boken Sociala medier – en lathund!)

Region Skånes innovationsblogg följer du här.
Målet för hela projektet är att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020.

MedTechbloggen önskar er all lycka! Vi kommer att följa era göranden! Samtidigt väntar vi oss ett ”motdrag” från Västra Götalandsregionen