Posts Tagged ‘Karin Eklund’

Medicinteknik och användarvänlighet

måndag, juli 14th, 2014

Sommar o varmt! Nu ja, men snart är det höst. Fd NMA Nätverk, numera Mediteq Forum bjuder in till höstens första träff. ”Nu ska vi äntligen prata om Usability i praktiken, och hur man på ett praktiskt sätt kan ta reda på att medicintekniska produkter är utformade på ett bra och säkert sätt för användarna.

Våra gäster under eftermiddagen;

  • Karin Eklund som arbetar som User Experience Manager på Ascom Wireless Solutions. Hon deltar också i utvecklingen av Usability-standarden IEC 62366.
  • Magnus Göransson är Creative Director på Scalae, som arbetar med produktutvecklingsuppdrag åt många medicintekniska företag.”

Program hittar du här!

De nominerade är…

tisdag, mars 22nd, 2011

Försäkringsbolaget SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade 2009 SalusAnsvars Vårdpris. Detta för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Kandidater till 2011 års pris är:

Ingrid Wåhlin, avdelningschef Intensiven, Länssjukhuset, Kalmar.
Anders Modin, stf resultatområdeschef, avdelningschef, avd 2, Rättspsykiatri Västmanland, Sala.
Karin Eklund, röntgensjuksköterska, klinisk lärare, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Röntgen, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Juryns motiveringar:

Ingrid Wåhlin har målinriktat arbetat för att utveckla vården och förbättra för patienterna genom olika projekt, studier och forskning. För att öka kunskapen om hur medarbetarna kan stärka intensivvårdspatienten och anhöriga disputerade Ingrid Wåhlin på en avhandling som heter: The circle of strengh and power – Experiences of empowerment in intensive care . Efter disputationen har hon som avdelningschef förverkligat sin forskning och utvecklat en lärande organisation. Hon arbetar också i olika andra projekt och som forskningshandledare.

Anders Modin har som avdelningschef genomfört ett mycket väl genomtänkt och hållbart utvecklingsarbete för att säkerställa god vård inom rättspsykiatrin. Genom hans utveckling av modellen: kvalitativ arbetsledande och målstyrning, KAM, har enheten en effektivare metod att styra, leda och kvalitetssäkra arbetet. Han har skapat en vårdkultur som präglas av en tydlig vårdidé kring varje patient och tydliggjort det rättspsykiatriska uppdraget. Grundidén i utvecklingsarbetet var att identifiera potentialer hos medarbetarna, bejaka det som fungerar och ge alternativa lösningar.

Karin Eklund har som projektledare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, initierat och genomfört Sveriges första Mobila Röntgen i samarbete med 10 kommuner. Ett samarbete med många aktörer och över huvudmannagränser.
Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljö, istället för transport till sjukhuset. Vilket har utvärderats som mycket positivt. Även andra enheter som smittskydd i Malmö har fått hjälp med att screena hemlösa för TBC på ett härbärge.

Priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj på Norra Latin i Stockholm.