Posts Tagged ‘Internrevision’

Medicintekniska utbildningar

onsdag, januari 15th, 2014

MedTechbloggens grundare, Nordic Medical Advisor, har ett starkt självförtroende. ”Vi kan ordna utbildning inom alla områden som berör medicinteknik!” 

NMAs tanke har varit att under en period enbart ägna sig åt företagsinterna utbildningar. Det visar sig nu att man kontinuerligt  får in förfrågningar om öppna utbildningar inom olika medicintekniska områden. Det är roligt att de jordnära, praktiskt användbara, NMA-utbildningarna är uppskattade.

Ett förslag som har annamats är att planera in någon/några utbildningar i månadsskiftet april/maj 2014. Det är ni som får bestämma de områden som kursen/kurserna ska omfatta. När NMA fått in ett antal intresseanmälningar fastläggs kursdatum.

Det betyder att du nu får möjlighet att anmäla intresse för utbildningar som du anser att NMA ska genomföra. Givetvis utan några som helst förpliktelser från din sida. Det kan vara kurs i medicinteknisk mjukvara, riskhantering, internrevision, olika standarder, kliniska prövningar, det medicintekniska regelverket etc.

Skicka intresseanmälan direkt till bengt@nordicmedicaladvisor.se ! ”Varmt välkommen! När vi har fått ett antal anmälningar hör vi av oss och bestämmer datum”, säger Bengt Wallman.

Skapa tryck!

tisdag, januari 8th, 2013

Hur kan man förhindra att företaget ska hamna på ”svarta listan”? Enkelt, gör rätt från början! Oftast gör företagen inte det, eller så tror man att man gör det, eller så chansar man. Det sista får vi hoppas är undantag. Har man ett fungerande Risk Management-system i sitt ledningssystem är man på mycket god väg att lyckas. För att hålla liv i ledningssystemen borde VD kräva att det finns kraftfulla interna revisioner i företaget. För att stötta VD kommer NMA att erbjuda praktiska kurser i just Internrevision.

Aktuella datum är den 19 och 20 mars. Skriv in i kalendern!

Under dagen den 19/3 kommer Håkan Dahlqvist att gå igenom teorierna och grunderna för internrevision av verksamhetssystem. De är självklart användbara också för internrevision av ex.vis ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 etc. Håkan är revisor inom flera dicipliner.

Dag två är det fullt fokus på internrevision av kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 13485:2012. Här kommer deltagarna också att kunna diskutera sina egna ”problem” och få feed back från kollegor och en erfaren revisor. Man har möjlighet att gå en eller båda dagarna. NMA tar redan nu emot intresseanmälningar på info@nordicmedicaladvisor.se

Kraftfull utbildning – ISO 13485

torsdag, oktober 18th, 2012

 

 

Vitalisera internrevisionerna. Återerövra de interna revisionerna som förbättringsverktyg! ISO 13485

Det finns många orsaker till att kraften i internrevisionerna i SS-EN ISO 13485 ofta inte utnyttjas. Det kan ex.vis handla om vem som ansvarar för och genomför internrevisionen. Vanligen ligger hela ansvaret på kvalitetsfunktionen. Både inriktningen, metod och genomförandet bestäms i praktiken ofta där. Det börjar numera bli vanligt att också andra än kvalitetsfolk genomför internrevisionerna och det finns ofta stora fördelar med det. Då pratar vi om hela spannet från operatörer till VD. Man får då en helt annan syn på de olika interna verksamheterna och avdelningar kan lära av varandra och föreslå förbättringar.

NMA erbjuder nu en utbildning i internrevision över två dagar. Man kan välja att gå båda eller en av dagarna. Dag 1 fokuserar på revisionsteknik. Teorin baseras på revisionsteknik och revisionsmetodik enligt ISO 19011:2011, ”Vägledning för revision av ledningssystem”. Under dag 2 ligger fokus på standarden SS-EN ISO 13485. Du lär dig bla. att snabbt bedöma om ett företag lever upp till kraven som ställs utifrån dess kvalitetsledningssystem. Det är värdefulla kunskaper också för den som arbetar med upphandlingar eller är på inköpssidan.

Det är en praktiskt inriktad utbildning som vänder sig till blivande internrevisorer, kvalitetsansvariga, chefer i operativ ställning och du som arbetar på inköpssidan eller med upphandlingar.   Rekommenderas!

SS-EN ISO 13485

fredag, mars 2nd, 2012

Om VD i kvalitetscertifierade företag använde sig av det kraftfulla verktyg som företagets kvalitetsledningssystem utgör så skulle hen kunna visa ännu bättre siffror i kvartalsrapporterna.
Med kvalitetsledningssystem menar vi SS-EN ISO 9001 och för medicintekniska organisationer SS-EN ISO 13485. Eftersom hela företaget involveras i systemet får man en granskning, genomlysning, av organisationen minst en gång per år. MedTechbloggen tänker inte på de revisioner som certifieringsorganet gör 1 gång/år. Nej, utan på de internrevisioner som ska genomföras i den egna organisationen av egen personal. Företagsledningen kan/ska ställa krav på internrevisorerna och ge dem fullt mandat. Mandat att var ”gnälliga”! Det är inte lätt att göra internrevisioner. Att granska de egna kompisarna och deras utförda arbete kan för en del kännas ovant. Då kan det vara bra att ha en vettig kurs i ryggen. En kurs där man utan att behöva skämmas kan diskutera sina bekymmer med kollegor från andra företag.

Som av en händelse bjuder NMA in till en utbildningdag i Mölndal. ”Internrevisionsutbildning, SS-EN ISO 13485″. På en tuff kursdag den 30/3 får man lära sig hur man går tillväga för att få ut så mycket som möjligt vid internrevisionen. Kursledaren, Håkan Dahlqvist, är själv ackrediteterad revisor med mångårig erfarenhet.
Så här säger NMA om kursen:
”På ett enkelt sätt förklarar vi varför ett väl fungerande kvalitetssystem kan innebära enorma förbättrings- och förenklingsmöjligheter för ditt företag. Internrevisionen är ett kraftfullt verktyg för att alla på företaget ska hålla rätt kurs.
Du lär dig att snabbt kunna bedöma om ett företag lever upp till kraven som ställs utifrån dess verksamhetssystem, till exempel när du bedömmer underleverantörer.
Det här är särskilt väl investerad kunskap, inte minst för dig som arbetar med upphandlingar eller är på
inköpssidan.”

Man anmäler sig enkelt via NMAs hemsida alternativt med e-post till info@nordicmedicaladvisor.se

SS-EN ISO 13485

söndag, februari 20th, 2011

Om VD i kvalitetscertifierade företag använde sig av det kraftfulla verktyg som företagets kvalitetsledningssystem utgör så skulle han/hon kunna visa ännu bättre siffror i kvartalsrapporterna.
Med kvalitetsledningssystem menar vi SS-EN ISO 9001 och för medicintekniska organisationer SS-EN ISO 13485. Eftersom hela företaget involveras i systemet får man en granskning, genomlysning, av organisationen minst en gång per år. MedTechbloggen tänker inte på de revisioner som certifieringsorganet gör 1 gång/år. Nej, utan på de internrevisioner som ska genomföras i den egna organisationen av egen personal. Företagsledningen kan/ska ställa krav på internrevisorerna och ge dem fullt mandat. Mandat att var ”gnälliga”! Det är inte lätt att göra internrevisioner. Att granska de egna kompisarna och deras utförda arbete kan för en del kännas ovant. Då kan det vara bra att ha en vettig kurs i ryggen. En kurs där man utan att behöva skämmas kan diskutera sina bekymmer med kollegor från andra företag.

Som av en händelse bjuder NMA in till en utbildningdag i Mölndal. ”Internrevisionsutbildning, SS-EN ISO 13485”. På en tuff kursdag den 8/3 får man lära sig hur man går tillväga för att få ut så mycket som möjligt vid internrevisionen. Kursledaren, Håkan Dahlqvist, är själv ackrediteterad revisor med mångårig erfarenhet.
Så här säger NMA om kursen:
”På ett enkelt sätt förklarar vi varför ett väl fungerande kvalitetssystem kan innebära enorma förbättrings- och förenklingsmöjligheter för ditt företag. Internrevisionen är ett kraftfullt verktyg för att alla på företaget ska hålla rätt kurs.
Du lär dig att snabbt kunna bedöma om ett företag lever upp till kraven som ställs utifrån dess kvalitetsledningssystem, till exempel när du bedömmer underleverantörer.
Det här är särskilt väl investerad kunskap, inte minst för dig som arbetar med upphandlingar eller är på
inköpssidan.”

Man anmäler sig enkelt via NMAs hemsida alternativt med e-post till info@nordicmedicaladvisor.se 

SS-EN ISO 13485

fredag, januari 21st, 2011

Dags att fräscha upp kunskaperna i ISO 13485!? NMA erbjuder en utbildningsdag som låter dig födjupa dig i Internrevision SS-EN ISO 13485. MedTechbloggen rekommenderar den för dig som jobbar inom den medicintekniska branschen, för dig som vill verka som internrevisor, träffa kollegor som har liknande bekymmer eller ”bara” vill lära dig mer om 13485-standarden!
Kursen genomförs i Göteborg/Mölndal den 8 mars. Missa inte detta tillfälle utan anmäl dig direkt! Medlemmar i NMA Nätverk har som vanligt 15% rabatt på kursavgiften.

Anmälan skickar du till info@nordicmedicaladvisor.se

Internrevision

torsdag, september 9th, 2010

Smaka på ordet, internrevision. Låter inte kul. Men det kan det faktiskt vara. Internrevision är bra också, både för företaget och den anställde. En bra fungerande intern revision är den mest säkra och kostnadseffektiva förbättringsgeneratorn en organisation kan ha. Utbildning av nytillträdda revisorer och inte minst vidareutbildning av de som varit verksamma en tid är viktigt för att säkerställa att revisionerna har effekt. Är organisationen certifierad mot exempelvis SS-EN ISO 13485 och/eller SS-EN ISO 9001  är det också ett krav för att få behålla certifikatet. Men det viktigaste är trots allt att de interna revisionerna skapar motivation hos de anställda. Att man vid revisionerna hittar förbättrings- och förenklingsmöjligheter är grädde på moset och gör VD glad.

NMA bjuder in till en intressant utbildningsdag den 21/9 i Göteborg/Mölndal. Internrevisionsutbildning,
SS-EN ISO 13485. Kursledare är en riktig, skarp revisor, Håkan Dahlqvist. Han är givetvis själv certifierad som certifieringsrevisor mot bla annat SS-EN ISO 13485, SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14971, Medical Device Directive mm.  Håkan genomför 3dje-partrevisioner i stort sett dagligen, så han vet vad som gäller. Du hittar Internrevisionsutbildningen på sidan 5 i NMAs kursprogram för hösten 2010.

NMA låter hälsa att om ni är några stycken på företaget som behöver utbildning/uppfräschning när det gäller internrevision kan man skräddarsy en utbildning på ert företag.

Fredag i medtechbranschen

fredag, juni 18th, 2010

Nästan lika stort som släppet av iPhone4! Nästan. Idag är det är release för NMAs utbildningsprogram för hösten 2010!

Där hittar du de traditionella, breda, utbildningarna inom det medicintekniska området. Du hittar också specialkurser exempelvis för dig som jobbar med mjukvara i medicinteknik eller för dig som ska ställa krav på mjukvarusystem som används inom vården.
Genom att använda dig av försöksplanering kan du på ett proffsigt och kostnadseffektivt sätt utvärdera material, leverantörer, processer etc. Rekommenderas!
NMA erbjuder också några spännande och utvecklande workshops. En interaktiv sådan heter; ”Nya regler för rapportering av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter”. Du får inte heller missa ”Sociala medier i MedTech-branschen”. En workshop i tiden den 20/10!
Du anmäler dig och dina kollegor enkelt på NMAs hemsida eller via mail till info@nordicmedicaladvisor.se

Bortkastad kurs?

onsdag, juni 2nd, 2010

NMA har fått många frågor varför de inte anordnar några kurser/utbildningar under juni månad. Svaret är enkelt; vi har erfarenhet av och kunskap om att kurser under juni har kortare hållbarhetstid. De som jobbar med utbildningar inom NMA, administratörer och kvalificerade lärare, verkar eller har verkat inom den medicintekniska industrin. Går man en kurs på försommaren kommer man tillbaka fulladdad med kunskap. Men man får ofta inte möjlighet att använda den nyvunna kunskapen. Varför inte? Jo, arbetskamraterna ger sig iväg på semester. Man har helt enkelt inte någon att bolla idéer med. Själv kanske man får hoppa in för att backa upp.
Kontentan av detta är att det är lämpligt att vänta till hösten. ”Snart kommer NMAs utbildningsprogram för hösten. Ta dig tid att vraka och välja bland de olika intressanta utbildningarna”, säger kursansvarig på NMA.

Spännande höst

fredag, maj 21st, 2010

Andra spännande saker som kommer att hända är NMAs öppna utbildningar inom det medicintekniska området. Höstens utbildningsprogram ligger i tryckpressarna. Några utbildningar och viktiga datum som kan lyftas fram:
14-15 september i Skåne; Medicinteknik och mjukvara.
16 september; Försöksplanering. Mölndal.
21 september i Mölndal; ISO 13485, Intenrevision.
5 oktober; Uppstart för NMA Diplomerad RA 2010. Den utbildningen omfattar totalt 5 dagar fördelade över ett antal veckor.
Ytterligare några spännande workshops kommer du att hitta i det färdiga programmet.

För att försäkra dig om en plats kan du redan nu, utan förbindelse från din sida, anmäla ditt intresse till ovanstående kurser. Gör det till info(at)nordicmedicaladvisor.se