Posts Tagged ‘intensivvård’

Välkommen!

fredag, november 16th, 2012

MedTechbloggen välkomnar en ny medlem i NMA Nätverk, Mediplast!

Mediplast säljer och distribuerar huvudsakligen förbrukningsartiklar för sjukvården. Mediplast har cirka 340 MSEK i omsättning och har en väl utbyggd Pan-Nordisk organisation med egna dotterbolag över hela Norden. Idag har Mediplast ca 110 anställda. Försäljningen består av dels egna produkter samt distribution av andra leverantörers produkter. Verksamheten bedrivs inom fem huvudområden: Operation, Thorax/Neuro, Sårvård, Intensivvård och Öron, Näsa och Hals. Mediplast har idag tre tillverkande enheter; i Italien, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Malmö, där även centrallager finns. Mediplast ägs av Roos-gruppen (som ägs av Håkan Roos) och Priveq Investment.

Möjligheter

torsdag, oktober 11th, 2012

        Foto: Medicinsk bild

Gigantisk möjlighet för företagen inom den medicintekniska branschen att vara med och sälja in sina produkter och utrustning!

Nu går planeringen av Nya Karolinska Solna-projektet in i en ny intensiv fas, där verksamheternas faktiska placering ska fastställas inom det framtida sjukhusområdet i Solna. Mycket av utrymmet i huvudbyggnaden har redan tidigare fått sin bestämda funktion, till exempel operation, intensivvård och röntgen. Samtidigt pågår planering av vilka verksamheter, förutom barnsjukvård, som ska ligga i det som idag är Astrid Lindgrens Barnsjukhus och i det som idag är Thoraxhuset.

Det som kvarstår är att bestämma placeringen av den slutenvårdsverksamhet som ska bedrivas inom olika områden. En första övergripande bild ska vara klar under första kvartalet nästa år, efter att landstinget slutgiltigt har fastställt det framtida verksamhetsinnehållet för Karolinska Universitetssjukhuset.

Leif Dolonius, NU-sjukvården

torsdag, mars 29th, 2012

MedTechbloggen bjuder på en nyhetsinformation från Västra Götalandsregionen:

Leif har arbetet inom Anestesi och IVA sedan 1983 då han började sin AT-tjänstgöring på Uddevalla sjukhus. Under slutet av 90-talet arbetade Leif som vårdenhetsöverläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset under några år, men 2002 var han tillbaka i NU-sjukvården igen, då som verksamhetschef på Uddevalla sjukhus. I samband med sammanslagningen av AnOpIVA- klinkerna inom NU-sjukvården blev Leif verksamhetschef för den gemensamma kliniken. En stark önskan om att kunna fokusera på utveckling och forskning är anledningen till att han nu byter inriktning.

”Jag brinner för förändringsarbeten och särskilt funktionen mellan olika verksamheter i stället för ett stuprörstänkande. Jag vill vara med och utveckla samband som skapar mervärde för våra patienter i en komplex miljö. Som narkos- och intensivvårds-läkare har jag haft breda kontaktytor inom hela sjukhuset. Skälet till att jag sökte jobbet är möjligheten att få ha mycket starkt fokus på processer kopplade till evidensbaserad forskning,” säger Leif Dolonius.
För att få en uthållighet i en organisation måste processer kunna mätas, värderas och omprövas för att på så sätt skapa incitament till förbättringar. Leif förtydligar att han med förbättring självklart menar de skeenden som skapar mervärde för NU-sjukvårdens patienter

”Viljan till att förbättra och förändra måste börja hos den enskilda medarbetaren”, förklarar Leif Dolonius.

”Det är mycket glädjande att vi nu fått en medicinsk utvecklingschef i NU-sjukvården. Jag har känt en stor brist i att vi inte har haft en funktion som utifrån analys av den pågående verksamheten i kombination med nya riktlinjer och ny forskning, samordnar frågorna till en,” säger Lars Helldin, sjukhusdirektör i NU-sjukvården.

”Sammantaget innebär detta en unik situation där Leif får möjlighet att värdera nyttan av förändringsarbetet genom att kombinera analys och forskning. Med den erfarenhet som Leif besitter tror jag att han blir en perfekt person för uppdraget. Inte minst viktig för valet av Leif är hans stora intresse för förbättringsarbete”, fortsätter Lars Helldin

Leifs nya roll innebär även ansvar för Forskning och Utveckling (FoU), ST-läkarutbildningen och det hälsofrämjande arbetet inom NU-sjukvården. I och med att Leif nu tillträtt sin nya tjänst bildar AnOpIVA-verksamheten tillsammans med Opererande specialiteter en ny gemensam organisation med Bengt Ekelund som gemensam områdeschef.

Anledningen till att de båda områdena går samman handlar om att det varit svårt att utveckla verksamheten var för sig då utvecklingen bygger starkt på en nära samverkan mellan de både områdena”, förklarar Lars Helldin.

MedTechbloggen har fortfarande svårt att förstå varför VGR tycks behålla den gamla landstingsindelningen när det gäller vården. Det borde skapa onödig byråkrati!

Grattis till en värdig vinnare!

onsdag, oktober 26th, 2011

MedTechbloggen gratulerar Georgios Psaros och hela den svenska medicinteknikbranschen!

Årets Polhemspris tilldelas ingenjören och innovatören Georgios Psaros för sin världsledande forskning inom narkos- och respiratorsystem för sjukvården.

Georgios Psaros har med sina flertal patent inom medicinsk teknik varit en av nyckelpersonerna bakom dagens moderna intensivvårdsrespiratorer och den senaste generationens effektiva narkossystem, där Sverige är världsledande.
Han började sin tekniska bana på 60-talet som medhjälpare åt Rune Elmqvist, pacemakerns uppfinnare, utbildade sig till ingenjör på Stockholms Tekniska Institut och blev på 90-talet forskningschef på Siemens-Elema, idag Getinge-ägda Maquet Critical Care. Han fick av Siemens 1996 utmärkelsen ”Inventor of the Year”.
Efter en 46-årig karriär inom Maquet gick Psaros i pension 2008 och är nu verksam som mentor för unga entreprenörer inom medicinteknik inom ramen för utvecklingsföretaget Karolinska Development.

Utveckling av respiratorer
Psaros och hans kolleger på Siemens-Elema utvecklade från 70-talet de servostyrda ventilatorer ( respiratorer) som skulle bli standard inom intensivvården världen över. De nya ventilatorerna var mer tillförlitliga, effektiva och användarvänliga.

Utveckling av narkosmaskiner
Under 2000-talet utvecklade Psaros och hans forskningsgrupp en ny generation av elektroniska anestesisystem. De nya effektiva systemen har bättre ventilation, mindre anestesiförbrukning, snabbare nedsövning och uppvaknande, vilket innebär stora ekonomiska besparingar inom den kostsamma anestesivården. Täta maskiner tar bort risken för sjukvårdspersonal och minimala utsläpp av halogengaser skonar miljön.
Den 22 november får Psaros ta emot utmärkelsen av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Tekniska Museet i Stockholm.

Motiveringen till årets pristagare lyder:
”2011 års Polhemspris tilldelas ingenjören och innovatören Georgios Psaros för innovationer och tekniska förbättringar till grund för världsledande produkter inom anestesi och ventilation, vilka har lett till betydande kommersiella framgångar och kvalificerad vård för patienter över hela världen.”

Ett mycket bra val av pristagare!

Julbord

tisdag, augusti 30th, 2011

Ett riktigt julbord för hungriga medicintekniska företag:

Nya Karolinska Solna universitetssjukhus öppnar 2016 och kommer att stå helt klart år 2017. Fokus för det nya sjukhuset kommer att vara högspecialiserad vård och integrationen av vård, forskning och utbildning kommer att vara särskilt viktigt. Så här är det tänkt att det ska se ut:
Ca 600 slutenvårdsplatser (varav 75 intensivvård, 50 intermediärvård och 75 övervakning), 100 dagvårdplatser, 100 hotellplatser, 36 fullvärdiga operationssalar, inklusive tre sk hybridsalar och ett antal interventionssalar, 8 sk strålningsbunkrar, goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet och ca 180 mottagningsrum.
Med andra ord: Det kommer att behövas mängder av medicinteknisk utrustning!
Den medicintekniska utrustningen på Nya Karolinska Solna ingår inte i OPS-avtalet (Offentlig Privat Samverkan) för utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset utan kommer att upphandlas separat. Majoriteten av utrustningen kommer att nyanskaffas, övriga delar kommer att flyttas från befintlig verksamhet. Hur och när denna utrustning kommer att handlas upp är under utredning. Tidplanen för upphandlingen kommer till del vara styrd av tidplanen för byggnationen av anläggningen.
Man befinner sig i en planeringsfas som startade hösten 2010, när det gäller upphandling av utrustning. Projektet är uppdelat i följande faser och kommer att sträcka sig under de kommande sex åren:
Planering, behovsanalys, kravspecifikation, upphandling, pilot- och test, installtion, utbildning och driftsättning.
Projektet samarbetar med leverantörer/tillverkare inom den medicintekniska branschen inför de kommande upphandlingarna.

Det gäller att hålla sig framme!

Miljökrav på intensivvård

onsdag, maj 18th, 2011

Energikrav vid offentlig upphandling.

Under våren har man påbörjat revidering av upphandlingskriterierna när det gäller energikrav på medicinteknisk utrustning. Det är Miljöstyrningsrådet som håller i taktpinnen. De produkttyper som involveras är;
ekg, diatermi, defibrillatorutrustning, dialys, anestesi- och intensivvårdsutrustning. De kriterier som idag gäller togs fram 2007.
Energikrav för ekg, diatermi och defibrillatorutrustning handlar om att produktdokumentationen ska innehålla information för att användaren ska kunna minimera energiförbrukningen vid normal användning.
Energikrav på dialysutrustning handlar om att instruktioner ska finnas med om hur utrustningen installeras, används och underhålls på ett sätt som minimerar energiförbrukningen.
Det går att minska energiförbrukningen i anestesi- och intensivvårdsutrustning enligt Miljöstyrningsrådet genom att ställa energikrav på maskiner och datorer som ingår i utrustningen. Energiförbrukning anses vara den enskilt viktigaste miljöaspekten hos de flesta produkter som drar energi vid användning. Dessutom är krav på energisnål utrustning väl motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv i och med en lägre driftskostnad. Kriterierna om ekonomimätare och förbrukningsmätare syftar till att minska användningen av anestesigaser och se till användaren av utrustningen ges möjlighet att ha så god kontroll på sin förbrukning som möjligt. Skaffa dig mer information från MSR för att hålla dig uppdaterad! (Du känner väl till att det finns upphandlingskriterier för förbandsartiklar?)

IMA

måndag, maj 2nd, 2011

Kapaciteten på Intensiven räcker inte till.

Karolinskas akutklinik i Solna öppnar en avdelning för patienter som inte behöver intensivvård, men som samtidigt är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning. Det avlastar intensivården, samtidigt som det ökar säkerheten för patienter som kan försämras hastigt. Den intermediära intensivvårdsavdelningen, eller IMA, som den förkortas, ligger i nära anslutning till akuten. Här finns plats för fem patienter. De övervakas från ett separat rum med stor glasruta in mot vårdsalen. På IMA finns tillgång till mer medicinteknisk apparatur än på en vanlig vårdavdelning. Avdelningen är till för patienter från hela sjukhuset, men troligen kommer många att komma direkt ifrån akuten.
Man hoppas också att IMA ska styra patienter till rätt nivå av vård direkt så att de ska slippa utsättas för många överflyttningar. Platserna är mycket efterlängtade. De avlastar förstås intensivvården, där det ofta är platsbrist. Men det kommer också att innebära bättre övervakning av patientgrupper som kan behöva snabba vårdinsatser om deras tillstånd försämras. På IMA finns en specialistläkare dygnet runt för att uppnå en hög medicinsk säkerhet. Men också för att försäkra sig om att man ta emot rätt patienter.
När tillståndet förbättrats är det också specialistläkarens uppgift att se till att patienten snabbt slussas vidare. Intermediärvårdsplatserna är avsedda för korttidsvård. Den beräknade vårdtiden ligger mellan några timmar upp till två dygn.

Unik medicinteknik

torsdag, mars 10th, 2011

MedTechbloggen vidarebefordrar idag en pressrelease från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna:

Hyperbarverksamheten på Karolinska är först i världen med en certifierad teknik för att använda defibrillator i tryckkammare.

I tryckkammarmiljö har det varit svårt att använda elektriska medicintekniska apparater, till exempel defibrillatorer. Det anses bland annat att brandrisken blir för stor, särskilt när det handlar om intensivvård där patienten andas ren syrgas.

– Samtidigt ser vi att efterfrågan av tryckkammarvård för intensivvårdspatienter ökar. Målet för oss är därför att så långt det är möjligt utrusta tryckkammaren som en intensivvårdssal, säger Peter Kronlund, perfusionist och tekniskt ansvarig på Hyperbarmedicin.

Det tar sju minuter innan den som är under behandling i en tryckkammare kan tas ut. Den nya defibrillatorn innebär därför en avsevärd förbättring av patientsäkerheten.

Defibrillatorn har modifierats så att trycket kring apparatens knappar alltid är detsamma som i omgivningen. På så sätt undviker man att en tryckförändring av luften i fickorna under knapparna pressar ned dem. Varje liten delkomponent i defibrillatorn har prövats, för att se hur de reagerar under tryck, i tester som gjorts i USA och i Tyskland.

– För att testa utrustningen har vi bland annat byggt en robot som kan fjärrstyras utifrån tryckkammaren. Med hjälp av den har vi kunnat testa alla funktioner utan risk för att någon skulle komma till skada, säger Daniel Olsson, kvalitetssamordnare på Medicinsk teknik.

Fyra år har det tagit att ta fram den modifierade defibrillatorn, i ett samarbete mellan Hyperbarmedicin och Medicinsk teknik på Karolinska och företaget Medtronic.
Även tryckkammartillverkaren HAUX har medverkat i certifieringsprocessen då hela den 115 ton tunga tryckkammaren är att betrakta som medicinsk utrustning. Sedan den 13 januari är den nya defibrillatorn certifierad av Germanischer Lloyd, ett internationellt ackrediteringsorgan för tillverkare av medicinteknisk utrustning.

 

Region Skåne, igen….!

måndag, januari 12th, 2009

Nu borde det vara hög tid för ”Någon” att slå näven i bordet! Det är dags igen. I Sydsvenskan kan man idag läsa ”Utnämningen av Hans Friberg till ny chef på USiLs akutsjukvård väcker intern kritik. I höstas tog han timeout från sin roll som chef på intensivvården efter att en skrivelse med omdömen av anställda kom ut. Enligt Vårdförbundet gör det honom olämplig som chef.” Varför strider man så mycket i Skåne? Hur ser det ut i andra landsting men utanför offentlighetens ljus? Är det en livsfarlig ledning som styr eller är personalen ovanligt känslig? Hans Friberg, som blev borttvingad från sitt förra jobb på USiL, kommer att ersätta Bo Erwander som slutade i protest mot de besparingar som ska genomföras. Den spänning som finns på USiL kan säkerligen sätta patientsäkerheten i fara.

Beslutsstöd i intensivvård

onsdag, november 19th, 2008

Jag får en energikick av att lyssna på unga, ännu ”oförstörda” människor. Det finns hopp för framtiden, bara de inte blir bankdirektörer. Ofta hittar man dessa entusiaster i olika vetenskapsparker eller som det heter på nysvenska, science parks. Ett företag med en intressant story är Synaps Teknisk Utveckling AB. Det kom till ”på den lilla kobben Ällskär i Bohusläns havsband”. Företagets tanke är att skapa en effektivare vård. Nu finns företaget i en kuvös på Sahgrenska Science Park i Göteborg. Synaps har just i dagarna fått ett ekonomiskt tillskott som gör att de fortsätta sin offensiva affärsutveckling av det mobila beslutsstödet för effektiv hantering av patientdata inom intensivvård. Lycka till i fortsättningen!