Posts Tagged ‘INSPI Health Campus’

tisdag, maj 15th, 2012

Skåne ökar takten!

Peab har av INSPI AB förvärvat projektet INSPI Health Campus i Malmö. Projektet omfattar i en första etapp totalt mer än 20 000 kvm moderna och funktionella lokaler,strategiskt placerade vid Dalaplan och intill södra Sjukhusområdet i Malmö. Hyresgäster är kontrakterade och flera på väg in.

Läget är perfekt ur flera synvinklar. Närvaron av Malmö Högskola med bl a sköterskeutbildningar, Lunds Universitet med sin forskningsanläggning CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, det förnyade Mobilia samt de omkringliggande boendemiljöer – allt detta medverkar till ett stort flöde av människor i området, som medför att Södra Innerstaden spås en positiv utveckling. Närheten till busslinjer, cykelstråk, framtida spårvagnar och Triangelns tågstation påverkar på ett positivt sätt.

INSPI-anläggningen blir en central del av Det Medicinska Malmö.

Varför fokuserar INSPI just på Skåne/Köpenhamnsregionen?

Jo,det är en region med starka synergieffekter, där finns envälutvecklad infrastruktur som ger lättillgänglighet, tillgång till sex forskningsparker och 11! universitetssjukhus och inte minst forskningscentra med 14 000 forskare och ca 6500 doktorander.

MedTechbloggen önskar Lycka till!