Posts Tagged ‘HECSB’

MPA

fredag, augusti 31st, 2012

Vårt svenska Läkemedelsverk har sedan ett antal år samarbete med motsvarande myndigheter i några länder utanför EU. Nu har även Kanada införlivats som samarbetspartner:

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Läkemedelsverket säger att avtalet underlättar samarbete och samverkan om säkerhetsfrågor och annan viktig kritisk hälsoinformation som ännu inte är offentlig. Exempel kan det vara utbyte av produktsäkerhetsinformation som skulle kunna resultera i regulatoriska åtgärder som behöver vidtas samtidigt i Kanada och Europa.

MedTechbloggen undrar lite försynt om avtalet enbart omfattar läkemedel och inte också medicintekniska produkter?