Posts Tagged ‘greppförmåga’

Bättre grepp med ny operationsmetod

måndag, mars 25th, 2013

MedTechbloggen presenterar en glädjande nyhet från  Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Om flera operationer utförs samtidigt kan totalförlamade personer få en bättre möjlighet att gripa och öppna handen. Dessutom förkortas patientens rehabiliteringstid med minst tre månader. Det visar en studie av överläkare  Carina Reinholdt  vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att bryta nacken och få en halsryggmärgskada innebär att muskler i arm och hand blir förlamade. Men i många fall finns några muskelfunktioner kvar, vilket gör det möjligt att flytta muskler och senor och på så sätt återskapa den förlamades gripförmåga. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförs ett 50-tal sådana handoperationer varje år och patienterna kommer från både Sverige och Europa. Den kirurgiska tekniken har utvecklats kraftigt de senaste åren. Till exempel är metoden för hopkoppling av senor i dag så stark och tål så hög belastning att patienten kan börja träna sitt grepp redan dagen efter operationen.

I  Carina Reinholdts  avhandling vid Sahlgrenska akademin redovisas en ny metod där flera operationer kan kombineras och utföras samtidigt för att skapa både gripfunktion och öppning av handen hos personer som totalförlamats efter en halsryggmärgsskada. Jämfört med tidigare då minst två operationer krävdes för att få samma funktioner kan de samtida ingreppen enligt avhandlingen korta vårdtiden med i genomsnitt 10 dagar för varje hand, vilket besparar patienten minst tre månaders rehabilitering. För patienten innebär en rekonstruerad greppförmåga en ökad självständighet. Med ett fungerande grepp kan förlamade äta själv, sköta sin hygien utan hjälp, använda en dator eller mobiltelefon enklare, samt ta i hand och hälsa.