Posts Tagged ‘Europa’

MPA

fredag, augusti 31st, 2012

Vårt svenska Läkemedelsverk har sedan ett antal år samarbete med motsvarande myndigheter i några länder utanför EU. Nu har även Kanada införlivats som samarbetspartner:

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts. Läkemedelsverket säger att avtalet underlättar samarbete och samverkan om säkerhetsfrågor och annan viktig kritisk hälsoinformation som ännu inte är offentlig. Exempel kan det vara utbyte av produktsäkerhetsinformation som skulle kunna resultera i regulatoriska åtgärder som behöver vidtas samtidigt i Kanada och Europa.

MedTechbloggen undrar lite försynt om avtalet enbart omfattar läkemedel och inte också medicintekniska produkter?

GPS i prostatan

tisdag, februari 22nd, 2011

Ett av MedTechbloggens favoriföretag visar återigen framfötterna. Hittills har det producerats 11 vetenskapliga publikationer runt företagets produkt som dessutom har visats upp på 38 nationella och internationella strålbehandlingskongresser i Europa och USA. Vilket företag? Jo, Micropos Medical AB som finns på Chalmers Innovation med produkten RayPilot. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har installerat och påbörjat en klinisk studie av Micropos RayPilot-systemet. RayPilot med sin unika konstruktion ger en ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer.
Pågående studie: Cancerbehandling kan upplevas jobbig att genomgå för cancerpatienter och det är därför av största vikt att trots alla potentiella fördelar även studera patienternas upplevelse med att ha RayPilot-sändaren implanterad under hela behandlingstiden.

Micropos hemsida hittar du ytterligare info om systemet.

Kinesisk biotech intar Danmark

måndag, november 9th, 2009

Ett av världens största pre-kliniska forskningsföretag, Shanghai ChemPartner, etablerar sig i Köpenhamn. Spännande! Shanghai ChemPartner har ca 2000 forskare och vetenskapsmän i sina lönelistor. Etableringen i Köpenhamn ser företaget som det första steget inför en större närvaro i Europa.
Varför väljer man just Danmark och Köpenhamn? Man bedömmer den kraftfulla utvecklingen biotechindustrin inom Medicon Valley som mycket värdefull för företagets affärer. Kineserna konstaterar också att det är lätt att ha att göra med de danska myndigheterna. Det är lätt att komma igång med nya verksamheter. ChemPartner välkomas till Scion Science Park i Köpenhamn. Peter Halkjær-Knudsen kommer att vara Europa-VD.
Vän av ordning kan ju ställa frågan varför inte Göteborg lockade? Göteborg och Shanghai är ju vänorter. Göteborg skickar både Ostindiefararen och horder med politiker och tjänstemän till vänorten på andra sidan jordklotet. Göteborg har BRG och GöteborgBIO, men verkar trots detta sakna något. Vad kan det vara?

USA stöttar Europa – e-labeling IVD – Medicinteknik

onsdag, maj 6th, 2009

I samband med utgivandet av MEDDEV 2.14/3 Rev 1 2007 ”tillåter” EU-kommissionen elektroniska labels för IVD-produkter som används av professionella användare. Det måste ju vara utmärkt för IVD-företag, med ca 20 officiella språk inom EU att ta hänsyn till. Men hur många företag utnyttjar möjligheten? Här ligger återigen USA före Europa och kan erbjuda online-service för åtkomst av IFU, Instruction for Use, till företag med CE-märkta IVD-produkter. Eller finns redan samma möjlighet redan i Europa? Någon som vet?

Hemsjukvård – medicinteknik

måndag, december 1st, 2008

Hur ligger vi till i Sverige, i förhållande till andra EU-länder, när det gäller vård i hemmet? Jag vet inte, men vi kanske inte ska slå oss för bröstet. Det man kan hoppas är att de svenska medicintekniska företagen föbereder sig och har verktygen när boomen kommer. Hur kommer logistiken att se ut och kommer vi att lita på kommuner och landsting eller köper vi vården i hemmet på öppna marknaden? WHO har tagit fram en faktasamling, ”Home Care in Europe”. Den tar ut svängarna och sträcker sina prognoser fram till 2050. Helt klart är att det finns pengar att hämta för de företag som är framsynta.

Och vinnare blev….

torsdag, oktober 30th, 2008

I augusti redogjorde jag här på MedTechbloggen vilka företag som var nominerade till utmärkelsen EFQM Excellence Award 2008. Nu vet vi vilka som fick hämta priset i Paris. Turkiska Bosch Sanayi ve Ticaret A.S. -Bursa Diesel System Plant vann kategorin stora företag i den privata industrin. ”En framgångsrik organisation som är duktig på att lyssna in kunden och har ett stort intresse för förbättringsarbete hos hela personalen”, var motiveringen. Vinsten i kategorin små och medelstora företag kammades hem av turkiska Bursagaz som är det största privata gasproduktionsbolaget i landet. De jobbar med ”en gränslös integration mellan processer och strategier vilket konsekvent gett en positiv utveckling på deras resultat”.
I kategorin för små och medelstora företag i offentlig sektorn vann Council for the Curriculum, Examinations and Assessment från Irland. De ”är ett imponerande exempel på bra kvalitetsarbete inom offentlig sektor och även modell i utvecklingsprojektet 21st century education and knowledge i Europa”.

Part 11

måndag, september 22nd, 2008

Kan vi lita på IT-system i vården? Ett par forskare i Uppsala har visat att ”smarta” datorsystem som används för att hitta sjukdomar kan ge helt fel resultat. Problemet är, enligt de två forskarna, att de intelligenta systemen testas på ett felaktigt sätt. De två vanligaste metoderna för att testa datormodellerna är korsvalidering och ”bootstrapping”, som går ut på att bedöma hur bra modellen är på att förutsäga mätdata. Man varnar nu för att använda datorbaserad diagnostik som underlag för kritiska beslut inom sjukvården.
Har vi i Europa inte tillräckliga regelverk som ställer rätt krav på den här typen av produkter? Tror vi på allt som har med IT att göra?