Posts Tagged ‘CREATE Health’

Var är VGRs 5-årsplan?

fredag, november 23rd, 2012

Region Skåne tecknade under veckan ett samarbetsavtal med en av Kinas största städer, Tianjin. Avtalet gäller ett samarbete inom life science mellan universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersiella bolag i respektive region och är första steget i ett ökat utbyte inom medicinsk forskning, till en början inom cancerområdet.

Kina förväntas snart vara en av världens största marknader för medicinteknik och life science. Region Skånes strategi för Kina är under framtagning men redan nu har regionen fått till stånd ett samarbetsavtal som främjar ett samarbete inom life science mellan Tianjin och Skåne.

Carl Borrebaeck , vicerektor på Lunds universitet och ansvarig för cancerforskningscentrumet CREATE Health : ”Detta avtal öppnar nya möjligheter för både universitet och företag inom life science”.

Tianjin ligger långt framme med sin kliniska forskning. Kina kan som världens folkrikaste land och med sina stora patientgrupper på relativt kort tid ge Region Skåne tillgång till en stor och viktig mängd data. – Valideringsprocesserna snabbas upp väsentligt, vilket bidrar till att forskningen kan komma patienterna till godo snabbare, hoppas Anna Cherouvrier-Hansson, affärsområdesansvarig för life science på Invest in Skåne.

Tianjins sjukhus, Medical University Cancer Institute and Hospital, genomför man 30 bröstcanceroperationer dagligen som kan jämföras med 10 bröstcanceroperationer i på SUS per vecka. Sjukhuset betraktas som ett av de bästa cancersjukhusen i Kina.

Avtalet, som undertecknas av Region Skånes representant, regionfullmäktiges vice ordförande Thomas Lantz, och Tianjin Municipal Science and Technology Commission, träder i kraft från och med nu och gäller i fem år framåt.

Ok, Västra Götalands-Regionen har Ostindiefararen, men inom Life Science-området är det, tyvärr, väldigt mycket prat men inte så mycket av kraftfull handling!

Astra lämnar – Medicon Village invigs

tisdag, januari 10th, 2012

Idag, den 10 januari 2012, sker det formella överlämnandet av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund till Medicon Village AB. Syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande inom Life Science. Sammanlagt omfattar affären lokaler med en uthyrningsbar yta på ca 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 utgör laboratorier.

Som ett led i sin forskningsstrategi tog AstraZeneca i mars 2010 beslutet att flytta sin forskning från Lund till Mölndal. Forskningsanläggningen säljs nu vidare till Medicon Village AB – ett bolag som ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Köpeskillingen är 450 miljoner kronor. Mats Paulsson, en av Peabs grundare, är initiativtagare till stiftelsen, dit han har tillfört en initial donation om totalt 100 miljoner kronor.

Medicon Village kommer att upplåta lokalerna till marknadsmässiga hyror. Hela överskottet som uppstår i fastighetsförvaltningen ska användas för att främja forskning och innovationer, företrädesvis inom medicinsk forskning och life science-forskning.
•Ett flertal avtal med inflyttande medlemmar till Medicon Village är klara:
Lunds universitet förlägger ett centrum för cancerforskning, innefattande bland annat CREATE Health och näraliggande verksamheter.
•Region Skåne placerar biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat samt andra tillhörande verksamheter till området.
ESS flyttar sitt huvudkontor med cirka 90 medarbetare, och fler på väg in.
•Lund Life Science Incubator flyttar in och tredubblar samtidigt lokalytorna. Inkubatorn räknar med en tillväxt från 18 till 40 bolag på tre år.
•Det svenska medicintekniska företaget Bactiguard flyttar in med ett strategi- och marknadskontor.

MedTechbloggen önskar Lycka till!

Väntar med spänning på nästa drag från Göteborgsregionen…