Posts Tagged ‘Borg Innovasjon’

Uddevalla by the sea

onsdag, november 7th, 2012

I Uddevalla ger man inte upp;

Projekt Grensebroen nerlagt. Projekt Medtech.nu syns inte till längre.

Nu är det dags för iMedTech! iMedTech är ett projekt finansierat av EU-programmet Interreg Sverige-Norge.

Projektet riktar sig mot kommunal vård i gränsregionerna Fyrbodal i Sverige och Östfold i Norge med avsikt att ta tillvara personalens idéer för att skapa bättre tjänster och produkter – och därigenom en bättre vård för framtiden.

iMedTech skall även profilera tillverkande företag i regionerna att bli en tillgång inom medicinteknik.

Bakom projektet står Fyrbodals kommunalförbund, Högskolecentrum Bohuslän, Uddevalla Kommun, Moss kommune, Borg Innovasjon, Interreg Sverige-Norge och EU.

iMedTech: ”Målet för projektet är att utveckla en medicinteknisk utvecklingsplattform inom Fyrbodal och Östfold för både tjänster och produkter. Det skall bli en modell som kan vara tillämplig i hela området och användas i alla kommuner för att ta tillvara personalens idéer för innovativa produkter och tjänster. Målet är också att profilera tillverkningsindustrin i regionen att bli en tillgång för Sveriges och Norges medicintekniska industri. För den enskilde innebär detta en möjlighet att utvecklas. För en arbetsgivare innebär det effektivare vård med nöjdare medarbetare och för det omgivande näringslivet kan det innebära nya produkter och arbetstillfällen.”

Den första iMedtech-dagen arrangeras 5 december på Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla. Programmet innehåller föreläsningar och storytelling av erfarna utvecklare och företag som engagerat sig i medicintekniska projekt, bland annat hur idéer blir konkreta produkter eller tjänster.

MedTechbloggen önskar lycka till med projektet! Samtidigt som vi hoppas att det kommer i mål.