Posts Tagged ‘blodkärl’

Organreparation

tisdag, augusti 6th, 2013

Hit behöver ytterligare innovationspengar styras! Pressklipp från Sahlgrenska:

Professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson har fått 400 000 kronor till sin stamcellsforskning. Forskningsprojekten lägger grunden för att i framtiden kunna reparera organ, istället för att transplantera.

Suchitra Holgersson och Michael Olausson, båda verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, tilldelades i början av juli 200 000 kronor vardera från Gelinfonden. Tillsammans har de redan skapat nya vener, blodkärl som leder tillbaka blodet till hjärtat, med hjälp av stamceller. Nu ska de ge sig på att återskapa artärer, blodkärl som leder blodet ut i kroppen, och levervävnad.  Även om det troligtvis dröjer ett tag innan sjukvården lyckas återskapa en hel lever med hjälp av stamceller är Michael Olausson hoppfull.

– Plötsligt gör vi upptäckter som gör att vi kan ta snabba steg framåt. Vi har till exempel transplanterat organ i 60 år, men det har hänt mer de tio senaste åren än vad som gjordes sammanlagt de tidigare 50 åren.

Metoden med att återskapa till exempel blodkärl och levervävnad med stamceller innebär att man rensar bort celler, arvsmassa, DNA och RNA från befintligt blodkärl eller levervävnad. När det bara återstår ett slags skal använder man patientens egna stamceller för att bygga upp det på nytt. Fördelen med metoden är att patienten inte behöver äta mediciner för att förhindra avstötning eftersom det nya blodkärlet eller levervävnaden accepteras som en naturlig del av kroppen.

Operation mot högt blodtryck

onsdag, mars 27th, 2013

En ny typ av behandling mot högt blodtryck har börjat användas på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Metoden innebär ett helt nytt sätt att angripa sjukdomen på och ger hopp för patienter där varken traditionell behandling med läkemedel eller livsstilsförändringar har hjälpt. Den nya behandlingen som USÖ nu har infört kallas renal denervering.

Renal denervering (RDN) är en kateterburen metod för behandling av terapiresistent hypertoni. RDN innebär en partiell denervering av de sympatiska nervbanorna till och från njuren genom lokal behandling med radiofrekvensenergi (RF). Målet med tekniken är ett normaliserat blodtryck men det är viktigt att upplysa patienten om att RDN inte har som primärt syfte att minska behovet av medicinering. Majoriteten av patienterna kvarstår på oförändrad medicinering efter ingreppet och resultatet av RDN bygger på en kombination av medicinering och denerveringsterapi.

Via blodkärl i ljumsken går vi in med en kateter upp till njurarnas blodkärl. Där tillförs värme för att bryta aktiviteten i nervbanorna. Effekten blir att nervtrafiken till njurarna minskar och trycket sänks, förklarar Fredrik Calais, överläkare vid Kardiologiska kliniken. (Bild ovan)

Det är ett relativt enkelt ingrepp som tar cirka en timme. Patienten är vaken under själva ingreppet och kan åka hem samma dag. Effekterna av behandlingen kan ta tid och kommer successivt inom loppet av 6-12 månader Hittills sju patienter fått behandlingen och det ser mycket lovande ut.

I samband med den nya behandlingens införande har också en ny typ av mottagning för så kallad terapiresistent hypertoni. startat. Där arbetar en njurdoktor, en hjärtspecialist och en sjuksköterska.

Foto: USÖ

Göteborgsföretag på 1:a plats

måndag, februari 15th, 2010

MedTechbloggen gratulerar Göteborgsföretaget Arterion AB till årets MedTech Investment Day Award! Företaget är sprunget från Chalmers och utvecklat under Sahlgrenska Science Parks beskydd. Juryns motivering till varför Arterion fick MedTech Investment Day Award:
”Arterion möter ett stort, otillfredsställt medicinskt behov med en enkel men elegant och innovativ idé. En lösning med många potentiella tillämpningar, där Arterions team har lyckats med att fokusera på en. Vi har mött ett entusiastiskt och ödmjukt team med hög kompetens.” Priset består av en check på 50 000 kronor och ett års medlemskap i Swecare.
Arterion utvecklar skräddarsydda biomaterial baserade på bakteriell cellulosa, just nu konstgjorda blodkärl. Framtiden finns inom medicinteknik!